Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Profesionální pěstounská péče

Profesionální pěstounská péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vaňková
Šetření:11. 12. 2013 - 31. 12. 2013
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):10 / 4.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Podle OSN měla naše republika příliš mnoho dětí v ústavech. Proto nastala změna a po vzoru dalších zemí EU jsme nalezli místo pro "Profesionální pěstouny".

Ceníme si však těchto profesionálů dostatečně? Je odměna pěstouna adekvátní? Jak to vidí pěstouni?

Zjistěme to!

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6584,42 %84,42 %  
Muž1215,58 %15,58 %  

Graf

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3342,86 %42,86 %  
Vysokoškolské2836,36 %36,36 %  
Střední odborné s výučním listem1012,99 %12,99 %  
Základní45,19 %5,19 %  
Vyšší odborné22,6 %2,6 %  

Graf

3. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Již nejste profesionálním pěstounemotázka č. 6, Jste profesionálním pěstounemotázka č. 4, Žadatelem nebo uvažujícím o profesionální pěstounskou péčiotázka č. 5, Nejsem profesionálním pěstounem ani neuvažuju o pěstounství → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem profesionálním pěstounem ani neuvažuju o pěstounství5470,13 %70,13 %  
Žadatelem nebo uvažujícím o profesionální pěstounskou péči1215,58 %15,58 %  
Jste profesionálním pěstounem911,69 %11,69 %  
Již nejste profesionálním pěstounem22,6 %2,6 %  

Graf

4. Kolik máte v péči dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2333,33 %3,9 %  
4 a více333,33 %3,9 %  
1222,22 %2,6 %  
3111,11 %1,3 %  

Graf

5. Profesionální pěstoun je v současné době plnohodnotná profese. Chodíte nebo chcete chodit i přes tuto skutečnost do práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1257,14 %15,58 %  
ano942,86 %11,69 %  

Graf

6. Jsou odměny pěstounů přiměřené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím626,09 %7,79 %  
nevím626,09 %7,79 %  
spíše nesouhlasím521,74 %6,49 %  
souhlasím521,74 %6,49 %  
nesouhlasím14,35 %1,3 %  

Graf

7. Je příspěvek na úhradu potřeb dítěte přiměřený?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím730,43 %9,09 %  
nevím626,09 %7,79 %  
spíše souhlasím417,39 %5,19 %  
souhlasím313,04 %3,9 %  
nesouhlasím313,04 %3,9 %  

Graf

8. Předpokládáte, že je finanční ohodnocení častou motivací stát se profesionálním pěstounem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1356,52 %16,88 %  
ano1043,48 %12,99 %  

Graf

9. Je podle vašeho názoru a vašich zkušeností systém výběru vhodných pěstounů dostatečný a stávají se tak profesionálními pěstouny skutečně pouze vhodní a prověření lidé?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím730,43 %9,09 %  
spíše nesouhlasím730,43 %9,09 %  
nevím521,74 %6,49 %  
spíše souhlasím417,39 %5,19 %  

Graf

10. Jaká je (nebo byla) vaše motivace stát se profesionálním pěstounem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Pomoc dítěti,které zůstalo samo.

-

dospělé děti odešly z domova a my se necítili staří...tak jsme pomohli dalším dětem a i ony nám obohatili život

Chci dat detem dobry domov

Chci pomoci dětem či dítěti,které nemá štěstí vyrůstat v rodině.

chuť pomoci dítěti

Láska k dětem, které to potřebují. Rozhodně nesouhlasím s tím, aby z toho byl obchod s dětmi kvůli penězům- viz náš zákon o juvenilní justici.

Mám dlouholetou zkušenost s dětmi jak v osobním tak profesním životě, pracovní příležitost, poskytnutí svých kapacit potřebným a zároveň další naplnění života, dělat něco, co umím a zároveň dělám ráda a s chutí.

Mám jedno vlastní dítě, chtěla bych aby s někým vyrůstalo, ale další vlastní dítě už mít nebudu.

Miíluji děti a každé dítě má mít rodinu

Nemohli jsme mít vlastní děti,proto jsme se takto rozhodli.Hlavně jsme chtěli pomoci dětem,kteří nemají možnost vyrůstat ve valstní rodině.

Pěstounství (ať už na přechodnou dobu či dlouhodobé) má smysl. PS: Pojem "profesionální pěstoun" byl už v době příprav novely zákona o SPOD vypuštěn, a to z toho důvodu, že je matoucí - i pěstouni dlouhodobí vykonávají své poslání profesionálně. Vhodnější je používat oficiální termín "pěstounská péče na přechodnou dobu".

Pomáhat

pomci dětem

pomoc

pomoc

Pomoc detem

pomoc dětem, které nemají štěstí mít vlastní rodinu.

pomoc potřebným dětem

Pracovala jsem v DD. A moc se mi to zalíbilo.

touha dát lásku a péči dětem

vidina smysluplné práce radost z péče o děti nesouhlas s kojeneckými ústavy a ústavní péčí obecně

Zdravotní problémy, kvůli kterým nemohu mít děti vlastní.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V současné době:

5. Profesionální pěstoun je v současné době plnohodnotná profese. Chodíte nebo chcete chodit i přes tuto skutečnost do práce?

8. Předpokládáte, že je finanční ohodnocení častou motivací stát se profesionálním pěstounem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V současné době:

5. Profesionální pěstoun je v současné době plnohodnotná profese. Chodíte nebo chcete chodit i přes tuto skutečnost do práce?

8. Předpokládáte, že je finanční ohodnocení častou motivací stát se profesionálním pěstounem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaňková, M.Profesionální pěstounská péče (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://35387.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.