Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podstatné faktory sociálního statusu v moderní české společnosti

Podstatné faktory sociálního statusu v moderní české společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Grussová
Šetření:04. 01. 2014 - 05. 01. 2014
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o práci na Sociologii. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2665 %65 %  
Muž1435 %35 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17-201845 %45 %  
21-251537,5 %37,5 %  
25-3037,5 %7,5 %  
40 a více37,5 %7,5 %  
31-3912,5 %2,5 %  

Graf

3. Které 3 faktory jsou podle Vás u sociálního statusu nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomická situace3075 %75 %  
vzdělání2767,5 %67,5 %  
kontakty1845 %45 %  
věk1537,5 %37,5 %  
vzhled922,5 %22,5 %  
místo bydliště/pobytu820 %20 %  
pohlaví717,5 %17,5 %  
národnost37,5 %7,5 %  
historické postavení rodiny25 %5 %  
původ (rasa, entita)12,5 %2,5 %  

Graf

4. Jaké další faktory Váš napadají?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

celkové vystupování

další mě nenapadají

Dovednosti

Chování daného jedince

Chování, vystupování.

jestli je člověk zaměstnaný nebo jestli zaměstnává ostatní

Kultivovanost, rozhled

mafie

majetek, moc

nevím

nevím

peníze

počet dětí

politická příslušnost

postavení rodiny jako takové

povaha jednotlivce

povaha, vystupovani na verejnosti

Příjem

původ, vzdělání,..

Rodina

rodina

Socialni status rodicu

Styl oblékání

Trávení volného času, názory, způsob jednání na veřejnosti.

Vlastní osobnost, vystupování a vyjadřování

volnomyšlenkářství

vzhled, věk, pohlaví

zaměstnání

zaměstnání

Zde je osoba zadaná či ne.

zkušenosti

Známí - přátelé, vazby

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádný

5. Ovlivnil Váš sociální status nějaký z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3177,5 %77,5 %  
nevím717,5 %17,5 %  
ne25 %5 %  

Graf

6. Ovlivňuje podle Vás vzdělání sociální status jedince hodně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2562,5 %62,5 %  
ne1127,5 %27,5 %  
nevím410 %10 %  

Graf

7. Ovlivňuje podle Vás rasa sociální status jedince hodně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2255 %55 %  
ne1230 %30 %  
nevím615 %15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Věk

3. Které 3 faktory jsou podle Vás u sociálního statusu nejdůležitější?

5. Ovlivnil Váš sociální status nějaký z faktorů?

6. Ovlivňuje podle Vás vzdělání sociální status jedince hodně?

7. Ovlivňuje podle Vás rasa sociální status jedince hodně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Věk

3. Které 3 faktory jsou podle Vás u sociálního statusu nejdůležitější?

5. Ovlivnil Váš sociální status nějaký z faktorů?

6. Ovlivňuje podle Vás vzdělání sociální status jedince hodně?

7. Ovlivňuje podle Vás rasa sociální status jedince hodně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grussová, K.Podstatné faktory sociálního statusu v moderní české společnosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://35872.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.