Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kyberšikana

Kyberšikana

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Nohel
Šetření:02. 02. 2014 - 16. 02. 2014
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsem učitelem předmětu IKT na Vítkovické střední průmyslové škole. Dále studuji koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií na technické univerzitě v Liberci, kde se v závěrečné práci zabývám problémem kyberšikany z pohledu učitele. Prosím Vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Výsledky budou následně volně k dispozici. Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

S pozdravem

Mgr. Petr Nohel

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem kyberšikana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13699,27 %99,27 %  
Ne10,73 %0,73 %  

Graf

2. Informujete vaše žáky na škole o kyberšikaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11281,75 %81,75 %  
Ne2518,25 %18,25 %  

Graf

3. Jakým způsobem informujete žáky o kyberšikaně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V hodinách IKT8072,07 %58,39 %  
Přednášky ve škole5246,85 %37,96 %  
V jiných předmětech4439,64 %32,12 %  
Letáčky ve škole2421,62 %17,52 %  
projektovy den10,9 %0,73 %  
projektové dny10,9 %0,73 %  
Při instruktážích BHP10,9 %0,73 %  
Mezi čtyřma očima při problému.10,9 %0,73 %  
Třídnické hodiny10,9 %0,73 %  

Graf

4. Máte účet na sociální síti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na facebooku9065,69 %65,69 %  
Na google plus5640,88 %40,88 %  
Nevlastním účet na sociální síti3626,28 %26,28 %  
Na twitteru1913,87 %13,87 %  
LinkedIn21,46 %1,46 %  
edmodo10,73 %0,73 %  
Tuto otázku odmítám zodpovědět.10,73 %0,73 %  
igirs.cz10,73 %0,73 %  

Graf

5. Přidáváte si své žáky na sociální sítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, jsem proti používání sociálních sítí na škole7256,69 %52,55 %  
Ano, ale pouze na profil vytvořený pro komunikaci se žáky3325,98 %24,09 %  
Ano, na svůj osobní profil2217,32 %16,06 %  

Graf

6. Řešili jste na vaší škole kyberšikanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7252,55 %52,55 %  
Ano6547,45 %47,45 %  

Graf

7. Jak jste/byste případnou kyberšikanu řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledám odbornou pomoc (e-bezpečí, školní psycholog, pedagogický poradce, učitel IKT…)9871,53 %71,53 %  
Obrátím se na vedení školy6950,36 %50,36 %  
Obrátím se na rodiče žáka6950,36 %50,36 %  
Svépomocně (dotazníky ve třídě, přednáška o kyberšikaně apod.)2719,71 %19,71 %  
Obrátím se na učitele IKT2014,6 %14,6 %  
Mezi čtyřma očima.10,73 %0,73 %  
kontaktovat vedení, ped. poradce, kontaktovat rodiče, v případě nutnosti vyhledat odbornou pomoc10,73 %0,73 %  
vyšetření, probrání se třídou, kázeňské opatření10,73 %0,73 %  
nijak, je to zbytečný humbuk o ničem10,73 %0,73 %  
policie10,73 %0,73 %  

Graf

8. Spolupracujete se serverem e-bezpečí, e-nebezpečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám tyto servery6345,99 %45,99 %  
Ne, kyberšikanu řešíme sami5439,42 %39,42 %  
Ano, pořádají na naší škole přednášky, řešíme s nimi případný výskyt kyberšikany2014,6 %14,6 %  

Graf

9. Setkali jste se s kyberšikanou učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, sám jsem byl šikanovánotázka č. 10, Ano, znám učitele, který byl šikanovánotázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9670,07 %70,07 %  
Ano, znám učitele, který byl šikanován3324,09 %24,09 %  
Ano, sám jsem byl šikanován85,84 %5,84 %  

Graf

10. O jaký typ kyberšikany učitele se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Natáčení/focení učitele na mobilní telefon a následné zveřejnění na internetu2868,29 %20,44 %  
Agresivní napadání a vyhrožování na sociálních sítích žákem/žáky naší školy1331,71 %9,49 %  
Zřízení účtu na gay seznamce.12,44 %0,73 %  
vytvoření falešného účtu na sociální síti12,44 %0,73 %  
Nevhodné maily zasílané učiteli.12,44 %0,73 %  
Falešný FB profil12,44 %0,73 %  

