Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost firem - CSR

Společenská odpovědnost firem - CSR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav
Šetření:27. 11. 2013 - 27. 12. 2013
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):29 / 28.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

 

tento dotazník bude použit pro mou bakalářskou práci. Cílem dotazníkového šetření je zjistit povědomí o problematice společenské odpovědnosti firem.

 

Tento dotazník je určen pro lidi kteří již mají nějaké zkušenosti ze zaměstnání i krátkodobé.

 

Předem děkuji za Váš čas a účast v dotazníkovém šetření.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dělník2435,82 %35,82 %  
Liniový management1826,87 %26,87 %  
Střední management913,43 %13,43 %  
Majitel710,45 %10,45 %  
Vrcholový management34,48 %4,48 %  
au-pair11,49 %1,49 %  
Student11,49 %1,49 %  
řadová pracovnice11,49 %1,49 %  
trainer/support officer. council11,49 %1,49 %  
Administration assistant11,49 %1,49 %  
technickohospodářský pracovník11,49 %1,49 %  

Graf

2. Kolik zaměstnanců Vaše firma zaměstnává?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velká firma nad 250 zaměstnanců2841,79 %41,79 %  
Střední firma od 26 do 249 zaměstnanců2638,81 %38,81 %  
Malá firma do 25 zaměstnanců1319,4 %19,4 %  

Graf

3. Počet odpracovaných let ve stávající firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3roky1826,87 %26,87 %  
Méně než rok1623,88 %23,88 %  
4-6let1522,39 %22,39 %  
7-9let1014,93 %14,93 %  
10let a více811,94 %11,94 %  

Graf

4. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30let3146,27 %46,27 %  
31-40let2029,85 %29,85 %  
41-50let811,94 %11,94 %  
51let a více45,97 %5,97 %  
Do 20 let45,97 %5,97 %  

Graf

5. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3653,73 %53,73 %  
Středoškolské s maturitou2232,84 %32,84 %  
Středoškolské68,96 %8,96 %  
Základní34,48 %4,48 %  

Graf

6. Region výkonu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Anglie1116,42 %16,42 %  
Praha913,43 %13,43 %  
Skotsko811,94 %11,94 %  
Severní irsko710,45 %10,45 %  
Jihomoravský kraj68,96 %8,96 %  
Olomoucký kraj34,48 %4,48 %  
Moravskoslezský kraj34,48 %4,48 %  
Žilinský kraj34,48 %4,48 %  
Bratislavský kraj34,48 %4,48 %  
Královohradecký kraj22,99 %2,99 %  
Středočeský kraj22,99 %2,99 %  
Košický kraj22,99 %2,99 %  
Ústecký kraj22,99 %2,99 %  
Zlínský kraj11,49 %1,49 %  
Karlovarský kraj11,49 %1,49 %  
Plzeňský kraj11,49 %1,49 %  
Jihočeský kraj11,49 %1,49 %  
Liberecký kraj11,49 %1,49 %  
Pardubický kraj11,49 %1,49 %  

Graf

7. Setkali jste se někdy s pojmem: Společenská odpovědnost firem - CSR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3349,25 %49,25 %  
ne2740,3 %40,3 %  
nevím710,45 %10,45 %  

Graf

8. Myslíte si, že by se firmy měly kromě vytváření zisku angažovat i ve prospěch společnosti v jejím okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4465,67 %65,67 %  
spíše souhlasím1725,37 %25,37 %  
nesouhlasím22,99 %2,99 %  
nevím22,99 %2,99 %  
spíše nesouhlasím22,99 %2,99 %  

Graf

9. Co si pod pojmem společenská odpovědnost firem představujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochrana životního prostředí5277,61 %77,61 %  
Dodržování lidských práv a svobod4668,66 %68,66 %  
Odpovědnost za kvalitu produktů3958,21 %58,21 %  
Dodržování legislativy3856,72 %56,72 %  
Sponzoring3146,27 %46,27 %  
Dárcovství2740,3 %40,3 %  
Snaha potírat korupci2638,81 %38,81 %  
Maximalizace zisku913,43 %13,43 %  
Vše co zmiňujete souvisí s CSR a právě díky dodržování prvních 8 bodů může firma dosáhnout lepších výsledků = maximalizace zisku ;)11,49 %1,49 %  
charita11,49 %1,49 %  
podporování sociálně znevýhodněných např. zaměstnáním11,49 %1,49 %  
zapojovani se do neziskových organizací, dobrovolnicke dny11,49 %1,49 %  

Graf

10. Souhlasíte s tvrzením, že synonymem dárcovství je sponzoring?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3958,21 %58,21 %  
souhlasím2537,31 %37,31 %  
nevím34,48 %4,48 %  

