Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující úspěšnost veřejných sbírek v ČR

Faktory ovlivňující úspěšnost veřejných sbírek v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Juranová
Šetření:09. 12. 2013 - 15. 12. 2013
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je definování postoje veřejnosti k podpoře nevládních neziskových organizací v ČR - tedy zjištění, zda příspívají do veřejných sbírek a jaké faktory v tom případě ovlivňují jejich rozhodnutí.

Dotazník je určen pro širokou veřejnost.

Odpovědi respondentů

Nestátní neziskové organizace - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

 

1. Existenci a činnost neziskových organizací považuji za důležitou součást dnešní společnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6543,92 %43,92 %  
spíše souhlasím6241,89 %41,89 %  
spíše nesouhlasím96,08 %6,08 %  
nevím74,73 %4,73 %  
nesouhlasím53,38 %3,38 %  

Graf

Veřejná sbírka - pořádá ji nezisková organizace a je to např. prodej sbírkových předmětů, příspěvky do pokladniček, DMS (dárcovské SMS zprávy), finanční příspěvky na konto, koupě vstupenky na benefiční akci apod.

2. Přispívám do veřejné sbírky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1x za rok9463,51 %63,51 %  
nikdy3020,27 %20,27 %  
často2416,22 %16,22 %  

Graf

3. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak bych se rozhodl/a podle toho,že: (vyberte i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizace dostatečně informuje o tom, kam příspěvky putují10470,27 %70,27 %  
je mi sympatická cílová skupina, na kterou se organizace zaměřuje (nevidomí, paraplegici atd.)7248,65 %48,65 %  
organizace je všeobecně známá7147,97 %47,97 %  
organizace má mnohaletou tradici4530,41 %30,41 %  
organizace je pod záštitou známé osobnosti (patron/ka)149,46 %9,46 %  
u sbírek na ulicích i podle toho, co prodávají10,68 %0,68 %  
nikdy bych nepřispěla NIKDY TO NEDOJDE NA SPRÁVNÉ MÍSTO10,68 %0,68 %  
tvoje mama papá hovínka10,68 %0,68 %  
cílová skupina potřebuje podle mého názoru nejvíce pomoc. např. nevidomí a postižení leukemií (nevidomí neumírají a jsou relativně v pořádku)10,68 %0,68 %  
V organizaci jsou důvěryhodní lidé, nejlépe mně osobně známí10,68 %0,68 %  
nepřispěla bych10,68 %0,68 %  
podle me nalady v dany moment10,68 %0,68 %  
znám tu organizaci nezávisle na pochybné mediálníé propagandě jiných, má charakter 10,68 %0,68 %  
nikdy nebudem prispievat na nic10,68 %0,68 %  
Organizace, která se zaměřuje na homosexuály a to hlavně s prolapsem rekta.10,68 %0,68 %  
bylo by prokázáno, že organizace je efektivní (nízká míra prostředků na samotný chod organizace), nebo bych spadl na hlavu10,68 %0,68 %  
vybírající prokáže dostatečně věrohodnost10,68 %0,68 %  
informace jaké část z příspěvku se dostane k cílové skupině, konkrétní informace o cílové skupině (komu a jak peníze pomůžou)10,68 %0,68 %  
prodejce je schopen vysvetlit cile a fungovani projektu a dolozit oficialni dokument10,68 %0,68 %  
Nikdy nadávám žádný příspěvek prostřednictvím nějaké organizace, ale přímo tomu, pro koho je to určeno!10,68 %0,68 %  
nikdy neprispivam10,68 %0,68 %  
o organizaci je dostatek snadno dostupných a hodnověrných informací10,68 %0,68 %  
její zástupci nosí symbol a potvrzení10,68 %0,68 %  

