Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > autismus

autismus

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Skřipská
Šetření:31. 10. 2013 - 07. 11. 2013
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou VOŠ - obor speciální pedagogika. Touto cestou vás chci poprosit o vyplnění mého dotazníku a tak mi pomoci k analýze mé závěrečné práce. Tento dotazník je  určen rodičům a příbuzným autistických dětí. Zabývám se komunikačními a sociálními problémy autistických dětí.

Předem děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž666,67 %66,67 %  
žena333,33 %33,33 %  

Graf

2. V jakém jste vztahu k dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka444,44 %44,44 %  
jiný333,33 %33,33 %  
otec222,22 %22,22 %  

Graf

3. Věk dítěte:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13333,33 %33,33 %  
8222,22 %22,22 %  
6111,11 %11,11 %  
10111,11 %11,11 %  
5111,11 %11,11 %  
19111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:10.56
Minimum:5
Maximum:19
Variační rozpětí:14
Rozptyl:19.28
Směrodatná odchylka:4.39
Medián:10
Modus:13

Graf

4. Byly nějaké komplikace během těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %55,56 %  
ano, velké222,22 %22,22 %  
ano, ale jen nepatrné222,22 %22,22 %  

Graf

5. Kdy jste si poprvé všiml(a), že je s vašim dítětem něco v nepořádku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve školce111,11 %11,11 %  
2-3 roky111,11 %11,11 %  
5111,11 %11,11 %  
nevím111,11 %11,11 %  
-111,11 %11,11 %  
dite neni moje111,11 %11,11 %  
3111,11 %11,11 %  
cca ve 2 letech111,11 %11,11 %  
ve 3letech111,11 %11,11 %  

Graf

6. Vyhledal(a) jste pomoc odborníka z vlastní iniciativy nebo vám byl doporučen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledal(a) jsem pomoc sama777,78 %77,78 %  
ne, pomoc mi byla doporučena222,22 %22,22 %  

Graf

7. Všiml(a) jste si u dítěte možného odlišného chování v porovnání s vrstevníky? Pokud ano, kdy to bylo a čím se odlišovalo nejvíce.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

3 nedokazala poslechnout a ovladat emoce

ano, nechtel si hrat s detmi a byl porad v koutku sam.

byl odlišný od ostatních dětí a vyhybal se kolektivu

Bylo to kolem 4_5 roku.Neuměl chodit po schodek,musela jsem mu pomáhat s toaletou,neuměl jít na prolézačky,špatná komunikace,odmítal chodit ven,zaměřoval se jen na jedinou hračku a tu chtěl lkupovat vždy stejnou jen jinak barevnou a podobně.

cca od 4 let - nespavost; tiché "zírání" do stropu

málo se zapojuje do kolektivu,je raději sám...

Od narození často plakal, málo spal, prohýbal se do luku, kolem 3. roku byl uječený, vzteklý, odmítavý, nespolupracující, afektivní záchvaty, trval na rituálech, neuměl si hrát...

rádo hranate hracky

ve školce se stranil dětí, hrál si pouze s jednou hračkou, nekomunikoval a nenavazoval oční kontakt

8. Kdy bylo dítě diagnostikováno?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky111,11 %11,11 %  
ve 4 letech111,11 %11,11 %  
4letech111,11 %11,11 %  
ve 3 letech 111,11 %11,11 %  
6111,11 %11,11 %  
v 6 letech pri nastupu do skoly111,11 %11,11 %  
7111,11 %11,11 %  
ve 13 letech111,11 %11,11 %  
v 7 letech111,11 %11,11 %  

Graf

9. Vaše dítě má stanovenou diagnózu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dětský autismus666,67 %66,67 %  
jiná diagnóza111,11 %11,11 %  
atypický autismus111,11 %11,11 %  
Aspergerův syndrom111,11 %11,11 %  

Graf

10. Jaký typ školního nebo jiného zařízení Vaše dítě navštěvuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná škola666,67 %66,67 %  
speciální škola111,11 %11,11 %  
nestátní zdravotnické zařízení111,11 %11,11 %  
speciální třída běžné školy111,11 %11,11 %  

