Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti - mobbing, bossing

Šikana na pracovišti - mobbing, bossing

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Burgrová
Šetření:19. 01. 2014 - 26. 01. 2014
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.85
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:65,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí emprické části mé diplomové práce na téma Formy šikany na pracovišti. Vzhledem k zaměření ankety je dotazník určen pouze osobám, které jsou či byli již alespoň jedenkrát v zaměstnaneckém poměru po dobu min. půl roku u jedné společnosti (jestliže k těmto osobám nepatříte, dotazník prosím nevyplňujte).

Dotazník je anonymní. Obsahuje 13 otázekčasová náročnost jeho vyplnění je 10 - 15 minut.  Prosím o uvedení pouze pravdivých a co nejpřesnějších údajů.

Děkuji velmi za Vaši upřímnost a podporu při zpracovávání mé diplomové práce, ve které budou výsledky ankety uveřejněny.

 

Renata Burgrová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5966,29 %66,29 %  
Muž3033,71 %33,71 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-443033,71 %33,71 %  
25-342831,46 %31,46 %  
45-541415,73 %15,73 %  
18-241213,48 %13,48 %  
54 a více55,62 %5,62 %  

Graf

3. Vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5460,67 %60,67 %  
Úplné střední s maturitou2629,21 %29,21 %  
Střední odborné66,74 %6,74 %  
Základní33,37 %3,37 %  

Graf

4. Zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem zaměstnán (a).otázka č. 5, V současné době jsem nezaměstnán (a), ale v minulosti jsem byl (a) zaměstnán (a)otázka č. 5, Nikdy jsem nebyl (a) zaměstnán (a). → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnán (a).7584,27 %84,27 %  
V současné době jsem nezaměstnán (a), ale v minulosti jsem byl (a) zaměstnán (a)910,11 %10,11 %  
Nikdy jsem nebyl (a) zaměstnán (a).55,62 %5,62 %  

Graf

5. Délka posledního zaměstnání (u jednoho zaměstnavatele)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 roky a více5767,86 %64,04 %  
2 až 3 roky1720,24 %19,1 %  
půl roku až 1 rok910,71 %10,11 %  
do půl roku11,19 %1,12 %  

Graf

6. Obor zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostatní služby2630,95 %29,21 %  
Průmysl1315,48 %14,61 %  
Vzdělání1214,29 %13,48 %  
Velkoobchod, maloobchod, potraviny1011,9 %11,24 %  
Veřejná správa obrana1011,9 %11,24 %  
Zdraví78,33 %7,87 %  
Doprava22,38 %2,25 %  
Stavba22,38 %2,25 %  
Zemědělství11,19 %1,12 %  
Hoteliérství11,19 %1,12 %  

Graf

7. Vaše pracovní zařazení?

Pokud jste přecházeli na novou pozici v rámci stejné společnosti, uveďte tu, na které jste déle než půl roku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Specialista2529,76 %28,09 %  
Nižší management1922,62 %21,35 %  
Střední management1416,67 %15,73 %  
Dělník1113,1 %12,36 %  
Technik1011,9 %11,24 %  
Top management55,95 %5,62 %  

Graf

8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?