Graf

4. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak bych se rozhodl/a pro: (vyberte i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DMS (dárcovská sms)6644,59 %44,59 %  
koupě sbírkového předmětu6644,59 %44,59 %  
finanční příspěvek na konto organizace5335,81 %35,81 %  
koupě vstupenky na benefiční akci4832,43 %32,43 %  
příspěvek do pokladničky (bez zakoupení předmětu)4530,41 %30,41 %  
materiální příspěvek (staré hračky, oblečení...)10,68 %0,68 %  
NIKDY BYCH NEPŘISPĚLA10,68 %0,68 %  
Darování Johnnyho kabátu bezdomovcům10,68 %0,68 %  
koupě předmětu je zbytečná, já ten předmět nepotřebuji. a pokud ho vyrobili např. nevidomí nebo mentálně postižení lidé, tak jak jsem zmínil výše, nepotřebují moji pomoc tolik jako nemocní lidé.10,68 %0,68 %  
osobně se věnuju úplně jinému druhu a to vybírání věcí, které následně putí do organizace, která si je sama prodává10,68 %0,68 %  
Materiální příspěvek v podobě lubrikačních gelů a použitých kondomů....10,68 %0,68 %  
cokoliv bez brigádníka/výběrčího, který se platí a opruzuje10,68 %0,68 %  
Přispějí tím, co jim chybí nebo mají nedostatek.10,68 %0,68 %  
nic10,68 %0,68 %  
přinést potřebným osobně10,68 %0,68 %  

Graf

5. Nejčastěji se o neziskových organizacích a jejich veřejných sbírkách dozvídám z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV6946,62 %46,62 %  
plakáty/letáky138,78 %8,78 %  
webové stránky organizace138,78 %8,78 %  
od známých, rodiny atd.128,11 %8,11 %  
tisk117,43 %7,43 %  
Facebook96,08 %6,08 %  
na ulici21,35 %1,35 %  
Rádio21,35 %1,35 %  
rádio (např. Radiožurnál a Světluška)10,68 %0,68 %  
nezajímám se ani se nechci zajímat10,68 %0,68 %  
Na Příkopech na mě jednou jedna ženská řvala, že mě proklíná, protože jsem jí nedal peníze10,68 %0,68 %  
nevím10,68 %0,68 %  
Nejčastěji z letáků a sdělovacích prostředků, ale přispěji spíše těm od známých a rodiny10,68 %0,68 %  
odnikud10,68 %0,68 %  
internet10,68 %0,68 %  
Z těch internetů, jak chce zakázat pan prezident10,68 %0,68 %  
od semihoumlesáků cestou do práce, co huhlajíc, chtějí prodat nějaký ubohý předražený předmět10,68 %0,68 %  
postávající člen na ulici10,68 %0,68 %  
internetové zpravodajství a TV10,68 %0,68 %  
rozhlas,tisk ,TV ap10,68 %0,68 %  
na chodníku ve městě10,68 %0,68 %  
webovych stranek kde maji reklamu10,68 %0,68 %  
náhodou10,68 %0,68 %  
nikde10,68 %0,68 %  
kdekoliv na internetu10,68 %0,68 %  

Graf

6. Pokud bych se měl/a rozhodnout, že do veřejné sbírky NEPŘISPĚJU, bylo by to z důvodu: (vyberte i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizace pro mě není důvěryhodná10772,3 %72,3 %  
neustálé oslovování mě obtěžuje8456,76 %56,76 %  
přispívám na jiné věci4631,08 %31,08 %  
nemám u sebe peníze4530,41 %30,41 %  
organizaci znám a její činnost mi není sympatická4228,38 %28,38 %  
NIKDY např. Děti nedostanou celou částku co dárce věnuje!!!!!!!!!!!!!!!!10,68 %0,68 %  
šetřím zejména na lihoviny10,68 %0,68 %  
nemám peněz na rozhazování10,68 %0,68 %  
nemám dostatek peněz10,68 %0,68 %  
je to nezmyselne10,68 %0,68 %  
Protože homosexuálové jsou chudáci a musí prcinkat do dupky...10,68 %0,68 %  
velké množství financí jde na její provoz a většinou stejně dělá ptákoviny, jak mají neziskovky ve zvyku10,68 %0,68 %  
ja taky od nikoho nesomruju penize, tak proc bych mela prispet, me taky nikdo nic zadarmo neda. 10,68 %0,68 %  
Podporuji vybrané účely a cíle10,68 %0,68 %  

