Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prsní implantáty-dotazník pro muže

Prsní implantáty-dotazník pro muže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ema Procházková
Šetření:03. 02. 2014 - 15. 02. 2014
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):8 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je pouze pro muže, bude sloužit pro školní seminární práci a odpovědi budou volně k použití.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste už o prsních implantátech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11398,26 %98,26 %  
Ne21,74 %1,74 %  

Graf

2. Přijde Vám vhodné investovat do prsních implantátů částku cca 30 000-40 000 Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8170,43 %70,43 %  
Ano3429,57 %29,57 %  

Graf

3. Je pro Vás důležitá velikost poprsí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6960 %60 %  
Ano4640 %40 %  

Graf

4. Pokud ANO, navrhli byste své partnerce zvětšení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2656,52 %22,61 %  
Ano2043,48 %17,39 %  

Graf

5. Pokud NE, kdyby Vaše partnerka toužila po zvětšení poprsí, souhlasili byste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3753,62 %32,17 %  
Ano3246,38 %27,83 %  

Graf

6. Přihlíželi byste ke zdravotním rizikům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10389,57 %89,57 %  
Ne1210,43 %10,43 %  

Graf

7. Přijdou Vám atraktivní ženy s umělým poprsím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6859,13 %59,13 %  
Ano4740,87 %40,87 %  

Graf

8. Dali byste přednost dokonalému umělému poprsí, nebo menšímu přírodnímu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Menšímu přírodnímu8674,78 %74,78 %  
Dokonalému umělému2925,22 %25,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Je pro Vás důležitá velikost poprsí?

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Pokud ANO, navrhli byste své partnerce zvětšení?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Pokud ANO, navrhli byste své partnerce zvětšení?
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Pokud NE, kdyby Vaše partnerka toužila po zvětšení poprsí, souhlasili byste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Pokud NE, kdyby Vaše partnerka toužila po zvětšení poprsí, souhlasili byste?

7. Přijdou Vám atraktivní ženy s umělým poprsím?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Pokud ANO, navrhli byste své partnerce zvětšení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste už o prsních implantátech?

2. Přijde Vám vhodné investovat do prsních implantátů částku cca 30 000-40 000 Kč?

3. Je pro Vás důležitá velikost poprsí?

4. Pokud ANO, navrhli byste své partnerce zvětšení?

5. Pokud NE, kdyby Vaše partnerka toužila po zvětšení poprsí, souhlasili byste?

6. Přihlíželi byste ke zdravotním rizikům?

7. Přijdou Vám atraktivní ženy s umělým poprsím?

8. Dali byste přednost dokonalému umělému poprsí, nebo menšímu přírodnímu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste už o prsních implantátech?

2. Přijde Vám vhodné investovat do prsních implantátů částku cca 30 000-40 000 Kč?

3. Je pro Vás důležitá velikost poprsí?

4. Pokud ANO, navrhli byste své partnerce zvětšení?

5. Pokud NE, kdyby Vaše partnerka toužila po zvětšení poprsí, souhlasili byste?

6. Přihlíželi byste ke zdravotním rizikům?

7. Přijdou Vám atraktivní ženy s umělým poprsím?

8. Dali byste přednost dokonalému umělému poprsí, nebo menšímu přírodnímu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, E.Prsní implantáty-dotazník pro muže (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36823.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.