Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres

Stres

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Roth
Šetření:13. 01. 2014 - 25. 01. 2014
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:27,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátký dotazník týkající se stresu pro Diplomovou práci.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše zaměření, jaký typ školy studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji humanitní obor Vysoké školy1246,15 %46,15 %  
Jsem spíše humanitně zaměřený726,92 %26,92 %  
Studuji technický obor Vysoké školy415,38 %15,38 %  
Jsem spíše technicky zaměřený311,54 %11,54 %  

Graf

2. Příčiny stresu, Instrukce: U každé věty zvolte jednu z odpovědí (vyjádřete svůj souhlas nebo nesouhlas s tvrzením) ano - 4, spíše ano - 3, spíše ne - 2, ne - 1

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Práce do školy (učení, úkoly) mi zabírá příliš mnoho času.2.6921.136
Dojíždění do školy mě obtěžuje.2.5771.244
Často mám obavy ze svých problémů.2.8080.925
Pokud mám problém s pochopením učiva, nemohu se spolehnout na pomoc učitele.2.5771.09
Obor, který studuji, mě nebaví.2.2311.331
Prostředí, ve kterém bydlím, mi nevyhovuje.2.4621.633
Mám strach ze své budoucnosti.2.6151.314
Často mívám konflikty s učiteli.1.9621.499
Obor, který studuji, se mi zdá příliš náročný.2.5380.71
Musím hodně šetřit, abych každý měsíc vystačil(a) s penězi.2.5771.244
Pokud se mi něco nedaří, cítím se provinile.2.8460.976
Pokud musím něco řešit s některým učitelem, cítím se nervózně.2.6151.237

Graf

3. Zvládání stresu – akutní stres, Instrukce: U každé věty zvolte jednu z odpovědí ano - 1, spíše ano - 2, spíše ne - 3, ne - 4

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zjišťuji od spolužáků informace o konkrétní situaci.2.131.331
Používám antistresové dýchání.2.7831.735
Vědomě potlačuji projevy náhlých záporných emocí (např. hněv).2.3911.021
Představuji si, že jsem stresovou událost již zvládl(a).2.6961.081
Promluvím si s nejbližšími lidmi za účelem psychické podpory.2.2611.323
Přemýšlím o nejvhodnějším způsobu řešení problému.2.1741.274
Provádím svalovou relaxaci (zatínání a uvolňování jednotlivých svalových skupin, např. pěstí, krku a ramen, …).2.9131.558
Snažím se na nic nemyslet.2.8260.926
Řeknu si, že by se mi mohlo stát i něco horšího.2.5651.463
Požádám úspěšné lidi o radu, jak zvládli podobnou situaci oni.2.3911.369

Graf

4. Zvládání stresu – dlouhodobý stres, Instrukce: U každé věty zvolte jednu z odpovědí ano - 1, spíše ano - 2, spíše ne - 3, ne - 4

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Studuji úspěšné strategie (mapa činností, časový harmonogram) řešení problémů.31.154
Pravidelně vykonávám oblíbenou sportovní aktivitu.2.51.019
Snažím se nemyslet na stresové situace.2.2310.793
Říkám si, že všechno špatné je pro něco dobré.2.5770.936
Najdu člověka (odborníka, spolužáka, učitele), který mi může pomoci s řešením mého problému.2.4230.859
Zjišťuji informace na internetu nebo v odborné literatuře.1.8461.284
Pravidelně poslouchám pomalou relaxační hudbu.3.0771.071
Nepřipouštím si neúspěšná řešení situace.2.6150.852
Říkám si, že situaci mohu vlastními silami zvládnout.2.0380.96
Mluvím o svém trápení s přáteli nebo rodinou.2.4621.249

Graf

Přetížení

5. Zdroj a úroveň stresu, Instrukce : U každé otázky zvolte jednu z variant odpovědí: skoro vždy - 4, velmi často - 3, občas - 2, skoro nikdy - 1

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nemáte dost času dokončit práci?2.5770.859
Musíte vynechat jídlo, abyste mohl(a) dokončit práci2.6541.226
Přejete si pomoc, abyste mohl(a) něco dokončit?2.6540.765
Máte pocit, že lidé od Vás očekávají příliš mnoho?2.50.942
Cítíte se zavalen(a) tím, co se od vás očekává?2.3461.149
Máte pocit, že práce zasahuje do Vašeho volného času?2.6921.29
Jste zdeprimován(a), když pomyslíte na všechno, co máte udělat?2.6921.367
Nevidíte konec požadavkům, které se na Vás kladou?2.6541.072
Rád(a) soutěžíte v práci i jinde?2.2311.178
Máte pocit, že máte příliš zodpovědnosti?2.1541.053

Graf

Frustrace

6. Zdroj a úroveň stresu, Instrukce : U každé otázky zvolte jednu z variant odpovědí: skoro vždy - 4, velmi často - 3, občas - 2, skoro nikdy - 1

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Stávám se nervózní, když nemohu ovlivnit to, co se nedaří.2.5380.864
Jsem podrážděný(á), když někdo přede mnou jede, anebo jde pomalu a brání mi v cestě.2.2310.87
Zlobí mě, když jsou mé plány závislé na druhých.2.2311.101
Snažím se vyhnout tlačenicím, jak je to jen možné.2.3081.213
Necítím se dobře, když musím stát v dlouhých frontách.2.4621.402
Hádky, konflikty mě rozrušují.2.6151.006
Když to, co si naplánuji, nejde hladce, cítím úzkost.2.51.173
K životu a práci potřebuji hodně místa.2.4620.941
Když jsem něčím zaměstnán(a), nenávidím vyrušování.2.5770.936
Stávám se netrpělivý(á), když se setkám s neschopností.2.3851.083

Graf

7. TEST NÁCHYLNOSTI KE STRESU - pro studenty, vždy - 5, často - 4, někdy - 3, zřídka - 2, nikdy - 1

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1. Obtížně se soustřeďuji.2.961.158
2. Nedokážu se radovat ze svého studia.3.281.722
3. Připadám si fyzicky „vyždímaný(á)“.3.121.386
4. Nemám chuť pomáhat svým spolužákům.2.321.338
5. Pochybuji o svých intelektových schopnostech.2.841.894
6. Jsem sklíčený(á).2.440.806
7. Jsem náchylný(á) k nemocem.2.161.574
8. Pokud je to možné, vyhýbám se rozhovorům se spolužáky.1.961.318
9. Mám problémy s logickým uvažováním při řešení úkolů.2.481.61
10. V konfliktních situacích ve škole se cítím bezmocný(á).2.481.61
11. Mám problémy se srdcem, dýcháním, trávením apod.1.961.318
12. Frustrace ze školní práce narušuje moje soukromé vztahy.2.521.37
13. Jsem zapomnětlivý.2.680.938
14. Jsem vnitřně neklidný(á) a nervózní.2.881.706
15. Cítím tělesné napětí.2.41.36
16. Vyjadřuji se posměšně o svých spolužácích.2.041.318
17. Učení omezuji na pouhé „biflování“ učiva bez jeho porozumění.2.4581.915
18. Trpím nedostatkem uznání a ocenění.2.51.667
19. Trápí mě poruchy spánku.2.4171.826
20. Vyhýbám se účasti na mimoškolních aktivitách.2.51.917
21. Hrozí mi nebezpečí, že ztratím přehled o dění v oboru svého zájmu.2.9581.957
22. Cítím se ustrašený(á).2.1671.472
23. Trpím bolestmi hlavy.2.1251.526
24. Můj zájem o pěstování ušlechtilých koníčků zaostává.2.841.574

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Roth, P.Stres (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36011.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.