Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika nezaměstnanosti a sociálních dávek v MSK

Problematika nezaměstnanosti a sociálních dávek v MSK

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Šugra
Šetření:29. 10. 2013 - 04. 11. 2013
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):19 / 14.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká stále aktuální problematiky nezaměstnanosti a sociálních dávek v Moravskoslezském kraji. Chceme pomocí něj zjistit názory, postoje a zkušenosti občanů s aktivní politikou zaměstnanosti v tomto kraji. Uvědomujeme si však, že se dotazník dotýká některých citlivých témat, přesto abychom jej mohli správně vyhodnotit, je nutné jej vyplnit zcela upřímně, k čemuž napomáhá jeho naprostá anonymita a diskrétnost. Výsledky tohoto výzkumu budou použity jako podklad pro zpracování semestrální práce z předmětu Marketingový výzkum.

 

Věříme, že nám Vaše odpovědi pomohou danou problematiku osvětlit. Předem děkujeme za váš čas a spolupráci.

Zuzana Sedlačíková, Lucie Šimečková, Helena Šňupíková, Karolína Šrámková a Martin Šugra

Studenti Vysoké školy báňské-TU Ostrava, Ekonomické fakulty, oboru Marketing a obchod

Jestli není uvedeno jinak, vždy označte pouze 1 odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byl/a malý/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař/ka1112,94 %12,94 %  
zpěvák/čka910,59 %10,59 %  
špión/ka89,41 %9,41 %  
herec/čka78,24 %8,24 %  
učitelka55,88 %5,88 %  
kosmonaut/ka33,53 %3,53 %  
prezident/ka33,53 %3,53 %  
zvěrolékařka22,35 %2,35 %  
sportovec22,35 %2,35 %  
modelka22,35 %2,35 %  
archeolog22,35 %2,35 %  
letuška22,35 %2,35 %  
popelář22,35 %2,35 %  
mašinfíra11,18 %1,18 %  
neměla jsem žádné vysněné povolání11,18 %1,18 %  
řidič autobusu11,18 %1,18 %  
Instalatérka 11,18 %1,18 %  
pošťačka11,18 %1,18 %  
chtěla jsem pracovat u dětí-v jeslích11,18 %1,18 %  
veterinářka11,18 %1,18 %  
Opravář počítačů11,18 %1,18 %  
polocistka11,18 %1,18 %  
spisovatel11,18 %1,18 %  
nevěděla jsem11,18 %1,18 %  
Ředitel banky11,18 %1,18 %  
kosmetička11,18 %1,18 %  
učitelka :D11,18 %1,18 %  
horolezkyně11,18 %1,18 %  
květinářka11,18 %1,18 %  
právník11,18 %1,18 %  
vědec11,18 %1,18 %  
ošetřovatelka v ZOO11,18 %1,18 %  
ridic11,18 %1,18 %  
Voják11,18 %1,18 %  
Jedi11,18 %1,18 %  
profesionalni ridicka11,18 %1,18 %  
technik11,18 %1,18 %  
architektka11,18 %1,18 %  
jako dítě jsem si hrál a na povolání jsem nemyslel11,18 %1,18 %  
už nevím11,18 %1,18 %  

Graf

2. Ohodnoťte následující tvrzení

Zkratka MSK = Moravskoslezský kraj

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Proč si myslíte, že se jsou lidé ochotni se rekvalifikovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší šance získat práci6374,12 %74,12 %  
lepší platové ohodnocení4957,65 %57,65 %  
postup na vyšší pozici1315,29 %15,29 %  
nejsou ochotni se rekvalifikovat78,24 %8,24 %  
pro nově nabyté znalosti55,88 %5,88 %  
jiné44,71 %4,71 %  

Graf

4. Proč si myslíte, že jsou lidé v MSK nezaměstnaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek pracovních míst6677,65 %77,65 %  
nízká kvalifikace1922,35 %22,35 %  
nízká motivace k práci1720 %20 %  
dobrovolná nezaměstnanost1720 %20 %  
nedostatečná praxe1720 %20 %  
vysoký věk67,06 %7,06 %  
jiné22,35 %2,35 %  
nevím22,35 %2,35 %  

Graf

5. Máte osobní zkušenost s úřadem práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6272,94 %72,94 %  
ano2327,06 %27,06 %  

Graf

6. Pomohl vám již někdy pracovní úřad získat zaměstnání (po roce 1991)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2187,5 %24,71 %  
ano312,5 %3,53 %  

Graf

7. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory, které ovlivňují Vaši spokojenost s úřadem práce

(1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4- dostatečný, 5 – nedostatečný, neumím posoudit)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod, proč lidé pracují na černo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mají vyšší příjem (sociální dávky + výdělek na černo)5969,41 %69,41 %  
výdělek se nezdaňuje3541,18 %41,18 %  
nemohou si najít legální zaměstnání3440 %40 %  
z nelegálního příjmu nedochází ke strhávání dluhů a exekucí1112,94 %12,94 %  
není strháváno sociální a zdravotní pojištění ani daně, což je výhodně jak pro zam-ce, tak zam-tele11,18 %1,18 %  
nevím11,18 %1,18 %  
Stát je banda zločinců, tak proč být jiný?11,18 %1,18 %  

Graf

10. Myslíte si, že je daňová zátěž legálního příjmu (daň z příjmu) příliš vysoká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vysoká4451,76 %51,76 %  
velmi vysoká2023,53 %23,53 %  
přiměřená1720 %20 %  
malá22,35 %2,35 %  
nevím11,18 %1,18 %  
velmi malá11,18 %1,18 %  

