Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhodování o životě a smrti

Rozhodování o životě a smrti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oskar Novák
Šetření:26. 12. 2013 - 29. 12. 2013
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):43 / 14.23
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:52,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte!

Výzkum se skládá z několika úkolů, popisů situací a dotazů na hodnocení popsaných rozhodnutí a je vhodný pro všechny respondenty.

(Celkový počet otázek je vysoký, ale každý respondent z nich dostane jen cca. 12, takže se nemusíte obávat přílišné délky.)

Cílem je lepší poznání procesů řídících lidské myšlení.

(předešlá verze dotazníku byla omylem předčasně ukončena, jedná se o znovu vložený stejný dotazník)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7673,08 %73,08 %  
muž2826,92 %26,92 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241110,58 %10,58 %  
20109,62 %9,62 %  
2398,65 %8,65 %  
2276,73 %6,73 %  
2154,81 %4,81 %  
2943,85 %3,85 %  
3543,85 %3,85 %  
1943,85 %3,85 %  
1843,85 %3,85 %  
2532,88 %2,88 %  
ostatní odpovědi 15
39
33
48
26
27
16
49
13
32
999
34
40
36
37
17
45
61
46
65
80
31
12
66
28
54
51
30
53
38
4341,35 %41,35 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.4
Minimum:15
Maximum:54
Variační rozpětí:39
Rozptyl:86.85
Směrodatná odchylka:9.32
Medián:24
Modus:24

Graf

3. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém měsíci?

(např. březen = lichý, prosinec = sudý)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v sudémotázka č. 4, v lichémotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v sudém5350,96 %50,96 %  
v lichém5149,04 %49,04 %  

Graf

4. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?

(např. narozen 25. června = v lichém, narozen 8. září = v sudém)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v lichémotázka č. 5, v sudémotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v lichém2852,83 %26,92 %  
v sudém2547,17 %24,04 %  

Graf

5. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51450 %13,46 %  
101450 %13,46 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.5
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:6.5
Směrodatná odchylka:2.55
Medián:7.5
Modus:5

Graf

6. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51346,43 %12,5 %  
1001242,86 %11,54 %  
50013,57 %0,96 %  
113,57 %0,96 %  
313,57 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:48.77
Minimum:3
Maximum:100
Variační rozpětí:97
Rozptyl:2339.78
Směrodatná odchylka:48.37
Medián:5
Modus:5

Graf

7. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
471657,14 %15,38 %  
24725 %6,73 %  
713,57 %0,96 %  
1213,57 %0,96 %  
3613,57 %0,96 %  
813,57 %0,96 %  
9613,57 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:37.54
Minimum:8
Maximum:47
Variační rozpětí:39
Rozptyl:169.7
Směrodatná odchylka:13.03
Medián:47
Modus:47

Graf

Nepřátelští vojáci obsadili Janinu vesnici. Vojáci mají rozkazy zabít všechny zbývající obyvatele. Jana a několik dalších lidí z vesnice se ukrylo ve sklepě velkého domu. Zvenku slyší hlasy vojáků, již přišli hledat v domě cennosti.

Janino malé dítě začne hlasitě brečet. Jana mu zakryje ústa, aby zvuk ztlumila. Pokud ruku z úst sundá, pláč dítěte upoutá pozornost vojáků, kteří zabijí ji, její dítě a ostatní ukrývající se ve sklepě. Aby zachránila sebe a ostatní, musí své dítě udusit.

8. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-73.753.759

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Udělal(a) byste to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-74.6793.575

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

David je kapitánem vojenské ponorky proplouvající pod velkým ledovcem. Exploze na palubě způsobila ztrátu většiny zásob kyslíku a zranila jednoho člena posádky, jenž teď silně krvácí. Zraněný člen posádky v důsledku svých zranění v každém případě zemře.

Zbývající kyslík nevystačí pro celou posádku až do doby, než se jim podaří dostat na hladinu. Jediným způsobem, jak zachránit ostatní členy posádky, je, že David zastřelí zraněného člena posádky, díky čemuž zůstane přesně dost kyslíku pro to, aby zbytek posádky přežil.

10. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-72.7863.24

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Udělal(a) byste to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-73.3212.718

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Ve městě v údolí u velké přehrady žije půl milionu obyvatelů. Na přehradě probíhají stavební práce, při nichž se používají výbušniny. Jedna velká bedna výbušnin byla nedopatřením zapomenuta na kolejích používaných pro přepravu materiálu.

