Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změna pracovních příležitostí po roce 1989

Změna pracovních příležitostí po roce 1989

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Koudelková
Šetření:04. 02. 2014 - 28. 02. 2014
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):9 / 5.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku. :-)

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5457,45 %57,45 %  
Muž4042,55 %42,55 %  

Graf

2. Ve kterém roce jste absolvoval/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [před 1989otázka č. 3, během 90. letotázka č. 3, 2000 - 2013otázka č. 7, zatím jsem nematuroval/aotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2000 - 20134446,81 %46,81 %  
před 19892425,53 %25,53 %  
během 90. let1819,15 %19,15 %  
zatím jsem nematuroval/a88,51 %8,51 %  

Graf

3. Věnujete se stále oboru, který jste vystudoval/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3071,43 %31,91 %  
Ano1228,57 %12,77 %  

Graf

4. Musel/a jste absolvovat rekvalifikační kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1963,33 %20,21 %  
Ano1136,67 %11,7 %  

Graf

5. Musel/a jste kvůli rekvalifikaci změnit zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne872,73 %8,51 %  
Ano327,27 %3,19 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste změnil/a zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Vhodnější zaměstnání

zaměstnavatel propustil půlku fabriky

7. Kolik činí Váš čistý měsíční plat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracuju2326,74 %24,47 %  
15 001 - 25 0002225,58 %23,4 %  
do 10 0001517,44 %15,96 %  
25 001 - 50 0001416,28 %14,89 %  
10 001 - 15 00089,3 %8,51 %  
nad 50 00144,65 %4,26 %  

Graf

8. Jak si myslíte, že se změnil životní standard po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je lepší než před rokem 19895356,38 %56,38 %  
Je horší než před rokem 19892122,34 %22,34 %  
Úroveň se nezměnila88,51 %8,51 %  
v něčem lepší, v něčem horší, těžko říct11,06 %1,06 %  
hodně věcí je lepších, ale práce není, což je na pendrek...11,06 %1,06 %  
je lepší, ale je to na každém z nás jak se zařídí11,06 %1,06 %  
Sociální jistoty jsou pro mnoho lidí asi nižší, všeobecně vzato ale považuji tuto dobu za lepší. 11,06 %1,06 %  
jak u koho11,06 %1,06 %  
vlastní zkušenost nemám, jen, co jsem slyšela. Určitě to bylo horší co se týče pracovních příležitostí. Byla daleko větší podpora mladých. Měli to jednodušší co se týče práce i bydlení.11,06 %1,06 %  
Výrazně se zhoršila úroveň veřejných služeb a platí se za řadu věcí, které bývaly volně, na druhé straně něčeho si lze dovolit více a objevily se nové možnosti11,06 %1,06 %  
je NESROVNATELNĚ lepší11,06 %1,06 %  
každá doba má své plusy i mínusy11,06 %1,06 %  
je lepší až na cenu/dostupnost bydlení11,06 %1,06 %  
prošel vývojem a změnil strukturu hodnot11,06 %1,06 %  
Standardy se vyvíjí a mění, nedá se to takto jednoduše porovnat.11,06 %1,06 %  

Graf

9. Jaký je podle Vašeho názoru důvod nynější nezaměstnanosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

celosvětová krize

devet lidi dela praci deseti, zbyva jeden bez prace

ekonomická krize

Ekonomická krize

Ekonomická krize a lenost některých lidí pracovat

Existence minimální mzdy, výše zdrav./soc. pojištění a daně z příjmu, přirozený stav nabídky a poptávky práce.

hloupost

Je dost lidich ktery tu praci nechtej nebo makaj na cerno

Je to dáno současnou politickou situací

Jinde lidé pracují levněji. A nakonec stejně nebude dost práce pro všechny.

kapitalismus, bezohledný konkurenční boj, silnější vyhrává a bere slabším

legislativa, uzavírání firem, světová krize

Lidé odmítají neustále převzít odpovědnost sami za sebe, nechtějí se vzdělávat, požadují jistoty a garance státu. Kocourkov ve střední Evropě.

lidská lenost a halda byrokratických přepisů

Lidské sobectví velkého kalibru. A taky polomrtvý investiční sektor. Staví se jen předražené silnice, železnice a další veřejné stavby, což stát zbytečně obírá o peníze, takže politika zaměstnanosti prakticky neexistuje, pracáky jsou jen pro-forma úřady, kde jsou lidé buzerováni, maximálně dostanou na chvilku podporu, ale nikdo jim práci najít neumí.

lidský nerozum (celosvětový)

makroekonomický

Malá a nevhodná snaha vlády o podporu zaměstnanosti Značná nenažranost některých zaměstnavatelů

Mala produkce. Malo penez ve firmach.

málo pracovních míst

Málo pracovních míst a příležitostí.

malý počet pracovních míst, vysoké daňové zatížení zaměstnavatelů

Mechanismy v rozdělování peněz, kdy aktivnější a agresivnější rozhodují o zdrojích a přesměrovávají tok peněz dle svých zájmů. Důvod nezaměstnanosti je nedostatek peněz na zaplacení práce, která je stále potřebná, a na spotřebovávání peněz bez vytváření hodnot (ohňostroje, samoúčelné bourání budov a stavba jiných a podobně

méně praacovních příležitostí v místě,neochota dojíždět,velká benevolence ve vyplácení sociálních dávek

mnohdy nevhodná ekonomická politika státu tj. daně, nepřímé daně, zdlouhavá vymahatelnost práva, korupce, nadměrná byrokracie a omezování firem, nedostatečná podpora podnikání, nedostatečná podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva

Mnoho absolventů VŠ co očekávájí ihned po škole dobrou pozici a velký měsíční příjem. Mnoho ukrajinců, rusů, vietnamců a pod. co pracují za levno a na černo. Cikáni pracovat nebudou, je to mentalita.

