Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání reklamy

Vnímání reklamy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libor Král
Šetření:25. 10. 2013 - 06. 11. 2013
Počet respondentů:400
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyplněním tohoto dotazníku podpoříte marketingový průzkum VŠ projektu

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena28370,57 %70,75 %  
Muž11829,43 %29,5 %  

Graf

2. Jaký je váš věk ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 2523258,15 %58 %  
26 - 4511929,82 %29,75 %  
45 - 704812,03 %12 %  

Graf

3. Jaké máte vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské19648,88 %49 %  
Středoškolské15939,65 %39,75 %  
Základní297,23 %7,25 %  
Střední odborné učiliště174,24 %4,25 %  

Graf

4. Co si myslíte o reklamách na obrazku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsou vtipné.otázka č. 5, Nevidím na nich nic zvláštního.otázka č. 6, Nejsou v pořádku.otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsou v pořádku.18546,13 %46,25 %  
Nevidím na nich nic zvláštního.17543,64 %43,75 %  
Jsou vtipné.4110,22 %10,25 %  

Graf

5. Co vás na tomto reklamním spojení pobavilo ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Černý humor v daném kontextu.2663,41 %6,5 %  
Obě reklamy si výborně protiřečí.2048,78 %5 %  
Náhoda na jejíž základě se billboardy k sobě dostaly.1331,71 %3,25 %  
Něco jiného, zde neuvedené.12,44 %0,25 %  

Graf

6. Opravdu jste si nevšimli nevhodného reklamního spojení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Opravdu jsem si napoprvé nevšiml/a. → konec dotazníku, Nepřišlo mi na tom nic zvláštního, takové věci se stávají → konec dotazníku, Nerozuměl/a jsem textu. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřišlo mi na tom nic zvláštního, takové věci se stávají9654,86 %24 %  
Nerozuměl/a jsem textu.4726,86 %11,75 %  
Opravdu jsem si napoprvé nevšiml/a.3218,29 %8 %  

Graf

7. Proč vám tyto reklamy nesedí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takto umístěné reklamy jsou kontraproduktivní11863,78 %29,5 %  
Vnucování představy, že fast food patří do každodenního života.7842,16 %19,5 %  
Firma umísťující reklamy pochybila.7238,92 %18 %  
Jedná se o konkurenční boj mezi společnostmi.3720 %9,25 %  
Něco jiného, zde neuvedené179,19 %4,25 %  

Graf

8. Připadají vám tyto reklamy vhodné ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15066,37 %37,5 %  
nevím4319,03 %10,75 %  
ano3415,04 %8,5 %  

Graf

9. Co byste na daných reklamách změnili ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozdělil/a bych billboardy od sebe.11952,65 %29,75 %  
Zakázal/a bych reklamy na fast food.8035,4 %20 %  
Firma umísťující reklamy si takové situace musí ohlídat.8035,4 %20 %  
Úplně bych dané reklamy odstranil/a.4419,47 %11 %  
Nic.146,19 %3,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Co si myslíte o reklamách na obrazku ?

 • odpověď Jsou vtipné.:
  • 9.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Černý humor v daném kontextu. na otázku 5. Co vás na tomto reklamním spojení pobavilo ?
  • 9.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náhoda na jejíž základě se billboardy k sobě dostaly. na otázku 5. Co vás na tomto reklamním spojení pobavilo ?
  • 9.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obě reklamy si výborně protiřečí. na otázku 5. Co vás na tomto reklamním spojení pobavilo ?
 • odpověď Nejsou v pořádku.:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firma umísťující reklamy pochybila. na otázku 7. Proč vám tyto reklamy nesedí ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedná se o konkurenční boj mezi společnostmi. na otázku 7. Proč vám tyto reklamy nesedí ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Něco jiného, zde neuvedené na otázku 7. Proč vám tyto reklamy nesedí ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Takto umístěné reklamy jsou kontraproduktivní na otázku 7. Proč vám tyto reklamy nesedí ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnucování představy, že fast food patří do každodenního života. na otázku 7. Proč vám tyto reklamy nesedí ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozdělil/a bych billboardy od sebe. na otázku 9. Co byste na daných reklamách změnili ?
 • odpověď Nevidím na nich nic zvláštního.:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřišlo mi na tom nic zvláštního, takové věci se stávají na otázku 6. Opravdu jste si nevšimli nevhodného reklamního spojení ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nerozuměl/a jsem textu. na otázku 6. Opravdu jste si nevšimli nevhodného reklamního spojení ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opravdu jsem si napoprvé nevšiml/a. na otázku 6. Opravdu jste si nevšimli nevhodného reklamního spojení ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Jaký je váš věk ?

3. Jaké máte vzdělání ?

4. Co si myslíte o reklamách na obrazku ?

5. Co vás na tomto reklamním spojení pobavilo ?

6. Opravdu jste si nevšimli nevhodného reklamního spojení ?

7. Proč vám tyto reklamy nesedí ?

8. Připadají vám tyto reklamy vhodné ?

9. Co byste na daných reklamách změnili ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Jaký je váš věk ?

3. Jaké máte vzdělání ?

4. Co si myslíte o reklamách na obrazku ?

5. Co vás na tomto reklamním spojení pobavilo ?

6. Opravdu jste si nevšimli nevhodného reklamního spojení ?

7. Proč vám tyto reklamy nesedí ?

8. Připadají vám tyto reklamy vhodné ?

9. Co byste na daných reklamách změnili ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Král, L.Vnímání reklamy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://33287.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.