K bedně se po kolejích dolů svahem rychle blíží odjištěný přepravní vozík. Pokud nikdo nic neudělá, vozík narazí do bedny a způsobí explozi, jež povede k protržení přehrady. Voda zaplaví údolí včetně města a tisíce lidí kvůli tomu zemřou.

Jejich smrti je možné zabránit. Stojíte na můstku nad kolejemi a víte, co hrozí. Před Vámi stojí muž s velkým batohem plným nářadí. Uvědomujete si, že jediným způsobem jak zabránit protržení hráze je strčit muže z můstku dolů na koleje. Nejste dost těžký/á, abyste mohl(a) vozík zastavit sám/sama a na to, aby jste si od muže vzal(a) batoh, není dost času. Váha muže a batohu však bude dostatečná pro zastavení vozíku. To zabrání smrti tisíců lidí ve městě, ale muž s batohem zemře.

12. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-74.4294.173

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Udělal(a) byste to a zachránil(a) lidi ve městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-74.9294.281

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Nepřátelští vojáci obsadili Janinu vesnici. Vojáci mají rozkazy zabít všechny zbývající obyvatele. Jana a několik dalších lidí z vesnice se ukrylo ve sklepě velkého domu. Zvenku slyší hlasy vojáků, již přišli hledat v domě cennosti.

Janino malé dítě začne hlasitě brečet. Jana mu zakryje ústa, aby zvuk ztlumila. Pokud ruku z úst sundá, pláč dítěte upoutá pozornost vojáků, kteří zabijí ji, její dítě a ostatní ukrývající se ve sklepě. Aby zachránila sebe a ostatní, musí své dítě udusit.

14. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-73.681.898

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Udělal(a) byste to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-74.962.598

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

David je kapitánem vojenské ponorky proplouvající pod velkým ledovcem. Exploze na palubě způsobila ztrátu většiny zásob kyslíku a zranila jednoho člena posádky, jenž teď silně krvácí. Zraněný člen posádky v důsledku svých zranění v každém případě zemře.

Zbývající kyslík nevystačí pro celou posádku až do doby, než se jim podaří dostat na hladinu. Jediným způsobem, jak zachránit ostatní členy posádky, je, že David zastřelí zraněného člena posádky, díky čemuž zůstane přesně dost kyslíku pro to, aby zbytek posádky přežil.

16. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-72.42.48

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Udělal(a) byste to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-73.122.746

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Ve městě v údolí u velké přehrady žije půl milionu obyvatelů. Na přehradě probíhají stavební práce, při nichž se používají výbušniny. Jedna velká bedna výbušnin byla nedopatřením zapomenuta na kolejích používaných pro přepravu materiálu.

K bedně se po kolejích dolů svahem rychle blíží odjištěný přepravní vozík. Pokud nikdo nic neudělá, vozík narazí do bedny a způsobí explozi, jež povede k protržení přehrady. Voda zaplaví údolí včetně města a tisíce lidí kvůli tomu zemřou.

Jejich smrti je možné zabránit. Stojíte na můstku nad kolejemi a víte, co hrozí. Před Vámi stojí muž s velkým batohem plným nářadí. Uvědomujete si, že jediným způsobem jak zabránit protržení hráze je strčit muže z můstku dolů na koleje. Nejste dost těžký/á, abyste mohl(a) vozík zastavit sám/sama a na to, aby jste si od muže vzal(a) batoh, není dost času. Váha muže a batohu však bude dostatečná pro zastavení vozíku. To zabrání smrti tisíců lidí ve městě, ale muž s batohem zemře.

18. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-73.562.646

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

19. Udělal(a) byste to a zachránil(a) lidi ve městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-74.283.002

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

20. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101456 %13,46 %  
51144 %10,58 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.83
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:6.42
Směrodatná odchylka:2.53
Medián:10
Modus:10

Graf

21. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100936 %8,65 %  
5936 %8,65 %  
128 %1,92 %  
50014 %0,96 %  
15014 %0,96 %  
45514 %0,96 %  
5014 %0,96 %  
1014 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:70.04
Minimum:1
Maximum:455
Variační rozpětí:454
Rozptyl:9523.23
Směrodatná odchylka:97.59
Medián:50
Modus:100

Graf

22. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241248 %11,54 %  
47936 %8,65 %  
12312 %2,88 %  
3214 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.3
Minimum:12
Maximum:47
Variační rozpětí:35
Rozptyl:152.58
Směrodatná odchylka:12.35
Medián:24
Modus:24

Graf

23. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?