Graf

11. Jakým způsobem se snažíte předejít kyberšikaně v hodinách IKT?

Pokud nevyučujete předmět IKT, zkuste se zeptat kolegů na škole, který tento předmět vyučují.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakázáním přístupu žákům na sociální sítě a nebezpečné www stránky5842,34 %42,34 %  
Programem ke sledování plochy všech počítačů v učebně5338,69 %38,69 %  
Tento problém na škole neřešíme3928,47 %28,47 %  
Úplným vypnutím přístupu k internetu v hodinách IKT96,57 %6,57 %  
nevím32,19 %2,19 %  
poučením žáků o hrozbě10,73 %0,73 %  
Prevencí, seznámení s kyberšikanou a možnými důsledky10,73 %0,73 %  
dostatek zajímavé a časově náročné práce tak, že nemají na nic jiného čas10,73 %0,73 %  
přístup regulujeme podle potřeby učitele10,73 %0,73 %  
řešíme jednotlivě konkrétní případy10,73 %0,73 %  
Domluvou a sledováním naštívených adres.10,73 %0,73 %  
prevence10,73 %0,73 %  
rozmístění PC10,73 %0,73 %  
ideální by byl program pro sledování plochy všech počítačů, ale vzhledem k tomu, že všechno je o penězích, snažíme se v učebně sledovat osobně, na čem žáci pracují, jaké stránky navštěvují a spíše uvádíme příklady naivního sdělování osobních dat a následk10,73 %0,73 %  
dohodou se žáky10,73 %0,73 %  
Lehce preventivně - v hodinách upozorním na to, že tento problém existuje a že je nemorální a špatné jakkoli obtěžovat až šikanovat ostatní.10,73 %0,73 %  
prevencí a vzděláváním10,73 %0,73 %  
Dozor10,73 %0,73 %  
prevence, výchovné působení, ...10,73 %0,73 %  
výklad10,73 %0,73 %  
osvětou10,73 %0,73 %  

Graf

12. Máte ve školním řádu postup, jak se zachovat v případě zjištění kyberšikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10375,18 %75,18 %  
výchovné opatření10,73 %0,73 %  
krok za krokem10,73 %0,73 %  
kázeňské postihy10,73 %0,73 %  
kontakt rodičů a vedení, projednání, zápis, potrestání10,73 %0,73 %  
Je to případ hrubého porušení řádu, jelikož řád kyberšikanu zakazuje.10,73 %0,73 %  
řeší poradenské pracoviště10,73 %0,73 %  
Nově se může (šikana) realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. 10,73 %0,73 %  
Máme řešenu šikanu obecně, bez konkretizace na kyberšikanu. Obecně je šikana zakázána, platí ohlašovací povinnost a je zde informace že bude řešena ve spolupráci s kurátorem, případně policií.10,73 %0,73 %  
Postup řešení kyberšikany.10,73 %0,73 %  
pedagogická rada10,73 %0,73 %  
Určitě10,73 %0,73 %  
hlásit vyučujícímu10,73 %0,73 %  
uvědomit vedení, kontaktovat rodiče a spec. poradce v této oblasti10,73 %0,73 %  
zpaměti si nepamatuji10,73 %0,73 %  
Přímo nemáme, ale samozřejmě lze použít formulace o "šikaně", které tam jsou10,73 %0,73 %  
je součástí programu proti šikanování10,73 %0,73 %  
N10,73 %0,73 %  
školní preventivní strategie10,73 %0,73 %  
ano10,73 %0,73 %  
viz odpověď 710,73 %0,73 %  
informační materiál pro pedagogy10,73 %0,73 %  
je řešena stejně jako jiné formy šikany10,73 %0,73 %  
Částečně - viz pravidla chování v PC učebně10,73 %0,73 %  
Žák je povinen na jakékoliv nevhodné chování na půdě školy upozornit, v případě možnosti doložit PrintScreen.10,73 %0,73 %  
a10,73 %0,73 %  
Popsán přesný postup.10,73 %0,73 %  
Máme zapsané postupy řešení všech druhů rizikového chování.10,73 %0,73 %  
dle závažnosti10,73 %0,73 %  
máme obecně pro šikanu10,73 %0,73 %  
tištěný, dostupný všem10,73 %0,73 %  
ve školním řádu10,73 %0,73 %  
vnitřní směrnice10,73 %0,73 %  
policie10,73 %0,73 %  
trest10,73 %0,73 %  

Graf

13. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7353,28 %53,28 %  
Muž6446,72 %46,72 %  

Graf

14. Věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let4432,12 %32,12 %  
Do 30 let4029,2 %29,2 %  
Více než 50 let2719,71 %19,71 %  
41 - 50 let2618,98 %18,98 %  

Graf

15. Jak dlouho na škole vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně jak 10 let7051,09 %51,09 %  
11 - 20 let3727,01 %27,01 %  
21 - 30 let1712,41 %12,41 %  
Více jak 30 let139,49 %9,49 %  

Graf

16. Na jaké škole vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škola5640,88 %40,88 %  
Střední odborná škola, účiliště3324,09 %24,09 %  
Střední škola2719,71 %19,71 %  
Gymnázium2115,33 %15,33 %  

