Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření u učitelů

Syndrom vyhoření u učitelů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Málková
Šetření:27. 01. 2014 - 15. 02. 2014
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):29 / 27.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení učitelé,

tímto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění dotazníku, který poslouží jako materiál pro zpracování mé diplomové práce. Dotazník je určen pouze pedagogům. Děkuji za Vaši pomoc a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte své pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženské4588,24 %88,24 %  
mužské611,76 %11,76 %  

Graf

2. Zvolte Vaši věkovou kategorii:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-50 let2854,9 %54,9 %  
do 30 let2039,22 %39,22 %  
nad 50 let35,88 %5,88 %  

Graf

3. Z uvedených možností vyberte typ školy, na které působíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola2854,9 %54,9 %  
základní škola1631,37 %31,37 %  
mateřská škola59,8 %9,8 %  
vysoká/vyšší odborná škola23,92 %3,92 %  

Graf

4. Číslicí uveďte délku Vašeho působení v učitelské profesi:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
359,8 %9,8 %  
159,8 %9,8 %  
247,84 %7,84 %  
1047,84 %7,84 %  
1247,84 %7,84 %  
1535,88 %5,88 %  
2323,92 %3,92 %  
dva23,92 %3,92 %  
623,92 %3,92 %  
2523,92 %3,92 %  
ostatní odpovědi 7
5
4
8
7 let
16
17
14
6 let
30 let
26
23 let
40 let
34
13
49
1835,29 %35,29 % 

Graf

5. Jste zapojeni i do dalších aktivit a funkcí mimo vlastní vyučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3466,67 %66,67 %  
ne1733,33 %33,33 %  

Graf

6. Pokud jste zvolili možnost ANO, uveďte, do jakých aktivit jste zapojeni:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čtenářská gramotnost, soutěže, koordinátor švp, oborový tým

Koordinátor ŠVP, rozvrhy

koordinátor ŠVP, správce systému Bakaláři, kroužek doučování Čj, koordinátor testování Scio

kroužek, olympiády a soutěže, přípravné kurzy

Kroužky - aj, VV

kroužky, konference, projekty, akce pro veřejnost a jiné školy, vzdělávání jiných institucí....

měření FF veřejnosti, celostátní konference vzdělávání odborných učitelů, vzdělávání učitelů SZŠ na Moravě, kraj Vysočina, evalvace

metodik prevence

mimoškolní činnost, dučování, kroužky

plavání, soutěže...

podnikání v oblasti vzdělávání

poradenství, účast na turistických kurzech, charitativní aktivity se studenty pro dětský domov, postižené děti

pořádání jednorázových akcí

pořádání školního plesu, kroužky, dny otevřených dveří

projekty EU

projekty EU

projekty vzdělávání dospělých v rámci rekvalifikace odborná konference nejen pro zdravotníky

první pomoc pro veřejnost, tvorba elearningu

První pomoc, kulturní akce.

ředitelka školy, výchovný poradce

soutěže, DOD, přípravné kurzy k příjimacím zkouškám

soutěže, projekty, dětské dny, cvičení IZS

sportovní klub

studium na VŠ

školní metodik prevence volnočasové aktivity pro žáky

třídnictví

úklid učeben, projekty, správa skladu prádla,

úprava učeben, nástěnky, mimoškolní akce, projekty, plakáty....projekty ESF....

Vedu volnočasový kroužek

výuka v rekvalifikačních časech volnočasové aktivity pro seniory koordinace činnosti centra zdraví při škole spolupráce s organizací sluchově postižených poloviční úvazek v jiné organizaci spolupráce s oblastním spolkem ČČK zapojení do projektu ESF (lektor, manažer jedné z projektových aktivit, tvůrce e-learaningu...)

vzdělávání dospělých - kvalifikační kurzy, projekt Zdravý úsměv, předseda odborové organizace, hlavní organizátor školního plesu, pomoc při dalších mimovyučovacích akcích školy pro veřejnost...