Graf

7. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak by se jednalo o částku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 Kč5436,49 %36,49 %  
51 - 100 Kč5335,81 %35,81 %  
101 - 500 Kč2919,59 %19,59 %  
501 - 1000 Kč117,43 %7,43 %  
1001 - 5000 Kč10,68 %0,68 %  

Graf

8. Seřaďte prosím následující organizace vzestupně (od nejméně oblíbené po nejoblíbenější - pro Vás):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška3.0472.369
Kapka naděje2.9261.69
Liga proti rakovině3.271.846
Paraple2.9321.955
Pomozte dětem - Kuře2.8242.023

Graf

9. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Světlušce - Nadačním fondu Českého rozhlasu (uveďte alespoň dvě věci):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aneta Langerová9060,81 %60,81 %  
nevidomí8054,05 %54,05 %  
Koncert pro Světlušku na ČT17450 %50 %  
Kavárna POTMĚ4329,05 %29,05 %  
symbol Světlušky - víla s lucerničkou2516,89 %16,89 %  
některý ze sbírkových předmětů - trička, náramky, tykadla2013,51 %13,51 %  
sbírka V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ149,46 %9,46 %  
Český rozhlas117,43 %7,43 %  
medailonky o nevidomých a zrakově postižených42,7 %2,7 %  
nic21,35 %1,35 %  
Že tam maká Juranka10,68 %0,68 %  
Běh pro světlušku10,68 %0,68 %  
Slepé homosexuály10,68 %0,68 %  
Školačky s tykadlama10,68 %0,68 %  
otravni lide co zebraji na ulici moje tezce vydelany prachy.10,68 %0,68 %  
pomoc nevidomým10,68 %0,68 %  

Graf

10. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Kuřeti - Pomozte dětem (uveďte alespoň dvě věci):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
symbol Kuřete se záchranným kruhem10168,24 %68,24 %  
Koncert Pomozte dětem na ČT18658,11 %58,11 %  
Tomáš Hanák6342,57 %42,57 %  
Česká televize4832,43 %32,43 %  
ohrožené a znevýhodněné děti2114,19 %14,19 %  
Dokumenty o tom, kde Kuře pomáhá138,78 %8,78 %  
nic32,03 %2,03 %  
Že tam nemaká Juranka10,68 %0,68 %  
Lokomotiva s názvem sbírky10,68 %0,68 %  
Homosexualní děti se sklonem k zoofilii hlavně s kuřaty10,68 %0,68 %  
cosplay tlustého kuřete10,68 %0,68 %  
Kulturní akce, které kuře pořádá10,68 %0,68 %  
.10,68 %0,68 %  

Graf

11. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o sdružení Paraple (uveďte alespoň dvě věci):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdeněk Svěrák8758,78 %58,78 %  
vozíčkáři8758,78 %58,78 %  
paraplegici3624,32 %24,32 %  
Běh pro Paraple3422,97 %22,97 %  
Česká televize3120,95 %20,95 %  
lidé po poranění míchy128,11 %8,11 %  
Dobročinná akademie106,76 %6,76 %  
nic53,38 %3,38 %  
.21,35 %1,35 %  
Že tam nemaká nikdo10,68 %0,68 %  
nic, neznám10,68 %0,68 %  
Nic mě nenapadne, neznám je10,68 %0,68 %  
Tělesně postižení homosexuálové, kteří místo péra strkají do prdele paraple...10,68 %0,68 %  
pan tau10,68 %0,68 %  
nic, neznám toto sdružení10,68 %0,68 %  

