Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled laické veřejnosti na automatická obranná zařízení

Pohled laické veřejnosti na automatická obranná zařízení

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Plachá
Šetření:08. 02. 2014 - 20. 02. 2014
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se automatických obranných zařízení (různé automatické pasti, samostříly apod.) Dotazník je určen, jak už z názvu vyplývá, pro laickou veřejnost.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je možné použít automatické obranné zařízení na ochranu svého majetku v mezích zákona (tzn. bez vzniku trestní odpovědnosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6154,95 %54,95 %  
Ne4540,54 %40,54 %  
morálně ano, v reálu bohužel ne 10,9 %0,9 %  
Ano. Pouze však zařízení, která by dotyčného (např. zloděje) nezabila. Udržela by ho např. na místě, do příjezdu policie.10,9 %0,9 %  
nevím10,9 %0,9 %  
Ne. Neb mám pocit, že jsou jisté hraniční podmínky, kdy může být trestné.10,9 %0,9 %  
I mimo meze, pokud jde někdo krást, musí počítat s nejhorším.10,9 %0,9 %  

Graf

2. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má majetek zabezpečen automatickým obranným zařízením?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám nikoho9083,33 %81,08 %  
Ano, znám 1-21110,19 %9,91 %  
Ano, znám jich 3 a více54,63 %4,5 %  
nevím10,93 %0,9 %  
PES???10,93 %0,9 %  

Graf

3. Souhlasíte s používáním automatických obranných zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8172,97 %72,97 %  
Ne2219,82 %19,82 %  
pouze v rámci armády10,9 %0,9 %  
pouze pokud zloději neublíží, jen ho vylekají10,9 %0,9 %  
Ano, pokud nezabíjí, ale pouze např. uvězní10,9 %0,9 %  
nevím10,9 %0,9 %  
nemám pro to dostupné informace10,9 %0,9 %  
ano, ale dle způsobu obrany. Automatický odstřel po vstupu na pozemek není vhodný...10,9 %0,9 %  
ne, pokud může smrtelně ohrozit nevinné10,9 %0,9 %  
ano, pokud neublíží nevinným10,9 %0,9 %  

Graf

4. Z jakého důvodu (ne)souhlasíte s používáním automatických obranných zařízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Automatická obranná zařízení neposuzují situaci kdy spustí, může dojít k zranění "nesprávné" osoby.

castle doctrine

i když to asi zákon u nás nepovoluje, já razím heslo, můj pozemek, můžu si dělat co chci..a nikdo nezvaný tam nemá co dělat, tak ať pak nese následky

jak vyplývá z ústavy, všichni máme právo na obydlí a majetek, tudíž i na jeho ochranu a obranu

je doba zlá a je třeba se přeci jen trochu chránit

je to prostě automatické, samozřejmě ale i tady musí být omezení....

Každý by měl mít možnost ochránit své osobní vlastnictví.

Každý by měl mít právo bránit si svůj majetek

každý má právo bránit svou osobu a majetek

Každý má právo chránit svůj majetek

Každý má právo chránit svůj život, zdraví a majetek.

Každý má právo zabezpečit svůj majetek jakýmkoli možným způsobem. Pokud někdo tento majetek ohrozí a nedbá varování, musí počítat s náležitými následky.

Každý si musí svůj majetek nějak chránit

Každý zloděj či násilník musí počítat s ohrožením sebe. Zločinnost roste, stát nestačí či je laxní k ochraně majetku i občanů vůbec.

Kdyz nekdo krade, tak at trpi. Kdyz se za kradez jemu nic nestane, nemelo by se za jeho zraneni stat nic me. Je na soukromem pozemku, tj. na vlastni nebezpeci.

Když jde krást a pod., musí počítat s obranou majitele, dobře ví, že tam nemá co dělat.

když už je někdo tak odvážný, že vstupuje na cizí majetek, tak by měl počítat se ztrátami a ne že se mu nic nestane a ještě ho pohostím.

lidi by meli mit pravo adekvatne chranit svuj majetek

mám právo si chránit majetek a cizí člověk tu nemá co dělat

Možnost zneužití

Musíme se nějak bránit proti zlodějům

Může ublížit někomu, kdo o to nestojí. Například v bytě začne hořet, majitel v práci, obranné zařízení v provozu, hasiči vykopnou dveře a prvního to sejme. Já už bych teda osobně v pokračování zásahu měl strach pokračovat, jelikož kdoví co číhá za rohem. Taková sice je sice málo pravděpodobná, ale pravděpodobná stále je. Navíc se to stane párkrát a hasiči začnou protestovat, že se na nějakej požár můžou vy...., když neví, jeslti je tam něco nesejme. Nicméně to jde ruku v ruce se zákonnou úpravou, prací policie, jejich platy a pravomocemi, totéž se týká soudů. Pokud budeme lidově řečeno "chránit zloděje", tak se není čemu divit, že tato zařízení jsou někde v provozu.

může ublížit zbytečně někomu kdo nebyl zamýšlen

myslím že právo chránit svůj majetek by mělo být garantováno zákonem, přiměřeným způsobem a přiměřenými prostředky

nebezpečí úrazu pro lidi i zvířata

Nejsem přítelem násilí, je sice pravda, že nikdo nemá co pohledávat na cizím pozemku, ale pokud je zde vážně zraněn nebo zabit automatickým zařízením, pak se může spirála násilí rozběhnout do nekonečna...

nelze zamezit zranění náhodných osob (děti) nebo zvířat

nemají být automatické ,ty bývají nepřiměřené

Není jiná obrana proti opakovanému vykrádání

Neschopnost Policie odhalit majetkovou trestnou činnost. Prevence - budou-li ho užívat všichni.

neveřím že jsou neomylná

Nikdo nemá právo ohrožovat mě ani můj majetek a je jeho problém, pokud se o to pokusí, že narazí na obranný systém.

