Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > etika v podnikání

etika v podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Nováková
Šetření:30. 10. 2013 - 06. 11. 2013
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Téma dotazníku je pohled zákazníků na etiku v podnikání, určeno všem kategoriím respondentů

Odpovědi respondentů

1. Považujete za neetické jednání, pokud obchodník inzeruje v letáku výraznou slevu na zboží, ale na každé prodejně má k dispozici jen omezený počet kusů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jde o jednání na hraně etiky2447,06 %47,06 %  
ano1427,45 %27,45 %  
ne1325,49 %25,49 %  

Graf

2. Považujete za neetické jednání, pokud obchodník inzeruje v letáku u určitého druhu zboží, že jde o "nejnižší cenu na trhu", i když tomu tak není?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4078,43 %78,43 %  
jde o jednání na hraně etiky917,65 %17,65 %  
ne23,92 %3,92 %  

Graf

3. Považujete za neetické jednání, pokud obchodník použivá při reklamě nebo přímém prodeji výroky typu "pokud nebudete vařit v tomto nádobí, onemocníte rakovinou"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4384,31 %84,31 %  
jde o jednání na hraně etiky59,8 %9,8 %  
ne35,88 %5,88 %  

Graf

4. Považujete za neetické jednání, pokud výrobce do potravin vědomě přidává ingredience zakázané nebo zdraví škodlivé?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4486,27 %86,27 %  
ne47,84 %7,84 %  
jde o jednání na hraně etiky35,88 %5,88 %  

Graf

5. Považujete za neetické jednání, pokud prodejce prodává zboží s prošlou záruční lhůtou jako nezávadné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3874,51 %74,51 %  
jde o jednání na hraně etiky917,65 %17,65 %  
ne47,84 %7,84 %  

Graf

6. Víte, na které státní orgány se můžete obrátit v případě podezření na neetické chování podnikatelského subjektu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3874,51 %74,51 %  
ne1325,49 %25,49 %  

Graf

7. Zúčastil (-a) jsem se někdy předváděcí akce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3160,78 %60,78 %  
ano2039,22 %39,22 %  

Graf

8. Pokud jste zakoupil (-a) zboží na předváděcí akci, považujete tuto koupi s odstupem času za výhodnou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezakoupil (-a) jsem zboží na předváděcí akci3572,92 %68,63 %  
ne714,58 %13,73 %  
ano612,5 %11,76 %  

Graf

9. Co považujete za klamavou reklamu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každou reklamu považuji aspoň částečně za klamavou2447,06 %47,06 %  
pokud výrobek nemá inzerované vlastnosti1937,25 %37,25 %  
pokud výrobek inzerované vlastnosti splňuje jen částečně815,69 %15,69 %  

Graf

10. Vaše věková kategorie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let2650,98 %50,98 %  
31 - 40 let1325,49 %25,49 %  
40 - 50 let611,76 %11,76 %  
méně než 20 let47,84 %7,84 %  
více než 50 let23,92 %3,92 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2244 %43,14 %  
vysoká škola1734 %33,33 %  
odborné bez maturity48 %7,84 %  
vyšší odborná škola48 %7,84 %  
základní36 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete za neetické jednání, pokud obchodník inzeruje v letáku výraznou slevu na zboží, ale na každé prodejně má k dispozici jen omezený počet kusů?

2. Považujete za neetické jednání, pokud obchodník inzeruje v letáku u určitého druhu zboží, že jde o "nejnižší cenu na trhu", i když tomu tak není?

3. Považujete za neetické jednání, pokud obchodník použivá při reklamě nebo přímém prodeji výroky typu "pokud nebudete vařit v tomto nádobí, onemocníte rakovinou"?

4. Považujete za neetické jednání, pokud výrobce do potravin vědomě přidává ingredience zakázané nebo zdraví škodlivé?

5. Považujete za neetické jednání, pokud prodejce prodává zboží s prošlou záruční lhůtou jako nezávadné?

6. Víte, na které státní orgány se můžete obrátit v případě podezření na neetické chování podnikatelského subjektu?

7. Zúčastil (-a) jsem se někdy předváděcí akce?

8. Pokud jste zakoupil (-a) zboží na předváděcí akci, považujete tuto koupi s odstupem času za výhodnou?

9. Co považujete za klamavou reklamu?

10. Vaše věková kategorie?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete za neetické jednání, pokud obchodník inzeruje v letáku výraznou slevu na zboží, ale na každé prodejně má k dispozici jen omezený počet kusů?

2. Považujete za neetické jednání, pokud obchodník inzeruje v letáku u určitého druhu zboží, že jde o "nejnižší cenu na trhu", i když tomu tak není?

3. Považujete za neetické jednání, pokud obchodník použivá při reklamě nebo přímém prodeji výroky typu "pokud nebudete vařit v tomto nádobí, onemocníte rakovinou"?

4. Považujete za neetické jednání, pokud výrobce do potravin vědomě přidává ingredience zakázané nebo zdraví škodlivé?

5. Považujete za neetické jednání, pokud prodejce prodává zboží s prošlou záruční lhůtou jako nezávadné?

6. Víte, na které státní orgány se můžete obrátit v případě podezření na neetické chování podnikatelského subjektu?

7. Zúčastil (-a) jsem se někdy předváděcí akce?

8. Pokud jste zakoupil (-a) zboží na předváděcí akci, považujete tuto koupi s odstupem času za výhodnou?

9. Co považujete za klamavou reklamu?

10. Vaše věková kategorie?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, I.etika v podnikání (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://33628.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.