Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Kopečná
Šetření:10. 12. 2013 - 17. 12. 2013
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku týkajícího se náhradní rodinné péče.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6183,56 %83,56 %  
Muž1216,44 %16,44 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 let4865,75 %65,75 %  
26-30 let912,33 %12,33 %  
31-40 let912,33 %12,33 %  
nad 40 let79,59 %9,59 %  

Graf

3. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě5271,23 %71,23 %  
Na vesnici2128,77 %28,77 %  

Graf

4. Máte již vlastní dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6082,19 %82,19 %  
Ano.1317,81 %17,81 %  

Graf

5. Znáte ve svém okolí někoho, kdo přijal dítě do náhradní péče nebo byl sám přijat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám.4967,12 %67,12 %  
Nejsem si vědom/a.1317,81 %17,81 %  
Ne, neznám.1115,07 %15,07 %  

Graf

6. Pokud byste nemohli mít děti vlastní, uvažovali byste o možnosti přijetí dítěte do náhradní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.5676,71 %76,71 %  
Spíše ne.1723,29 %23,29 %  

Graf

7. V případě, že byste se rozhodli pro adopci, bylo by pro Vás překážkou přijmout dítě jiné národnosti-podstoupit tzv. mezinárodní adopci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.2432,88 %32,88 %  
Ne.1723,29 %23,29 %  
Ano.1317,81 %17,81 %  
Spíše ano.1317,81 %17,81 %  
Nevím.68,22 %8,22 %  

Graf

8. Slyšeli jste někdy o možnosti přijmout dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu a víte, co tato možnost obnáší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, o této možnosti jsem slyšel/a, ale nevím, co obnáší.3041,1 %41,1 %  
Ano, o této možnosti jsem slyšel/a a vím, co obnáší.2534,25 %34,25 %  
Ne, doposud jsem o této možnosti neslyšel/a.1723,29 %23,29 %  
c) Ano, o této možnosti jsem slyšel/a a vím, co obnáší.11,37 %1,37 %  

Graf

9. Uměli byste vysvětlit, jaký je rozdíl mezi hostitelskou péčí a pěstounskou péčí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.5169,86 %69,86 %  
Ano.2230,14 %30,14 %  

Graf

10. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Pohlaví dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nedůležité3142,47 %42,47 %  
absolutně nedůležité2534,25 %34,25 %  
spíše důležité1013,7 %13,7 %  
velmi důležité79,59 %9,59 %  

Graf

11. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Etnikum:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše důležité2331,51 %31,51 %  
spíše nedůležité2230,14 %30,14 %  
velmi důležité1926,03 %26,03 %  
absolutně nedůležité912,33 %12,33 %  

Graf

12. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Tělesné postižení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité4460,27 %60,27 %  
spíše důležité2432,88 %32,88 %  
spíše nedůležité56,85 %6,85 %  

Graf

13. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Jiný handicap např. autismus:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité5169,86 %69,86 %  
spíše důležité1723,29 %23,29 %  
spíše nedůležité45,48 %5,48 %  
absolutně nedůležité11,37 %1,37 %  

Graf

14. Umožnili byste homosexuálním párům, aby si mohli osvojovat děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.4967,12 %67,12 %  
Rozhodně ne1520,55 %20,55 %  
Je mi to jedno.912,33 %12,33 %  

Graf

15. Víte, kde byste ve Vašem okolí našli nejbližší baby box?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.3750,68 %50,68 %  
Ne.3649,32 %49,32 %  

Graf

16. V čem vidíte největší pozitivum baby boxů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předchází fyzickému i psychickému týrání nechtěného dítěte, které by jinak zůstalo u biologických rodičů.2939,73 %39,73 %  
Umožňuje matce anonymně a legálně odložit dítě.2736,99 %36,99 %  
O dítě je po zdravotní stránce postaráno, přináší mu lepší vyhlídky do budoucnosti.1723,29 %23,29 %  

Graf

17. V čem spatřujete největší negativum baby boxů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ztráta informací o původu a identitě dítěte.2432,88 %32,88 %  
Nenacházím žádné negativum.2432,88 %32,88 %  
Nízký počet baby boxů.1723,29 %23,29 %  
Usnadňují matkám zbavit se dítěte.810,96 %10,96 %  

Graf

18. Nový občanský zákoník ukládá osvojiteli povinnost informovat osvojené dítě o tom, že bylo osvojeno a to nejpozději do zahájení školní docházky. Myslíte si, že je správné, aby bylo takto striktně vymezeno, kdy se má dítě o tomto faktu dozvědět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, o tom, kdy se to dítě dozví, by měli rozhodovat sami osvojitelé.5778,08 %78,08 %  
Ano, je to lepší možnost, než aby se o tom dítě dozvědělo nevhodným způsobem od svých vrstevníků.1115,07 %15,07 %  
Nevím.56,85 %6,85 %  

