Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korupce v ČR

Korupce v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Felixová
Šetření:20. 01. 2014 - 22. 01. 2014
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let2552,08 %52,08 %  
41-50 let918,75 %18,75 %  
31-40 let714,58 %14,58 %  
61 a více let48,33 %8,33 %  
51-60 let36,25 %6,25 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2756,25 %56,25 %  
muž2143,75 %43,75 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou2858,33 %58,33 %  
vysokoškolské vzdělání1122,92 %22,92 %  
základní vzdělání612,5 %12,5 %  
výuční list36,25 %6,25 %  

Graf

4. Jste zaměstnán/a v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromé sféře2347,92 %47,92 %  
jsem student1122,92 %22,92 %  
veřejné sféře816,67 %16,67 %  
jste v důchodu48,33 %8,33 %  
jste nezaměstnán/a24,17 %4,17 %  

Graf

5. Byl po Vás někdy požadován úplatek (v jakékoliv podobě)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3675 %75 %  
ano1225 %25 %  

Graf

6. Kde, případně kdo, po Vás úplatek požadoval?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na úřadech758,33 %14,58 %  
ve zdravotnictví325 %6,25 %  
v podnikání (např. veřejné zakázky)216,67 %4,17 %  

Graf

7. Jak závažně vidíte problém korupce v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedná se skutečně o problém3470,83 %70,83 %  
korupci vnímám, ale není to tak hrozné816,67 %16,67 %  
nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a510,42 %10,42 %  
korupci nevnímám jako závažný problém12,08 %2,08 %  

Graf

8. Myslíte si, že je úroveň korupce v současné ČR horší než před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to horší2041,67 %41,67 %  
je to na stejné úrovni1225 %25 %  
nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a1020,83 %20,83 %  
je to lepší612,5 %12,5 %  

Graf

9. Kdo je podle Vás odpovědný za stav korupce v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
politická scéna3675 %75 %  
lidé, kteří chtějí získat určitou výhodu (upřednostňují své zájmy nad ostatními)2756,25 %56,25 %  
úředníci1633,33 %33,33 %  

Graf

10. Myslíte si, že je možné korupci úplně odstranit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4083,33 %83,33 %  
nevím510,42 %10,42 %  
ano36,25 %6,25 %  

Graf

11. Mohla by být korupce zredukována tvrdším trestáním přímých účastníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3879,17 %79,17 %  
ne510,42 %10,42 %  
nevím510,42 %10,42 %  

Graf

12. Sledováním korupce se zabývají i nezávislé organizace (např. Transparency International), máte dojem, že jsou v odhalování korupce úspěšnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2347,92 %47,92 %  
ne1837,5 %37,5 %  
ano714,58 %14,58 %  

Graf

13. Máte dojem, že stát dostatečné potírá korupci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3981,25 %81,25 %  
nevím510,42 %10,42 %  
ano48,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Váš věk:

  • odpověď 18-30 let:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem student na otázku 4. Jste zaměstnán/a v:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Jste zaměstnán/a v:

5. Byl po Vás někdy požadován úplatek (v jakékoliv podobě)?

7. Jak závažně vidíte problém korupce v České republice?

8. Myslíte si, že je úroveň korupce v současné ČR horší než před rokem 1989?

9. Kdo je podle Vás odpovědný za stav korupce v ČR?

10. Myslíte si, že je možné korupci úplně odstranit?

11. Mohla by být korupce zredukována tvrdším trestáním přímých účastníků?

12. Sledováním korupce se zabývají i nezávislé organizace (např. Transparency International), máte dojem, že jsou v odhalování korupce úspěšnější?

13. Máte dojem, že stát dostatečné potírá korupci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Jste zaměstnán/a v:

5. Byl po Vás někdy požadován úplatek (v jakékoliv podobě)?

7. Jak závažně vidíte problém korupce v České republice?

8. Myslíte si, že je úroveň korupce v současné ČR horší než před rokem 1989?

9. Kdo je podle Vás odpovědný za stav korupce v ČR?

10. Myslíte si, že je možné korupci úplně odstranit?

11. Mohla by být korupce zredukována tvrdším trestáním přímých účastníků?

12. Sledováním korupce se zabývají i nezávislé organizace (např. Transparency International), máte dojem, že jsou v odhalování korupce úspěšnější?

13. Máte dojem, že stát dostatečné potírá korupci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Felixová, B.Korupce v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36311.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.