Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sluchově postižený žák, integrovaný do běžné TV

Sluchově postižený žák, integrovaný do běžné TV

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Monhart
Šetření:23. 07. 2013 - 29. 07. 2013
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):20 / 12.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentem oboru Aplikovaná tělesná výchova na FTK UP v Olomouci. Výsledky použiji ve své bakalářské práci jakožto metodické příručky integrované výuky pro zlepšení podmínek a hlavně školního zázemí pro žáky se sluchovým postižením na základě legislativy a současných světových integračních trendů.
Tento dotazník je určen pro učitele TV a další pedagogické pracovníky, nezabere více než 5 minut Vašeho času a je zcela anonymní.
Přeji hezký den!
Tomáš M.


Nápověda:
SP- sluchově postižený
TV- Tělesná výchova

Odpovědi respondentů

1. Zařadil/ a byste SP žáka do běžné výuky TV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1386,67 %86,67 %  
ne213,33 %13,33 %  

Graf

2. Mohly by ve Vašich hodinách nastat problémy v komunikaci a chápání pokynů? (tělocvična, hřiště, plavecký bazén, v přírodě, …)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1173,33 %73,33 %  
ne426,67 %26,67 %  

Graf

3. Pokud ANO, prosím, specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Myslím si, že problémy s komunikací mezi SP a vyučujícím v rámci TV musí nastat - běžné pokyny, zadávání úkolů v situaci, kdy žák učitele přímo nevidí a pod. Nemyslím si, že by to býl problém. Urfčitě není problém domluvit se s daným studnetem na indiviálních pravidlech.

Při nenadálé situaci mnohem horší dorozumění.

SP žáci by měli mít k dispozici asistenta, který by těmto nedorozuměním předešel! Problémy v komunikaci by v hodinách TV jinak nastávaly příliš často a v některých případech (voda, volná příroda) by mohly být nebezpečné pro daného žáka i jeho okolí.

4. Jaké dorozumívací a komunikační prostředky/ systémy byste s žákem se SP použil/ a?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Znakový jazyk2.1332.382
Pantomima3.42.107
Gesta, posunky2.62.373
Tištěná herní pravidla2.2671.262
tlumočník2.5332.116

Graf

5. Máte k dispozici asistenta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1493,33 %93,33 %  
ano16,67 %6,67 %  

Graf

6. Pokud ANO, jakého? (asistent učitele – osobní asistent)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Pokud NE, chtěl/a byste asistenta? (asistent učitele – osobní asistent)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano233,33 %13,33 %  
ne233,33 %13,33 %  
chtěla, ale nedokáži si představit, že by ho v praxi někdo dostatečně finančně ohodnotil.116,67 %6,67 %  
asistent učitele116,67 %6,67 %  

Graf

8. Pokud nemáte a chtěl/a byste, tak jakého? (asistent učitele – osobní asistent)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní asistent426,67 %26,67 %  
asistent učitele320 %20 %  
asistent pedagoga16,67 %6,67 %  
nezáleží16,67 %6,67 %  
nechtel16,67 %6,67 %  
nevím jaký je v tom rozdíl. Obecně asi asistenta, který pomůže řešit co největší množství situací, nejen s jedním SP studentem.16,67 %6,67 %  
takového co tomu rozumí16,67 %6,67 %  
os16,67 %6,67 %  
ano, osobního16,67 %6,67 %  
as uč16,67 %6,67 %  

Graf

9. Jste si vědom/ a možných kontraindikačních cviků pro žáky se SP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1173,33 %73,33 %  
ano426,67 %26,67 %  

Graf

10. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

je potřeba aby mě stale sledoval a já se mu neschovával za dalši žáky

Nerozumím otázce č.9.

11. Jste informován/ a v problematice a základní obsluze kompenzačních pomůcek pro SP? Připomeneme si je: kochleární implantát; sluchadla: digitální (závěsná / zvukovodová)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne960 %60 %  
ano640 %40 %  

Graf

12. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mám v rodině

13. Je dle Vašeho mínění SP žák lepší více v kolektivních sportech nebo spíše v individuálních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1173,33 %73,33 %  
ano426,67 %26,67 %  

Graf

14. Zajímal/ a byste se, zda žák provozuje intenzivně nějaký sport?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1280 %80 %  
ne320 %20 %  

Graf

15. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je důležité na co se s ním zaměřit... v čem mu pomoci, aby si výuku užil

Myslím si, že je povinností učitele, vědět o hlavních zájmech jeho studentů.

v takovém sportu pak může být spolupráce snazší

Zajímala bych se u každého žáka, zda intenzivně sportuje, nejen u hendikepovaného.

16. Máte informace o sportovních klubech a organizacích pro SP ve Vašem městě/ regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1493,33 %93,33 %  
ano16,67 %6,67 %  

Graf

17. Pokud ANO, prosím specifikujte (vypište):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

18. Jste ochoten/ a dále se vzdělávat v komunikaci se SP na poli školní TV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %66,67 %  
ne533,33 %33,33 %  

Graf

19. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diskutovat s SP133,33 %6,67 %  
internet, letáky, přednáška,....133,33 %6,67 %  
individuálně i organizovaně133,33 %6,67 %  

Graf

20. Pokud NE, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli pár lidem za celý život je zbytečné se dál vzdělávat.1100 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Monhart, T.Sluchově postižený žák, integrovaný do běžné TV (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://32209.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.