Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > šikana na pracovišti

šikana na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Psotová
Šetření:11. 11. 2013 - 23. 11. 2013
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 3.ročníku vysoké školy a tento dotazník je součástí výzkumu vztahové patologie na pracovištích v ČR. Jedná se tedy o monitorování výskytu mobbingu, bossingu, staffingu či whistleblowingu v českých firmách.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-254643,81 %43,81 %  
25-302826,67 %26,67 %  
30-451918,1 %18,1 %  
45-601312,38 %12,38 %  

Graf

2. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7975,24 %75,24 %  
muž2624,76 %24,76 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4845,71 %45,71 %  
4441,9 %41,9 %  
SOU nebo SŠ bez maturity87,62 %7,62 %  
54,76 %4,76 %  

Graf

4. V jakém sektoru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém6057,14 %57,14 %  
ve veřejné správě3937,14 %37,14 %  
ve vlastní firmě65,71 %5,71 %  

Graf

5. Dochází ve Vašem zaměstnání k přesčasům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6057,14 %57,14 %  
občas3331,43 %31,43 %  
ne1211,43 %11,43 %  

Graf

6. Setkal/a jste se na pracovišti s nevhodnými návrhy (které Vás urážely, ponížily nebo Vám byly nepříjemné)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vůbec5754,29 %54,29 %  
několikrát3230,48 %30,48 %  
ano a často1615,24 %15,24 %  

Graf

7. Jaká je atmosféra na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy, střídavá6662,86 %62,86 %  
příjemná2826,67 %26,67 %  
nepříjemná1110,48 %10,48 %  

Graf

8. Jaký je kolektiv ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ucházející4139,05 %39,05 %  
dobrý3735,24 %35,24 %  
nic moc2321,9 %21,9 %  
hrozný43,81 %3,81 %  

Graf

9. Je některý z Vašich kolegů, nebo dokonce Vy sám, diskriminován? (kvůli své rase, náboženství, dětem, názorům atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5855,24 %55,24 %  
nejsem si jist/jista2624,76 %24,76 %  
ano2120 %20 %  

Graf

10. Kam byste se obrátil/la se žádostí o pomoc v případě diskriminace /viz předešlá otázka/?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na zaměstnavatele4643,81 %43,81 %  
na úřady (práce, nebo inspektorát bezpečnosti práce)2624,76 %24,76 %  
na kolegy2220,95 %20,95 %  
na odbory1110,48 %10,48 %  

Graf

11. Je ve Vašem zaměstnání někdo, kdo šikanu osobně provádí? Pokud ano, na jaké je pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo takový tam není5956,19 %56,19 %  
je to vedoucí2927,62 %27,62 %  
je to můj kolega98,57 %8,57 %  
je to zaměstnanec z úplně jiného oddělení firmy65,71 %5,71 %  
je to můj podřízený21,9 %1,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Setkal/a jste se na pracovišti s nevhodnými návrhy (které Vás urážely, ponížily nebo Vám byly nepříjemné)?

  • odpověď ne, vůbec:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Dochází ve Vašem zaměstnání k přesčasům?

11. Je ve Vašem zaměstnání někdo, kdo šikanu osobně provádí? Pokud ano, na jaké je pozici?

  • odpověď nikdo takový tam není:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Dochází ve Vašem zaměstnání k přesčasům?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste žena nebo muž?

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

4. V jakém sektoru pracujete?

5. Dochází ve Vašem zaměstnání k přesčasům?

6. Setkal/a jste se na pracovišti s nevhodnými návrhy (které Vás urážely, ponížily nebo Vám byly nepříjemné)?

7. Jaká je atmosféra na Vašem pracovišti?

8. Jaký je kolektiv ve Vašem zaměstnání?

9. Je některý z Vašich kolegů, nebo dokonce Vy sám, diskriminován? (kvůli své rase, náboženství, dětem, názorům atd.)

10. Kam byste se obrátil/la se žádostí o pomoc v případě diskriminace /viz předešlá otázka/?

11. Je ve Vašem zaměstnání někdo, kdo šikanu osobně provádí? Pokud ano, na jaké je pozici?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste žena nebo muž?

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

4. V jakém sektoru pracujete?

5. Dochází ve Vašem zaměstnání k přesčasům?

6. Setkal/a jste se na pracovišti s nevhodnými návrhy (které Vás urážely, ponížily nebo Vám byly nepříjemné)?

7. Jaká je atmosféra na Vašem pracovišti?

8. Jaký je kolektiv ve Vašem zaměstnání?

9. Je některý z Vašich kolegů, nebo dokonce Vy sám, diskriminován? (kvůli své rase, náboženství, dětem, názorům atd.)

10. Kam byste se obrátil/la se žádostí o pomoc v případě diskriminace /viz předešlá otázka/?

11. Je ve Vašem zaměstnání někdo, kdo šikanu osobně provádí? Pokud ano, na jaké je pozici?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Psotová, T.šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34224.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.