7. Vyučujete i jiné předměty nevztahující se k Vaší aprobaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3772,55 %72,55 %  
ano1427,45 %27,45 %  

Graf

8. Pokud ANO, uveďte kolik:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1753,85 %13,73 %  
2430,77 %7,84 %  
317,69 %1,96 %  
jeden17,69 %1,96 %  

Graf

9. Máte pocit, že jsou na Vás kladeny příliš vysoké požadavky v rámci Vaší práce? (např. příprava, administrativní záležitosti, další vzdělávání, úkoly nevztahující se k samotnému vyučování apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2956,86 %56,86 %  
ne2243,14 %43,14 %  

Graf

10. Domníváte se, že na Vás škola/vedení/žáci/profese vyvíjí takové nároky, kvůli kterým jste ve stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas - podle situace3976,47 %76,47 %  
ne815,69 %15,69 %  
ano, neustále a ve velké míře47,84 %7,84 %  

Graf

11. Setkáváte se často s konflikty v rámci pracovního kolektivu na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze ojediněle3874,51 %74,51 %  
ano, velmi často713,73 %13,73 %  
ne, nikdy611,76 %11,76 %  

Graf

12. Považujete výskyt a závažnost výchovných problémů žáků v průběhu posledních let za narůstající?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, výchovné problémy žáků se objevují čím dál častěji, jejich závažnost se zvyšuje3976,47 %76,47 %  
ne, výchovné problémy žáků se nijak zásadně nezměnily1223,53 %23,53 %  

Graf

13. Vystačí Vám čas Vašeho pracovního úvazku (40 hodin týdně) k přípravě na vyučování, opravování písemných prací apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - práci vykonávám i přesčas, ve volném čase, doma apod.3976,47 %76,47 %  
ano1223,53 %23,53 %  

Graf

14. Jste nuceni vykonávat přípravné práce i o víkendech z důvodu nedostatku času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - pouze občas2752,94 %52,94 %  
ano - téměř vždy1631,37 %31,37 %  
ne815,69 %15,69 %  

Graf

15. Uveďte, jaký je Váš vztah k učitelské profesi – Své povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vykonávám rád/ráda4078,43 %78,43 %  
chápu jednoduše jako zaměstnání917,65 %17,65 %  
vykonávám nerad/nerada23,92 %3,92 %  

Graf

16. Považujete učitelství za psychicky náročné povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4894,12 %94,12 %  
ne35,88 %5,88 %  

Graf

17. Jak byste celkově charakterizoval/a Vaše žáky? Vyberte jednu z následujících možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupracují, jsou relativně připraveni do hodin, občas vyrušují2549,02 %49,02 %  
spíše spolupracují, vyrušují1631,37 %31,37 %  
spolupracují, jsou poslušní, připraveni do hodin, bezproblémoví713,73 %13,73 %  
nespolupracují, dávají silně najevo svůj nezájem, vyrušují a útočí slovně na Vaši osobu35,88 %5,88 %  

Graf

18. Mění se s přibývajícími roky praxe Vaše postoje, reagování na dané situace ve třídě, Váš přístup k žákům směrem k negativním? Vyberte jednu z následujících možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, do jisté míry2956,86 %56,86 %  
ne, můj přístup se nezměnil2039,22 %39,22 %  
ano, značně - registruji na sobě změny v chování, občas i přehnané a ukvapené reakce23,92 %3,92 %  

Graf

19. Když vyučuji, jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy klidný, spokojený, jindy ve stresu, napjatý2956,86 %56,86 %  
většinou klidný/á, šťastný/á, spokojený/á2141,18 %41,18 %  
většinou napjatý/á, ve stresu, výbušný11,96 %1,96 %  

Graf

20. Jak snášíte každodenní pracovní zátěž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez potíží3772,55 %72,55 %  
s potížemi (např. stres, nervozita, bolest hlavy apod.)1427,45 %27,45 %  

Graf

21. Trpíte bolestmi hlavy v důsledku Vaší profese, vyčerpanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2752,94 %52,94 %  
ne2141,18 %41,18 %  
ano, pravidelně35,88 %5,88 %  

Graf

22. Užíváte denně podpůrné nápoje k udržení Vaší pozornosti a znovunabytí energie? (př. káva, energetické nápoje apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3670,59 %70,59 %  
ano1529,41 %29,41 %  

Graf

23. Pokud ANO, uveďte jaké:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čaje, caro káva

káva

Káva

káva

káva

káva

káva

káva 1-2x denně

Káva, ale tu bych pila i kdybych neučila

káva, cigarety

káva, čaj

Káva4-5/den

Kávo, energetické nápoje

kávu

24. Jakou formu relaxace volíte pro znovunabytí energie a odpočinek po Vašem pracovním dnu? (možno zvolit více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzická aktivita (př. sport, práce na zahradě, domácí práce)3364,71 %64,71 %  
četba2752,94 %52,94 %  
pasivní relaxace (př. sledování TV)2243,14 %43,14 %  
jiné1427,45 %27,45 %  
relaxaci nepotřebuji23,92 %3,92 %  