++ ZCELA souhlasím; + SPÍŠE souhlasím; 0 nevím přesně; - SPÍŠE nesouhlasím; -- ZCELA nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ve firmě panuje silný konkurenční tlak.-0.2621.122
Ve firmě se vyskytuje alespoň jeden z následujících stresujících faktorů: časová tíseň, podstav, přemíra činnosti na jednoho pracovníka0.9761.357
Vedoucí se na zaměstnance obrací většinou pouze s kritikou, pochvala, uznání či milá věta zazní málokdy.0.1192.081
Nálada na pracovišti je nadřízenému lhostejná, důležité je, že všechno funguje.0.1792.051
Fluktuace ve firmě či na oddělení je vysoká. Mnoho zaměstnanců se cítí frustrováno a doufá v nalezení nového místa.-0.4291.816
Nemocnost je vysoká - mnoho zaměstnanců řeší svou problémy na pracovišti únikem do pracovní neschopnosti.-1.1071.167
Firma prochází hospodářsky nepříznivou situací. Již proběhlo rušení míst nebo se v brzké době očekává.-0.4171.648
Mám podporu svého nadřízeného, mé názory jsou ceněny.0.2981.78
Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.-0.1311.566
Během uplynulého roku došlo v podniku ke změnám, na které nebyli zaměstnanci dostatečně připraveni-0.0951.848
Nadřízený je možná vynikající odborník, nicméně se zdá, že na názoru ostatních pracovníků mu nezáleží.-0.1311.661
V zaměstnání bych rád (a) i nadále setrval (a).0.691.69
Pokyny shora jsou často rozporné a nejasné. Zaměstnanci neví, co mají dělat, jak se chovat apod.0.0241.738
Soukromé kontakty mezi spolupracovníky jsou spíše výjimkou.-0.4881.464
Vím přesně, co se ode mne očekává.0.811.488
Častým důvodem dlouhodobých neschopností jsou psychická onemocnění.-0.7261.485

Graf

9. Víte co je to mobbing či bossing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím přesně, co termíny znamenají.5666,67 %62,92 %  
Nevím přesně, ale již jsem se s těmito termíny setkal (a).1720,24 %19,1 %  
Ne, nevím.1113,1 %12,36 %  

Graf

10. Byl (a) jste někdy v SOUČASNÉM zaměstnání svědkem, či jste někdy zažil (a) jakoukoli formu šikany na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, sám (a) jsem byl (a) obětí šikany.otázka č. 11, Ano, byl (a) jsem svědkem šikany.otázka č. 11, Ne, ale znám osobně lidi, kteří byli (jsou) šikanováni.otázka č. 11, Ne, nikdy jsem se s tímto jevem nesetkal (a).otázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem se s tímto jevem nesetkal (a).3136,9 %34,83 %  
Ne, ale znám osobně lidi, kteří byli (jsou) šikanováni.2732,14 %30,34 %  
Ano, sám (a) jsem byl (a) obětí šikany.1517,86 %16,85 %  
Ano, byl (a) jsem svědkem šikany.1113,1 %12,36 %  

Graf

11. Popište heslovitě, jakým způsobem šikanování probíhá či probíhalo.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- psychický nátlak, pomluvy, protěžování jiných zaměstnanců, nesmyslné úkoly

-Přehazování své práce na jiné -Nezaplacení přesčasové práce -Zbytečná "buzerace", která nemá opodstatnění

-zadávání nesmyslných úkolů

bossing

chycení za tričko a mikinu nadávaní kvůli kolečku z jménem

kopání do rozkroku

Křičení pře podřízenými - práce byla vykonaná efektivně a správně, nadřízený jednal impulzivně, nezjistil si informace.

masakr

napadající maily, označovaní mé osoby před ostatními pracovníky jako neschopnou, změny v pracovní smlouvě

naschvály, pomluvy u nadřízeného i mezi kolegy, nesdělování informací, nekomunikativnost,...

nástup nového vedoucího pouze jeho názor byl správný všechny práce byly vykonávány špatně

nátlak na práva matek, smlouvy v rozporu se zákonem

nedostatečné, nepřesné či žádné informace, obcházení, eliminace z pracovního kolektivu, pomluvy

nechtěný fyzický kontakt, zhoršení pracovních podmínek a negativní úprava mého pracovního prostředí, slovní ataky

nejasné vymezení úkolů nebo jejich nevyřčení následná kritika a výčitky za nesplnění nevyřčených úkolů ukradení nápadů šéfem odposlech na pracovišti prolézání pracovního stolu a osobních věcí lhaní o jednotlivých zaměstnancích druhým

nejsou odměny, více práce, na druhé koleji

Neprijatelna forma pokynu k pracovni cinnosti. Slo hlavne o vulgarni a emotivne podavane informace, ktere dotycnneho pracovnika psychicky deptala.