(např. narozen 25. června = v lichém, narozen 8. září = v sudém)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v lichémotázka č. 24, v sudémotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v lichém2854,9 %26,92 %  
v sudém2345,1 %22,12 %  

Graf

24. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101553,57 %14,42 %  
51242,86 %11,54 %  
41447547513,57 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.88
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:6.35
Směrodatná odchylka:2.52
Medián:10
Modus:10

Graf

25. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51553,57 %14,42 %  
1001035,71 %9,62 %  
113,57 %0,96 %  
50013,57 %0,96 %  
2013,57 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:42.12
Minimum:5
Maximum:100
Variační rozpětí:95
Rozptyl:2186.35
Směrodatná odchylka:46.76
Medián:5
Modus:5

Graf

26. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
471346,43 %12,5 %  
241242,86 %11,54 %  
1227,14 %1,92 %  
513,57 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.69
Minimum:12
Maximum:47
Variační rozpětí:35
Rozptyl:167.74
Směrodatná odchylka:12.95
Medián:24
Modus:47

Graf

Nepřátelští vojáci obsadili vesnici, kde žijete. Vojáci mají rozkazy zabít všechny zbývající obyvatele. Vy a několik dalších lidí z vesnice se ukrylo ve sklepě velkého domu. Zvenku slyšíte hlasy vojáků, již přišli hledat v domě cennosti.

Vaše malé dítě začne hlasitě brečet. Zakryje mu ústa, abyste zvuk ztlumil(a). Pokud ruku z úst sundáte, pláč dítěte upoutá pozornost vojáků, kteří zabijí Vás, Vaše dítě a ostatní ukrývající se ve sklepě. Abyste zachránil(a) sebe a ostatní, musíte své dítě udusit.

27. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-74.5713.245

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

28. Udělal(a) byste to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-752.929

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Jste kapitánem vojenské ponorky proplouvající pod velkým ledovcem. Exploze na palubě způsobila ztrátu většiny zásob kyslíku a zranila jednoho člena posádky, jenž teď silně krvácí. Zraněný člen posádky v důsledku svých zranění v každém případě zemře.

Zbývající kyslík nevystačí pro celou posádku až do doby, než se vám podaří dostat na hladinu. Jediným způsobem, jak zachránit ostatní členy posádky, je, že zastřelíte zraněného člena posádky, díky čemuž zůstane přesně dost kyslíku pro to, aby zbytek posádky přežil.

29. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-73.3214.647

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

30. Udělal(a) byste to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-73.252.973

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Ve městě v údolí u velké přehrady žije půl milionu obyvatelů. Na přehradě probíhají stavební práce, při nichž se používají výbušniny. Jedna velká bedna výbušnin byla nedopatřením zapomenuta na kolejích používaných pro přepravu materiálu.

K bedně se po kolejích dolů svahem rychle blíží odjištěný přepravní vozík. Pokud nikdo nic neudělá, vozík narazí do bedny a způsobí explozi, jež povede k protržení přehrady. Voda zaplaví údolí včetně města a tisíce lidí kvůli tomu zemřou.

Jejich smrti je možné zabránit. Stojíte na můstku nad kolejemi a víte, co hrozí. Před Vámi stojí muž s velkým batohem plným nářadí. Uvědomujete si, že jediným způsobem jak zabránit protržení hráze je strčit muže z můstku dolů na koleje. Nejste dost těžký/á, abyste mohl(a) vozík zastavit sám/sama a na to, aby jste si od muže vzal(a) batoh, není dost času. Váha muže a batohu však bude dostatečná pro zastavení vozíku. To zabrání smrti tisíců lidí ve městě, ale muž s batohem zemře.

31. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-74.2143.954

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

32. Udělal(a) byste to a zabil(a) muže na můstku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-74.7863.026

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Nepřátelští vojáci obsadili vesnici, kde žijete. Vojáci mají rozkazy zabít všechny zbývající obyvatele. Vy a několik dalších lidí z vesnice se ukrylo ve sklepě velkého domu. Zvenku slyšíte hlasy vojáků, již přišli hledat v domě cennosti.

Vaše malé dítě začne hlasitě brečet. Zakryje mu ústa, abyste zvuk ztlumil(a). Pokud ruku z úst sundáte, pláč dítěte upoutá pozornost vojáků, kteří zabijí Vás, Vaše dítě a ostatní ukrývající se ve sklepě. Abyste zachránil(a) sebe a ostatní, musíte své dítě udusit.

33. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-74.7393.323

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

34. Udělal(a) byste to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-74.9132.775

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Jste kapitánem vojenské ponorky proplouvající pod velkým ledovcem. Exploze na palubě způsobila ztrátu většiny zásob kyslíku a zranila jednoho člena posádky, jenž teď silně krvácí. Zraněný člen posádky v důsledku svých zranění v každém případě zemře.

