Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v managementu

Ženy v managementu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbor Benešová
Šetření:18. 12. 2013 - 18. 12. 2013
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

vyplnto čau

Odpovědi respondentů

1. Ztotožňuji se s názorem, že muži by měli finančně zabezpečit rodinu a ženy by měly pečovat o děti a domácnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO2138,18 %38,18 %  
Rozhodně ANO1527,27 %27,27 %  
Rozhodně NE1018,18 %18,18 %  
Spíše NE916,36 %16,36 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy se situací, že by žena ucházející se o vedoucí pozici ve firmě byla diskriminována kvůli skutečnosti, že má děti?

pozn. Diskriminace se týká citlivých otázek (kdy chce mít děti, kolik jich má) u pohovoru (žena má v domácnosti více povinností a během mateřské dovolené je vyřazená z pracovního procesu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2850,91 %50,91 %  
ANO2749,09 %49,09 %  

Graf

3. Vaši rodiče vás vždy vedli spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ke studiu a úspěšné kariéře2545,45 %45,45 %  
Bylo jim to jedno1527,27 %27,27 %  
K založení rodiny a péči o ni1323,64 %23,64 %  
K bohémskému životu23,64 %3,64 %  

Graf

4. Představte si situaci: otevřelo se výběrové řízení na vedoucí pozici, která vyžaduje rozhodnou osobnost, vůdčí schopnosti, flexibilitu, vynikající organizační dovednosti, orientaci na cíl, vysoké pracovní nasazení, strukturované myšlení. Dokážete si na pozici lépe představit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muže3054,55 %54,55 %  
Oba stejně1730,91 %30,91 %  
Ženu814,55 %14,55 %  

Graf

5. Obětovala byste čas strávený s rodinou ve prospěch lépe placeného místa na vedoucí pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem muž, tato otázka se mě netýká4989,09 %89,09 %  
Spíše ANO35,45 %5,45 %  
Spíše NE11,82 %1,82 %  
Rozhodně NE11,82 %1,82 %  
Rozhodně ANO11,82 %1,82 %  

Graf

6. Obětovala byste čas strávený s rodinou ve prospěch lépe placeného místa na vedoucí pozici v případě, že by vám firma vyšla vstříc formou firemních školek, či home office?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem muž, tato otázka se mě netýká5090,91 %90,91 %  
Rozhodně ANO35,45 %5,45 %  
Spíše ANO23,64 %3,64 %  

Graf

7. Nechala byste svého muže na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem muž, tato otázka se mě netýká5090,91 %90,91 %  
Spíše ANO23,64 %3,64 %  
Rozhodně ANO23,64 %3,64 %  
Spíše NE11,82 %1,82 %  

Graf

8. Jsou na vašem pracovišti firemní školky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2341,82 %41,82 %  
NE1832,73 %32,73 %  
ANO1425,45 %25,45 %  

Graf

9. Nabízí vaše firma možnost práce na poloviční úvazek či home office?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, pouze poloviční úvazek1934,55 %34,55 %  
NE, ani jedno1730,91 %30,91 %  
ANO, poloviční úvazek i home office1221,82 %21,82 %  
ANO, pouze home office712,73 %12,73 %  

Graf

10. Šel byste na rodičovskou dovolenou, kdyby vaše partnerka dostala možnost pracovat na vedoucí pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE1832,73 %32,73 %  
Spíše ANO1629,09 %29,09 %  
Rozhodně NE1323,64 %23,64 %  
Rozhodně ANO47,27 %7,27 %  
Jsem žena, tato otázka se mě netýká47,27 %7,27 %  

Graf

11. Komu je podle vás jednodušší oponovat (vzdorovat)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to stejné3054,55 %54,55 %  
Ženě2036,36 %36,36 %  
Muži59,09 %9,09 %  

Graf

12. Představte si situaci. Pracujete v týmu a dostanete důležitý úkol. Jako tým prozatím nevykazujete žádnou činnost. Jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ujmu se vedení a rozdám úkoly2138,18 %38,18 %  
Je pro mě obtížné začít, pokud nedostanu jasné instrukce1629,09 %29,09 %  
Úkol řeším sám bez ohledu na ostatní členy týmu1018,18 %18,18 %  
Nezapojuji se do řešení („svezu se s týmem“)814,55 %14,55 %  