nesmyslné a nesplnitelné úkoly, křičení ze strany nadřízeného na podřízeného, nesmyslné výmysly ze strany nadřízeného, neustálé oslovování křestním jménem bez předchozí domluvy, ale vedoucí se musela oslovovat příjmením, vyhrožování krácením prémií bez udání opodstatněného důvodu - prostě já jsem tady "šéf" a ty budeš poslouchat... - bossing

nesmyslné úkoly, neocenění práce, ignorování

nezájem

Pláč

Podřízení svou neochotu pracovat řešili peticí za mé odvolání, písemně a ústně lhali nadřízeným, že jsou šikanováni z mé strany.

pomluvy, znehodnocení vykonané práce, zastrašování

pomluvy, zvýšený tlak na osobu, vyčlenění z kolektivu

pomocí intrik tlak na rozhodnutí, která bych za jiných okolností zcela odmítala

Poniżování

ponižování, nespravedlivá kritika

PONIŽUJÍCÍ PRÁCE, ZVYŠOVÁNÍ NEJISTOTY, ODSUNOVÁNÍ NA VEDLEJŠÍ KOLEJ

Práce navíc přes daný pracovní čas uvedným ve smluvě byla nařízenou samozřejmostí pod výhružky typu přijdete o místo (je velká nezaměstnanost) a navíc nebyla ve mzdě vůbec zohledněna...

prehnana neopodstatnena kontrola ze strany kolegu, donaseni vedoucimu kvuli hloupostem, nepratelske chovani, porusovani predem dohodnutych pravidel

přemíra práce a přesčasů bez ocenění či uznání (až do dvojnásobku obvyklé míry)

psychické dusno, nadávky

Původně byl předmětem šikany kolega;, poté co jsem se veřejně přidala na jeho stranu, byla šikana mířena i na mou osobu. Zadané pracovní úkoly byly vysoce odborné - bez dostatečného času ke zpracování. Zavedlo se snímkování dne. Zhruba do roka byla obě naše pracovní místa zrušena, vytvořeno pouze jedno nové a kolega byl "pro nadbytek" propuštěný.

radeji ne

sexuální obtěžování, bytí

Slovně

slovní šikana

slovní útoky, nepřiměřené úkoly, neustálá neoprávněná kritika, ponižování pře kolegy

starší kolegyně, která byla služebně mladší se mě pokoušela psychicky vydeptat abych odešla, povedlo se jí to

striktní příkaz splnění nesmyslného úkolu, nadřízený přesně neví jak problém vyřešit, ani jestli je za dané situace řešitelný, odmítá věcné připomínky, pouze trvá na splnění úkolu

Stržení odpracovaných hodin z výplaty. Odůvodnění: zaměstnanci si mezi sebou povídali - ve skutečnosti jsme si sdělovali dost závažné informace ohledně provozu.

Tzv. zasednutí si na konkrétního zaměstnance - tj. jeho přílišná kontrola a kritika, nepřiměřená výkonu pracovníka bez toho, aby byl stejný postup použit u všech ostatních.

Urážky, zesměšňování, křik

vaše přesčasové hodiny nebudou proplaceny je to váš dárek firmě za práci

Vedoucí se mnou nekomunikovala, kolikrát ano nepozdravila, sic já jsem jí zdravila

velmi mnoho práce, velký časový tlak

Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na jehož úkor je se dělají „legrácky“. Šikana nejvhodnější oběti. Ostatní ho nebo ji pomlouvají................

výtky, mnoho práce, nedocenění práce

vytváření "dusné" atmosféry na pracovišti, hledání problémů tam, kde nejsou

XXXXXX

Zadáváním nesmyslných úkolů.

zamerna blokace prace z domova v dobe nemoci ditete- prace z domove byla jinak ve firme bezna nuceni zamestnance k praci neodpovidajici popisu prace dane pozice (tedy k vykonu mene kvalifikovane prace)

Zbytečná práce, nadávání

12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?