Zbývající kyslík nevystačí pro celou posádku až do doby, než se vám podaří dostat na hladinu. Jediným způsobem, jak zachránit ostatní členy posádky, je, že zastřelíte zraněného člena posádky, díky čemuž zůstane přesně dost kyslíku pro to, aby zbytek posádky přežil.

35. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-72.5222.163

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

36. Udělal(a) byste to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-73.2613.323

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Ve městě v údolí u velké přehrady žije půl milionu obyvatelů. Na přehradě probíhají stavební práce, při nichž se používají výbušniny. Jedna velká bedna výbušnin byla nedopatřením zapomenuta na kolejích používaných pro přepravu materiálu.

K bedně se po kolejích dolů svahem rychle blíží odjištěný přepravní vozík. Pokud nikdo nic neudělá, vozík narazí do bedny a způsobí explozi, jež povede k protržení přehrady. Voda zaplaví údolí včetně města a tisíce lidí kvůli tomu zemřou.

Jejich smrti je možné zabránit. Stojíte na můstku nad kolejemi a víte, co hrozí. Před Vámi stojí muž s velkým batohem plným nářadí. Uvědomujete si, že jediným způsobem jak zabránit protržení hráze je strčit muže z můstku dolů na koleje. Nejste dost těžký/á, abyste mohl(a) vozík zastavit sám/sama a na to, aby jste si od muže vzal(a) batoh, není dost času. Váha muže a batohu však bude dostatečná pro zastavení vozíku. To zabrání smrti tisíců lidí ve městě, ale muž s batohem zemře.

37. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
správné vs. špatné1-2-3-4-5-6-74.2613.236

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

38. Udělal(a) byste to a zabil(a) muže na můstku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě ano vs. určitě ne1-2-3-4-5-6-74.872.548

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

39. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101565,22 %14,42 %  
5834,78 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.33
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:5.83
Směrodatná odchylka:2.42
Medián:10
Modus:10

Graf

40. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1001460,87 %13,46 %  
5834,78 %7,69 %  
2014,35 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:64.52
Minimum:5
Maximum:100
Variační rozpětí:95
Rozptyl:2157.26
Směrodatná odchylka:46.45
Medián:100
Modus:100

Graf

41. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

(napište pouze číslo se správnou odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241147,83 %10,58 %  
47521,74 %4,81 %  
12313,04 %2,88 %  
15115614,35 %0,96 %  
414,35 %0,96 %  
25514,35 %0,96 %  
514,35 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:37.86
Minimum:5
Maximum:255
Variační rozpětí:250
Rozptyl:2638.33
Směrodatná odchylka:51.36
Medián:24
Modus:24

Graf

Většina moderních teorií rozhodování bere v potaz skutečnost, že rozhodnutí se nedělají ve vakuu. Individuální preference a znalosti spolu se situačními faktory mohou mít silný dopad na proces rozhodování. Abychom zkvalitnili náš výzkum rozhodování, zajímají nás některá fakta o vás, tj. rozhodujícím. Konkrétně nás zajímá, jestli skutečně věnujete dost času čtení instrukcí. Abyste tedy prokázali, že jste přečetli instrukce, ignorujte prosím text otázky níže a do políčka pro odpověď napište pouze čtyři jedničky. Velmi děkujeme.

42. Kontrolní dotaz: Kolik je 3 x 2?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11118480,77 %80,77 %  
61918,27 %18,27 %  
99910,96 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:945.23
Minimum:6
Maximum:1111
Variační rozpětí:1105
Rozptyl:156171.28
Směrodatná odchylka:395.19
Medián:1111
Modus:1111

Graf

43. Prostor pro Vaše připomínky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

3*2=6

Dobrý test :D

Jak napsal do poznámky Gus, tedy já, některé (všechny) otázky jsou převzaty z výzkumů Pokusných Králiků

Jsem ráda, že existuje i někdo takový, který pokládá zajímavé otázky, jako byly právě tyto.

Konečně zábavný dotazník :)

nechtěla bych být osobou v daných situacích, nevím, jestli bych se rozhodla jednat a v čas...

nemám připomínky

Nerozumím vsuvkám (početním) v dotazníku.

Nevěřím tomu, že výsledky testu mohou být objektivní. V krizových situacích,jako jsou ty Vámi nastíněné, se člověk podle mého názoru rozhoduje spíše pod vlivem emocí a situace než v klidném čase u pc při vyplňování dotazníku.

nothing

Pěkný dotazník, donutil mě se zamyslet!