Graf

12. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Nadačním fondu Kapka naděje (uveďte alespoň dvě věci):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vendula Svobodová9866,22 %66,22 %  
leukémie8154,73 %54,73 %  
transplantace kostní dřeně4933,11 %33,11 %  
Fakultní nemocnice v Motole3926,35 %26,35 %  
známé osobnosti1610,81 %10,81 %  
Karel Svoboda128,11 %8,11 %  
Banka pupečníkové krve74,73 %4,73 %  
Kabát za mobil53,38 %3,38 %  
nic53,38 %3,38 %  
.21,35 %1,35 %  
Že Kamilovi kaplo semeno na Kubovu postel10,68 %0,68 %  
Homosexuály, kteří trpí stalým výtokem semene z prdele10,68 %0,68 %  
zneužívané děti?10,68 %0,68 %  
dcera Venduly Svobodové10,68 %0,68 %  
nevim10,68 %0,68 %  

Graf

13. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Lize proti rakovině (uveďte alespoň dvě věci):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Květinkový den9967,35 %66,89 %  
onkologie9564,63 %64,19 %  
Český den proti rakovině4429,93 %29,73 %  
nic74,76 %4,73 %  
Putovní výstava21,36 %1,35 %  
Nádorová telefonní linka21,36 %1,35 %  
.21,36 %1,35 %  
neznám10,68 %0,68 %  
Teď mě jako první napadlo, že mě už serou otázky "co Vás napadne jako první"...10,68 %0,68 %  
nic neznám10,68 %0,68 %  
podvod10,68 %0,68 %  
Nic, neznám je10,68 %0,68 %  
Znám Ligu mistrů a Gambrinus 10,68 %0,68 %  
liga spravedlnosti!10,68 %0,68 %  
rakovina, liga10,68 %0,68 %  
pro mne málo známá10,68 %0,68 %  

Graf

14. Pokud byste měli v krátkosti shrnout, co ovlivňuje Vaše rozhodování, zda přispět či nepřispět určité organizaci do veřejné sbírky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- mé finanční možnosti - kam peníze putují - důvěryhodnost, známost organizace

- všeobecné povědomí o sbírce, - atraktivita prodejních předmětů - záštita známou osobností - zda se mě sbírka týká (rakovina v rodině, atd..)

Aktuální finanční situace

aktualni situace

aktuálnost, zavedená organizace s tradicí

bla bla

Duveryhodnost

důvěryhodnost

důvěryhodnost

Důvěryhodnost

důvěryhodnost dané organizace, způsob oslovování veřejnosti a také způsob platby (vadí mi např. dobrovolníci organizací typu greenpeace nebo amnesty international), které mě prakticky nutí na ulici vyplňovat trvalé příkazy k úhradě a využívají nefér otázek (např. záleží vám na životní prostředí?).

Důvěryhodnost organizace

důvěryhodnost organizace

důvěryhodnost organizace, zpětná vazba-kam peníze přišly, kolik peněz ze sbírky je věnováno na propagaci a reklamu organizace

důvěryhodnost, transparentnost přerozdělování vybraných finančních prostředků + viditelné výsledky, případně splněné cíle, dlouhodobá tradice případně garant projektu

Důvěryhodnost.

Chuť přispět na ... a dostatek volných peněz

Informace o nakládání s příspěvky, kolik doputuje do cíle, na co a pro koho se příspěvky použijí.

Jestli k ní mám kladný vztah, pokud je sbírka v ulicích, tak hlavně, jestli mám dost peněz (dost často se stává, že tam mám jenom na rohlík...) :)

Jsem dost ovlivněn názorem rodiny, která tuto oblast daleko více sleduje.

Jsem skeptický k tomu, že vybrané peníze (pokud je to peněžní sbírka) beze zbytku dorazí opravdu k tomu, pro koho je sbírka uspořádána.

Kolik mám u sebe peněz a nálada, kterou mám

Kromě toho, co jsem uvedla u otázky č. 3, jsou to ještě sbírkové předměty, které dostanu, moc se mi například líbí náramky, odznaky, trička nebo tykadýlka, které dostanu, pokud přispěju na nevidomé prostřednictvím sbírky Světluška nebo tužky, které rozdávají ti, kteří také vybírají příspěvky na nevidomé.

Ma nalada v dany moment. Vystupovani osob vybirajicich sbirku.