Graf

11. Má Vaše firma etický kodex?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3856,72 %56,72 %  
nevím1623,88 %23,88 %  
ne1319,4 %19,4 %  

Graf

12. Máte ve Vaší firmě vytvořenou strategii pro CSR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2740,3 %40,3 %  
ne2029,85 %29,85 %  
ano2029,85 %29,85 %  

Graf

13. Myslíte si že je důležitá podpora společensky odpovědného chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4465,67 %65,67 %  
spíše souhlasím1623,88 %23,88 %  
nevím45,97 %5,97 %  
nesouhlasím22,99 %2,99 %  
spíše nesouhlasím11,49 %1,49 %  

Graf

14. Myslíte si že by firmy za takové chování měly být oceňovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4465,67 %65,67 %  
ne1623,88 %23,88 %  
nevím710,45 %10,45 %  

Graf

15. Jaké jsou důvody chování se Vaší firmy společensky odpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Image firmy4161,19 %61,19 %  
Vlastní přesvědčení3044,78 %44,78 %  
Zákazníci2537,31 %37,31 %  
Tradice2131,34 %31,34 %  
Snaha udržet si a přilákat nové pracovníky2131,34 %31,34 %  
Konkurence1725,37 %25,37 %  
Přináší to dlouhodobé zisky1420,9 %20,9 %  
Motivace ze zahraničí1014,93 %14,93 %  
jsme občanské sdružení pracující v sociálních službách11,49 %1,49 %  
je to in11,49 %1,49 %  
To je snad normální, ne? 11,49 %1,49 %  

Graf

16. Společnost ve které pracujete se podílí na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlepšování vztahu se zákazníky3146,27 %46,27 %  
Péče o zaměstnance2943,28 %43,28 %  
Ochrana životního prostředí2537,31 %37,31 %  
Charitativní činnost2537,31 %37,31 %  
Odpovědnost za kvalitu produktů2435,82 %35,82 %  
Spolupráce s veřejností2435,82 %35,82 %  
Sponzoring2435,82 %35,82 %  
Zlepšování vztahu s dodavateli2029,85 %29,85 %  
Investice do místní infrastruktury1319,4 %19,4 %  
Snaha o potírání korupce913,43 %13,43 %  
Reportování - vydávání zpráv o CSR68,96 %8,96 %  
poskytování zdarma odborných informací11,49 %1,49 %  
Práci, za kterou je zákazníky placena11,49 %1,49 %  
CSR aktovity zamestnancov pre miestne charitativne organizavie11,49 %1,49 %  
Na nicem se nepodili nyni11,49 %1,49 %  
Nevím. 11,49 %1,49 %  
na ničem11,49 %1,49 %  

Graf

17. Proč se Vaše firma nechová více společensky odpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemá to vliv na zvýšení zisku2334,33 %34,33 %  
Nepatří to mezi naše cíle1928,36 %28,36 %  
Nízká znalost této problematiky1826,87 %26,87 %  
Nízká motivace - nepovažujeme to za nutné, v našem okolí se tak také nikdo nechová1826,87 %26,87 %  
Nedostatek podpory ze strany státu1725,37 %25,37 %  
Nesouhlas ze strany vedení1116,42 %16,42 %  
nestíhá vše, co by chtěla,nemůže tříštit pozornost a zdrije11,49 %1,49 %  
naše firma je společensky odpovědná11,49 %1,49 %  
finanční náklady11,49 %1,49 %  
chová se11,49 %1,49 %  
nepracuji pod firmou11,49 %1,49 %  
Nedostatek penez a casu.11,49 %1,49 %  
nasa firma sa venuje CSR na maximum11,49 %1,49 %  
chova se dost spolocensky odpovedne, primerene financiim11,49 %1,49 %  
šetří sr všude11,49 %1,49 %  
council je úplne super11,49 %1,49 %  
snaží se chovat a chová se 11,49 %1,49 %  
Nevím. 11,49 %1,49 %  
Firma je dostatecne spolecensky odpovedna.11,49 %1,49 %  
chova se odpovedne11,49 %1,49 %  
Nerelevantní11,49 %1,49 %  