Graf

25. Jste spokojen/spokojena s Vaším finančním ohodnocením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3670,59 %70,59 %  
ano1529,41 %29,41 %  

Graf

26. Naplňuje Vás Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4486,27 %86,27 %  
ne713,73 %13,73 %  

Graf

27. Považujete svou práci za monotónní a nezajímavou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4894,12 %94,12 %  
ano35,88 %5,88 %  

Graf

28. Označili byste někoho ze svých kolegů za „vyhořelého“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3568,63 %68,63 %  
ne1631,37 %31,37 %  

Graf

29. S čím ve škole, kde působíte/profesi nejste spokojeni a co byste chtěli změnit? Uveďte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"kvalita vstupního materiálu"- jsou přijímání i podprůměrní žáci, bez vztahu k oboru zdravotnictví. Je velmi obtížné takové žáky namotivovat a zaujmout.

až přílišná volnost ve všem, chybí povinná maturita z matematiky

bez komentáře, nic se nezmění a já to akceptuji - snažím se změnit svůj vlastní postoj k této stále se zhoršující realitě (zatím bez velkého úspěchu :)))

direktivní přístup z vedení školy

Finanční hodnocení

finanční ohodnocení

chtěla bych víc studentů, po kterých bych se mohla vozit...mám neskutečnou potřebu si na nich léčit své mindráky

chtěla bych, aby všichni cítili, že škola je naše společná záležitost a jednali podle toho (to víte, jsem ředitelka, tak co bych mohla chtít jiného:-))

klientelismus, zaměstnávání přátel nebo rodinných příslušníků

komunikace

komunikace, žádné nebo pozdní předávání informací od vedení školy k učitelům

kvalita žáků, méně administrativy, větší pravomoci učitele

lepší platové podmínky, méně práce, aby se vše dalo stíhat

Méně byrokracie

Méně byrokracie.

menší počet žáků ve třídách(25 stačí), nemám pak individuální přístup, a možnost dovolené i mimo prázdniny

Nejsem si úplně jistá, spíše bych byla ráda za změnu financování školství a změnu ve spolupráci s některými rodiči.

některé žáky

nemám potřebu nic měnit

nevím

nevím, jsem spokojena

nic

nic

ohodnocení dostatečné i nad rámec pouhé výuky, protože ostatní aktivity pro školu naprosto přesahují zaplacené a odučené hodiny, lepší finanční ohodnocení, zvláště na odborných středních školách- problém školství jako celek

penize a zajem zaku

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VEDENÍ

plat

platové ohodnocení

přehnaná administrativa

příliš funkcí mimo vlastní vyučování

příliš mnoho aktivit,administrativní práce

přístup nadřízených

přístup nadřízených

Rozhodně bych změnila přehnaná páva studentů hrající do kapsy pouze jim. Učitel v dnešní době téměř nemá šanci se bránit šikaně ze strany studenta. Pokud se brání, student to vnímá jako útok a učitel pak zažívá nepříjemné rozhovory také s rodiči studentů - ti jsou snad ještě horší, než samotní studenti - arogantní, nepřístupní, své potomky vidí jako střed vesmíru a ty nejhodnější. Byla bych pro zavést kamerový systém do školy - třídy.

s prostředím a přístupem vedení

s vedením, větší motivace, organizace a vybavení školy, zviditelnit "školu", zlepšit pověst a image školy

se vším. vše

Snížení administrativy, více orientace na samotnou výuku, více orientace na studenty

snížit administrativu

stravování a zázemí pro učitele

Vadí mi nějaké názory vedení.

Vedení školy, komunikace a informovanost na pracovišti

Větší podpora mimoškolních aktivit nebo nových metod ve výuce ze strany vedení školy.

Větší respekt a spolupráci ze strany rodičů.

více se zaměřit na rozvoj výuky a snížit počet mimovyučovacích aktivit

Výzdobu tříd

vztahy mezi učiteli

Zápisy žáků

zlepšit zastaralé materiální a technické vybavení školy atd.

Zpusob komunikace

zvýšit plat, větší pravomoce učitelů vůči neposlušným dětem

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte své pohlaví:

2. Zvolte Vaši věkovou kategorii:

3. Z uvedených možností vyberte typ školy, na které působíte:

5. Jste zapojeni i do dalších aktivit a funkcí mimo vlastní vyučování?

7. Vyučujete i jiné předměty nevztahující se k Vaší aprobaci?

9. Máte pocit, že jsou na Vás kladeny příliš vysoké požadavky v rámci Vaší práce? (např. příprava, administrativní záležitosti, další vzdělávání, úkoly nevztahující se k samotnému vyučování apod.)