Maniak se rozhodl otrávit jedem peníze, které věnuje na dětský domov. Žádnému dítěti se nic nestalo, zemřeli 3 úředníci.

mediální propaganda je chvástavá, nespolehlivost využití peněz u těch "slavných" nadací, přemrštěná "potřeba" peněz na něco, co penězi řešit nejde; mám své spolehlivé nadace

Mně osobně nejsou veřejné sbírky moc blízké a jsou pro mě dost anonymní. Sama mám zkušenosti (i organizační) s jinými způsoby, kdy je mi prostě bližší darovat nějaké potřebné zdravotnické věci nebo pomoci se sbírkou, která je konkrétní. Ano, přiznávám, že mám poměrně snadný přístup k podobným organizacím a zkušenosti ze zdravotnictví, takže tu konkrétní potřebnost asi vnímám jinak než většina lidí, kteří by např. konkrétní pomůcky nemocnému člověku dodat nemohli.

Momentálně studuji a nemám práci, proto nemohu přispívat vysoké částky. Také mě velmi odrazuje dotěrnost lidí, kteří postávají u metra apod. a vybírají na pejsky a jiné. Jinak jak jsem již zmínil, subjektivně volím cílové skupiny, které to nejvíce potřebují.

momentální finanční situace

na co přispívám, zda je to známá a důvěryhodná nadace, kdo ji zaštituje

Na co se daná organizace zaměřuje, lidé , kteří ji zastupují, kam putují peníze, které jsem vložila.

Na ulici přispívám pouze na veřejně známé akce (Kytičky, Kuře, Pastelky,..). Nemám ráda neustálé a každodenní ptaní se lidí jestli přispějí, myslím si, že kdo chce, přispěje i bez zastavování na ulici.

nedůvěra v doputování financí na správná místa

nemusí mě přesvědčovat nic, protože bych nikdy nepřispěla. Všichni do jednoho to jsou zloději.

Nikdy nepřispívám

Nyní bohužel zejména vlastní nedobrá finanční situace.

Obecne nepomaham organizacim, vadi mi nizka efektivita a zbytecne rezijni naklady. Pokud je potreba pomoci nekomu konkretnimu, pak asi neni problem dat i jednotky tisic.

organizace je známá, vím na co přispívám a je předem ohlášeno datum sbírky

Ovlivňuje mne hlavně to, že těmto nadacím nepřispívá stát, který by se podle mne měl o všechny nemocné a postižené lidi postarat a nerozhazovat peníze na ostatní nesmyslné věci, nebo podporovat zloděje, jak to dělá doposud!!!!!

Ovlivňuje mne to, zda organizaci znám. Na náhodné a neznámé příspěvky na ulici (klíčenky, plyšáci, apod.) zásadně nepřispívám. Nemám v ně důvěru a setkala jsem se již s tzv. "výdělkem do kapsy".

peníze

Po poznání několika lidí, kteří figurují v podobných (rozličných organizacích) jsem došel k tomu, že tyto organizace fungují především proto, aby se zaměstnanci nějakým způsobem bavili. Jejich projekty mi přijdou poměrně silně zhovadilé a připomínají mi mé synovce na hřišti. Navíc mi přijde odporné vybírat peníze od nemohoucích babiček, aby se za to udělal happening a podobné. Pokud bych nalezl organizaci, která se snaží aby maximální míra jejích prostředků šla na "dobrou věc" a zároveň by mě o tom přesvědčila (jsem velmi skeptický a zaujatý), tak bych ji rád podporoval. Zatím dávám peníze jen konkrétním lidem, kteří mi přijdou, že je potřebují. A občas třeba koupím houmlesákům jídlo apod.

Pokud jsem již přispěla jiným organizacím, již dále nepřispívám. Omezené finance.

pomoc v nouzi a nemoci

pravidelně přispíváme vybraným a seriozním organizacím,které provedou vyúčtování.Zásadně nepřispívám do pokladniček na ulici

Pro mne je rozhodující, čím se organizace konkrétně zabývá.