Graf

11. Do jaké míry jste spokojen(a) se vzájemnou spolupací daného zařízení, které vaše dítě navštěvuje? (viz. otázka č.10)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen(a)444,44 %44,44 %  
velmi spokojen(a)333,33 %33,33 %  
nespokojen(a)222,22 %22,22 %  

Graf

12. V navštěvovaném zařízení je vaše dítě spéše samotářské?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

13. V zařízení, které vaše dítě navštěvuje, komunikace s vrstevníky probíhá jakým způsobem? (myšleno, zda je v kolektivu komunikativní, zda má nějakého blízkého kamaráda/kamarádku)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fd

komunikace je mizivá, kamaráda nemá

ma kamaradku ale jinak se s nikym nebavi

nemá

nema kamarady s detmi spise nevychazi

nemá kamarády, raději sedá sám nebo s asistentkou

nemá kamarády, straní se kolektivu

no něco jako kamarády má,ale to jsou spíše holky

Syn je celý dny semnou doma.Pokud chci někam jít nechce jít ven.Měl jediného kamaráda kterého se po několika dnech zbavil aby měl čas na tvůj svět v kterém žije.Nedokáže se zapojit do jakýkoliv akcí.S cizími lidmi komunikuje přeze mě.

14. Zajišťuje zařízení, které vaše dítě navštěvuje, služby poradenského pracoviště (tzn. psychologické nebo psychiatrické služby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
ano222,22 %22,22 %  

Graf

15. Využívá vaše dítě asistenta pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

16. Asistent pedagoga se věnuje vašemu dítěti po celou dobu vyučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen v některých předmětech666,67 %66,67 %  
ano, během každé vyučovací hodiny333,33 %33,33 %  

Graf

17. Nabízí dané zařízení vašemu dítěti logopedickou péči a služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
nevím333,33 %33,33 %  

Graf

18. Do jaké mír jste spokojen(a) s dbornou péčí (vzdělávací postupy, metody, techniky, individuální přístup) speciáního pedagoga či asistenta pedagoga v daném zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen(a)444,44 %44,44 %  
velmi spokojen(a)333,33 %33,33 %  
nespokojen(a)222,22 %22,22 %  

Graf

19. Máte možnost spolupracovat se speciálním pedagogem či asistentem pedagoga a konzultovat s ním průběh výchovy a vzdělávání vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám možnost555,56 %55,56 %  
ne, nemám možnost444,44 %44,44 %  

Graf

20. Prostor pro vaše názory, zkušennosti či připomínky, které by vedly k efektivní spolupráci s odbornými pracovníky daného zařízení:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

dfdd

chtěla jsem zavést notýsek, kde by mi asistentka psala, co se stalo...co ten den dělali, jak se choval ap. Nejde to.

Já sama za sebe mám zkušenost že pochopení a věnování se dítěti stouto poruchou přináší své ovoce aspon tím že dítě rádo navštěvuje školu.Syn chodil do základní školy jelikož byl jiný a nenaučil se číst a psát nechtěl chodit do školy bolesti hlavy břicha.Pak jsme přestoupily do speciální školy kde to nebylo o moc lepší jelikož tam chodí romové kteří děti bijí a učitělé věci neřeši.Bylo mi nabídnuto dát syna do církevní školy a rázem změna kluk je rád ve škole,sám si říká o domácí ukoly,víc se snaží i přesto že posuny budou nepatrné.Jsou tam 4 děti jakohokoliv postižení i autisti,děti jsou v pohodě věnují se jim asistentky,maj klid na učení.Za mě jsem moc spokojená

Jsem teta 8 leteho Adama. Je moc mily jen nechce komunikovat s detmi. S rodinou i vcelku ano ale ne s detmi. Jen s malym bratrickem Filipkem (2 roky)

větší komunikace s rodiči, individuální přístup

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skřipská, P.autismus (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://33772.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.