Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní styl

Životní styl

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřian Helclova
Šetření:24. 11. 2013 - 01. 12. 2013
Počet respondentů:179
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou 5.ročníku Metropolitní univerzity v Praze, oboru Regionální studia a mezinárodní obchod. V rámci své seminární práce z předmětu Marketingová rozhodnutí a data bych Vás ráda požádala o spolupráci vyplněním tohoto dotazníku.

Dotazník Vám zabere maximálně 5 minut a skládá se z 16 otázek. Většina otázek je uzavřeného charakteru, kdy jen zakroužkujete jednu z uvedených možností, pokud není uvedeno jinak.

Odpovědi respondentů

1. Byli jste už od svého dětství vedeni ke zdravému životnímu stylu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11162,01 %62,01 %  
Ano6837,99 %37,99 %  

Graf

2. Domníváte se, že v současnosti žijete zdravým životním stylem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7843,58 %43,58 %  
Ne5027,93 %27,93 %  
Ne, ale chci to změnit4525,14 %25,14 %  
Nevím, je mi to jedno63,35 %3,35 %  

Graf

3. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12368,72 %68,72 %  
Ano4122,91 %22,91 %  
Ano, ale ne cigarety (vodní dýmka, dýmka, marihuana)158,38 %8,38 %  

Graf

4. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 l8044,69 %44,69 %  
Více než 2 l5329,61 %29,61 %  
0,5 - 1 l4122,91 %22,91 %  
Méně než 0,5 l52,79 %2,79 %  

Graf

5. Jakým nealkoholickým nápojům dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Voda (perlivá, neperlivá)14581,01 %81,01 %  
Čaje11363,13 %63,13 %  
Slazená minerální voda3921,79 %21,79 %  
Jiné2413,41 %13,41 %  
Limonáda (Coca Cola, Fanta, Sprite aj.)1910,61 %10,61 %  
Enrgy drinky105,59 %5,59 %  

Graf

6. Kolik šálků kávy týdně vypijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný6837,99 %37,99 %  
1-3 (cca obden)5329,61 %29,61 %  
7 (téměř denně)2513,97 %13,97 %  
14 (zhruba 2x denně)2413,41 %13,41 %  
Více jak 14 (více jak 2 denně)95,03 %5,03 %  

Graf

7. Pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi málo6335,2 %35,2 %  
Několikrát měsíčně5631,28 %31,28 %  
Několikrát týdně3117,32 %17,32 %  
Ne2413,41 %13,41 %  
Denně52,79 %2,79 %  

Graf

8. Kolikrát denně se stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně (5x až 6x denně)6435,75 %35,75 %  
Nepravidelně (podle svého času)5027,93 %27,93 %  
3x denně (ráno, v poledne, večer)4122,91 %22,91 %  
Jím tehdy, když mám hlad2413,41 %13,41 %  

Graf

9. Jak často navštěvujete fast food restaurace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x - 3x za měsíc8949,72 %49,72 %  
Fast foody nenavštěvuji8245,81 %45,81 %  
1x - 3x týdně84,47 %4,47 %  

Graf

10. Jak často sportujete/cvičíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necvičím5832,4 %32,4 %  
2x - 4x týdně5430,17 %30,17 %  
2x - 4x měsíčně5027,93 %27,93 %  
Každý den179,5 %9,5 %  

Graf

11. Jste spokojeni se svou váhou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale mohlo by to být lepší7240,22 %40,22 %  
Ne, ale snažím se s tím něco udělat5631,28 %31,28 %  
Ano, bez výhrad3720,67 %20,67 %  
Ne a nic pro zlepšení nedělám147,82 %7,82 %  

Graf

12. Věříte v Boha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11564,25 %64,25 %  
Jsem věřící, ale nevěřím v Boha (tak jak ho definuje církev)4424,58 %24,58 %  
Ano2011,17 %11,17 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 3012671,19 %70,39 %  
31- 402312,99 %12,85 %  
41 - 50137,34 %7,26 %  
Méně než 1895,08 %5,03 %  
Více než 5063,39 %3,35 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou8547,49 %47,49 %  
Vysokoškolské6737,43 %37,43 %  
Základní179,5 %9,5 %  
Vyučen105,59 %5,59 %  

Graf

15. Uveďte prosím své pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13273,74 %73,74 %  
Muž4726,26 %26,26 %  

Graf

16. Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student8245,81 %45,81 %  
Zaměstnaný6636,87 %36,87 %  
Nezaměstnaný147,82 %7,82 %  
Podnikatel, OSVČ137,26 %7,26 %  
Důchodce42,23 %2,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jak často sportujete/cvičíte?

  • odpověď Necvičím:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne a nic pro zlepšení nedělám na otázku 11. Jste spokojeni se svou váhou?

16. Vaše povolání?

  • odpověď Student:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byli jste už od svého dětství vedeni ke zdravému životnímu stylu?

2. Domníváte se, že v současnosti žijete zdravým životním stylem?

3. Kouříte?

4. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

5. Jakým nealkoholickým nápojům dáváte přednost?

6. Kolik šálků kávy týdně vypijete?

7. Pijete alkohol?

8. Kolikrát denně se stravujete?

9. Jak často navštěvujete fast food restaurace?

10. Jak často sportujete/cvičíte?

11. Jste spokojeni se svou váhou?

12. Věříte v Boha?

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Uveďte prosím své pohlaví.

16. Vaše povolání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byli jste už od svého dětství vedeni ke zdravému životnímu stylu?

2. Domníváte se, že v současnosti žijete zdravým životním stylem?

3. Kouříte?

4. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

5. Jakým nealkoholickým nápojům dáváte přednost?

6. Kolik šálků kávy týdně vypijete?

7. Pijete alkohol?

8. Kolikrát denně se stravujete?

9. Jak často navštěvujete fast food restaurace?

10. Jak často sportujete/cvičíte?

11. Jste spokojeni se svou váhou?

12. Věříte v Boha?

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Uveďte prosím své pohlaví.

16. Vaše povolání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Helclova, K.Životní styl (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34737.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.