První si vybírám podle organizace a poté podle toho, jak na mě působí lidé, kteří mě oslovují/vybírají.

Přispívám pořád stejným organizacím, u kterých vím, že jdou peníze tam, kam říkají. U jedné z organizací jsem několikrát prodávala sbírkové předměty, takže zhruba vím, jak by to mělo vypadat. Naopak mě třeba hrozně rozčiluje to, když náhodou v televiznách novinách zahlednu, že už zase hrají na city a sbírají pro další nemocné dítě, maminku, tatínka, pejska apod.

přispíváme pravidelně ale pouze organizacím,které provádějí vyúčtování i když ne všem(důvody finanční.Zásadně nepřispíváme do pokladniček na ulici.

reklama, dostupnost výsledku ze sbírky, foto, aj.

snaha pomoci

solidarita

Správný výběr cíle sbírky, jistota doručení

To jak se sbírka prezentuje, jak vypadají lidé, co prodávají předměty, jak jsou označení. Plyšáka od divně vypadajících lidí, kteří postávají na každém rohu, bych si nekoupila.

to zda je organizace známá a důvěryhodná a způsob oslovení

tradice,jméno

Účelnost vynaložených prostředků.

úroveň nabídky, informovanost prodejce (pokud se jedná o pouliční prodej), znalost projektu z médií (ne nutně kvantita), osobní informace od někoho, kdo s organizací zkušenost (např. se podílel na organizaci akcí, pracoval jako dobrovolník apod.)

věrohodnost

vizáž vybírajících

Zda mám dostatek informací a projekt je dostatečně velký a známý.

Zda osobně znám někoho z organizátorů / příjemců, zda organizaci považuji za hospodárnou, účel sbírky

zkušenost s postiženými

Známá a osvědčená nadace. Vím, kam peníze doputují.

Informace o respondentovi

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-29 let8658,11 %58,11 %  
40-49 let3020,27 %20,27 %  
30-39 let128,11 %8,11 %  
50-59 let96,08 %6,08 %  
60 a více let85,41 %5,41 %  
do 18 let32,03 %2,03 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9966,89 %66,89 %  
muž4933,11 %33,11 %  

Graf

17. Kraj, v němž trvale pobýváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský5537,16 %37,16 %  
Hlavní město Praha4329,05 %29,05 %  
Jihomoravský106,76 %6,76 %  
Olomoucký85,41 %5,41 %  
Ústecký64,05 %4,05 %  
Středočeský53,38 %3,38 %  
Zlínský42,7 %2,7 %  
Liberecký42,7 %2,7 %  
Vysočina32,03 %2,03 %  
Královéhradecký32,03 %2,03 %  
Pardubický32,03 %2,03 %  
Jihočeský21,35 %1,35 %  
Plzeňský21,35 %1,35 %  

Graf

18. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný5134,46 %34,46 %  
student4329,05 %29,05 %  
pracující student2718,24 %18,24 %  
podnikatel, OSVČ128,11 %8,11 %  
důchodce85,41 %5,41 %  
nezaměstnaný42,7 %2,7 %  
Prostitutka10,68 %0,68 %  
invalida10,68 %0,68 %  
učitelka10,68 %0,68 %  

Graf

19. Vaše připomínky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

0

Hodně štěstí s výzkumem ;)

jdeš na svařák?

Kdyby se naše vláda zamyslela nad nesmyslností některých studijních oborů a dala větší důraz na technické obory, bylo by v hospodářství více peněz a nebylo by nutné dělat samé sbírky na všechno možné. Na jeden technický připadájí dnes 4 humanitární obory! Kde pak zaměstnat takový počet (literárních kritiků, historiků filozofů atd...Nikdy jsem nebyl komunista, ale za nich byla "sbírka" jen losy červeného kříže, na vše ostatní šlo ze státního rozpočtu.

Máš hezká prsa :)

Nadací je hodně, měl by se o tuto problematiku více starat stát. Někdy mi to připadá jako žebrání. Navíc se z vybraných peněz přiživuje poměrně dost lidí kolem.

