Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zavedení školného na veřejných VŠ - podklad pro diplomovou práci

Zavedení školného na veřejných VŠ - podklad pro diplomovou práci

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Hurtová
Šetření:24. 07. 2013 - 04. 08. 2013
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Toto šetření je podkladem pro vypracování analytické části diplomové práce na téma Školné na vysokých školách. Cílem dotazníku je zjištění názoru respondentů na zavedení školného na veřejných vysokých školách a názoru na jeho potenciální výši. Další podotázky jsou směřovány k zjištění demografické struktury respondentů. 

Odpovědi respondentů

1. Výše Vašeho dosaženého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola - maturitní obor8351,23 %51,23 %  
Vysoká škola6540,12 %40,12 %  
Vyšší odborná škola84,94 %4,94 %  
Střední škola - učební obor31,85 %1,85 %  
Základní škola31,85 %1,85 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11570,99 %70,99 %  
muž4729,01 %29,01 %  

Graf

3. Kterou vysokou školu studujete/studovali jste, nebo plánujete studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejnou11067,9 %67,9 %  
soukromou4024,69 %24,69 %  
žádnou116,79 %6,79 %  
státní (policejní, vojenská)10,62 %0,62 %  

Graf

4. Souhlasíte se zavedením školného na veřejných vysokých školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8854,32 %54,32 %  
ano7445,68 %45,68 %  

Graf

5. V jakém rozmezí by se měla výše studijních poplatků na veřejných vysokých školách pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné studijní poplatky6942,59 %42,59 %  
do 5000 CZK za semestr5634,57 %34,57 %  
5000 - 10000 CZK za semestr2314,2 %14,2 %  
10000 - 15000 CZK za semestr74,32 %4,32 %  
více než 15000 CZK za semestr74,32 %4,32 %  

Graf

6. Myslíte si, že zavedením školného se zvýší úroveň studia na veřejných VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9558,64 %58,64 %  
ano5131,48 %31,48 %  
nevím169,88 %9,88 %  

Graf

7. Jaké vnímáte nejdůležitější motivační prvky se zavedením školného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motivace k lepším výsledkům - možnosti stipendií a vrácení školného při dobrých studijních výsledcích8049,38 %49,38 %  
zvýšená úroveň prostředí (lepší vybavení učeben, studoven, knihoven, volně dostupné PC a internet pro studenty)4930,25 %30,25 %  
poskytnutí literatury a studijních pomůcek zdarma1710,49 %10,49 %  
výměnné studijní pobyty, stáže a praxe v zahraničí finančně podporované VŠ95,56 %5,56 %  
přednášky a besedy se zajímavými osobnostmi63,7 %3,7 %  
zlepšení sportovně-relaxačních zařízení (fitness centra, sportoviště)10,62 %0,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Souhlasíte se zavedením školného na veřejných vysokých školách?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5000 - 10000 CZK za semestr na otázku 5. V jakém rozmezí by se měla výše studijních poplatků na veřejných vysokých školách pohybovat?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Myslíte si, že zavedením školného se zvýší úroveň studia na veřejných VŠ?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné studijní poplatky na otázku 5. V jakém rozmezí by se měla výše studijních poplatků na veřejných vysokých školách pohybovat?

6. Myslíte si, že zavedením školného se zvýší úroveň studia na veřejných VŠ?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Souhlasíte se zavedením školného na veřejných vysokých školách?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné studijní poplatky na otázku 5. V jakém rozmezí by se měla výše studijních poplatků na veřejných vysokých školách pohybovat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Výše Vašeho dosaženého vzdělání?

2. Vaše pohlaví?

3. Kterou vysokou školu studujete/studovali jste, nebo plánujete studovat?

4. Souhlasíte se zavedením školného na veřejných vysokých školách?

5. V jakém rozmezí by se měla výše studijních poplatků na veřejných vysokých školách pohybovat?

6. Myslíte si, že zavedením školného se zvýší úroveň studia na veřejných VŠ?

7. Jaké vnímáte nejdůležitější motivační prvky se zavedením školného?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Výše Vašeho dosaženého vzdělání?

2. Vaše pohlaví?

3. Kterou vysokou školu studujete/studovali jste, nebo plánujete studovat?

4. Souhlasíte se zavedením školného na veřejných vysokých školách?

5. V jakém rozmezí by se měla výše studijních poplatků na veřejných vysokých školách pohybovat?

6. Myslíte si, že zavedením školného se zvýší úroveň studia na veřejných VŠ?

7. Jaké vnímáte nejdůležitější motivační prvky se zavedením školného?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hurtová, R.Zavedení školného na veřejných VŠ - podklad pro diplomovou práci (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://32224.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.