Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Lišková
Šetření:31. 01. 2014 - 10. 02. 2014
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník se zabývá ochranou spotřebitele v ČR. Jeho cílem je zhodnotit znalosti respondentů o ochraně spotřebitele a značkách kvality. Dále zjistit jak hodnotí úroveň ochrany spotřebitele, co by podle nich pomohlo k jejímu zlepšení a zda mají zkušenosti s reklamací. Dotazník je dělaný v rámci bakalářské práce. 

 

Odpovědi respondentů

1. Co pro Vás znamená pojem ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochrana před nekvalitním zbožím, zdravotní nezávadnost a bezpečnost výrobků7691,57 %91,57 %  
Kontrolní činnost kvality zboží a jeho ceny3845,78 %45,78 %  
Ochrana před klamavou reklamou3542,17 %42,17 %  
Soubor právních norem3238,55 %38,55 %  

Graf

2. Kde byste hledal/a informace o ochraně spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce (ČOI)6780,72 %80,72 %  
Internet5971,08 %71,08 %  
Zákony, vyhlášky3137,35 %37,35 %  
Úřad na ochranu hospodářské soutěže78,43 %8,43 %  
Jiné44,82 %4,82 %  
Nevím33,61 %3,61 %  

Graf

3. Znáte nějakou ze značek kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KlasA7387,95 %87,95 %  
Značka kvality dTest4351,81 %51,81 %  
BIO produkt3946,99 %46,99 %  
Czech made3137,35 %37,35 %  
Ekologicky šetrný výrobek1619,28 %19,28 %  
Jiný, než který je tu uveden89,64 %9,64 %  
Neznám žádný22,41 %2,41 %  

Graf

4. Ovlivňují Vás nějak při výběru zboží značky kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věnuji jim pozornost5971,08 %71,08 %  
Neberu na ně ohled2024,1 %24,1 %  
Nakupuji podle nich22,41 %2,41 %  
Značky kvality neznám22,41 %2,41 %  

Graf

5. Slyšeli jste někdy či máte povědomí o těchto organizacích/institucích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce (ČOI)7995,18 %95,18 %  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)6375,9 %75,9 %  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST4149,4 %49,4 %  
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)3137,35 %37,35 %  
Sdružení českých spotřebitelů (SČS)1518,07 %18,07 %  
Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele1012,05 %12,05 %  
Jiné22,41 %2,41 %  
Asociace občanských poraden22,41 %2,41 %  

Graf

6. Myslíte si, že média v současné době dostatečně informují o právech a povinnostech spotřebitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, média tomuto tématu nevěnují dostatek pozornosti4655,42 %55,42 %  
Ano, jsem dostatečně informován o svých právech2934,94 %34,94 %  
Nevím67,23 %7,23 %  
Myslím si, že toto téma je zbytečné řešit22,41 %2,41 %  

Graf

7. Zajímají Vás v médiích pořady související s ochranou spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takovéto pořady sleduji občas4554,22 %54,22 %  
Takovéto pořady nevyhledávám, ale když už v televizi jsou, nepřepínám na jiný program a sleduji2327,71 %27,71 %  
Pořady s tímto tématem sleduji neustále910,84 %10,84 %  
V mé televizi není na toto téma místo67,23 %7,23 %  

Graf

8. Jak byste zhodnotil úroveň ochrany spotřebitele v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý4655,42 %55,42 %  
dostatečný1518,07 %18,07 %  
chvalitebný1214,46 %14,46 %  
nedostatečný910,84 %10,84 %  
výborný11,2 %1,2 %  

Graf

9. Co by podle Vás nejvíce pomohlo ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší sankce pro obchodníky6375,9 %75,9 %  
Více kontrol obchodníků5869,88 %69,88 %  
Větší informovanost spotřebitelů4655,42 %55,42 %  
Větší pravomoc příslušných orgánů4655,42 %55,42 %  
Jiné11,2 %1,2 %  

Graf

10. Myslíte si, že při větším počtu kontrol by se kvalita zboží a služeb v obchodech zlepšila?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6679,52 %79,52 %  
nevím1113,25 %13,25 %  
ne67,23 %7,23 %  

Graf

11. Máte zkušenost s reklamací zboží nebo služeb? Pokud nemáte zkušenost s reklamací, přejděte na otázku č. 15)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6983,13 %83,13 %  
ne1416,87 %16,87 %  

