Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti

Šikana na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Nenádlová
Šetření:02. 12. 2013 - 01. 01. 2014
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o několik minut Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku pro mou bakalářskou práci. Dotazník zabere max. 3 minuty a je zcela ANONYMNÍ.

Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7366,97 %66,97 %  
Muž3633,03 %33,03 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 - 303532,11 %32,11 %  
31 - 402724,77 %24,77 %  
18 - 232522,94 %22,94 %  
41 - 501311,93 %11,93 %  
51 - 7654,59 %4,59 %  
pod 18 let43,67 %3,67 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3935,78 %35,78 %  
3027,52 %27,52 %  
VOŠ, Bc.2220,18 %20,18 %  
1311,93 %11,93 %  
54,59 %4,59 %  

Graf

4. Ja jaké pozici v současné době pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový6256,88 %56,88 %  
student2422,02 %22,02 %  
řídící1917,43 %17,43 %  
nepracuji43,67 %3,67 %  

Graf

5. Setkal/-a jste se již s termínem Mobbing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím, o co se jedná6357,8 %57,8 %  
Znám jej pouze okrajově2825,69 %25,69 %  
Nikdy jsem se s tímto pojmem nesetkal/-a1816,51 %16,51 %  

Graf

6. Máte dostatek informací týkajících se násilí na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, informace jsou dostačující4844,04 %44,04 %  
Spíše ano, ale uvítal bych více3935,78 %35,78 %  
Nemám dostatek informací2220,18 %20,18 %  

Graf

7. Odkud čerpáte informace o násilí na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet8577,98 %77,98 %  
Okolí3128,44 %28,44 %  
Televize2321,1 %21,1 %  
Firemní interní dokumenty1211,01 %11,01 %  
Rozhlas54,59 %4,59 %  
škola43,67 %3,67 %  
odborná literatura10,92 %0,92 %  
Z dřívějších zaměstnání10,92 %0,92 %  
seminář ve škole10,92 %0,92 %  
literatura10,92 %0,92 %  
studiem10,92 %0,92 %  
necerpam10,92 %0,92 %  
nečerpám10,92 %0,92 %  
literatura, časopisy10,92 %0,92 %  
studium VŠ10,92 %0,92 %  
Od nikud10,92 %0,92 %  
vlastní vnímání okolí a taky v časopisech10,92 %0,92 %  
knihy, psychologie10,92 %0,92 %  
vzdělávání, setkání s odborníky10,92 %0,92 %  
Informace nečerpám, nezdá se mi, že bych je potřebovala.10,92 %0,92 %  
přednášky na VŠ10,92 %0,92 %  
knihy10,92 %0,92 %  

Graf

8. Je právní úprava ČR dostatečná v oblasti násilí na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám legislativu ČR v této problematice6761,47 %61,47 %  
Ne3027,52 %27,52 %  
Ano1311,93 %11,93 %  

Graf

9. Setkal jste se někdy s násilím na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesetkal/-a5348,62 %48,62 %  
Ano, stal/-a jsem se jeho obětí2926,61 %26,61 %  
Ano, obětí byl kolega nebo známý2321,1 %21,1 %  
Ano, byl/-a jsem jeho iniciátorem43,67 %3,67 %  

Graf

10. Pokud jste se stal/-a obětí mobbingu, jakou měla šikana formu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem se obětí mobbingu nestal/-a5449,54 %49,54 %  
Pomluvy3633,03 %33,03 %  
Znevažování práce3330,28 %30,28 %  
Přílišná kontrola2724,77 %24,77 %  
Veřejné ponižování2522,94 %22,94 %  
Zatajování informací2422,02 %22,02 %  
Nesplnitelnost úkolů1816,51 %16,51 %  
Sexuální obtěžování54,59 %4,59 %  
Platové ohodnocení dle oblíbenosti zaměstnance u nadřízeného10,92 %0,92 %  
nadměrné namahané práce bez odměnu10,92 %0,92 %  
žádná či minimální komunikace, žádný ani pozdrav10,92 %0,92 %  