Kromě fyzického násilí či sexuálního obtěžování se jedná o činy pravidelně se opakující, ne jednorázové.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.-0.061.461
Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mou kvalifikací.-0.441.675
Moje přítomnost je evidentně více kontrolována, než je obvyklé.-0.7621.467
Často se stává že, vstoupím-li do místnosti, rozhovor náhle utichá.-0.8571.289
Jsem obtěžován (a) sexuálními narážkami či činy.-1.310.976
Moje práce je neustále hodnocena špatně bez udání důvodu, je kritizována přesmíru.-0.8211.194
Moje choroba či tělesná vada, či jiná odlištnost jsou terčem posměchu.-1.4170.814
Nejsem informována o důležitých skutečnostech či změnách.-0.3211.79
Jsem izolován (a), vyhýbají se kontaktu se mnou.-1.1791.051
Je mi přidělována obzvláště nebezpečná či nepříjemná práce.-1.0361.177
Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.-0.7261.58
Jsem vyloučen (a) z účasti na soukromých momentech pracovního života - polední přestávky, šálek kávy, přípitek na narozeniny kolegů)-1.251.14
Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil (a)-0.8571.48
Jsem vystaven (a) telefonickému teroru.-1.4170.814
Je mi vyhrožováno fyzickým násilím, či k němu již došlo.-1.5240.749
Můj psychický stav je častým tématem rozhovorů.-1.3331.056
Jsem přeložen (a) na jiné horší místo.-1.3810.926
Jsem slovně napadán (a).-1.3330.984
Jsem ponižován (a).-1.3211.075

Graf

13. Popište co pro Vás znamená sexuální obtěžování?

Otázka je důležitá z toho důvodu, že pocit sexuálního obtěžování je individuální.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevhodné narážky

- moc blízký/těsný fyzický kontakt, osahávání

-fyzické doteky, sexuální narážky

?

.

a

Cokoliv od sexuálních narážek výše

časté sexuální narážky

doteky, narazky,

doteky, posunky, slovní výroky, e-maly s erotickým podtextem nebo textem

Dotýkání se jakýchkoliv částí mého těla určitými osobami v určitém rozsahu - jedná se velmi individuální pocitové záležitosti. Stejně tak verbální či neverbální projevy, které se týkají sexuální oblasti a ve mě vyvolávají nepříjemné pocity.

DOTYKY, OPLZLÉ POHLEDY A NARÁŽKY

dvojsmyslné žerty které žerty ve skutečnosti nejsou, dotyky, náznaky očekávání

Fyzická blízkost až doteky od osoby, od které mi to není příjemné. U některých lidí to může být už i na úrovni flirtu (že není příjemný). A dotyčný/á s tím nepřestává ani po jasném upozornění z mé strany.

chování jiného člověka nepřijemného pro "obtěžovaného", kdy toto chování - jednání, verbální narážky, majá erotický, intimní a charakter

Jakýkoli nechtěný fyzický kontakt.

jen to, které je spojené s fyzickým obtěžováním, slovní je sice taky možné, ale většinou si za něj dotyčný nebo spíše dotyčná mohou sami (prostě když se někdo chová jako pič., tak se nemůže divit)

Již verbální narážky považuji za sexuální obtěžování, ale nikdy jsem se s tím nesetkala.

Kdyby mě chtěl někdo takto obtěžovat, se zlou by se potázal.

Kdyby mě někdo obtěžoval jak slovně tak fyzicky

Když jsem obtěžován sexuálně :-)

může mít různou formu od vyvěšeného plakátu až po přímé napadení... Nejčastěji to jsou oplzlé řeči.

napadení ( nemám problém se sexuálním obtěžováním obdiv mužů se mi nijak nepříčí)

narážky a návrhy sexuální povahy

narážky se sexuálním podtextem, jakýkoliv nežádaný vstup do osobní zóny

narážky sexuálního typu, nevhodné a nepřiměřené dotýkání

Narážky, osahávání, poznámky, styl jednání

nechtěné sexuální návrhy, nevhodné sexuál. narážky, nechtěný fyzický kontakt

Nejspíš pomyslná hranice mezi škádlením, flirtováním a opravdovým fyzickým sexuálním obtěžováním .

