Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekologické problémy

Ekologické problémy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Marcinka
Šetření:15. 11. 2013 - 26. 11. 2013
Počet respondentů:203
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěli bychom Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na ekologické problémy. Tento dotazník nám následně poslouží k analýze povědomí o této problematice. Dotazník je anonymní.

Předem děkujeme za vyplnění.

Studenti 2. ročníku Ekonomické fakulty v Ostravě - Pavel Marcinka, Hana Maiwaelderová, Eliška Vámošová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že ekologické problémy jsou dostatečně řešeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14470,94 %70,94 %  
ano3617,73 %17,73 %  
nevím2311,33 %11,33 %  

Graf

2. Jaký třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plasty16882,76 %82,76 %  
papír15174,38 %74,38 %  
sklo15174,38 %74,38 %  
elektrotechnické výrobky11054,19 %54,19 %  
nápojové kartony7737,93 %37,93 %  
bioodpad5326,11 %26,11 %  
netřídím odpad2612,81 %12,81 %  

Graf

3. Domníváte se, že světové ekologické organizace jsou dostatečně finančně dotovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8441,38 %41,38 %  
ne6130,05 %30,05 %  
ano5828,57 %28,57 %  

Graf

4. Který z těchto ekologických problémů považujete za nejzávažnější ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znečištění ovzduší7637,44 %37,44 %  
nárůst objemu odpadu4723,15 %23,15 %  
rostoucí počet obyvatel - přelidnění4120,2 %20,2 %  
znečištění vod2411,82 %11,82 %  
jiné157,39 %7,39 %  

Graf

5. Na kolik si myslíte, že jsou uvedené ekologické problémy závažné?

1 = vůbec to není problém, 2 = málo závažné, 3 = nevím, 4 = velmi závažné, 5 = je to velký problém

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
úbytek deštných pralesů4.0391.348
nedostatek pitné vody4.031.477
znečištěné ovzduší3.9751.295
tání ledovců3.3691.671
nárůst objemu odpadu a problém s jejich odstraňováním3.971.162
zvyšující se počet obyvatel - přelidnění3.71.432

Graf

6. Myslíte si, že ekologických problémů bude přibývat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16882,76 %82,76 %  
ne209,85 %9,85 %  
nevím157,39 %7,39 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10953,69 %53,69 %  
muž9446,31 %46,31 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2714269,95 %69,95 %  
28-373014,78 %14,78 %  
38-51178,37 %8,37 %  
52 a víc94,43 %4,43 %  
Méně než 1552,46 %2,46 %  

Graf

9. Jaká je velikostní kategorie obce, ve které žijete?

počet obyvatel Vaší obce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 0006733 %33 %  
100 001 a víc6632,51 %32,51 %  
15 001 – 50 0002914,29 %14,29 %  
50 001 - 100 0002311,33 %11,33 %  
5 001 – 15 000188,87 %8,87 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské11355,67 %55,67 %  
Vysokoškolské6532,02 %32,02 %  
Základní199,36 %9,36 %  
Vyšší odborné52,46 %2,46 %  
Vyučen/á10,49 %0,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že ekologické problémy jsou dostatečně řešeny?

2. Jaký třídíte odpad?

3. Domníváte se, že světové ekologické organizace jsou dostatečně finančně dotovány?

4. Který z těchto ekologických problémů považujete za nejzávažnější ve Vašem okolí?

5. Na kolik si myslíte, že jsou uvedené ekologické problémy závažné?

6. Myslíte si, že ekologických problémů bude přibývat?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

9. Jaká je velikostní kategorie obce, ve které žijete?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že ekologické problémy jsou dostatečně řešeny?

2. Jaký třídíte odpad?

3. Domníváte se, že světové ekologické organizace jsou dostatečně finančně dotovány?

4. Který z těchto ekologických problémů považujete za nejzávažnější ve Vašem okolí?

5. Na kolik si myslíte, že jsou uvedené ekologické problémy závažné?

6. Myslíte si, že ekologických problémů bude přibývat?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

9. Jaká je velikostní kategorie obce, ve které žijete?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marcinka, P.Ekologické problémy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34392.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.