Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Specifické poruchy učení u žáků na 2.stupni ZŠ

Specifické poruchy učení u žáků na 2.stupni ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Janečková
Šetření:11. 11. 2013 - 23. 11. 2013
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem student pedagogické fakulty v Libereci a prosím Vás o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci.

Tento průzkum bude základem pro praktickou část bakalářské práce. Mým cílem tohoto výzkumu je zjistit komunikativní činnost žáků na 2. stupni ZŠ se specifickými poruchami učení.

Ráda bych Vás poprosila, zda byste byli tak ochotní a vyplnili mi dotazník dvakrát. Jednou za chlapce a podruhé za dívku. Mnohokrát děkuji.

Předem děkuji za Váš čas a pravdivé vyplnění dotazníku.

Michaela Janečková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví žáka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2550 %50 %  
Žena2550 %50 %  

Graf

2. Má dítě diagnostikovanou poruchu učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2550 %50 %  
Ne2550 %50 %  

Graf

3. Jaká specifická porucha učení byla dítěti diagnostikovaná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ADHD1456 %28 %  
Dysgrafie1352 %26 %  
Dyslexie1144 %22 %  
Dyskalkulie624 %12 %  
Dysortografie624 %12 %  
ADD312 %6 %  

Graf

4. Jak obvykle dítě získává vaši pozornost, když jste něčím zaneprázdněni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádá přiměřeně a zdvořile o vaši pozornost1326 %26 %  
pokřikuje přes místnost1326 %26 %  
jiná možnost816 %16 %  
dělá něco, co bylo řečeno, aby nedělalo (pere se, tluče do něčeho)612 %12 %  
stále opakuje vaše jméno612 %12 %  
něco vám přinese24 %4 %  
strká do vás, obtěžuje vás24 %4 %  

Graf

5. Jestliže dítě potřebuje s něčím, co dělá pomoci, jak vám to dá najevo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
požádá o pomoc a vysvětlí, co potřebuje1428 %28 %  
křičí (volá)1224 %24 %  
pasivně čeká918 %18 %  
požádá o pomoc, ale problém nevysvětlí714 %14 %  
je nazlobené a stresované, ale pomoc nežádá612 %12 %  
jiná možnost24 %4 %  

Graf

6. Jestliže dítě vidí nebo slyší něco, čemu nerozumí (např. v TV nebo knize), jak se na to ptá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dává hodně otázek2550 %50 %  
do hloubky se nevyptává1632 %32 %  
neptá se510 %10 %  
jiná možnost48 %8 %  

Graf

7. Jestliže někdo, koho dítě dobře nezná, přijde k vám (do třídy), jak ho dítě pozdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řekne: „dobrý den“2244 %44 %  
bezprostředně se příchozího začne na něco ptát1224 %24 %  
musíte mu říct, aby řeklo: „Dobrý den“714 %14 %  
kouká, ale nic neřekne612 %12 %  
jiná možnost36 %6 %  

Graf

8. Jesliže dítě požádáte, aby pojmenovalo nějaký obrázek nebo věc, jak obvykle reaguje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pojmenovává snadno1734 %34 %  
snaží se, ale často dává špatné označení1020 %20 %  
vyhne se tomu612 %12 %  
řekne „já nevím“510 %10 %  
opíše to (popíše, vysvětlí)510 %10 %  
požádá vás, aby jste to řekli36 %6 %  
pojmenuje to jako "však víte"24 %4 %  
jiná možnost24 %4 %  

Graf

9. Když vám dítě povídá o něčem, co se mu stalo o prázdninách nebo doma, jak to dělá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze odpovídá několika slovy na otázky1224 %24 %  
mluví o tom příliš dlouho918 %18 %  
neposkytne dostatek informací k tomu, abyste pochopili, co se stalo714 %14 %  
podá soudržnou verzi příběhu612 %12 %  
mluví detailně a lehce se sleduje612 %12 %  
uvede části děje, ale příběh jako celek se nadá sledovat612 %12 %  
jasně popisuje48 %8 %  