Nemohu popsat, nemám negativní zkušenost.

Nepříjemné narážky slovní, fyzické otěžování.

nepříjemné narážky, případné osahávání

Nerspektování odmítnutých návrhů na intimnější seznámení.

Nesetkala jsem se s tímto druhem násilí.

neslušné návrhy nepříjemné doteky

neslušné návrhy, poznámky, nerespektování nezájmu, vulgarita

neumím si představit, že by mi to nějak vadilo :D

neustálé pohledy na intimní partie a možnost doteku při každé možné příležitosti..

Nevhodné dotyky nebo narážky

Nevhodné chování či vyjadřování se sexuální tématikou

Nevhodné chování nebo vyjadřování se sexuálním podtextem.

Nevhodné komentáře se sexuálním podtextem - v ustní i písemné podobě, dotyky...

Nevhodné narážky, osahávání.

nevhodné poznámky a narážky

nevhodné sexuální narážky, doteky, osahávání

Nevhodný fyzický kontakt, osobní narážky na mne jako na ženu

nevím, naštěstí

nevyzadane dotyky, sexualne zabarvene narazky, sexualni nabidky (v situaci kdy je z me strany zcela jasne ze je nehodlam akceptovat) (a cokoliv horsiho)

nic

nic

nic pro mne neznamená, nesetkal jsem se

nic takového jsem nikdy nezažil

Obtěžování od druhého pohlaví.

omak

Opakované nevhodné slovní narážky se sexuálním podtextem, které nepřestanou ani po upozornění, že to dotyčné není příjemné, nevhodné dotyky (pomalé pohlazení po zádech, poplácání po zadku)

Opakované sexuální nabídky od osob, s nimiž o pohlavní akt nestojím a nestojím ani o jejich pozornost. Sledování, častý nevyžádaný kontakt osobní, elektronický i telefonický. O obtěžování se jedná v případě, že o to obtěžovaná osoba nestojí. V opačném případě se jedná o flirtování, případně rovnou svádění :)

opakujici se sexualni nabidky, ci fyzicky kontakt ze strany opacneho pohlavi pote, co konkretni osobe bylo sdeleno, ze si vyse zminene nepreji

osahávání a nemravné návrhy

Osahávání a slizké ustavičné narážky se sexuální tématikou

osahávání cizím mušem

Osahávání, ba dokonce fyzické napadení (zatlačení do kouta) a následné osahávání, vyhrožování nechutnými návrhy a tak podobně.

Osahávání, zahnání do úzkých, slovní narážky dvojsmyslné

potupu

pozorování, různé návrhy, dvojsmyslné otázky atd.

Proč bych to popisovala? To je zkouška nebo mám vyplnit dotazník? Nemám ráda v dotaznících otázky tohoto typu.

přílišný tělesný kontakt, osahávání a nechutné narážky

S tím jsem se nesetkal.

Sám jsem to nezažil

sexuálně zaměřené chování vůči mé osobě,které mi není příjemné

Sexuální narážky na mou osobu a osahávání

Sexuální narážky, doteky apod., které hodnotím jako nepříjemné a obtěžující.

Sexuální návrhy

Sexuální obtěžování pro mne znamená nepříjemné řeči se sexuální tématikou, nevhodné osahávání, či návrhy.

Sexuální obtěžování pro mne znamená nevyžádaný, nechtěný fyzický kontakt většinou osoby opačného pohlaví..

Situace, kdy vyjadřujeme verbálně či fyzicky zájem o konkrétní osobu a nabízíme výhody za svolení k sexuálnímu kontaktu, nebo naopak hrozíme postihem v případě, že osoba odmítne.

