Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Granko

Granko

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Havlíček
Šetření:09. 07. 2009 - 12. 07. 2009
Počet respondentů:168
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum je vyhotoven za účelem studentského projektu v rámci letní marketingové školy FSV UK.

Odpovědi respondentů

1. Jak často pijete nápoj Granko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Granko nepiji vůbec8751,79 %51,79 %  
1-3-krát měsíčně5935,12 %35,12 %  
1-3-krát týdně1710,12 %10,12 %  
Více než 4-krát týdně52,98 %2,98 %  

Graf

2. Kdy obvykle pijete nápoj Granko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepiju Granko 8148,21 %48,21 %  
Jako součást snídaně4929,17 %29,17 %  
Večer2011,9 %11,9 %  
Odpolední svačina1710,12 %10,12 %  
Dopolední svačina10,6 %0,6 %  

Graf

3. Z jakého důvodu pijete Granko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepiji vůbec7846,43 %46,43 %  
Kvůli chuti7142,26 %42,26 %  
Ze zvyku (tradice, nostalgie)2112,5 %12,5 %  
Z jiného důvodu63,57 %3,57 %  
Díky pozitivnímu vlivu na organismus42,38 %2,38 %  

Graf

4. Pokud Granko nepijete, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Granko stále piji8047,62 %47,62 %  
Z jiného důvodu5733,93 %33,93 %  
Nemám rád chuť Granka1710,12 %10,12 %  
Přešel jsem na jinou značku137,74 %7,74 %  
Není to zdravé74,17 %4,17 %  
Je to dětinské10,6 %0,6 %  

Graf

5. Jakou čokoládu máte rád?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mléčnou8248,81 %48,81 %  
Oba druhy5130,36 %30,36 %  
Tmavou3118,45 %18,45 %  
Žádnou42,38 %2,38 %  

Graf

6. Vašer pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10260,71 %60,71 %  
Muž6639,29 %39,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak často pijete nápoj Granko?

 • odpověď Granko nepiji vůbec:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiju Granko na otázku 2. Kdy obvykle pijete nápoj Granko?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiji vůbec na otázku 3. Z jakého důvodu pijete Granko?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám rád chuť Granka na otázku 4. Pokud Granko nepijete, proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z jiného důvodu na otázku 4. Pokud Granko nepijete, proč?

2. Kdy obvykle pijete nápoj Granko?

 • odpověď Nepiju Granko :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám rád chuť Granka na otázku 4. Pokud Granko nepijete, proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiji vůbec na otázku 3. Z jakého důvodu pijete Granko?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Granko nepiji vůbec na otázku 1. Jak často pijete nápoj Granko?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z jiného důvodu na otázku 4. Pokud Granko nepijete, proč?

3. Z jakého důvodu pijete Granko?

 • odpověď Kvůli chuti:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpolední svačina na otázku 2. Kdy obvykle pijete nápoj Granko?
 • odpověď Nepiji vůbec:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám rád chuť Granka na otázku 4. Pokud Granko nepijete, proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiju Granko na otázku 2. Kdy obvykle pijete nápoj Granko?

4. Pokud Granko nepijete, proč?

 • odpověď Granko stále piji:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3-krát měsíčně na otázku 1. Jak často pijete nápoj Granko?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Večer na otázku 2. Kdy obvykle pijete nápoj Granko?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3-krát týdně na otázku 1. Jak často pijete nápoj Granko?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli chuti na otázku 3. Z jakého důvodu pijete Granko?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často pijete nápoj Granko?

2. Kdy obvykle pijete nápoj Granko?

3. Z jakého důvodu pijete Granko?

4. Pokud Granko nepijete, proč?

5. Jakou čokoládu máte rád?

6. Vašer pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často pijete nápoj Granko?

2. Kdy obvykle pijete nápoj Granko?

3. Z jakého důvodu pijete Granko?

4. Pokud Granko nepijete, proč?

5. Jakou čokoládu máte rád?

6. Vašer pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Havlíček, T.Granko (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://3268.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.