Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Základy zdravé výživy

Základy zdravé výživy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Štolfová
Šetření:24. 11. 2013 - 12. 12. 2013
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5573,33 %73,33 %  
Muž2026,67 %26,67 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 306586,67 %86,67 %  
více než 301013,33 %13,33 %  

Graf

3. Jíte denně ovoce či zeleninu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5370,67 %70,67 %  
ne2229,33 %29,33 %  

Graf

4. Stravujete se často ve fastfoodu? Pokud ano jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4458,67 %58,67 %  
Ano, alespoň 1x za měsíc2634,67 %34,67 %  
Ano, nejméně 1x týdně56,67 %6,67 %  

Graf

5. Kupujete bio produkty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5573,33 %73,33 %  
ano2026,67 %26,67 %  

Graf

6. Kolik teplých jídel sníte za den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14053,33 %53,33 %  
23242,67 %42,67 %  
334 %4 %  

Graf

7. Čtete někde o zdravé výživě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4357,33 %57,33 %  
ne3242,67 %42,67 %  

Graf

8. Na stupnici od 1-10 označte, jak moc si myslíte, že se zdravě stravujete.(1 –nejlépe, 10 –nejhůře)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51621,33 %21,33 %  
31520 %20 %  
41520 %20 %  
6810,67 %10,67 %  
7810,67 %10,67 %  
845,33 %5,33 %  
245,33 %5,33 %  
122,67 %2,67 %  
922,67 %2,67 %  
1011,33 %1,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.74
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.55
Směrodatná odchylka:1.6
Medián:5
Modus:5

Graf

9. Nechali jste si někdy vypracovat jídelníček od odborníka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6789,33 %89,33 %  
ano810,67 %10,67 %  

Graf

10. Připravujete si jídlo sami doma? Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, každý den3850,67 %50,67 %  
Ano, několikrát týdně2128 %28 %  
Ano, ale jen o víkendu1013,33 %13,33 %  
Ne68 %8 %  

Graf

11. Konzumujete uzeniny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5877,33 %77,33 %  
ne1722,67 %22,67 %  

Graf

12. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 l3445,33 %45,33 %  
2-3 l2026,67 %26,67 %  
0,5-1 l1317,33 %17,33 %  
Nad 3 l810,67 %10,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jíte denně ovoce či zeleninu?

4. Stravujete se často ve fastfoodu? Pokud ano jak často?

5. Kupujete bio produkty?

6. Kolik teplých jídel sníte za den?

7. Čtete někde o zdravé výživě?

8. Na stupnici od 1-10 označte, jak moc si myslíte, že se zdravě stravujete.(1 –nejlépe, 10 –nejhůře)

9. Nechali jste si někdy vypracovat jídelníček od odborníka?

10. Připravujete si jídlo sami doma? Jak často?

11. Konzumujete uzeniny?

12. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jíte denně ovoce či zeleninu?

4. Stravujete se často ve fastfoodu? Pokud ano jak často?

5. Kupujete bio produkty?

6. Kolik teplých jídel sníte za den?

7. Čtete někde o zdravé výživě?

8. Na stupnici od 1-10 označte, jak moc si myslíte, že se zdravě stravujete.(1 –nejlépe, 10 –nejhůře)

9. Nechali jste si někdy vypracovat jídelníček od odborníka?

10. Připravujete si jídlo sami doma? Jak často?

11. Konzumujete uzeniny?

12. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štolfová, L.Základy zdravé výživy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34730.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.