Slovní narážky, které jsou nevhodné a na pracoviště nepatří.

slovní narážky, nepříjemný fyzický kontakt

tělesný kontakt, vulgární narážky

trvání pracovního poměru při splnění sexuálních podmínek nadřízeného, osahávání, narážky se sexuálním podtextem

Vím jak bych to napsal ale moc se mi o tom psát nechce to ví,asi každý .

Vůči mojí osobě bych za sexuální obtěžování považoval opakované nadbíhání a zvaní na společné prožití hezkých chvílí, které by pokračovalo i po mé jasné žádosti, aby se takové návrhy již neopakovaly. Za určité obtěžování považuji i podlézání.

Vypady se sexualnim podtextem spojene s fyzickym kontaktem.

XXXXX

znásilnění, sexuální harašení, popř. narážky

14. Jakým způsobem byla šikana Vaše či kolegů řešena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Úplným odchodem oběti ze zaměstnání. → konec dotazníku, Na základě stížností byl případ řešen a s viníkem by rozvázán pracovní poměr. → konec dotazníku, Změnou pozice oběti v rámci společnosti → konec dotazníku, Problém dosud není vyřešen → konec dotazníku, Jinakotázka č. 15, Šikanu jsem nezažil (a). → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šikanu jsem nezažil (a).2440,68 %26,97 %  
Úplným odchodem oběti ze zaměstnání.1525,42 %16,85 %  
Problém dosud není vyřešen711,86 %7,87 %  
Jinak58,47 %5,62 %  
Na základě stížností byl případ řešen a s viníkem by rozvázán pracovní poměr.58,47 %5,62 %  
Změnou pozice oběti v rámci společnosti35,08 %3,37 %  

Graf

15. Jakým způsobem byl problém šikany vyřešen?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domluvou250 %2,25 %  
Přeložením několika podzřízených na jejich vybraná místa.125 %1,12 %  
už si nepamatuji125 %1,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?

 • odpověď Častým důvodem dlouhodobých neschopností jsou psychická onemocnění.=-2:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
 • odpověď Nemocnost je vysoká - mnoho zaměstnanců řeší svou problémy na pracovišti únikem do pracovní neschopnosti.=-2:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadřízený je možná vynikající odborník, nicméně se zdá, že na názoru ostatních pracovníků mu nezáleží.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?

12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?