Graf

13. Váš nadřízený je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3461,82 %61,82 %  
Žena2138,18 %38,18 %  

Graf

14. Zaškrtněte, co vás nejvíce vystihuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do práce se snažím chodit včas, ale když přijdu pozdě, nemám závažnější problémy ze strany nadřízené/ho3360 %60 %  
Do práce chodím včas, v opačném případě bych měl problémy ze strany nadřízené/ho1425,45 %25,45 %  
Do práce chodím většinou pozdě, nadřízený mi moje výmluvy toleruje814,55 %14,55 %  

Graf

15. Co se týče plnění stanovených časových lhůt:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úkoly se snažím plnit včas, ale když to z pádného důvodu nestihnu, nemám závažnější problémy se svým nadřízeným2952,73 %52,73 %  
Úkol musím mít splněn včas, v opačném případě si nedokážu představit následky1832,73 %32,73 %  
Úkoly plním většinou po stanovené lhůtě, nadřízenému se vždy úspěšně vymluvím814,55 %14,55 %  

Graf

16. Co nejvíce charakterizuje váš postoj ke svému nadřízenému:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám k němu neutrální vztah, snažím se mu vyhovět, ale občas mám problém se ztotožnit s jeho názory3054,55 %54,55 %  
Vážím si ho a vynakládám maximální úsilí, abych splnil jeho požadavky1730,91 %30,91 %  
Opovrhuji jím a dávám mu najevo, že na pozici, kterou zastává, nepatří814,55 %14,55 %  

Graf

17. Zaškrtněte, s čím se nejvíce ztotožňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upřednostňuji přesně a pečlivě zorganizovanou práci/ zadání projektu/ úkolu, za takto jasně stanovených podmínek jsem schopen/schopna pracovat efektivněji2647,27 %47,27 %  
Přesné stanovení podmínek zadání práce/projektu/úkolu nemá vliv na moje pracovní výkony. V pečlivě zorganizované práci a přidělených úkolech nevidím žádné pozitivum.2341,82 %41,82 %  
Nevím610,91 %10,91 %  

Graf

18. Zajímá se Váš nadřízený o vaše zájmy a osobní život? Zaškrtněte variantu, s kterou se nejvíce ztotožňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadřízený se zajímá o mou osobu a můj osobní život. Avšak na můj pracovní výkon ani pracovní efektivitu pracovního kolektivu/tymu to nemá žádny vliv2647,27 %47,27 %  
Nadřízený neprojevuje zájem o mou osobu ani o můj osobní život1832,73 %32,73 %  
Nadřízený se zajímá o mou osobu a můj osobní život, tím pádem mi dokáže přidělit práci/úkol/roli na projektu na míru, já i celý tým/pracovní kolektiv pracuje efektivněji1120 %20 %  

Graf

19. Co Vás nejvíce vystihuje, pokud máte v práci problém,(např. špatná komunikace s kolegy, rodinné problémy, neporozumění zadání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S problémy tohoto typu se nadřízenému nesvěřuji Je mi to jedno2443,64 %43,64 %  
S těmito problémy se nadřízenému svěřuji, ale nepociťuji žádnou úlevu. Skutečnost, že se svěřím, nijak neovlivňuje moje pracovní výkony1934,55 %34,55 %  
Když se mohu nadřízenému s problémem svěřit, tak se mi nesmírně uleví a mohu se lépe soustředit na pracovní výkony1221,82 %21,82 %  

Graf

20. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5192,73 %92,73 %  
Žena47,27 %7,27 %  

Graf

21. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 49 let2240 %40 %  
27 - 35 let1730,91 %30,91 %  
18 - 26 let916,36 %16,36 %  
50 let a více712,73 %12,73 %  

Graf

22. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji4378,18 %78,18 %  
Pracuji a studuji814,55 %14,55 %  
Jsem v důchodu35,45 %5,45 %  
Studuji11,82 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ztotožňuji se s názorem, že muži by měli finančně zabezpečit rodinu a ženy by měly pečovat o děti a domácnost.

2. Setkali jste se někdy se situací, že by žena ucházející se o vedoucí pozici ve firmě byla diskriminována kvůli skutečnosti, že má děti?