Graf

10. Jaký druh vtipů dítě říká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevtipkuje1632 %32 %  
dobré vtipy1224 %24 %  
sprosté vtipy612 %12 %  
vtipy, které nedávají smysl510 %10 %  
jiná možnost48 %8 %  
vtipy, kde ostatní nepochopí pointu36 %6 %  
nevhodné vtipy24 %4 %  
hloupé veršíky24 %4 %  

Graf

11. Jestliže je dítě raněno nebo něčím rozzlobeno, jak vám to dá najevo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo vám to řekne1530 %30 %  
vypadá zamračeně a rozmrzele a vy se musíte zeptat co se děje zlého1326 %26 %  
vypadá zamračeně, zvadle, netečně714 %14 %  
jiná možnost510 %10 %  
propukne v pláč bez očividného důvodu510 %10 %  
řekne o tom, ale neřekne, že bylo rozzlobeno510 %10 %  

Graf

12. Když je dítě s ostatními dětmi, jak sám sebe prosazuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obvykle dělá to, co ostatní chtějí1326 %26 %  
je raději vedoucí a dominantní1224 %24 %  
jiná možnost612 %12 %  
rozdává rány510 %10 %  
pokud jsou zde problémy, řekne dospělému510 %10 %  
říká "ne, já nechci"48 %8 %  
pokud zjistí, že je pro něj obtížné odolávat ostatním, rozčílí se, brečí, je smutný24 %4 %  
bude zastrašovat ostatní děti24 %4 %  
je trápeno nebo terorizováno12 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Má dítě diagnostikovanou poruchu učení?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ADHD na otázku 3. Jaká specifická porucha učení byla dítěti diagnostikovaná?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dysgrafie na otázku 3. Jaká specifická porucha učení byla dítěti diagnostikovaná?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dyslexie na otázku 3. Jaká specifická porucha učení byla dítěti diagnostikovaná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví žáka

2. Má dítě diagnostikovanou poruchu učení?

3. Jaká specifická porucha učení byla dítěti diagnostikovaná?

4. Jak obvykle dítě získává vaši pozornost, když jste něčím zaneprázdněni?

5. Jestliže dítě potřebuje s něčím, co dělá pomoci, jak vám to dá najevo?

6. Jestliže dítě vidí nebo slyší něco, čemu nerozumí (např. v TV nebo knize), jak se na to ptá?

7. Jestliže někdo, koho dítě dobře nezná, přijde k vám (do třídy), jak ho dítě pozdraví?

8. Jesliže dítě požádáte, aby pojmenovalo nějaký obrázek nebo věc, jak obvykle reaguje?

9. Když vám dítě povídá o něčem, co se mu stalo o prázdninách nebo doma, jak to dělá?

10. Jaký druh vtipů dítě říká?

11. Jestliže je dítě raněno nebo něčím rozzlobeno, jak vám to dá najevo?

12. Když je dítě s ostatními dětmi, jak sám sebe prosazuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví žáka

2. Má dítě diagnostikovanou poruchu učení?

3. Jaká specifická porucha učení byla dítěti diagnostikovaná?

4. Jak obvykle dítě získává vaši pozornost, když jste něčím zaneprázdněni?

5. Jestliže dítě potřebuje s něčím, co dělá pomoci, jak vám to dá najevo?

6. Jestliže dítě vidí nebo slyší něco, čemu nerozumí (např. v TV nebo knize), jak se na to ptá?

7. Jestliže někdo, koho dítě dobře nezná, přijde k vám (do třídy), jak ho dítě pozdraví?

8. Jesliže dítě požádáte, aby pojmenovalo nějaký obrázek nebo věc, jak obvykle reaguje?

9. Když vám dítě povídá o něčem, co se mu stalo o prázdninách nebo doma, jak to dělá?

10. Jaký druh vtipů dítě říká?

11. Jestliže je dítě raněno nebo něčím rozzlobeno, jak vám to dá najevo?

12. Když je dítě s ostatními dětmi, jak sám sebe prosazuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janečková, M.Specifické poruchy učení u žáků na 2.stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34197.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.