Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres

Stres

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Novák
Šetření:28. 11. 2013 - 10. 12. 2013
Počet respondentů:283
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentem Gymnázia Nad štolou v Praze a výsledky z tohoto dotazníku využiji v mé seminární práci na téma stres.Děkuji ti za to,že jsi si našel chvilku a dotazník vyplnil.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20772,89 %73,14 %  
Muž7727,11 %27,21 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2311038,73 %38,87 %  
24-277125 %25,09 %  
28-365619,72 %19,79 %  
15-184716,55 %16,61 %  

Graf

3. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ11440,14 %40,28 %  
Pracující8931,34 %31,45 %  
Student ZŠ/SŠ5619,72 %19,79 %  
Nezaměstnaný258,8 %8,83 %  

Graf

4. Jak často jste ve stresu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně10436,62 %36,75 %  
Každý den7927,82 %27,92 %  
Několikrát do měsíce6823,94 %24,03 %  
Nikdy nebo velmi zřídka3311,62 %11,66 %  

Graf

5. Co způsobuje to, že jste se ve stresu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce/Škola23683,1 %83,39 %  
Nedostatek času15353,87 %54,06 %  
Obavy z budoucnosti13848,59 %48,76 %  
Vztahy (s kamarády,partnerem)11540,49 %40,64 %  
Rodina7526,41 %26,5 %  
Jiná příčina3311,62 %11,66 %  

Graf

6. Jak se u vás stres projevuje

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevraživost15554,58 %54,77 %  
Nespavost11540,49 %40,64 %  
Jinak9433,1 %33,22 %  
Přejídání8630,28 %30,39 %  
Zvýšená konzumace alkoholu/cigaret7125 %25,09 %  
Třes rukou6723,59 %23,67 %  
Nechuť k jídlu6221,83 %21,91 %  

Graf

7. Jak se snažíte stresu zbavit

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se najít zdroj stresu a pokouším se problém vyřešit19267,61 %67,84 %  
Hledám podporu u kamarádů nebo rodiny14450,7 %50,88 %  
Nadměrně uživám alkohol/kouřím cigarety abych na stres zapomněl5318,66 %18,73 %  
Beru antidepresiva165,63 %5,65 %  
Hledám podporu u kamarádů nebo rodiny10,35 %0,35 %  

Graf

8. Přemýšlel/a jste někdy když jste byl/a ve stresu o vyhledání odborné pomoci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17562,28 %61,84 %  
Ano10637,72 %37,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste

  • odpověď Student ZŠ/SŠ:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 2. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je vám let?

3. Jste

4. Jak často jste ve stresu

5. Co způsobuje to, že jste se ve stresu

6. Jak se u vás stres projevuje

7. Jak se snažíte stresu zbavit

8. Přemýšlel/a jste někdy když jste byl/a ve stresu o vyhledání odborné pomoci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je vám let?

3. Jste

4. Jak často jste ve stresu

5. Co způsobuje to, že jste se ve stresu

6. Jak se u vás stres projevuje

7. Jak se snažíte stresu zbavit

8. Přemýšlel/a jste někdy když jste byl/a ve stresu o vyhledání odborné pomoci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, J.Stres (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34942.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.