Super dotazník, narozdíl od většiny je originální! Bavilo mě ho vyplňovat. :)

test

to jsem tedy zvědav, co z toho bude ;-))

tohle je nejzajímavější dotazník, co jsem tu kdy vyplňovala :)

Vážený pane Nováku, skládám Vám tímto poklonu za zpracovaný dotazník. Fascinoval mě. Mohla bych Vás požádat, zda budou výsledky nějak zpracovány o zaslání vyhodnocení (nejen surová data) na e-mail: l.sulcov@gmail.com. S pozdravem a úctou Lucie Šulcová

Velice zajímavé.

velmi zajímavé

Vymysleli jste tedy dost hrůzné situace a v životě běžného průměrného občana, žijícího v ČR málo reálné.

Zajímalo by mne, proč byly na začátku zařazeny logické úlohy.

zajímavý dotazník

Zajímavý dotazník :) těším se na výsledky...

Zásadně mění situaci, když daná osoba ví všechny konsekvence svého činu (což není vždy v textu zadání explicitně uvedeno) Např. pokud matka ví, že její dítě zemře v každém případě, je jiná situace, než když to neví nebo jen očekává s nějakou pravděpodobností...

Zcela nesmyslný dotazník

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém měsíci?

 • odpověď v lichém:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v lichém na otázku 23. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v sudém na otázku 23. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 24. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 24. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 12 - 24 > na otázku 41. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 na otázku 40. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 39. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 24 na otázku 26. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 47 na otázku 26. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 100 > na otázku 25. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi správné [1-2-3-4-5-6-7] špatné: 2 na otázku 35. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano [1-2-3-4-5-6-7] určitě ne: 4 na otázku 32. Udělal(a) byste to a zabil(a) muže na můstku?
 • odpověď v sudém:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v lichém na otázku 4. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v sudém na otázku 4. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 5. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 5. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 100 > na otázku 6. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 36 - 47 > na otázku 7. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi správné [1-2-3-4-5-6-7] špatné: 2 na otázku 10. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi správné [1-2-3-4-5-6-7] špatné: 1 na otázku 16. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi správné [1-2-3-4-5-6-7] špatné: 3 na otázku 14. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 20. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 20. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 24 na otázku 22. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 100 > na otázku 21. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

4. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?

 • odpověď v lichém:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 5. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 5. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 100 > na otázku 6. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 36 - 47 > na otázku 7. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi správné [1-2-3-4-5-6-7] špatné: 2 na otázku 10. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?
 • odpověď v sudém:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi správné [1-2-3-4-5-6-7] špatné: 1 na otázku 16. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi správné [1-2-3-4-5-6-7] špatné: 3 na otázku 14. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 20. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 20. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 24 na otázku 22. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 100 > na otázku 21. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

20. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

 • odpověď 10:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 24 na otázku 22. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

23. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?

 • odpověď v lichém:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 24. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 24. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 24 na otázku 26. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 47 na otázku 26. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 100 > na otázku 25. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano [1-2-3-4-5-6-7] určitě ne: 4 na otázku 32. Udělal(a) byste to a zabil(a) muže na můstku?
 • odpověď v sudém:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 12 - 24 > na otázku 41. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 na otázku 40. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 39. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi správné [1-2-3-4-5-6-7] špatné: 2 na otázku 35. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

39. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

 • odpověď 10:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 12 - 24 > na otázku 41. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém měsíci?

4. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?

5. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

6. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

7. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

10. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

20. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

21. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

22. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

23. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?

24. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

25. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

26. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

32. Udělal(a) byste to a zabil(a) muže na můstku?

35. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

39. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

40. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

41. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

42. Kontrolní dotaz: Kolik je 3 x 2?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém měsíci?

4. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?

5. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

6. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

7. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

10. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

20. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

21. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

22. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

23. Narodil(a) jste se v sudém nebo lichém dni?

24. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

25. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

26. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

32. Udělal(a) byste to a zabil(a) muže na můstku?

35. Je dle Vás správné nebo špatné udělat to?

39. Pingpongová pálka a míček spolu stojí 110 Kč. Pálka je o 100 Kč dražší než míček. Kolik stojí míček?

40. Pokud 5 skartovaček za 5 vteřin seskartuje 5 dokumentů, za jak dlouho seskartuje 100 skartovaček 100 dokumentů?

41. Na louce roste plevel. Každý den se jeho plocha zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní než plevel zaroste celou louku, kolik dní trvá, než zaroste její polovinu?

42. Kontrolní dotaz: Kolik je 3 x 2?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, O.Rozhodování o životě a smrti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://35660.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.