Graf

18. K jakým změnám by muselo dojít, aby se Vaše firma chovala více společensky odpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení zisků2740,3 %40,3 %  
Motivování zákazníky2537,31 %37,31 %  
Více podpory ze strany státu - např. daňové úlevy2232,84 %32,84 %  
Změna legislativy1522,39 %22,39 %  
Konkurenční boj1420,9 %20,9 %  
obecně: není třeba změn, vše je o filozofii a odpovědnosti firmy - buď se tak chovat chce a vidí výhody anebo se tak nechová a časem pozná nevýhody ;)11,49 %1,49 %  
Nic z uvedeného, angažování se mimo specializovaný obor odrazuje zákazníky.11,49 %1,49 %  
to si nedovedu představit11,49 %1,49 %  
chová se11,49 %1,49 %  
nepracuji pod firmou11,49 %1,49 %  
Zefektivneni nasi prace, aby bylo vice penez a casu na vice CSR aktivit.11,49 %1,49 %  
n/a11,49 %1,49 %  
kvalita ne kvantita11,49 %1,49 %  
změna ve vedení11,49 %1,49 %  
netuším11,49 %1,49 %  
muselo by to mít skutečný společenský efekt11,49 %1,49 %  
Nerelevantní11,49 %1,49 %  

Graf

19. Souhlasíte s tím, že by měly firmy vydávat zprávy o své negativní činnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2537,31 %37,31 %  
spíše souhlasím2029,85 %29,85 %  
nevím1014,93 %14,93 %  
nesouhlasím811,94 %11,94 %  
spíše nesouhlasím45,97 %5,97 %  

Graf

20. Myslíte si, že Vaše firma je společensky odpovědná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3146,27 %46,27 %  
spíše souhlasím1826,87 %26,87 %  
nevím1116,42 %16,42 %  
spíše nesouhlasím68,96 %8,96 %  
nesouhlasím11,49 %1,49 %  

Graf

21. Myslíte si, že Vaše firma má dobré znalosti ohledně společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2638,81 %38,81 %  
nevím1522,39 %22,39 %  
spíše souhlasím1420,9 %20,9 %  
spíše nesouhlasím913,43 %13,43 %  
nesouhlasím34,48 %4,48 %  

Graf

22. Pokud má Vaše firma mateřské sídlo v zahraničí, přejímáte od ní praktiky společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemáme mateřské sídlo v zahraničí2537,31 %37,31 %  
Ano2435,82 %35,82 %  
Nevím1217,91 %17,91 %  
Ne68,96 %8,96 %  

Graf

23. Měly by firmy a veřejná správa více spolupracovat ohledně společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5480,6 %80,6 %  
nevím1014,93 %14,93 %  
nesouhlasím34,48 %4,48 %  

Graf

24. Jak si myslíte že si vede ČR s touto problematikou v porovnání s ostatními členskými státy EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný2334,33 %34,33 %  
dobrý2131,34 %31,34 %  
nedostatečný1522,39 %22,39 %  
chvalitebný68,96 %8,96 %  
výborný22,99 %2,99 %  

Graf

25. Jak si myslíte že si vede Slovenská republika s touto problematikou v porovnání s ostatními členskými státy EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2435,82 %35,82 %  
dostatečný2435,82 %35,82 %  
nedostatečný1522,39 %22,39 %  
chvalitebný34,48 %4,48 %  
výborný11,49 %1,49 %  

Graf

26. Jak si myslíte že si vede Velká Británie s touto problematikou v porovnání s ostatními členskými státy EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3349,25 %49,25 %  
dobrý1522,39 %22,39 %  
výborný1014,93 %14,93 %  
dostatečný68,96 %8,96 %  
nedostatečný34,48 %4,48 %  

Graf

27. Jaké je Vaše občanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika4364,18 %64,18 %  
Slovenská republika2334,33 %34,33 %  
Romské11,49 %1,49 %  

Graf

28. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4059,7 %59,7 %  
Muž2740,3 %40,3 %  

Graf

29. Pro jakou firmu pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

:-)

:-)

Advokátní kancelář s celkem 3 pracovníky

Biking bookkeeper

BRITANNIA COUNTRY HOUSE HOTEL

CSOB

Fife council

h

H&J Martin Ltd. Belfast

Hibu

hilton

Hotelierstvo

ICZ a.s.

JTI

ministerstvo financi

Mitchels & Butlers

nechci uvádět

Nepracuji pod firmou jsem au-pair, takže pracuji pro rodinu, ktera je ekologicky a společensky zodpovědná vůči okolí

nereknu

Nisshinbo Holdings

PRE, a.s.

primary school - zakladni skola

Projektova a realizacni spolecnost

Radisson Blu

státní správa - práce výlučně pro ministerstvo

Student Agency

Teahouse Transport (reg. GO2JERRY UK LIMITED)

Základní škola Chomutov

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik zaměstnanců Vaše firma zaměstnává?