Graf

19. Informace o náhradní rodinné péči, které zprostředkovávají média, jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravdivé, ale nedostatečné.4156,16 %56,16 %  
Zkreslené.2635,62 %35,62 %  
Pravdivé a dostatečné.68,22 %8,22 %  

Graf

20. Komu je umožněno přijmout dítě do náhradní rodinné péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze manželům.2838,36 %38,36 %  
Manželům, nesezdaným párům i samožadatelům (osobám bez partnera).2736,99 %36,99 %  
Pouze manželům a nesezdaným párům.1824,66 %24,66 %  

Graf

21. Jaká je podle Vás měsíční odměna pěstouna za 1 dítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3000 Kč3042,86 %41,1 %  
8000 Kč1927,14 %26,03 %  
5000 Kč1927,14 %26,03 %  
více než 8000 Kč22,86 %2,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Věk:

3. Bydlíte:

4. Máte již vlastní dítě?

5. Znáte ve svém okolí někoho, kdo přijal dítě do náhradní péče nebo byl sám přijat?

6. Pokud byste nemohli mít děti vlastní, uvažovali byste o možnosti přijetí dítěte do náhradní péče?

7. V případě, že byste se rozhodli pro adopci, bylo by pro Vás překážkou přijmout dítě jiné národnosti-podstoupit tzv. mezinárodní adopci?

8. Slyšeli jste někdy o možnosti přijmout dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu a víte, co tato možnost obnáší?

9. Uměli byste vysvětlit, jaký je rozdíl mezi hostitelskou péčí a pěstounskou péčí?

10. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Pohlaví dítěte:

11. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Etnikum:

12. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Tělesné postižení:

13. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Jiný handicap např. autismus:

14. Umožnili byste homosexuálním párům, aby si mohli osvojovat děti?

15. Víte, kde byste ve Vašem okolí našli nejbližší baby box?

16. V čem vidíte největší pozitivum baby boxů?

17. V čem spatřujete největší negativum baby boxů?

18. Nový občanský zákoník ukládá osvojiteli povinnost informovat osvojené dítě o tom, že bylo osvojeno a to nejpozději do zahájení školní docházky. Myslíte si, že je správné, aby bylo takto striktně vymezeno, kdy se má dítě o tomto faktu dozvědět?

19. Informace o náhradní rodinné péči, které zprostředkovávají média, jsou:

20. Komu je umožněno přijmout dítě do náhradní rodinné péče?

21. Jaká je podle Vás měsíční odměna pěstouna za 1 dítě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Věk:

3. Bydlíte:

4. Máte již vlastní dítě?

5. Znáte ve svém okolí někoho, kdo přijal dítě do náhradní péče nebo byl sám přijat?

6. Pokud byste nemohli mít děti vlastní, uvažovali byste o možnosti přijetí dítěte do náhradní péče?

7. V případě, že byste se rozhodli pro adopci, bylo by pro Vás překážkou přijmout dítě jiné národnosti-podstoupit tzv. mezinárodní adopci?

8. Slyšeli jste někdy o možnosti přijmout dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu a víte, co tato možnost obnáší?

9. Uměli byste vysvětlit, jaký je rozdíl mezi hostitelskou péčí a pěstounskou péčí?

10. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Pohlaví dítěte:

11. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Etnikum:

12. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Tělesné postižení:

13. Pokud byste se rozhodovali pro osvojení dítěte, jak důležité by pro Vás byly následující faktory? Jiný handicap např. autismus:

14. Umožnili byste homosexuálním párům, aby si mohli osvojovat děti?

15. Víte, kde byste ve Vašem okolí našli nejbližší baby box?

16. V čem vidíte největší pozitivum baby boxů?

17. V čem spatřujete největší negativum baby boxů?

18. Nový občanský zákoník ukládá osvojiteli povinnost informovat osvojené dítě o tom, že bylo osvojeno a to nejpozději do zahájení školní docházky. Myslíte si, že je správné, aby bylo takto striktně vymezeno, kdy se má dítě o tomto faktu dozvědět?

19. Informace o náhradní rodinné péči, které zprostředkovávají média, jsou:

20. Komu je umožněno přijmout dítě do náhradní rodinné péče?

21. Jaká je podle Vás měsíční odměna pěstouna za 1 dítě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopečná, K.Náhradní rodinná péče (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://35315.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.