Graf

12. Jaký byl nejčastější způsob Vaší reklamace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výměna výrobku nebo služby3855,88 %45,78 %  
Vrácení peněz2130,88 %25,3 %  
Neuznání reklamace913,24 %10,84 %  

Graf

13. Stalo se Vám někdy, že vaše reklamace nebyla vyřízená v zákonem stanovené lhůtě?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5276,47 %62,65 %  
ano1623,53 %19,28 %  

Graf

14. Stalo se Vám někdy, že Vám obchodním reklamaci neoprávněně zamítl?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3551,47 %42,17 %  
ano3348,53 %39,76 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6375,9 %75,9 %  
Muž2024,1 %24,1 %  

Graf

16. Jaké je Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3946,99 %46,99 %  
Vysokoškolské2631,33 %31,33 %  
Vyšší odborné67,23 %7,23 %  
Vyučen bez maturity67,23 %7,23 %  
Základní67,23 %7,23 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-354554,22 %54,22 %  
36-491922,89 %22,89 %  
50-751012,05 %12,05 %  
15-21910,84 %10,84 %  

Graf

18. Velikost místa, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 100.000 obyvatel3238,55 %38,55 %  
10.001 – 100.000 obyvatel2428,92 %28,92 %  
1.000 – 10.000 obyvatel1619,28 %19,28 %  
Do 1.000 obyvatel1113,25 %13,25 %  

Graf

19. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec4048,19 %48,19 %  
Student2833,73 %33,73 %  
Nezaměstnaný (ženy v domácnosti nebo na mateřské dovolené)910,84 %10,84 %  
Podnikatel44,82 %4,82 %  
Důchodce22,41 %2,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co pro Vás znamená pojem ochrana spotřebitele?

2. Kde byste hledal/a informace o ochraně spotřebitele?

3. Znáte nějakou ze značek kvality?

4. Ovlivňují Vás nějak při výběru zboží značky kvality?

5. Slyšeli jste někdy či máte povědomí o těchto organizacích/institucích?

6. Myslíte si, že média v současné době dostatečně informují o právech a povinnostech spotřebitelů?

7. Zajímají Vás v médiích pořady související s ochranou spotřebitele?

8. Jak byste zhodnotil úroveň ochrany spotřebitele v ČR?

9. Co by podle Vás nejvíce pomohlo ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele?

10. Myslíte si, že při větším počtu kontrol by se kvalita zboží a služeb v obchodech zlepšila?

11. Máte zkušenost s reklamací zboží nebo služeb? Pokud nemáte zkušenost s reklamací, přejděte na otázku č. 15)

12. Jaký byl nejčastější způsob Vaší reklamace?

13. Stalo se Vám někdy, že vaše reklamace nebyla vyřízená v zákonem stanovené lhůtě?

14. Stalo se Vám někdy, že Vám obchodním reklamaci neoprávněně zamítl?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Jaké je Vaše vzdělání

17. Jaký je Váš věk ?

18. Velikost místa, ve kterém žijete?

19. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co pro Vás znamená pojem ochrana spotřebitele?

2. Kde byste hledal/a informace o ochraně spotřebitele?

3. Znáte nějakou ze značek kvality?

4. Ovlivňují Vás nějak při výběru zboží značky kvality?

5. Slyšeli jste někdy či máte povědomí o těchto organizacích/institucích?

6. Myslíte si, že média v současné době dostatečně informují o právech a povinnostech spotřebitelů?

7. Zajímají Vás v médiích pořady související s ochranou spotřebitele?

8. Jak byste zhodnotil úroveň ochrany spotřebitele v ČR?

9. Co by podle Vás nejvíce pomohlo ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele?

10. Myslíte si, že při větším počtu kontrol by se kvalita zboží a služeb v obchodech zlepšila?

11. Máte zkušenost s reklamací zboží nebo služeb? Pokud nemáte zkušenost s reklamací, přejděte na otázku č. 15)

12. Jaký byl nejčastější způsob Vaší reklamace?

13. Stalo se Vám někdy, že vaše reklamace nebyla vyřízená v zákonem stanovené lhůtě?

14. Stalo se Vám někdy, že Vám obchodním reklamaci neoprávněně zamítl?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Jaké je Vaše vzdělání

17. Jaký je Váš věk ?

18. Velikost místa, ve kterém žijete?

19. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lišková, A.Ochrana spotřebitele (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36724.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.