Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti

Šikana na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Nenádlová
Šetření:02. 12. 2013 - 02. 12. 2013
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena375 %75 %  
Muž125 %25 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 - 30125 %25 %  
31 - 40125 %25 %  
nad 76 let125 %25 %  
41 - 50125 %25 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou250 %50 %  
250 %50 %  

Graf

4. Na jaké pozici v současné době pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řídící250 %50 %  
Student125 %25 %  
Nepracuji125 %25 %  

Graf

5. Setkal/-a jste se již s termínem Mobbing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím, o co se jedná375 %75 %  
Znám jej pouze okrajově125 %25 %  

Graf

6. Máte dostatek informací týkajících se násilí na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, informace jsou dostačující250 %50 %  
Spíše ano, ale uvítal bych více125 %25 %  
Nemám dostatek informací125 %25 %  

Graf

7. Odkud čerpáte informace o násilí na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet250 %50 %  
televize125 %25 %  
okolí125 %25 %  
jen tak co různě zaslechnu125 %25 %  
firemní interní dokumenty125 %25 %  

Graf

8. Je právní úprava ČR dostatečná v oblasti násilí na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám legislativu ČR v této problematice375 %75 %  
Ne125 %25 %  

Graf

9. Setkal jste se někdy s násilím na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesetkal/-a250 %50 %  
Ano, stal/-a jsem se jeho obětí125 %25 %  
Ano, byl/-a jsem jeho iniciátorem125 %25 %  

Graf

10. Pokud jste se stal/-a obětí mobbingu, jakou měla šikana formu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem se obětí mobbingu nestal/-a375 %75 %  
nesplnitelnost úkolů125 %25 %  
obviňování ze všeho, co se nedařilo (i jiným)125 %25 %  
pomluvy125 %25 %  
sexuální obtěžování125 %25 %  
zatajování informací125 %25 %  
veřejné ponižování125 %25 %  

Graf

11. Jaké kroky byste podnikl/-a v případě výskytu násilí na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontaktoval/-a bych přímého nadřízeného/personální oddělení250 %50 %  
Kontaktoval/-a bych policii250 %50 %  
Kontaktoval/-a bych odbornou organizaci zabývající se mobbingem250 %50 %  
odešla bych (chystám se k tomu)125 %25 %  
Zasáhl/-a bych osobně125 %25 %  
Nezasáhl/-a bych, abych si neuškodil/-a125 %25 %  
napřed bych musel mít nějakou práci, možná i nemožnost práci najít je tak trošku šikana...125 %25 %  

Graf

12. Znáte nějakou odbornou organizaci, zabývající se mobbingem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4100 %100 %  

Graf

13. Pokud jste se setkali s násilím na pracovišti, jak bylo řešeno ze strany zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesetkal/-a jsem se s násilím na pracovišti250 %50 %  
O situaci věděl a nic nepodnikl250 %50 %  

Graf

14. Jak byste si představovali účinné řešení násilí na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okamžitá výpověď agresora375 %75 %  
Výtka a finanční postih agresora (např. neuznání prémií)125 %25 %  
Pohovor s agresorem o jeho chování125 %25 %  
Nic, žádné účinné řešení neexistuje125 %25 %  

Graf

15. V jak velké společnosti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracuji250 %50 %  
Do 1000 zaměstnanců125 %25 %  
Do 50 zaměstnanců125 %25 %  

Graf

16. Firma, ve které pracujete je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zahraniční250 %50 %  
česká125 %25 %  
nepracuji125 %25 %  

Graf

17. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální služby250 %50 %  
nepracuji250 %50 %  
logistika125 %25 %  
Lékařství125 %25 %  
IT125 %25 %  
Školství125 %25 %  
Státní správa125 %25 %  
Administrativa125 %25 %  
Pohostivství125 %25 %  
Marketing125 %25 %  
OSVČ125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (71,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nenádlová, E.Šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://35076.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.