Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvoj regionu Česká Kanada - Kunžak

Rozvoj regionu Česká Kanada - Kunžak

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Védlová
Šetření:21. 08. 2013 - 27. 08. 2013
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Dobrý den,


prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká využití finančních prostředků ze strukturálních fondů. Cílem dotazníkového šetření je analyzovat význam konkrétního realizovaného projektu pro Vaši obec a zjistit, čím je ještě třeba přispět k rozvoji Vaší obce.

 

Předem děkuji za vyplnění a za Váš čas.

 

Odpovědi respondentů

1. S dopadem na Vaši obec byl realizován projekt Penzion U Kostela v Kunžaku. Vnímáte nějaké dopady na zlepšení kvality života v obci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím550 %50 %  
spíše nesouhlasím330 %30 %  
nevím220 %20 %  

Graf

2. Zvýšení počtu obyvatel v obci?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím550 %50 %  
nevím220 %20 %  
nesouhlasím220 %20 %  
spíše souhlasím110 %10 %  

Graf

3. Zvýšení zaměstnanosti a pracovních příležitostí v obci?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím550 %50 %  
spíše souhlasím330 %30 %  
spíše nesouhlasím220 %20 %  

Graf

4. Zlepšení konkurenceschopnosti obce?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím660 %60 %  
souhlasím330 %30 %  
nevím110 %10 %  

Graf

5. Zvýšení počtu návštěvníků obce?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím550 %50 %  
souhlasím330 %30 %  
nevím220 %20 %  

Graf

6. Zlepšení životního prostředí v obci?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím660 %60 %  
spíše souhlasím440 %40 %  

Graf

7. Lepší dopravní spojení a infrastruktura v obci?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím550 %50 %  
nesouhlasím440 %40 %  
nevím110 %10 %  

Graf

8. Kvalitnější kulturní život?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím770 %70 %  
spíše nesouhlasím330 %30 %  

Graf

9. Zvýšení atraktivnosti obce?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím550 %50 %  
spíše souhlasím440 %40 %  
spíše nesouhlasím110 %10 %  

Graf

10. Zlepšení sportovního vyžití?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím660 %60 %  
spíše nesouhlasím440 %40 %  

Graf

11. Více možností ke vzdělávání?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím550 %50 %  
nesouhlasím330 %30 %  
spíše souhlasím110 %10 %  
nevím110 %10 %  

Graf

12. zlepšení podmínek pro podnikání?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím330 %30 %  
spíše souhlasím330 %30 %  
souhlasím220 %20 %  
nesouhlasím110 %10 %  
spíše nesouhlasím110 %10 %  

Graf

13. zlepšení podmínek pro provozování zemědělské činnosti?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím660 %60 %  
spíše nesouhlasím330 %30 %  
nevím110 %10 %  

Graf

14. zlepšení životní úrovně obyvatel v obci?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím550 %50 %  
spíše souhlasím220 %20 %  
nevím220 %20 %  
nesouhlasím110 %10 %  

Graf

15. Myslíte si, že byl projekt pro Vaši obec přínosný?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím660 %60 %  
spíše souhlasím330 %30 %  
spíše nesouhlasím110 %10 %  

Graf

16. Co ve Vaší obci schází, či co by bylo vhodné vybudovat, zrekonstruovat?

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dětské hřiště

kvalitnější infomapu v cizých jazycích, sportovní hřiště na volejbal a nohejbal.

lepší infrastruktura pro turisty

lepší infrastruktura turistických stezek a hippostezek

lepší zázemí pro turisty

Neznám Penzion U Kostela...takže Kunžak by potřeboval účinnější systém ochrany proti přívalovým dešťům a následným záplavám.

ochrana proti přívalovým dešťům

oprava místních komunikací

přitažení nových obyvatel do obce

sportovní hřiště

17. Uveďte své pohlaví, prosím:

Otázka se týká projektu Penzion U Kostela v Kunžaku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena660 %60 %  
muž440 %40 %  

Graf

18. Zařaďte se do věkové kategorie, prosím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 – 50 let550 %50 %  
18 – 30 let330 %30 %  
51 a více let220 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Védlová, M.Rozvoj regionu Česká Kanada - Kunžak (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://32413.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.