 • odpověď Často se stává že, vstoupím-li do místnosti, rozhovor náhle utichá.=-2:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsem izolován (a), vyhýbají se kontaktu se mnou.=-2:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem informována o důležitých skutečnostech či změnách.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mou kvalifikací.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často se stává že, vstoupím-li do místnosti, rozhovor náhle utichá.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi přidělována obzvláště nebezpečná či nepříjemná práce.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil (a)=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsem izolován (a), vyhýbají se kontaktu se mnou.=0:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem vyloučen (a) z účasti na soukromých momentech pracovního života - polední přestávky, šálek kávy, přípitek na narozeniny kolegů)=0 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsem obtěžován (a) sexuálními narážkami či činy.=-2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mou kvalifikací.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
 • odpověď Jsem ponižován (a).=-2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil (a)=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často se stává že, vstoupím-li do místnosti, rozhovor náhle utichá.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje práce je neustále hodnocena špatně bez udání důvodu, je kritizována přesmíru.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem informována o důležitých skutečnostech či změnách.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem slovně napadán (a).=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem izolován (a), vyhýbají se kontaktu se mnou.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem přeložen (a) na jiné horší místo.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi přidělována obzvláště nebezpečná či nepříjemná práce.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem vyloučen (a) z účasti na soukromých momentech pracovního života - polední přestávky, šálek kávy, přípitek na narozeniny kolegů)=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsem přeložen (a) na jiné horší místo.=-2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil (a)=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi přidělována obzvláště nebezpečná či nepříjemná práce.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často se stává že, vstoupím-li do místnosti, rozhovor náhle utichá.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje práce je neustále hodnocena špatně bez udání důvodu, je kritizována přesmíru.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem ponižován (a).=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem izolován (a), vyhýbají se kontaktu se mnou.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem informována o důležitých skutečnostech či změnách.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mou kvalifikací.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Soukromé kontakty mezi spolupracovníky jsou spíše výjimkou.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem slovně napadán (a).=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsem přeložen (a) na jiné horší místo.=0:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi vyhrožováno fyzickým násilím, či k němu již došlo.=0 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsem slovně napadán (a).=-2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem informována o důležitých skutečnostech či změnách.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil (a)=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často se stává že, vstoupím-li do místnosti, rozhovor náhle utichá.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem ponižován (a).=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje práce je neustále hodnocena špatně bez udání důvodu, je kritizována přesmíru.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi přidělována obzvláště nebezpečná či nepříjemná práce.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem izolován (a), vyhýbají se kontaktu se mnou.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem přeložen (a) na jiné horší místo.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsem vyloučen (a) z účasti na soukromých momentech pracovního života - polední přestávky, šálek kávy, přípitek na narozeniny kolegů)=-1:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem ponižován (a).=-1 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsem vyloučen (a) z účasti na soukromých momentech pracovního života - polední přestávky, šálek kávy, přípitek na narozeniny kolegů)=-2:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil (a)=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem izolován (a), vyhýbají se kontaktu se mnou.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mou kvalifikací.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsem vystaven (a) telefonickému teroru.=-2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem informována o důležitých skutečnostech či změnách.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil (a)=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje přítomnost je evidentně více kontrolována, než je obvyklé.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi přidělována obzvláště nebezpečná či nepříjemná práce.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Soukromé kontakty mezi spolupracovníky jsou spíše výjimkou.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často se stává že, vstoupím-li do místnosti, rozhovor náhle utichá.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje práce je neustále hodnocena špatně bez udání důvodu, je kritizována přesmíru.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mou kvalifikací.=-2:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
 • odpověď Moje choroba či tělesná vada, či jiná odlištnost jsou terčem posměchu.=-2:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mou kvalifikací.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Moje přítomnost je evidentně více kontrolována, než je obvyklé.=-2:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mou kvalifikací.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.=-2:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závist a intriky jsou na odděleních velmi rozšířené.=-2 na otázku 8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem informována o důležitých skutečnostech či změnách.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi přidělovány úkoly, které jsou hluboko pod mou kvalifikací.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
 • odpověď Můj psychický stav je častým tématem rozhovorů.=-2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem informována o důležitých skutečnostech či změnách.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil (a)=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj názor není respektován, žádost o rozmluvu je zamluvena.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často se stává že, vstoupím-li do místnosti, rozhovor náhle utichá.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje přítomnost je evidentně více kontrolována, než je obvyklé.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mne šíří pomluvy.=-2 na otázku 12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Vzdělání?

4. Zaměstnání?

5. Délka posledního zaměstnání (u jednoho zaměstnavatele)?

6. Obor zaměstnání?

7. Vaše pracovní zařazení?

8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?

9. Víte co je to mobbing či bossing?

10. Byl (a) jste někdy v SOUČASNÉM zaměstnání svědkem, či jste někdy zažil (a) jakoukoli formu šikany na pracovišti?

12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?

14. Jakým způsobem byla šikana Vaše či kolegů řešena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Vzdělání?

4. Zaměstnání?

5. Délka posledního zaměstnání (u jednoho zaměstnavatele)?

6. Obor zaměstnání?

7. Vaše pracovní zařazení?

8. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se Vašeho SOUČASNÉHO pracoviště?

9. Víte co je to mobbing či bossing?

10. Byl (a) jste někdy v SOUČASNÉM zaměstnání svědkem, či jste někdy zažil (a) jakoukoli formu šikany na pracovišti?

12. Se kterým z následujících jevů jste se již v SOUČASNÉM zaměstnání osobně setkal (a) či setkáváte?

14. Jakým způsobem byla šikana Vaše či kolegů řešena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Burgrová, R.Šikana na pracovišti - mobbing, bossing (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36254.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.