Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Geocaching

Geocaching

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Koksteinová
Šetření:13. 11. 2013 - 19. 11. 2013
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník využiji k mé seminární práci na téma Geocaching na VŠE-fakulta podnikohospodářská. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6774,44 %74,44 %  
muž2325,56 %25,56 %  

Graf

2. Kolik vám je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 20otázka č. 3, 20 až 30otázka č. 3, 30 až 40otázka č. 3, více než 40otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 306572,22 %72,22 %  
méně než 201112,22 %12,22 %  
30 až 4088,89 %8,89 %  
více než 4066,67 %6,67 %  

Graf

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní vzděláníotázka č. 4, střední vzdělání bez maturityotázka č. 4, střední vzdělání s maturitouotázka č. 4, vysokoškolské vzděláníotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitou5358,89 %58,89 %  
vysokoškolské vzdělání3134,44 %34,44 %  
základní vzdělání55,56 %5,56 %  
střední vzdělání bez maturity11,11 %1,11 %  

Graf

4. Znáte hru geocaching?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano znám a aktivně se jí věnujiotázka č. 5, ano znám a rád bych se o této hře dozvěděl vícotázka č. 5, ano znám ale nezaujala měotázka č. 5, ne nikdy jsem o této hře neslyšelotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano znám a aktivně se jí věnuji4246,67 %46,67 %  
ano znám ale nezaujala mě2224,44 %24,44 %  
ano znám a rád bych se o této hře dozvěděl víc1617,78 %17,78 %  
ne nikdy jsem o této hře neslyšel1011,11 %11,11 %  

Graf

5. Kde jste se o této hře dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [od přátel či známýchotázka č. 6, z internetuotázka č. 6, z jiných zdrojůotázka č. 6, nikdy jsem o této hře neslyšelotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel či známých5358,89 %58,89 %  
z internetu1820 %20 %  
z jiných zdrojů1011,11 %11,11 %  
nikdy jsem o této hře neslyšel910 %10 %  

Graf

6. Pokud hrajete tuto hru, jak dlouho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 1 rokotázka č. 7, 1-3 rokyotázka č. 7, více než 3 rokyotázka č. 7, nehraju tuto hruotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nehraju tuto hru4347,78 %47,78 %  
1-3 roky1921,11 %21,11 %  
více než 3 roky1617,78 %17,78 %  
méně než 1 rok1213,33 %13,33 %  

Graf

7. Jak často geocaching hrajete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý týden → konec dotazníku, několikrát za měsíc → konec dotazníku, párkrát do roka (náhodně) → konec dotazníku, přestal jsem hrát tuto hru → konec dotazníku, nehraju tuto hru → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nehraju tuto hru4347,78 %47,78 %  
párkrát do roka (náhodně)2022,22 %22,22 %  
několikrát za měsíc2022,22 %22,22 %  
každý týden55,56 %5,56 %  
přestal jsem hrát tuto hru22,22 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Znáte hru geocaching?

 • odpověď ano znám a aktivně se jí věnuji:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát za měsíc na otázku 7. Jak často geocaching hrajete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3 roky na otázku 6. Pokud hrajete tuto hru, jak dlouho?

6. Pokud hrajete tuto hru, jak dlouho?

 • odpověď nehraju tuto hru:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne nikdy jsem o této hře neslyšel na otázku 4. Znáte hru geocaching?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nehraju tuto hru na otázku 7. Jak často geocaching hrajete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano znám ale nezaujala mě na otázku 4. Znáte hru geocaching?

7. Jak často geocaching hrajete?

 • odpověď nehraju tuto hru:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne nikdy jsem o této hře neslyšel na otázku 4. Znáte hru geocaching?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nehraju tuto hru na otázku 6. Pokud hrajete tuto hru, jak dlouho?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano znám ale nezaujala mě na otázku 4. Znáte hru geocaching?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik vám je?

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

4. Znáte hru geocaching?

5. Kde jste se o této hře dozvěděli?

6. Pokud hrajete tuto hru, jak dlouho?

7. Jak často geocaching hrajete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik vám je?

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

4. Znáte hru geocaching?

5. Kde jste se o této hře dozvěděli?

6. Pokud hrajete tuto hru, jak dlouho?

7. Jak často geocaching hrajete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koksteinová, V.Geocaching (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34310.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.