Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nekalé obchodní praktiky

Nekalé obchodní praktiky

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Štěrbová
Šetření:10. 11. 2013 - 17. 11. 2013
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma klamavé obchodní praktiky. Výsledky budou použity v sociologickém průzkumu. 

Cílem průzkumu je zjistit, zda se výskyt nekalých obchodních praktik zvýšil/snížil po počátku globální ekonomické krize v roce 2008.

Děkuji Vám za spolupráci.

Bc. Jitka Kňourková Růnová

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Obchodní praktika je nekalá:[1]

a) je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.

b) Je-li obchodní praktika zaměřena na spotřebitele, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní, hodnotí se její nekalost z hlediska průměrného člena této skupiny; tím není dotčeno obvyklé reklamní přehánění.

c) Užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků, při nabízení nebo poskytování služeb či práv se zakazuje. Nekalé jsou zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky.

[1] Zákony pro lidi [online]. Zákon o ochraně spotřebitele : Část druhá, 2013 [cit. 2013-11-10]. Dostupné z WWW: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634>.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy osobně s nekalou obchodní praktikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 5, nevzpomínám siotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3062,5 %62,5 %  
nevzpomínám si1225 %25 %  
ne612,5 %12,5 %  

Graf

2. Bránil/a jste se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2170 %43,75 %  
ne930 %18,75 %  

Graf

3. Jakým způsobem jste se bránil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stěžoval/a jsem si u dozorových orgánů působících v oblasti ochrany spotřebitele (např. Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa České republiky atd.)733,33 %14,58 %  
odstoupil/a jsem od smlouvy733,33 %14,58 %  
stěžoval/a jsem si u personálu523,81 %10,42 %  
stěžoval/a jsem si u vedoucího523,81 %10,42 %  
smlouvu jsem neuzavřel14,76 %2,08 %  
podomní prodejce elekřiny jsem vyhodila z dveří po jejich agresivní a manipulativní chování14,76 %2,08 %  
výrobek jsem nezakoupila14,76 %2,08 %  
stěžoval/a jsem si u nevládních neziskových organizací působících v oblasti ochrany spotřebitele (Sdružení obrany spotřebitelů, Evropské spotřebitelské centrum ČR, Občanské sdružení spotřebitelů TEST atd.)14,76 %2,08 %  
upozornila jsem prodávajícího14,76 %2,08 %  
stěžéval jsem si, ale nevyřešíl jsem nic14,76 %2,08 %  
Varoval jsem potenciální oběť14,76 %2,08 %  

Graf

4. Byl/a jste s vyřízením stížnosti spokojený/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1257,14 %25 %  
ne942,86 %18,75 %  

Graf

5. Myslíte si, že se výskyt nekalých obchodních praktik zvýšil počátkem celosvětové hospodářské krize v roce 2008?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zvýšil se2552,08 %52,08 %  
ne, je pořád stejný2245,83 %45,83 %  
ne, snížil se12,08 %2,08 %  

Graf

6. Myslíte si, že se o provozování nekalých obchodních praktik mluví v současné době více než v minulých letech (např. v mediích)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 9, nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3981,25 %81,25 %  
ne510,42 %10,42 %  
nevím48,33 %8,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že došlo ke skutečnému zvýšení výskytu nekalých obchodních praktik, nebo se o této problematice začalo pouze více mluvit (např. v médiích)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [skutečně se zvýšilotázka č. 8, o této problematice se pouze více mluvíotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o této problematice se pouze více mluví2051,28 %41,67 %  
skutečně se zvýšil1948,72 %39,58 %  

Graf

8. Jaký je podle Vás důvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rychle rostoucí ceny zboží a pomalý růst reálných mezd1157,89 %22,92 %  
přesycenost trhu, velká konkurence na trhu947,37 %18,75 %  
nízké finanční postihy842,11 %16,67 %  
snížení vlivu a kontrol dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele (Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa ČR atd.)421,05 %8,33 %  
snížení vlivu a kontrol dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele (Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa ČR atd.)15,26 %2,08 %  