Graf

11. Jaké kroky byste podnikl/-a v případě výskytu násilí na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontaktoval/-a bych přímého nadřízeného/personální oddělení6055,05 %55,05 %  
Zasáhl/-a bych osobně4238,53 %38,53 %  
Kontaktoval/-a bych odbornou organizaci zabývající se mobbingem1513,76 %13,76 %  
Nezasáhl/-a bych, abych si neuškodil/-a1513,76 %13,76 %  
Kontaktoval/-a bych policii87,34 %7,34 %  
odchod10,92 %0,92 %  
odešla bych ze zaměstnání10,92 %0,92 %  
anonymní upozornění příslušného orgánu10,92 %0,92 %  
odchod do jiného zaměstnání10,92 %0,92 %  
Nevšiml bych si10,92 %0,92 %  
nevím, podle situace10,92 %0,92 %  
pokud v nejhorší případě tak spojit s policii nebo s organizaci.10,92 %0,92 %  
nezasáhl, nezajímá mě to10,92 %0,92 %  
šikanovanému bych poskytla informace o mobbingu a o jeho řešení10,92 %0,92 %  
naznačil bych, tomu kdo šikanuje, že jest blbcem10,92 %0,92 %  

Graf

12. Znáte nějakou odbornou organizaci, zabývající se mobbingem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10899,08 %99,08 %  
Inspektorát práce10,92 %0,92 %  

Graf

13. Pokud jste se setkali s násilím na pracovišti, jak bylo řešeno ze strany zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesetkal/-a jsem se s násilím na pracovišti5045,87 %45,87 %  
O situaci věděl a nic nepodnikl3330,28 %30,28 %  
Zasáhl, ale situace se nevyřešila1110,09 %10,09 %  
O situaci nevěděl109,17 %9,17 %  
Okamžitě zasáhl a situaci vyřešil54,59 %4,59 %  

Graf

14. Jak byste si představovali účinné řešení násilí na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okamžitá výpověď agresora5954,13 %54,13 %  
Kárné řízení pro agresora4137,61 %37,61 %  
Výtka a finanční postih agresora (např. neuznání prémií)3935,78 %35,78 %  
Pohovor s agresorem o jeho chování3733,94 %33,94 %  
Podpořit vlastní sebeobranu, je nutné aby OČTŘ přestaly buzerovat ty, kteří byli nuceni se bránit v rámci nutné obrany.10,92 %0,92 %  
do držky10,92 %0,92 %  
nejprve pohovor a při opakovaném prohřešku okamžitá výpověď10,92 %0,92 %  
Nic, žádné účinné řešení neexistuje10,92 %0,92 %  
nevím dál.10,92 %0,92 %  

Graf

15. V jak velké společnosti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1000 zaměstnanců2724,77 %24,77 %  
Do 50 zaměstnanců2522,94 %22,94 %  
Nad 1000 zaměstnanců1917,43 %17,43 %  
Do 100 zaměstnanců1614,68 %14,68 %  
Nepracuji1513,76 %13,76 %  
Do 10 zaměstnanců76,42 %6,42 %  

Graf

16. Firma ve které pracujete je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká4844,04 %44,04 %  
zahraniční2724,77 %24,77 %  
státní1816,51 %16,51 %  
nepracuji1614,68 %14,68 %  

