Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > spokojenost zákazníků s MHD Ostrava

spokojenost zákazníků s MHD Ostrava

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Čeřovská
Šetření:29. 10. 2013 - 13. 11. 2013
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku. Jsme studenti ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a tento dotazník bude sloužit jako podklad pro vypracování našeho semestrálního projektu do předmětu Řízení jakosti. Dotazník je zcela anonymní.

Děkujeme Vám za spolupráci

Petra Borůvková, Andrea Čeřovská, Roman Hapčo

Odpovědi respondentů

1. Jak je pro vás důležitá cena jízdného v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá5959,6 %59,6 %  
středně důležitá3030,3 %30,3 %  
méně důležitá1010,1 %10,1 %  

Graf

2. Jak je pro vás důležitá bezpečnost (hasící přístroje, kladívka na rozbití skla…) v MHD Ostrava ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležitá4242,42 %42,42 %  
hodně důležitá2929,29 %29,29 %  
méně důležitá2828,28 %28,28 %  

Graf

3. Jak je pro vás důležitá kvalifikace řidiče v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá5454,55 %54,55 %  
středně důležitá3232,32 %32,32 %  
méně důležitá1313,13 %13,13 %  

Graf

4. Jak je pro vás důležitá frekvence spojů o víkendech a večerních hodinách v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá4747,47 %47,47 %  
středně důležitá3535,35 %35,35 %  
méně důležitá1717,17 %17,17 %  

Graf

5. Jak je pro vás důležitá dostupnost jízdenek (automaty, koupě u řidiče)v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá4848,48 %48,48 %  
středně důležitá2929,29 %29,29 %  
méně důležitá2222,22 %22,22 %  

Graf

6. Jak je pro vás důležitá přesnost příjezdů (včasný příjezd)v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá6868,69 %68,69 %  
středně důležitá2727,27 %27,27 %  
méně důležitá44,04 %4,04 %  

Graf

7. Jak je pro vás důležité topení a klimatizace během zimního a letního období v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá4848,48 %48,48 %  
středně důležitá3434,34 %34,34 %  
méně důležitá1717,17 %17,17 %  

Graf

8. Jak je pro vás důležitá informovanost o spojích (informační tabule v MHD i na zastávkách) v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá5858,59 %58,59 %  
středně důležitá2929,29 %29,29 %  
méně důležitá1212,12 %12,12 %  

Graf

9. Jak je pro vás důležitá čistota v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá6262,63 %62,63 %  
středně důležitá2929,29 %29,29 %  
méně důležitá88,08 %8,08 %  

Graf

10. Jak je pro vás důležitý komfort (místo pro nohy, materiál sedaček,…) v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležitá5353,54 %53,54 %  
hodně důležitá2727,27 %27,27 %  
méně důležitá1919,19 %19,19 %  

Graf

11. Jak je pro vás důležitá smogová akce (jízda v MHD zdarma během smogové situace) v MHD Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně důležitá5959,6 %59,6 %  
středně důležitá2323,23 %23,23 %  
hodně důležitá1717,17 %17,17 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5858,59 %58,59 %  
muž4141,41 %41,41 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5858,59 %58,59 %  
vysokoškolské3838,38 %38,38 %  
základní, vyučen33,03 %3,03 %  

Graf

14. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 267575,76 %75,76 %  
27-401515,15 %15,15 %  
41-6077,07 %7,07 %  
nad 6122,02 %2,02 %  

Graf

15. Využíváte MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8686,87 %86,87 %  
ne1313,13 %13,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak je pro vás důležitá informovanost o spojích (informační tabule v MHD i na zastávkách) v MHD Ostrava?

  • odpověď hodně důležitá:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně důležitá na otázku 11. Jak je pro vás důležitá smogová akce (jízda v MHD zdarma během smogové situace) v MHD Ostrava?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak je pro vás důležitá cena jízdného v MHD Ostrava?

2. Jak je pro vás důležitá bezpečnost (hasící přístroje, kladívka na rozbití skla…) v MHD Ostrava ?

3. Jak je pro vás důležitá kvalifikace řidiče v MHD Ostrava?

4. Jak je pro vás důležitá frekvence spojů o víkendech a večerních hodinách v MHD Ostrava?

5. Jak je pro vás důležitá dostupnost jízdenek (automaty, koupě u řidiče)v MHD Ostrava?

6. Jak je pro vás důležitá přesnost příjezdů (včasný příjezd)v MHD Ostrava?

7. Jak je pro vás důležité topení a klimatizace během zimního a letního období v MHD Ostrava?

8. Jak je pro vás důležitá informovanost o spojích (informační tabule v MHD i na zastávkách) v MHD Ostrava?

9. Jak je pro vás důležitá čistota v MHD Ostrava?

10. Jak je pro vás důležitý komfort (místo pro nohy, materiál sedaček,…) v MHD Ostrava?

11. Jak je pro vás důležitá smogová akce (jízda v MHD zdarma během smogové situace) v MHD Ostrava?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Kolik Vám je let?

15. Využíváte MHD?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak je pro vás důležitá cena jízdného v MHD Ostrava?

2. Jak je pro vás důležitá bezpečnost (hasící přístroje, kladívka na rozbití skla…) v MHD Ostrava ?

3. Jak je pro vás důležitá kvalifikace řidiče v MHD Ostrava?

4. Jak je pro vás důležitá frekvence spojů o víkendech a večerních hodinách v MHD Ostrava?

5. Jak je pro vás důležitá dostupnost jízdenek (automaty, koupě u řidiče)v MHD Ostrava?

6. Jak je pro vás důležitá přesnost příjezdů (včasný příjezd)v MHD Ostrava?

7. Jak je pro vás důležité topení a klimatizace během zimního a letního období v MHD Ostrava?

8. Jak je pro vás důležitá informovanost o spojích (informační tabule v MHD i na zastávkách) v MHD Ostrava?

9. Jak je pro vás důležitá čistota v MHD Ostrava?

10. Jak je pro vás důležitý komfort (místo pro nohy, materiál sedaček,…) v MHD Ostrava?

11. Jak je pro vás důležitá smogová akce (jízda v MHD zdarma během smogové situace) v MHD Ostrava?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Kolik Vám je let?

15. Využíváte MHD?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čeřovská, A.spokojenost zákazníků s MHD Ostrava (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://33680.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.