Graf

9. Myslíte si, že zvýšený zájem médií o spotřebitelskou problematiku napomůže ke snížení používání nekalých obchodních praktik?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3062,5 %62,5 %  
ne1837,5 %37,5 %  

Graf

10. Jaké opatření byste navrhl/a, aby byl snížen výskyt nekalých obchodních praktik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení kontrol prováděné dozorčími institucemi - Statní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká obchodní inspekce atd.3062,5 %62,5 %  
zvýšení finančních postihů2552,08 %52,08 %  
zvýšit obecné povědomí o tomto problému1327,08 %27,08 %  
zvýšení kontrol majitelů prodejen/řetězců48,33 %8,33 %  
zvýšený dozor vedoucích prodejen nad personálem24,17 %4,17 %  
nzávislé testy, doporučení, odpovědnost kupujícího12,08 %2,08 %  
snížení daní a regulací a z toho plynoucí více konkurence12,08 %2,08 %  
tvrdé likvidační postihy, zákazy podnikání12,08 %2,08 %  
zrusit peenize12,08 %2,08 %  
zaměstnávání odborného personálu12,08 %2,08 %  
hlavne se snazme ochranit duchodce.12,08 %2,08 %  
změna legislativy12,08 %2,08 %  
legislativni upravy12,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se někdy osobně s nekalou obchodní praktikou?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Bránil/a jste se?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Byl/a jste s vyřízením stížnosti spokojený/á?

2. Bránil/a jste se?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Byl/a jste s vyřízením stížnosti spokojený/á?

5. Myslíte si, že se výskyt nekalých obchodních praktik zvýšil počátkem celosvětové hospodářské krize v roce 2008?

 • odpověď ano, zvýšil se:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi skutečně se zvýšil na otázku 7. Myslíte si, že došlo ke skutečnému zvýšení výskytu nekalých obchodních praktik, nebo se o této problematice začalo pouze více mluvit (např. v médiích)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychle rostoucí ceny zboží a pomalý růst reálných mezd na otázku 8. Jaký je podle Vás důvod?

7. Myslíte si, že došlo ke skutečnému zvýšení výskytu nekalých obchodních praktik, nebo se o této problematice začalo pouze více mluvit (např. v médiích)?

 • odpověď skutečně se zvýšil:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychle rostoucí ceny zboží a pomalý růst reálných mezd na otázku 8. Jaký je podle Vás důvod?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy osobně s nekalou obchodní praktikou?

2. Bránil/a jste se?

4. Byl/a jste s vyřízením stížnosti spokojený/á?

5. Myslíte si, že se výskyt nekalých obchodních praktik zvýšil počátkem celosvětové hospodářské krize v roce 2008?

6. Myslíte si, že se o provozování nekalých obchodních praktik mluví v současné době více než v minulých letech (např. v mediích)?

7. Myslíte si, že došlo ke skutečnému zvýšení výskytu nekalých obchodních praktik, nebo se o této problematice začalo pouze více mluvit (např. v médiích)?

8. Jaký je podle Vás důvod?

9. Myslíte si, že zvýšený zájem médií o spotřebitelskou problematiku napomůže ke snížení používání nekalých obchodních praktik?

10. Jaké opatření byste navrhl/a, aby byl snížen výskyt nekalých obchodních praktik?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy osobně s nekalou obchodní praktikou?

2. Bránil/a jste se?

4. Byl/a jste s vyřízením stížnosti spokojený/á?

5. Myslíte si, že se výskyt nekalých obchodních praktik zvýšil počátkem celosvětové hospodářské krize v roce 2008?

6. Myslíte si, že se o provozování nekalých obchodních praktik mluví v současné době více než v minulých letech (např. v mediích)?

7. Myslíte si, že došlo ke skutečnému zvýšení výskytu nekalých obchodních praktik, nebo se o této problematice začalo pouze více mluvit (např. v médiích)?

8. Jaký je podle Vás důvod?

9. Myslíte si, že zvýšený zájem médií o spotřebitelskou problematiku napomůže ke snížení používání nekalých obchodních praktik?

10. Jaké opatření byste navrhl/a, aby byl snížen výskyt nekalých obchodních praktik?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěrbová, A.Nekalé obchodní praktiky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34182.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.