Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro včelaře - Nakolik jste spokojeni se současným stavem včelařství?

Pro včelaře - Nakolik jste spokojeni se současným stavem včelařství?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Zehnalová
Šetření:06. 07. 2009 - 18. 07. 2009
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:15,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Učelem toho to dotazníku je zjistit názor českých včelařů na současný stav včelařství v ČR. Počet včelstev v ČR neustále klesá nebo stagnuje i přes relativně silnou dotační politiku a celní ochranu produktů. Výsledky tohoto dotazníku budou použity pro bakalářskou práci. Děkuji za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Kolik včelstev vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-101152,38 %52,38 %  
11-40733,33 %33,33 %  
41-10029,52 %9,52 %  
101-30014,76 %4,76 %  

Graf

2. Co je podle vás hlavní příčinou klesajícího počtu včelařů a včelstev v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1) Mladá generace má mnohem více možností zábavy. 2) lékaři a rodíče zbytečně straší alergiemi. 3) konzumní spůsob života jaký u nás nastal v posledních 20 letech 4) Příliš velká vytíženost v zaměstnání a málo prostoru pro odechové činnosti 5) mnohem horší ochota pro veřejné činnosti než sa vlád KSČ.

1) Obecně nezájem lidí o přírodu a tím i o včelaření. Proto je jen málo těch co se včelařením začnou. 2) Pro malovčelaře vysoké pořizovací náklady - s tím, že se mu nikdy nevrátí, malovčelařství je jen koníček, který sice přinese zisk, ale relativně malý k vynaloženému času.

celková povrchnost společnosti a převládající TV kultura

doba???????

Klesající počet včelařů a včelstev v České republice zapříčiňuje mnoho faktorů. Tím nejdůležitějším je podpora, která musí být jak z morální, tak i z materiální stránky věci, a které se v dnešní době nedostává. Včelí produkty se prodávají pod cenou a investice do tohoto oboru mnohdy převyšuje hranice příjmů. Trvale udržet v dobré kvalitě zařízení vyžaduje mnoho práce i peněz. Co se týče materiálního zabezpečení, tak by nám pomohlo konkrétně toto: nižší ceny cukru, menší náklady na opravy z hlediska potřebných surovin, zpřístupnění včelařských pomůcek a snížení jejich cen, finanční podpora za kočování včelstev. Především duševní podpora chybí u mnohých začínajících včelařů a je proto nutné je v tomto hledisku plně podporovat. Zefektivnění svých včelařských zařízení by mělo být na první stránce všech včelařů v ČR, ať už hobby, tak profesionálních. Racionalizace včelařských provozů jde s technologiemi kupředu, ale finanční prostředky se mnohdy do našich kapes nedostávají. Z našeho trhu by měli trvale vymizet nekvalitní zahraniční výrobky, které nedosahují konkurence, ale stále "zavazí" na trhu. Do dalších, ale myslím si, že podřadnějších příčin, bych zařadil tyto: nižší osvětová činnost, nepopulární tvrdá práce, vliv počasí. Pokud se tato anketa dostane do rukou mocných, tak bych jím rád poradil: dotujte a podporujte včelařství, i vám se to vrátí. Děkujeme.

málá osvěta včelaření mezi laickou veřejností - chybějící včelařské kroužky pro děti - nezájem včelařů své poznatky předávat dále,věnovat čas nezištně někoho pravidelně zaučovat atpod.

Málo začínajícich včelařů,včelaření není IN,pokud začínám od začátku,tak jsou vysoké počáteční náklady. Zkoušel jsem dotace pro začínající včelaře a doba pro podání byla cca 2 týdny a to v květnu ,ale včely jsem měl už od podzimu.Zboží dotují pouze od uvedeného termínu začátku dotací,takže jsem měl mít do té doby asi včely v papírových krabicích :-) Zveřejnění,že dotace běží bylo docela skryto na stránkách ČSV.

Myslím si že staří včelaři končí a úmírají a mladých nástupců je málo.

Nedostatek zájmových kroužků pro práci s dětmi! Sám jsem se ke včelařství dostal ve 43 letech teprve po příležitosti kontaktu se zkušeným včelařem. Téměř nulové povědomí o včelařství u veřejnosti.

Neinformovanvost

nevím

nevím začínám letos

nezájem

Nezájem mladší generace a neschopnost té starší nějak zatraktivnit včelaření pro větší množství lidí. Odtržení od zemědělských tradic venkova a orientace jen na finance.

nic

nízké ceny medu, vysoké náklady a velká časová náročnost

špatná propagace ,osvěta,mladeže prohnilá nepřístupná stará organizace neschopná učit se novým technologiim.

včelaři stárnou, malá osvěta a motivace nových

věk

Velké náklady, mnoho práce,a mizivý zisk

vysoký věk včelařů, včelaření není pro děti atraktivní, málo kroužků, málo nadšených vedoucích těchto kroužků

3. Je současná politika pro rozvoj včelaření dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1571,43 %71,43 %  
ano628,57 %28,57 %  

Graf

4. Jaký by byl nejúčinnější způsob, jak zvýšit počet včelstev v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné...1047,62 %47,62 %  
zvýšení celních sazeb na dovoz medu a jiných včel.produktů942,86 %42,86 %  
stanovení minimální ceny medu733,33 %33,33 %  
zvýšení dotací628,57 %28,57 %  
zpřísnění zákonů – např. zákaz hnojení nebezpečnými pesticidy314,29 %14,29 %  
odstranění všech státních zásahů a ponechání včelařství trhu (žádné dotace, zákazy, cla..)14,76 %4,76 %  

Graf

5. V jaké finanční výši jste čerpali v loňském roce tuzemské dotace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1 0001152,38 %52,38 %  
1 001-10 000942,86 %42,86 %  
10 001-30 00014,76 %4,76 %  

Graf

6. V jaké finanční výši jste v loňském roce čerpali Evropské dotace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1 0001885,71 %85,71 %  
10 001-30 00014,76 %4,76 %  
30 001-50 00014,76 %4,76 %  
1 001-10 00014,76 %4,76 %  

Graf

7. Je zákonem efektivně ošetřen omezení použití pesticidů a jiných nebezpečných látek v blízkosti stanovišť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1257,14 %57,14 %  
ne942,86 %42,86 %  

Graf

8. Máte zkušenosti s porušením tohoto zákona a následným vymáháním odškodnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1191,67 %52,38 %  
ano18,33 %4,76 %  

Graf

9. Byl tento spor rozhodnut ve váš prospěch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %4,76 %  

Graf

10. Zákon je dle Vašeho názoru třeba:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpřísnit888,89 %38,1 %  
zmírnit111,11 %4,76 %  

Graf

11. Jaké jsou vaše příjmy ze včelařské činnosti ročně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 0001047,62 %47,62 %  
5 001 - 20 000523,81 %23,81 %  
20 001 - 30 000419,05 %19,05 %  
50 001 a více14,76 %4,76 %  
30 001 - 50 00014,76 %4,76 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30523,81 %23,81 %  
30-40523,81 %23,81 %  
méně než 20419,05 %19,05 %  
60 a více419,05 %19,05 %  
40-5029,52 %9,52 %  
50-6014,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zehnalová, S.Pro včelaře - Nakolik jste spokojeni se současným stavem včelařství? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://3251.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.