Na VŠ lze studovat spoustu různých oborů z netradičních oblastí a uplatnění takových absolventů nemusí být vždy snadné.

nedostatek pracovnich mist

neefektivní plánování ve školství

nekonečná touha zaměstnavatelů po penězích

Některým lidem se pracovat moc nechce, neboť mají od státu sociální dávky a to jim stačí, protože by si stejně o moc víc nevydělali. Mladé lidi po studiu nechtějí zaměstnavatelé zaměstnat, protože nemají praxi. Některé studijní obory je potřeba omezit, nerozšiřovat - lidé pak v oboru nemohou najít uplatnění. Je potřeba rozšiřovat a dělat propagaci řemeslným oborům.

Neochotou některých lidí pracovat

nevím

nezájem ze strany státu, lobbing, protekce, státní zadluženost, rozprodávání a rozkrádání firem a státních podniků

nezaměstnanost je strukturální, změna v průmyslu, ekonomice, vlastně všude.....

Nižší nabídka pracovních míst než jaká je poptávka.

Od listopadové revoluce 1989 opakovaně notoricky špatná vládní politika a z toho plynoucí špatné fungování státu.

pokrok techniky, už není potřeba tolik lidí, stačí počítače a stroje...a bude to už jen horší a horší...navíc málo peněz obecně, firmy šetří a propouští, pak vidíte jak jeden člověk dělá práci za 4 další, a za poloviční plat

politicky system

Pracovní příležitosti mizí s automatizací výroby, odsuny výroby do zahraničí za levnější pracovní silou, nevyrábíme, protože ochotně kupujeme dovozové zboží, které vyrábí cizinci - nepracujeme pro sebe, jako národ. Náklady má stát, zisky jdou do zahraničí.

problém se zaměstnáváním absolventů bez praxe

přesun podniků do low cost zemí, rozkradení zbylých podniků co v ČR zůstaly, debilní politika ČR, atd.

Relativně silný sociální stát

rozkradená republika a automatizace výroby v továrnach

slabá ekonomika

Soukromná sféra nedá peníze na mladé lidi,které se chtejí zamestnat a učit.

Spoustu přistěhovalců. Malá podpora zaměstnavatelů ze strany státu.

špatná ekonomická situace = špatně zvolení zástupci vlády

špatná politika států,rozkradení státu,tunelování, chaotická privatizace, nedostatečné zákony po roce 1989

Špatný management, neochota hledat nové cesty, nulová reakce na poptávku, nízké využití i druhotné výroby, neefektivní administrativa=nízká automatizace, nejistota, strach z investic, levné pracovní síly ze zahraničí, lenost a neloajálnost zaměstnanců, arogantní chování generální ředitelů s MBA, nerodinné prostředí, špatné mezilidské vztahy,..... Státní politika, nepodporující rozvoj OSVČ, neúměrná byrokracie

velká konkurece

vysoká daňová, sociální a administrativní zátěž podniků, zejm. malých a středních

vysoké daně, nesmyslné kvóty a regulace, byrokratické překážky v podnikání a přemrštěné dávky

Vysoký počet absolventů škol s ekonomický zaměřením, nižší počet absolventů řemesel.

Zaměstnavatelé jsou příliš nároční. Práce několika lidí se smrskla na jedno pracovní místo (v přepočtu se stejným platovým ohodnocením). Samozřejmě to souvisí i s rozvojem techniky.

Zklamání z vývoje ve společnosti, protože si všichni mysleli, že budou socialisticky pracovat a kapitalisticky žít. Jenže ono to nejde. Lidi odmítají celoživotní vzdělávání, požadují jistoty a garance a nechtějí převzít odpovědnost sami za sebe.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věnujete se stále oboru, který jste vystudoval/a ?

  • odpověď Ne:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Musel/a jste absolvovat rekvalifikační kurz?
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Musel/a jste absolvovat rekvalifikační kurz?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Ve kterém roce jste absolvoval/a ?

3. Věnujete se stále oboru, který jste vystudoval/a ?

4. Musel/a jste absolvovat rekvalifikační kurz?

7. Kolik činí Váš čistý měsíční plat?

8. Jak si myslíte, že se změnil životní standard po roce 1989?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Ve kterém roce jste absolvoval/a ?

3. Věnujete se stále oboru, který jste vystudoval/a ?

4. Musel/a jste absolvovat rekvalifikační kurz?

7. Kolik činí Váš čistý měsíční plat?

8. Jak si myslíte, že se změnil životní standard po roce 1989?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koudelková, V.Změna pracovních příležitostí po roce 1989 (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36846.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.