Graf

11. Myslíte si, že by snížení daní z příjmu ovlivnilo počet nelegálně pracujících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ovlivnilo3945,88 %45,88 %  
spíše neovlivnilo2934,12 %34,12 %  
velmi ovlivnilo910,59 %10,59 %  
nevím44,71 %4,71 %  
vůbec neovlivnilo44,71 %4,71 %  

Graf

12. Ohodnoťte následující tvrzení

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Využili jste již někdy služeb rekvalifikačního kurzu, který byl pořádán úřadem práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nikdyotázka č. 16, 1-2xotázka č. 14, 3-5xotázka č. 14, 6x a víceotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy8195,29 %95,29 %  
1-2x44,71 %4,71 %  

Graf

14. V čem byl kurz pro Vás přínosný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získaní nových dovedností250 %2,35 %  
získání pracovní pozice250 %2,35 %  
prohloubení stávajících znalostí125 %1,18 %  
jiné125 %1,18 %  

Graf

15. Jak hodnotíte kvalitu rekvalifikačních kurzů v MSK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobrá250 %2,35 %  
špatná125 %1,18 %  
dobrá125 %1,18 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6272,94 %72,94 %  
muž2327,06 %27,06 %  

Graf

17. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let6880 %80 %  
26-33 let78,24 %8,24 %  
50-57 let33,53 %3,53 %  
34-41 let33,53 %3,53 %  
58 let a více22,35 %2,35 %  
42-49 let22,35 %2,35 %  

Graf

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6880 %80 %  
vysokoškolské1618,82 %18,82 %  
základní11,18 %1,18 %  

Graf

19. Místo trvalého bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okres Ostrava4148,24 %48,24 %  
okres Nový Jičín1517,65 %17,65 %  
okres Frýdek-Místek1112,94 %12,94 %  
okres Opava910,59 %10,59 %  
okres Karviná910,59 %10,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Máte osobní zkušenost s úřadem práce?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Činnost úřadů=5 na otázku 7. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory, které ovlivňují Vaši spokojenost s úřadem práce
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nabídka rekvalifikačních kurzů=5 na otázku 7. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory, které ovlivňují Vaši spokojenost s úřadem práce
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota zaměstnanců prac. úřadu=3 na otázku 7. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory, které ovlivňují Vaši spokojenost s úřadem práce
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Činnost úřadů=1 na otázku 8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informovanost zaměstnanců prac. úřadu=1 na otázku 8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota zaměstnanců prac. úřadu=1 na otázku 8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomoc při hledání nového zaměstnání=1 na otázku 8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Pomohl vám již někdy pracovní úřad získat zaměstnání (po roce 1991)?

6. Pomohl vám již někdy pracovní úřad získat zaměstnání (po roce 1991)?

 • odpověď ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Činnost úřadů=5 na otázku 7. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory, které ovlivňují Vaši spokojenost s úřadem práce
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota zaměstnanců prac. úřadu=3 na otázku 7. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory, které ovlivňují Vaši spokojenost s úřadem práce
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Činnost úřadů=1 na otázku 8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomoc při hledání nového zaměstnání=1 na otázku 8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů

8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů

 • odpověď Pomoc při hledání nového zaměstnání=1:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Činnost úřadů=1 na otázku 8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota zaměstnanců prac. úřadu=1 na otázku 8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů

12. Ohodnoťte následující tvrzení

 • odpověď Systém dávek je správně nastaven=určitě ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi vysoká na otázku 10. Myslíte si, že je daňová zátěž legálního příjmu (daň z příjmu) příliš vysoká?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byl/a malý/á?

2. Ohodnoťte následující tvrzení

3. Proč si myslíte, že se jsou lidé ochotni se rekvalifikovat?

4. Proč si myslíte, že jsou lidé v MSK nezaměstnaní?

5. Máte osobní zkušenost s úřadem práce?

6. Pomohl vám již někdy pracovní úřad získat zaměstnání (po roce 1991)?

7. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory, které ovlivňují Vaši spokojenost s úřadem práce

8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů

9. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod, proč lidé pracují na černo?

10. Myslíte si, že je daňová zátěž legálního příjmu (daň z příjmu) příliš vysoká?

11. Myslíte si, že by snížení daní z příjmu ovlivnilo počet nelegálně pracujících?

12. Ohodnoťte následující tvrzení

13. Využili jste již někdy služeb rekvalifikačního kurzu, který byl pořádán úřadem práce?

16. Pohlaví

17. Věk

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

19. Místo trvalého bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byl/a malý/á?

2. Ohodnoťte následující tvrzení

3. Proč si myslíte, že se jsou lidé ochotni se rekvalifikovat?

4. Proč si myslíte, že jsou lidé v MSK nezaměstnaní?

5. Máte osobní zkušenost s úřadem práce?

6. Pomohl vám již někdy pracovní úřad získat zaměstnání (po roce 1991)?

7. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory, které ovlivňují Vaši spokojenost s úřadem práce

8. Ohodnoťte známkou jako ve škole následující faktory podle důležitosti, kterou pro Vás mají při hodnocení kvality práce úřadů

9. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod, proč lidé pracují na černo?

10. Myslíte si, že je daňová zátěž legálního příjmu (daň z příjmu) příliš vysoká?

11. Myslíte si, že by snížení daní z příjmu ovlivnilo počet nelegálně pracujících?

12. Ohodnoťte následující tvrzení

13. Využili jste již někdy služeb rekvalifikačního kurzu, který byl pořádán úřadem práce?

16. Pohlaví

17. Věk

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

19. Místo trvalého bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šugra, M.Problematika nezaměstnanosti a sociálních dávek v MSK (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://33269.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.