Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání reklamy

Vnímání reklamy

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Blažková
Šetření:13. 11. 2013 - 19. 11. 2013
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku na téma vnímání reklamy. Pokud je Vám více než 18 let, hurá do vyplňování :-)

Odpovědi respondentů

Dobře si prohlédněte toto reklamní sdělení.

 

1. Zaškrtněte prosím, jaký produkt podle Vás tato reklama propaguje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flash disk6961,06 %61,06 %  
software3833,63 %33,63 %  
nevím32,65 %2,65 %  
spodní prádlo32,65 %2,65 %  

Graf

2. Jak se jmenuje firma, která je zadavatelem reklamního sdělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MEGAPROMO4741,59 %41,59 %  
Microsoft4338,05 %38,05 %  
100 MEGA2118,58 %18,58 %  
nenašel/la jsem21,77 %1,77 %  

Graf

3. Prohlédněte si znovu reklamu, která je na produkt od firmy Microsoft (operační sada Microsoft Office). Propaguje reklamní sdělení dostatečně daný produkt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4741,59 %41,59 %  
spíše ne4741,59 %41,59 %  
spíše ano1513,27 %13,27 %  
ano43,54 %3,54 %  

Graf

4. Pokud budete mít v úmyslu si výrobek pořídit, přiměla by Vás tato reklama k jeho koupi právě u této společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6053,1 %53,1 %  
spíše ne4539,82 %39,82 %  
spíše ano87,08 %7,08 %  

Graf

5. Přijde Vám tato reklama:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Konzervativní vs. Sexistická1-2-3-4-54.3270.68
Vtipná vs. Málo vtipná1-2-3-4-53.7351.576
Originální vs. Bez nápadu1-2-3-4-53.4421.486
Vedoucí k zamyšlení vs. Prvoplánová1-2-3-4-53.8411.337
Super vs. Trapná1-2-3-4-53.8760.923
Seriózní vs. Neseriózní1-2-3-4-54.1770.712
Přehledná vs. Nepřehledná1-2-3-4-54.3890.857

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Do jaké míry Vás sexuální podtext tohoto reklamního sdělení pohoršuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Nepohoršuje vs. Pohoršuje1-2-3-4-52.9561.989

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Domníváte se, že tato reklama má z mravního hlediska negativní vliv na mladistvé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4640,71 %40,71 %  
spíše ne3530,97 %30,97 %  
ano2118,58 %18,58 %  
ne119,73 %9,73 %  

Graf

8. Domníváte se, že toto reklamní sdělení staví ženu do pozice erotického objektu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4943,36 %43,36 %  
spíše ano4438,94 %38,94 %  
spíše ne119,73 %9,73 %  
ne97,96 %7,96 %  

Graf

9. Co Vám vadí na tomto reklamním sdělením nejvíce? (zaškrtnout 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná propagace produktu6759,29 %59,29 %  
sexuální podtext6153,98 %53,98 %  
hlavní slogan "Kdo chce v srpnu zasunout"5851,33 %51,33 %  
nedostatečně výrazné logo firmy3530,97 %30,97 %  
barevné zpracování2723,89 %23,89 %  
rozvržení textu2421,24 %21,24 %  
žena ve spodním prádle1916,81 %16,81 %  

Graf

10. Myslíte si, že kombinace barev na reklamním sdělení byla vhodně zvolena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8575,22 %75,22 %  
ano2824,78 %24,78 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7162,83 %62,83 %  
muž4237,17 %37,17 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let6557,52 %57,52 %  
26-35 let1815,93 %15,93 %  
46 - 55 let1412,39 %12,39 %  
36 - 45 let119,73 %9,73 %  
56 let a více54,42 %4,42 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5750,44 %50,44 %  
SŠ s maturitou4438,94 %38,94 %  
SŠ bez maturity108,85 %8,85 %  
základní21,77 %1,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Co Vám vadí na tomto reklamním sdělením nejvíce? (zaškrtnout 3)

  • odpověď sexuální podtext:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Domníváte se, že tato reklama má z mravního hlediska negativní vliv na mladistvé?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaškrtněte prosím, jaký produkt podle Vás tato reklama propaguje?

2. Jak se jmenuje firma, která je zadavatelem reklamního sdělení?

3. Prohlédněte si znovu reklamu, která je na produkt od firmy Microsoft (operační sada Microsoft Office). Propaguje reklamní sdělení dostatečně daný produkt?

4. Pokud budete mít v úmyslu si výrobek pořídit, přiměla by Vás tato reklama k jeho koupi právě u této společnosti?

5. Přijde Vám tato reklama:

6. Do jaké míry Vás sexuální podtext tohoto reklamního sdělení pohoršuje?

7. Domníváte se, že tato reklama má z mravního hlediska negativní vliv na mladistvé?

8. Domníváte se, že toto reklamní sdělení staví ženu do pozice erotického objektu?

9. Co Vám vadí na tomto reklamním sdělením nejvíce? (zaškrtnout 3)

10. Myslíte si, že kombinace barev na reklamním sdělení byla vhodně zvolena?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaškrtněte prosím, jaký produkt podle Vás tato reklama propaguje?

2. Jak se jmenuje firma, která je zadavatelem reklamního sdělení?

3. Prohlédněte si znovu reklamu, která je na produkt od firmy Microsoft (operační sada Microsoft Office). Propaguje reklamní sdělení dostatečně daný produkt?

4. Pokud budete mít v úmyslu si výrobek pořídit, přiměla by Vás tato reklama k jeho koupi právě u této společnosti?

5. Přijde Vám tato reklama:

6. Do jaké míry Vás sexuální podtext tohoto reklamního sdělení pohoršuje?

7. Domníváte se, že tato reklama má z mravního hlediska negativní vliv na mladistvé?

8. Domníváte se, že toto reklamní sdělení staví ženu do pozice erotického objektu?

9. Co Vám vadí na tomto reklamním sdělením nejvíce? (zaškrtnout 3)

10. Myslíte si, že kombinace barev na reklamním sdělení byla vhodně zvolena?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blažková, L.Vnímání reklamy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://33767.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.