Graf

17. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchod1513,76 %13,76 %  
Školství1412,84 %12,84 %  
nepracuji1412,84 %12,84 %  
IT1110,09 %10,09 %  
Administrativa87,34 %7,34 %  
Státní správa87,34 %7,34 %  
Sociální služby76,42 %6,42 %  
Lékařství43,67 %3,67 %  
Pohostinství21,83 %1,83 %  
Marketing21,83 %1,83 %  
logistika21,83 %1,83 %  
Delni21,83 %1,83 %  
služby21,83 %1,83 %  
Strojírenství21,83 %1,83 %  
výrobní fabrika10,92 %0,92 %  
letectví10,92 %0,92 %  
energetika10,92 %0,92 %  
strojní výroba10,92 %0,92 %  
Stavebnictví10,92 %0,92 %  
výzkum10,92 %0,92 %  
Banka10,92 %0,92 %  
daňové poradenství10,92 %0,92 %  
výroba10,92 %0,92 %  
hotelnictví10,92 %0,92 %  
Dopravní podnik Hl. m. Prahy10,92 %0,92 %  
příslušník bezpečnostních sborů10,92 %0,92 %  
právní služby10,92 %0,92 %  
Telekomunikace10,92 %0,92 %  
zdravotnictví10,92 %0,92 %  
dělnice v kartanožní vyrobě a dělnice šičkou10,92 %0,92 %  
poskytování kulturních služeb10,92 %0,92 %  
elektro průmysl10,92 %0,92 %  
Elektrikari10,92 %0,92 %  
bankovnictví10,92 %0,92 %  
studuji10,92 %0,92 %  
automobilovka10,92 %0,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Máte dostatek informací týkajících se násilí na pracovišti?

 • odpověď Ano, informace jsou dostačující:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firemní interní dokumenty na otázku 7. Odkud čerpáte informace o násilí na pracovišti?

11. Jaké kroky byste podnikl/-a v případě výskytu násilí na Vašem pracovišti?

 • odpověď Kontaktoval/-a bych přímého nadřízeného/personální oddělení:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firemní interní dokumenty na otázku 7. Odkud čerpáte informace o násilí na pracovišti?

15. V jak velké společnosti pracujete?

 • odpověď Nepracuji:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 17. V jakém oboru pracujete?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 16. Firma ve které pracujete je...

16. Firma ve které pracujete je...

 • odpověď nepracuji:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepracuji na otázku 15. V jak velké společnosti pracujete?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 17. V jakém oboru pracujete?

17. V jakém oboru pracujete?

 • odpověď nepracuji:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepracuji na otázku 15. V jak velké společnosti pracujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Ja jaké pozici v současné době pracujete?

5. Setkal/-a jste se již s termínem Mobbing?

6. Máte dostatek informací týkajících se násilí na pracovišti?

7. Odkud čerpáte informace o násilí na pracovišti?

8. Je právní úprava ČR dostatečná v oblasti násilí na pracovišti?

9. Setkal jste se někdy s násilím na pracovišti?

10. Pokud jste se stal/-a obětí mobbingu, jakou měla šikana formu?

11. Jaké kroky byste podnikl/-a v případě výskytu násilí na Vašem pracovišti?

12. Znáte nějakou odbornou organizaci, zabývající se mobbingem?

13. Pokud jste se setkali s násilím na pracovišti, jak bylo řešeno ze strany zaměstnavatele?

14. Jak byste si představovali účinné řešení násilí na pracovišti?

15. V jak velké společnosti pracujete?

16. Firma ve které pracujete je...

17. V jakém oboru pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Ja jaké pozici v současné době pracujete?

5. Setkal/-a jste se již s termínem Mobbing?

6. Máte dostatek informací týkajících se násilí na pracovišti?

7. Odkud čerpáte informace o násilí na pracovišti?

8. Je právní úprava ČR dostatečná v oblasti násilí na pracovišti?

9. Setkal jste se někdy s násilím na pracovišti?

10. Pokud jste se stal/-a obětí mobbingu, jakou měla šikana formu?

11. Jaké kroky byste podnikl/-a v případě výskytu násilí na Vašem pracovišti?

12. Znáte nějakou odbornou organizaci, zabývající se mobbingem?

13. Pokud jste se setkali s násilím na pracovišti, jak bylo řešeno ze strany zaměstnavatele?

14. Jak byste si představovali účinné řešení násilí na pracovišti?

15. V jak velké společnosti pracujete?

16. Firma ve které pracujete je...

17. V jakém oboru pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nenádlová, E.Šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://35103.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.