Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální sítě

Sociální sítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Valášková
Šetření:24. 11. 2013 - 01. 12. 2013
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tyto výsledky, budou použity jen pro studijní účely, dotazník je anonymní. A zdrží Vás maximálně dvě minutky, děkuji moc, že mi tyto dvě minutky obětujete.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 253250 %50 %  
26 - 31914,06 %14,06 %  
44 a více914,06 %14,06 %  
38 - 43812,5 %12,5 %  
32 - 3734,69 %4,69 %  
0 -1534,69 %4,69 %  

Graf

2. Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný4570,31 %70,31 %  
Ženatý-Vdaná1421,88 %21,88 %  
Rozvedený/á46,25 %6,25 %  
Vdovec/vdova11,56 %1,56 %  

Graf

3. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4875 %75 %  
Muž1625 %25 %  

Graf

4. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3554,69 %54,69 %  
VŠ-VOŠ1421,88 %21,88 %  
914,06 %14,06 %  
SOU69,38 %9,38 %  

Graf

5. Vaše nynější zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec3656,25 %56,25 %  
Nezaměstnaný2742,19 %42,19 %  
Zaměstnavatel-OSVČ11,56 %1,56 %  

Graf

6. Používáte některou z uvedených sociálních síťích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook5789,06 %89,06 %  
Spolužáci2132,81 %32,81 %  
Lidé914,06 %14,06 %  
Google+, LinkedIn11,56 %1,56 %  
Google+, Twitter11,56 %1,56 %  
ne11,56 %1,56 %  
WhatsAp11,56 %1,56 %  
Tumblr11,56 %1,56 %  
žádnou11,56 %1,56 %  
ne, žádnou11,56 %1,56 %  
Twitter11,56 %1,56 %  
nee11,56 %1,56 %  

Graf

7. Kolik hodin denně trávíte u PC?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5hod3454,84 %53,13 %  
6-11hod2235,48 %34,38 %  
12-17hod69,68 %9,38 %  
denně tak 8, týdně přes 5011,61 %1,56 %  
JAK KDY 1-511,61 %1,56 %  

Graf

8. Používáte Pc pracovním nebo ke studijním účelům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní3458,62 %53,13 %  
Studijní2848,28 %43,75 %  
pro zábavu23,45 %3,13 %  
facebook a online hry11,72 %1,56 %  
jen k osobním účelům11,72 %1,56 %  
jak kdy11,72 %1,56 %  
zábavu11,72 %1,56 %  
obojí11,72 %1,56 %  
zábava11,72 %1,56 %  
Pro zábavu.11,72 %1,56 %  
a domácímu účelu11,72 %1,56 %  
Sleduju gayporno na tumblru11,72 %1,56 %  
oboje11,72 %1,56 %  

Graf

9. Používáte Pc i ve svém volném čase?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6398,44 %98,44 %  
Ne11,56 %1,56 %  

Graf

10. Stal jste obětí obtěžování přez sociální sítě?(nevhodný způsob komunikace) Pokud sociální sítě nevyužíváte stal se obětí váš známý?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5382,81 %82,81 %  
Ano914,06 %14,06 %  
Nevím23,13 %3,13 %  

Graf

11. 12. Přemýšlíte o tom pokud nemáte profil na sociální síti o jeho založení a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Už ho mám4881,36 %75 %  
Ne1016,95 %15,63 %  
Ano11,69 %1,56 %  
Protože bez něj nebudem lítat.11,69 %1,56 %  
nemám zájem cokoliv říkat na internetu pod svým jménem11,69 %1,56 %  

Graf

12. 13. Pokud byste zakládal/a profil na socální síťí jaké informace byste osobě udal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohlaví5291,23 %81,25 %  
Jméno4070,18 %62,5 %  
Věk3256,14 %50 %  
Vzdělání2645,61 %40,63 %  
Datum narození1221,05 %18,75 %  
Místo bydliště610,53 %9,38 %  
stav: zadaná!!!!11,75 %1,56 %  
Délku, tloušťku.11,75 %1,56 %  
žádné11,75 %1,56 %  
jen minimum informací11,75 %1,56 %  
zaměstnání11,75 %1,56 %  

Graf

13. Vkládáte své soukromé fotky na internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3656,25 %56,25 %  
Ne2843,75 %43,75 %  

Graf

14. Co si myslíte, že návštěvníci těchto stránek hledají?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobavení5086,21 %78,13 %  
Kamarádi3865,52 %59,38 %  
Vztah2237,93 %34,38 %  
Sex2034,48 %31,25 %  
Hledaj to, co na nich nenajdou!11,72 %1,56 %  
spojeni se svými kamarády11,72 %1,56 %  
jak kdo11,72 %1,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Co si myslíte, že návštěvníci těchto stránek hledají?

  • odpověď Kamarádi:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztah na otázku 14. Co si myslíte, že návštěvníci těchto stránek hledají?
  • odpověď Vztah:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sex na otázku 14. Co si myslíte, že návštěvníci těchto stránek hledají?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Váš rodinný stav?

3. Vaše pohlaví?

4. Vaše dosažené vzdělání?

5. Vaše nynější zaměstnání?

6. Používáte některou z uvedených sociálních síťích?

7. Kolik hodin denně trávíte u PC?

8. Používáte Pc pracovním nebo ke studijním účelům?

9. Používáte Pc i ve svém volném čase?

10. Stal jste obětí obtěžování přez sociální sítě?(nevhodný způsob komunikace) Pokud sociální sítě nevyužíváte stal se obětí váš známý?

11. 12. Přemýšlíte o tom pokud nemáte profil na sociální síti o jeho založení a proč?

12. 13. Pokud byste zakládal/a profil na socální síťí jaké informace byste osobě udal/a?

13. Vkládáte své soukromé fotky na internet?

14. Co si myslíte, že návštěvníci těchto stránek hledají?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Váš rodinný stav?

3. Vaše pohlaví?

4. Vaše dosažené vzdělání?

5. Vaše nynější zaměstnání?

6. Používáte některou z uvedených sociálních síťích?

7. Kolik hodin denně trávíte u PC?

8. Používáte Pc pracovním nebo ke studijním účelům?

9. Používáte Pc i ve svém volném čase?

10. Stal jste obětí obtěžování přez sociální sítě?(nevhodný způsob komunikace) Pokud sociální sítě nevyužíváte stal se obětí váš známý?

11. 12. Přemýšlíte o tom pokud nemáte profil na sociální síti o jeho založení a proč?

12. 13. Pokud byste zakládal/a profil na socální síťí jaké informace byste osobě udal/a?

13. Vkládáte své soukromé fotky na internet?

14. Co si myslíte, že návštěvníci těchto stránek hledají?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Valášková, R.Sociální sítě (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34073.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.