Graf

17. Jaký předmět vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IKT/ICT7856,93 %56,93 %  
AJ21,46 %1,46 %  
ČJ21,46 %1,46 %  
matematika21,46 %1,46 %  
český jazyk21,46 %1,46 %  
občanská vychova21,46 %1,46 %  
sexuální výchova10,73 %0,73 %  
zeměpis,tělesná výchova,rodinná výchova10,73 %0,73 %  
Mat, Fyz10,73 %0,73 %  
odborné předměty elektro10,73 %0,73 %  
matematika, zeměpis CR10,73 %0,73 %  
Zpěv10,73 %0,73 %  
fyzika, chemie10,73 %0,73 %  
odborná výchova10,73 %0,73 %  
odborný výcvik10,73 %0,73 %  
všechny10,73 %0,73 %  
Ma, Fy, ZPV. IKT, TV10,73 %0,73 %  
technologie10,73 %0,73 %  
český jazyk a ZSV10,73 %0,73 %  
M, F, AJ10,73 %0,73 %  
odborné předměty10,73 %0,73 %  
TV10,73 %0,73 %  
strojnictví10,73 %0,73 %  
Odborné předměty se strojním zaměřením10,73 %0,73 %  
M, kroužek Inf, Ch10,73 %0,73 %  
český jazyk,anglický jazyk,tělesná výchova a vlastivěda10,73 %0,73 %  
1. stupeň10,73 %0,73 %  
nevyučuji10,73 %0,73 %  
ruský jazyk, základy společenských věd10,73 %0,73 %  
1. stupe%n10,73 %0,73 %  
elektrotechnické10,73 %0,73 %  
matematika, chemie, ekologie10,73 %0,73 %  
poradenský pracovník10,73 %0,73 %  
ELT10,73 %0,73 %  
Aj, On10,73 %0,73 %  
stroje10,73 %0,73 %  
Matematika, fyzika10,73 %0,73 %  
příroda a zdraví, pracovní činnosti10,73 %0,73 %  
Pracuji jako metodik prevence a ve školní družině.Taky jsem učila výchovy.10,73 %0,73 %  
ČJ, ZE, OV, De10,73 %0,73 %  
AJ, HV, dříve ICT10,73 %0,73 %  
teoretický10,73 %0,73 %  
M, ČJ10,73 %0,73 %  
M,CH,ICT10,73 %0,73 %  
Anglický jazyk, chemie10,73 %0,73 %  
znakovy jazyk10,73 %0,73 %  
M10,73 %0,73 %  
matfyz10,73 %0,73 %  
Stolničení10,73 %0,73 %  
tv, fyz, bio čjl, che, dej10,73 %0,73 %  
mat10,73 %0,73 %  
odborný10,73 %0,73 %  
CJ10,73 %0,73 %  
Eko10,73 %0,73 %  
anglický jazyk10,73 %0,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte účet na sociální síti?

 • odpověď Na facebooku:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, na svůj osobní profil na otázku 5. Přidáváte si své žáky na sociální sítě?

6. Řešili jste na vaší škole kyberšikanu?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Agresivní napadání a vyhrožování na sociálních sítích žákem/žáky naší školy na otázku 10. O jaký typ kyberšikany učitele se jednalo?

14. Věková kategorie?

 • odpověď Více než 50 let:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více jak 30 let na otázku 15. Jak dlouho na škole vyučujete?

15. Jak dlouho na škole vyučujete?

 • odpověď Méně jak 10 let:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 30 let na otázku 14. Věková kategorie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem kyberšikana?

2. Informujete vaše žáky na škole o kyberšikaně?

3. Jakým způsobem informujete žáky o kyberšikaně?

4. Máte účet na sociální síti?

5. Přidáváte si své žáky na sociální sítě?

6. Řešili jste na vaší škole kyberšikanu?

7. Jak jste/byste případnou kyberšikanu řešil/a?

8. Spolupracujete se serverem e-bezpečí, e-nebezpečí?

9. Setkali jste se s kyberšikanou učitele?

10. O jaký typ kyberšikany učitele se jednalo?

11. Jakým způsobem se snažíte předejít kyberšikaně v hodinách IKT?

12. Máte ve školním řádu postup, jak se zachovat v případě zjištění kyberšikany?

13. Vaše pohlaví

14. Věková kategorie?

15. Jak dlouho na škole vyučujete?

16. Na jaké škole vyučujete?

17. Jaký předmět vyučujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem kyberšikana?

2. Informujete vaše žáky na škole o kyberšikaně?

3. Jakým způsobem informujete žáky o kyberšikaně?

4. Máte účet na sociální síti?

5. Přidáváte si své žáky na sociální sítě?

6. Řešili jste na vaší škole kyberšikanu?

7. Jak jste/byste případnou kyberšikanu řešil/a?

8. Spolupracujete se serverem e-bezpečí, e-nebezpečí?

9. Setkali jste se s kyberšikanou učitele?

10. O jaký typ kyberšikany učitele se jednalo?

11. Jakým způsobem se snažíte předejít kyberšikaně v hodinách IKT?

12. Máte ve školním řádu postup, jak se zachovat v případě zjištění kyberšikany?

13. Vaše pohlaví

14. Věková kategorie?

15. Jak dlouho na škole vyučujete?

16. Na jaké škole vyučujete?

17. Jaký předmět vyučujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nohel, P.Kyberšikana (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36754.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.