 • odpověď Velká firma nad 250 zaměstnanců:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Investice do místní infrastruktury na otázku 16. Společnost ve které pracujete se podílí na:

9. Co si pod pojmem společenská odpovědnost firem představujete?

 • odpověď Odpovědnost za kvalitu produktů:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpovědnost za kvalitu produktů na otázku 16. Společnost ve které pracujete se podílí na:

11. Má Vaše firma etický kodex?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Investice do místní infrastruktury na otázku 16. Společnost ve které pracujete se podílí na:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Máte ve Vaší firmě vytvořenou strategii pro CSR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše pracovní pozice?

2. Kolik zaměstnanců Vaše firma zaměstnává?

3. Počet odpracovaných let ve stávající firmě?

4. Kolik Vám je let?

5. Nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Region výkonu práce?

7. Setkali jste se někdy s pojmem: Společenská odpovědnost firem - CSR?

8. Myslíte si, že by se firmy měly kromě vytváření zisku angažovat i ve prospěch společnosti v jejím okolí?

9. Co si pod pojmem společenská odpovědnost firem představujete?

10. Souhlasíte s tvrzením, že synonymem dárcovství je sponzoring?

11. Má Vaše firma etický kodex?

12. Máte ve Vaší firmě vytvořenou strategii pro CSR?

13. Myslíte si že je důležitá podpora společensky odpovědného chování?

14. Myslíte si že by firmy za takové chování měly být oceňovány?

15. Jaké jsou důvody chování se Vaší firmy společensky odpovědně?

16. Společnost ve které pracujete se podílí na:

17. Proč se Vaše firma nechová více společensky odpovědně?

18. K jakým změnám by muselo dojít, aby se Vaše firma chovala více společensky odpovědně?

19. Souhlasíte s tím, že by měly firmy vydávat zprávy o své negativní činnosti?

20. Myslíte si, že Vaše firma je společensky odpovědná?

21. Myslíte si, že Vaše firma má dobré znalosti ohledně společenské odpovědnosti?

22. Pokud má Vaše firma mateřské sídlo v zahraničí, přejímáte od ní praktiky společenské odpovědnosti?

23. Měly by firmy a veřejná správa více spolupracovat ohledně společenské odpovědnosti?

24. Jak si myslíte že si vede ČR s touto problematikou v porovnání s ostatními členskými státy EU?

25. Jak si myslíte že si vede Slovenská republika s touto problematikou v porovnání s ostatními členskými státy EU?

26. Jak si myslíte že si vede Velká Británie s touto problematikou v porovnání s ostatními členskými státy EU?

27. Jaké je Vaše občanství?

28. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše pracovní pozice?

2. Kolik zaměstnanců Vaše firma zaměstnává?

3. Počet odpracovaných let ve stávající firmě?

4. Kolik Vám je let?

5. Nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Region výkonu práce?

7. Setkali jste se někdy s pojmem: Společenská odpovědnost firem - CSR?

8. Myslíte si, že by se firmy měly kromě vytváření zisku angažovat i ve prospěch společnosti v jejím okolí?

9. Co si pod pojmem společenská odpovědnost firem představujete?

10. Souhlasíte s tvrzením, že synonymem dárcovství je sponzoring?

11. Má Vaše firma etický kodex?

12. Máte ve Vaší firmě vytvořenou strategii pro CSR?

13. Myslíte si že je důležitá podpora společensky odpovědného chování?

14. Myslíte si že by firmy za takové chování měly být oceňovány?

15. Jaké jsou důvody chování se Vaší firmy společensky odpovědně?

16. Společnost ve které pracujete se podílí na:

17. Proč se Vaše firma nechová více společensky odpovědně?

18. K jakým změnám by muselo dojít, aby se Vaše firma chovala více společensky odpovědně?

19. Souhlasíte s tím, že by měly firmy vydávat zprávy o své negativní činnosti?

20. Myslíte si, že Vaše firma je společensky odpovědná?

21. Myslíte si, že Vaše firma má dobré znalosti ohledně společenské odpovědnosti?

22. Pokud má Vaše firma mateřské sídlo v zahraničí, přejímáte od ní praktiky společenské odpovědnosti?

23. Měly by firmy a veřejná správa více spolupracovat ohledně společenské odpovědnosti?

24. Jak si myslíte že si vede ČR s touto problematikou v porovnání s ostatními členskými státy EU?

25. Jak si myslíte že si vede Slovenská republika s touto problematikou v porovnání s ostatními členskými státy EU?

26. Jak si myslíte že si vede Velká Británie s touto problematikou v porovnání s ostatními členskými státy EU?

27. Jaké je Vaše občanství?

28. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

, V.Společenská odpovědnost firem - CSR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34909.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.