Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Workoholismus

Workoholismus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Novotná
Šetření:31. 01. 2014 - 02. 02. 2014
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Setkal jste se už někdy s někým, kdo trpěl závislostí na práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4670,77 %70,77 %  
ne1929,23 %29,23 %  

Graf

2. Je podle Vás závislost na práci nemoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5076,92 %76,92 %  
ne1523,08 %23,08 %  

Graf

3. Myslíte si, že workoholismus je závislostí spíše negativní nebo pozitivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní5076,92 %76,92 %  
pozitivní1523,08 %23,08 %  

Graf

4. Myslíte si, že pokud je člověk závislý na práci, je vina také na straně zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, zaměstnavatel se k tomu může také přičinit4163,08 %63,08 %  
NE, je to problém pouze zaměstnance1624,62 %24,62 %  
nevím812,31 %12,31 %  

Graf

5. Může zaměstnavatel činit nějaká opatření, která by vedla k prevenci workoholismu v jeho organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4670,77 %70,77 %  
nevím1523,08 %23,08 %  
ne46,15 %6,15 %  

Graf

6. Myslíte si, že přítomnost workoholika na pracovišti má vliv na chod organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5381,54 %81,54 %  
nevím69,23 %9,23 %  
ne69,23 %9,23 %  

Graf

7. Pokud ano, ovlivňuje její chod spíše negativně nebo pozitivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativně3350,77 %50,77 %  
pozitivně3249,23 %49,23 %  

Graf

8. Myslíte si, že má workoholismus vliv na mezilidské vztahy na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO - má negativní vliv5381,54 %81,54 %  
ANO - má pozitivní vliv69,23 %9,23 %  
NE - v pracovním kolektivu to nehraje roli69,23 %9,23 %  

Graf

9. Upřednostňujete raději samostatnou práci nebo práci v týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatnou práci3553,85 %53,85 %  
týmovou práci3046,15 %46,15 %  

Graf

10. Pokud je při plnění pracovního úkolu nutná týmová spolupráce upřednostňujete spíše vedoucí pozici, kdy máte rozhodující slovo nebo se raději podřídíte většině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RADĚJI SE PODŘÍDÍM, o ničem nerozhoduji a splním, co je mi přiděleno3655,38 %55,38 %  
VEDOUCÍ POZICI, rozděluji úkoly a rozhoduji ve většině věcí2944,62 %44,62 %  

Graf

11. Při skupinové práci plníte pouze úkoly, které Vám jsou zadány nebo se snažíte podílet i na těch, které mají plnit ostatní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
splním pouze to, co mi bylo zadáno3452,31 %52,31 %  
z vlastní vůle se angažuji na úkolech ostatních3147,69 %47,69 %  

Graf

12. Jaký styl vedení při plnění pracovních úkolů Vám, jako zaměstnanci, vyhovuje nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DEMOKRATICKÝ - nadřízený dává prostor zaměstnancům k vyjádření se k plnění úkolu5280 %80 %  
LIBERÁLNÍ - nadřízený nechává plnění úkolů volný průběh, volnost zaměstnanců1218,46 %18,46 %  
AUTORITATIVNÍ - nadřízený s podřízenými nic nekonzultuje, rozdělí jen úkoly11,54 %1,54 %  

Graf

13. Je pro vás těžké říct „NE“ svému nadřízenému, když Vás požádá o splnění určitého úkolu mimo Vaší pracovní dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, téměř vždy úkol splním bez ohledu na pracovní dobu3858,46 %58,46 %  
ANO, je těžké odmítnout, ale většinou přes přemáhání nakonec řeknu „ne“1827,69 %27,69 %  
NE, svou práci vykonávám pouze v pracovní době913,85 %13,85 %  

Graf

14. Pokud ano, je to proto, že se chcete nadřízenému zavděčit nebo proto, že plníte rádi své pracovní úkoly bez ohledu na pracovní dobu a osobní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jeden z uvedených důvodů3960 %60 %  
protože nechci zklamat nadřízeného1726,15 %26,15 %  
moje práce mě baví a je pro mě na prvním místě913,85 %13,85 %  

Graf

15. Rušíte své předem domluvené aktivity soukromého života kvůli práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3452,31 %52,31 %  
nikdy2538,46 %38,46 %  
často69,23 %9,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal jste se už někdy s někým, kdo trpěl závislostí na práci?

2. Je podle Vás závislost na práci nemoc?

3. Myslíte si, že workoholismus je závislostí spíše negativní nebo pozitivní?

4. Myslíte si, že pokud je člověk závislý na práci, je vina také na straně zaměstnavatele?

5. Může zaměstnavatel činit nějaká opatření, která by vedla k prevenci workoholismu v jeho organizaci?

6. Myslíte si, že přítomnost workoholika na pracovišti má vliv na chod organizace?

7. Pokud ano, ovlivňuje její chod spíše negativně nebo pozitivně?

8. Myslíte si, že má workoholismus vliv na mezilidské vztahy na pracovišti?

9. Upřednostňujete raději samostatnou práci nebo práci v týmu?

10. Pokud je při plnění pracovního úkolu nutná týmová spolupráce upřednostňujete spíše vedoucí pozici, kdy máte rozhodující slovo nebo se raději podřídíte většině?

11. Při skupinové práci plníte pouze úkoly, které Vám jsou zadány nebo se snažíte podílet i na těch, které mají plnit ostatní?

12. Jaký styl vedení při plnění pracovních úkolů Vám, jako zaměstnanci, vyhovuje nejvíce?

13. Je pro vás těžké říct „NE“ svému nadřízenému, když Vás požádá o splnění určitého úkolu mimo Vaší pracovní dobu?

14. Pokud ano, je to proto, že se chcete nadřízenému zavděčit nebo proto, že plníte rádi své pracovní úkoly bez ohledu na pracovní dobu a osobní život?

15. Rušíte své předem domluvené aktivity soukromého života kvůli práci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal jste se už někdy s někým, kdo trpěl závislostí na práci?

2. Je podle Vás závislost na práci nemoc?

3. Myslíte si, že workoholismus je závislostí spíše negativní nebo pozitivní?

4. Myslíte si, že pokud je člověk závislý na práci, je vina také na straně zaměstnavatele?

5. Může zaměstnavatel činit nějaká opatření, která by vedla k prevenci workoholismu v jeho organizaci?

6. Myslíte si, že přítomnost workoholika na pracovišti má vliv na chod organizace?

7. Pokud ano, ovlivňuje její chod spíše negativně nebo pozitivně?

8. Myslíte si, že má workoholismus vliv na mezilidské vztahy na pracovišti?

9. Upřednostňujete raději samostatnou práci nebo práci v týmu?

10. Pokud je při plnění pracovního úkolu nutná týmová spolupráce upřednostňujete spíše vedoucí pozici, kdy máte rozhodující slovo nebo se raději podřídíte většině?

11. Při skupinové práci plníte pouze úkoly, které Vám jsou zadány nebo se snažíte podílet i na těch, které mají plnit ostatní?

12. Jaký styl vedení při plnění pracovních úkolů Vám, jako zaměstnanci, vyhovuje nejvíce?

13. Je pro vás těžké říct „NE“ svému nadřízenému, když Vás požádá o splnění určitého úkolu mimo Vaší pracovní dobu?

14. Pokud ano, je to proto, že se chcete nadřízenému zavděčit nebo proto, že plníte rádi své pracovní úkoly bez ohledu na pracovní dobu a osobní život?

15. Rušíte své předem domluvené aktivity soukromého života kvůli práci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, P.Workoholismus (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36711.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.