3. Vaši rodiče vás vždy vedli spíše:

4. Představte si situaci: otevřelo se výběrové řízení na vedoucí pozici, která vyžaduje rozhodnou osobnost, vůdčí schopnosti, flexibilitu, vynikající organizační dovednosti, orientaci na cíl, vysoké pracovní nasazení, strukturované myšlení. Dokážete si na pozici lépe představit:

5. Obětovala byste čas strávený s rodinou ve prospěch lépe placeného místa na vedoucí pozici?

6. Obětovala byste čas strávený s rodinou ve prospěch lépe placeného místa na vedoucí pozici v případě, že by vám firma vyšla vstříc formou firemních školek, či home office?

7. Nechala byste svého muže na rodičovské dovolené?

8. Jsou na vašem pracovišti firemní školky?

9. Nabízí vaše firma možnost práce na poloviční úvazek či home office?

10. Šel byste na rodičovskou dovolenou, kdyby vaše partnerka dostala možnost pracovat na vedoucí pozici?

11. Komu je podle vás jednodušší oponovat (vzdorovat)?

12. Představte si situaci. Pracujete v týmu a dostanete důležitý úkol. Jako tým prozatím nevykazujete žádnou činnost. Jak se zachováte?

13. Váš nadřízený je:

14. Zaškrtněte, co vás nejvíce vystihuje:

15. Co se týče plnění stanovených časových lhůt:

16. Co nejvíce charakterizuje váš postoj ke svému nadřízenému:

17. Zaškrtněte, s čím se nejvíce ztotožňujete:

18. Zajímá se Váš nadřízený o vaše zájmy a osobní život? Zaškrtněte variantu, s kterou se nejvíce ztotožňujete:

19. Co Vás nejvíce vystihuje, pokud máte v práci problém,(např. špatná komunikace s kolegy, rodinné problémy, neporozumění zadání)?

20. Jste:

21. Věk:

22. V současné době:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ztotožňuji se s názorem, že muži by měli finančně zabezpečit rodinu a ženy by měly pečovat o děti a domácnost.

2. Setkali jste se někdy se situací, že by žena ucházející se o vedoucí pozici ve firmě byla diskriminována kvůli skutečnosti, že má děti?

3. Vaši rodiče vás vždy vedli spíše:

4. Představte si situaci: otevřelo se výběrové řízení na vedoucí pozici, která vyžaduje rozhodnou osobnost, vůdčí schopnosti, flexibilitu, vynikající organizační dovednosti, orientaci na cíl, vysoké pracovní nasazení, strukturované myšlení. Dokážete si na pozici lépe představit:

5. Obětovala byste čas strávený s rodinou ve prospěch lépe placeného místa na vedoucí pozici?

6. Obětovala byste čas strávený s rodinou ve prospěch lépe placeného místa na vedoucí pozici v případě, že by vám firma vyšla vstříc formou firemních školek, či home office?

7. Nechala byste svého muže na rodičovské dovolené?

8. Jsou na vašem pracovišti firemní školky?

9. Nabízí vaše firma možnost práce na poloviční úvazek či home office?

10. Šel byste na rodičovskou dovolenou, kdyby vaše partnerka dostala možnost pracovat na vedoucí pozici?

11. Komu je podle vás jednodušší oponovat (vzdorovat)?

12. Představte si situaci. Pracujete v týmu a dostanete důležitý úkol. Jako tým prozatím nevykazujete žádnou činnost. Jak se zachováte?

13. Váš nadřízený je:

14. Zaškrtněte, co vás nejvíce vystihuje:

15. Co se týče plnění stanovených časových lhůt:

16. Co nejvíce charakterizuje váš postoj ke svému nadřízenému:

17. Zaškrtněte, s čím se nejvíce ztotožňujete:

18. Zajímá se Váš nadřízený o vaše zájmy a osobní život? Zaškrtněte variantu, s kterou se nejvíce ztotožňujete:

19. Co Vás nejvíce vystihuje, pokud máte v práci problém,(např. špatná komunikace s kolegy, rodinné problémy, neporozumění zadání)?

20. Jste:

21. Věk:

22. V současné době:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Benešová, B.Ženy v managementu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://35537.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.