Nejaktuálnější je přispívání obětem živelných katastrof, ne?

nemám

Obávám se, že můj postoj bude trochu zvláštní z toho důvodu, že v nabídce není konkrétní věcná pomoc, která se i finančně těžko odhaduje, proto jsem tyto otázky trochu odhadovala. Přeji hodně zdaru s Bc. :)

ok

otazky su sugestivne a nepokryvaju cely priestor moznych odpovedi

Přispívám spíše mezinárodním organizacím.

štvou mě lidi, co chodí s košíkem po náměstí v Ostravě a furt chtějí na něco přispět!

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak bych se rozhodl/a podle toho,že: (vyberte i více možností)

 • odpověď je mi sympatická cílová skupina, na kterou se organizace zaměřuje (nevidomí, paraplegici atd.):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 501 - 1000 Kč na otázku 7. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak by se jednalo o částku:

6. Pokud bych se měl/a rozhodnout, že do veřejné sbírky NEPŘISPĚJU, bylo by to z důvodu: (vyberte i více odpovědí)

 • odpověď neustálé oslovování mě obtěžuje:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi webové stránky organizace na otázku 5. Nejčastěji se o neziskových organizacích a jejich veřejných sbírkách dozvídám z:

15. Věk

 • odpověď 19-29 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracující student na otázku 18. Zaměstnání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 18. Zaměstnání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Existenci a činnost neziskových organizací považuji za důležitou součást dnešní společnosti.

2. Přispívám do veřejné sbírky:

3. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak bych se rozhodl/a podle toho,že: (vyberte i více možností)

4. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak bych se rozhodl/a pro: (vyberte i více možností)

5. Nejčastěji se o neziskových organizacích a jejich veřejných sbírkách dozvídám z:

6. Pokud bych se měl/a rozhodnout, že do veřejné sbírky NEPŘISPĚJU, bylo by to z důvodu: (vyberte i více odpovědí)

7. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak by se jednalo o částku:

8. Seřaďte prosím následující organizace vzestupně (od nejméně oblíbené po nejoblíbenější - pro Vás):

9. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Světlušce - Nadačním fondu Českého rozhlasu (uveďte alespoň dvě věci):

10. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Kuřeti - Pomozte dětem (uveďte alespoň dvě věci):

11. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o sdružení Paraple (uveďte alespoň dvě věci):

12. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Nadačním fondu Kapka naděje (uveďte alespoň dvě věci):

13. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Lize proti rakovině (uveďte alespoň dvě věci):

15. Věk

16. Pohlaví

17. Kraj, v němž trvale pobýváte

18. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Existenci a činnost neziskových organizací považuji za důležitou součást dnešní společnosti.

2. Přispívám do veřejné sbírky:

3. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak bych se rozhodl/a podle toho,že: (vyberte i více možností)

4. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak bych se rozhodl/a pro: (vyberte i více možností)

5. Nejčastěji se o neziskových organizacích a jejich veřejných sbírkách dozvídám z:

6. Pokud bych se měl/a rozhodnout, že do veřejné sbírky NEPŘISPĚJU, bylo by to z důvodu: (vyberte i více odpovědí)

7. Pokud přispívám nebo bych měl/a přispět do veřejné sbírky, pak by se jednalo o částku:

8. Seřaďte prosím následující organizace vzestupně (od nejméně oblíbené po nejoblíbenější - pro Vás):

9. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Světlušce - Nadačním fondu Českého rozhlasu (uveďte alespoň dvě věci):

10. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Kuřeti - Pomozte dětem (uveďte alespoň dvě věci):

11. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o sdružení Paraple (uveďte alespoň dvě věci):

12. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Nadačním fondu Kapka naděje (uveďte alespoň dvě věci):

13. Co Vás napadne jako první, když slyšíte o Lize proti rakovině (uveďte alespoň dvě věci):

15. Věk

16. Pohlaví

17. Kraj, v němž trvale pobýváte

18. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Juranová, P.Faktory ovlivňující úspěšnost veřejných sbírek v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://35307.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.