10. Domníváte se, že na Vás škola/vedení/žáci/profese vyvíjí takové nároky, kvůli kterým jste ve stresu?

11. Setkáváte se často s konflikty v rámci pracovního kolektivu na Vašem pracovišti?

12. Považujete výskyt a závažnost výchovných problémů žáků v průběhu posledních let za narůstající?

13. Vystačí Vám čas Vašeho pracovního úvazku (40 hodin týdně) k přípravě na vyučování, opravování písemných prací apod.?

14. Jste nuceni vykonávat přípravné práce i o víkendech z důvodu nedostatku času?

15. Uveďte, jaký je Váš vztah k učitelské profesi – Své povolání:

16. Považujete učitelství za psychicky náročné povolání?

17. Jak byste celkově charakterizoval/a Vaše žáky? Vyberte jednu z následujících možností:

18. Mění se s přibývajícími roky praxe Vaše postoje, reagování na dané situace ve třídě, Váš přístup k žákům směrem k negativním? Vyberte jednu z následujících možností:

19. Když vyučuji, jsem:

20. Jak snášíte každodenní pracovní zátěž?

21. Trpíte bolestmi hlavy v důsledku Vaší profese, vyčerpanosti?

22. Užíváte denně podpůrné nápoje k udržení Vaší pozornosti a znovunabytí energie? (př. káva, energetické nápoje apod.)

24. Jakou formu relaxace volíte pro znovunabytí energie a odpočinek po Vašem pracovním dnu? (možno zvolit více odpovědí):

25. Jste spokojen/spokojena s Vaším finančním ohodnocením?

26. Naplňuje Vás Vaše zaměstnání?

27. Považujete svou práci za monotónní a nezajímavou?

28. Označili byste někoho ze svých kolegů za „vyhořelého“?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte své pohlaví:

2. Zvolte Vaši věkovou kategorii:

3. Z uvedených možností vyberte typ školy, na které působíte:

5. Jste zapojeni i do dalších aktivit a funkcí mimo vlastní vyučování?

7. Vyučujete i jiné předměty nevztahující se k Vaší aprobaci?

9. Máte pocit, že jsou na Vás kladeny příliš vysoké požadavky v rámci Vaší práce? (např. příprava, administrativní záležitosti, další vzdělávání, úkoly nevztahující se k samotnému vyučování apod.)

10. Domníváte se, že na Vás škola/vedení/žáci/profese vyvíjí takové nároky, kvůli kterým jste ve stresu?

11. Setkáváte se často s konflikty v rámci pracovního kolektivu na Vašem pracovišti?

12. Považujete výskyt a závažnost výchovných problémů žáků v průběhu posledních let za narůstající?

13. Vystačí Vám čas Vašeho pracovního úvazku (40 hodin týdně) k přípravě na vyučování, opravování písemných prací apod.?

14. Jste nuceni vykonávat přípravné práce i o víkendech z důvodu nedostatku času?

15. Uveďte, jaký je Váš vztah k učitelské profesi – Své povolání:

16. Považujete učitelství za psychicky náročné povolání?

17. Jak byste celkově charakterizoval/a Vaše žáky? Vyberte jednu z následujících možností:

18. Mění se s přibývajícími roky praxe Vaše postoje, reagování na dané situace ve třídě, Váš přístup k žákům směrem k negativním? Vyberte jednu z následujících možností:

19. Když vyučuji, jsem:

20. Jak snášíte každodenní pracovní zátěž?

21. Trpíte bolestmi hlavy v důsledku Vaší profese, vyčerpanosti?

22. Užíváte denně podpůrné nápoje k udržení Vaší pozornosti a znovunabytí energie? (př. káva, energetické nápoje apod.)

24. Jakou formu relaxace volíte pro znovunabytí energie a odpočinek po Vašem pracovním dnu? (možno zvolit více odpovědí):

25. Jste spokojen/spokojena s Vaším finančním ohodnocením?

26. Naplňuje Vás Vaše zaměstnání?

27. Považujete svou práci za monotónní a nezajímavou?

28. Označili byste někoho ze svých kolegů za „vyhořelého“?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Málková, M.Syndrom vyhoření u učitelů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36539.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.