Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závislost na počítačových hrách

Závislost na počítačových hrách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Kulhánek
Šetření:21. 01. 2014 - 25. 01. 2014
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2952,73 %52,73 %  
Muž2647,27 %47,27 %  

Graf

2. Kolik hodin denně strávíte hraním PC her ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny2647,27 %47,27 %  
Nehraji vůbec1629,09 %29,09 %  
2 - 4 hodiny1018,18 %18,18 %  
4 - 8 hodin35,45 %5,45 %  

Graf

3. Připadáte si závislý/á ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4581,82 %81,82 %  
Nevim59,09 %9,09 %  
Ano59,09 %9,09 %  

Graf

4. Jste radši na počítači, než ve společnosti lidí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí2545,45 %45,45 %  
Společnosti2036,36 %36,36 %  
Počítači1018,18 %18,18 %  

Graf

5. Dáváte přednost počítačovým hrám před povinnostmi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3563,64 %63,64 %  
Ano2036,36 %36,36 %  

Graf

6. Kolik vám je let ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23610,91 %10,91 %  
24610,91 %10,91 %  
1959,09 %9,09 %  
2059,09 %9,09 %  
1859,09 %9,09 %  
2235,45 %5,45 %  
1735,45 %5,45 %  
2123,64 %3,64 %  
1423,64 %3,64 %  
2523,64 %3,64 %  
ostatní odpovědi 29
13
15
42
47
48
28
35
26
16
40
30
31
1629,09 %29,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.35
Minimum:14
Maximum:42
Variační rozpětí:28
Rozptyl:34.27
Směrodatná odchylka:5.85
Medián:22
Modus:23

Graf

7. Jste schopný se pohádat kvůli počítačové hře ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4581,82 %81,82 %  
Ano1018,18 %18,18 %  

Graf

8. V jakém věku jste hráli nejvíce PC hry ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-152749,09 %49,09 %  
16-252036,36 %36,36 %  
25- a více59,09 %9,09 %  
0-1035,45 %5,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Kolik hodin denně strávíte hraním PC her ?

3. Připadáte si závislý/á ?

4. Jste radši na počítači, než ve společnosti lidí ?

5. Dáváte přednost počítačovým hrám před povinnostmi ?

6. Kolik vám je let ?

7. Jste schopný se pohádat kvůli počítačové hře ?

8. V jakém věku jste hráli nejvíce PC hry ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Kolik hodin denně strávíte hraním PC her ?

3. Připadáte si závislý/á ?

4. Jste radši na počítači, než ve společnosti lidí ?

5. Dáváte přednost počítačovým hrám před povinnostmi ?

6. Kolik vám je let ?

7. Jste schopný se pohádat kvůli počítačové hře ?

8. V jakém věku jste hráli nejvíce PC hry ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kulhánek, P.Závislost na počítačových hrách (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36336.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.