Nikdo nezvaný by neměl mít přístup na soukromí oplocený pozemek či dům.

Nikdy nevíte, kdo tam poleze. Zvláště na chalupách se nemusí nikdo měsíc objevit, aby zavolal záchranu.

Obrana majetku není věcí občanů, ale Policie ČR.

Obrana vlastního majetku, ať je provedena jakýmkoliv způsobem, je podle mne oprávněná.

Ochrana majetku ve vlastním vlastnictví. Zloději nesmí krást.

Ochrana majetku, zloděj když chce krást musí jít s vědomím, že se mu může něco stát. A ne s vědomím, že když ho nechytne policie tak je v suchu a nic se mu nestane. A nehledě na to, že když se mu náhodou něco stane tak ještě vysoudí miliony za ublížení na zdraví.

Pokud bráním svůj majetek. Každý, kdo vstoupí na cizí pozemek, si musí být vědom rizika.

Pokud někdo leze někam, kam nemá, měl by počítat s tím, že to nemusí dopadnout dobře.

potřeba chránit svůj majetek

protože je na světě čím dál víc grázlů a policie s tím nic nedělá, tudíž nám nezbývá než sebe, své blízké a majetek chránit jinak

Protože nelze vyloučit zranění či majetkovou újmu jiného

protože roste kriminalita a stoupá agrese pachatelů

Protože stát tuto problematiku neřeší!

Snadno může dojít ke zranění nevinné osoby

souhlasím

Souhlasím s autom. zařízením, konečně dojde na ty šmejdy, kteří nechtějí dělat.

souhlasim,ale ne vpripade smrti

stát není schopen ochránit soukromý majetek, proto ho musí chránit občan sám

Většinou je potrestán majitel,než ten co krade.

vse se da zneuzit a nektere typy lidi, kteri touzi po moci, by je stoprocentne zneuzily

záleží podle druhu, nesouhlas pokud může smrtelně zranit nebo bránit zásahu IZS

5. Použili byste, Vy osobně, automatické obranné zařízení k ochraně svého majetku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6054,05 %54,05 %  
Ne4439,64 %39,64 %  
asi ano 21,8 %1,8 %  
zatím tu potřebu necítím10,9 %0,9 %  
Majetku ne, rodiny ano.10,9 %0,9 %  
pokud by to bylo nezbytně nutné10,9 %0,9 %  
Ne, protože jsou v dnešní době i jiné alternativy (alarmy).10,9 %0,9 %  
v současnosti ne10,9 %0,9 %  

Graf

6. Myslíte si, že ten, kdo použije automatické obranné zařízení v mezích nutné obrany má přesto důvod obávat se trestní odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7264,86 %64,86 %  
Ne2219,82 %19,82 %  
Nevím21,8 %1,8 %  
Bohužel ano, soudy rozhodují v těchto věcech často na základě politické poptávky a v rozporu s morálkou.10,9 %0,9 %  
Ne. Podle mě jedinou výjimkou by bylo, kdyby ho systém zamknul a přivolal majitele a PČR. Zranit by ho nesměl. Nejsme v Americe! 10,9 %0,9 %  
v České republice se takový člověk obávat musí, viz případy z minulých let.10,9 %0,9 %  
u nás je možný všechno, lekne se dostane infarkt a odsoudí ještě nakonec mě, nedivila bych se10,9 %0,9 %  
v této republice nikdy není nic bez trestu.10,9 %0,9 %  
nutná obrana je nějak definovaná, a pokud utočite na život pri kradezi ak to není přiměřené10,9 %0,9 %  
v současnosti ano10,9 %0,9 %  
neměl by mít, bohužel realita je jiná.10,9 %0,9 %  
v tomhle státě jo, zločinec má navrch10,9 %0,9 %  
záleží na výroku soudu a výkladu definice meze nutné obrany10,9 %0,9 %  
ano, v ČR = neprávní stát10,9 %0,9 %  
Za soucasnych zakonu, myslim, ze ano10,9 %0,9 %  
záleží na individuálním posouzení10,9 %0,9 %  
Neměl by.10,9 %0,9 %  
u ná , bohužel, ano10,9 %0,9 %  

Graf

7. Je, podle Vás, dovoleno usmrtit útočníka při ochraně majetku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5452,43 %48,65 %  
Ano3130,1 %27,93 %  
záleží na situaci21,94 %1,8 %  
nerozumím otázce, samozřejmě, že je to možné, otázkou zůstává, zda je to správné a v mezích zákona10,97 %0,9 %  
Jen v ohrožení vlastního života.10,97 %0,9 %  
V Česku je z toho téměř vždy problém10,97 %0,9 %  
asi ne , ale nekdy se nedivím 10,97 %0,9 %  
Pokud me neohrozuje na zivote, tak ne 10,97 %0,9 %  
ne, ale mělo by to být dovoleno10,97 %0,9 %  
je li ohrožen něčí život10,97 %0,9 %  
pokud to nebude s úmyslem zabít, ale jen chránit10,97 %0,9 %  
Nejspíše ano - př. Do objektu vnikne zloděj i přes výstražné působení psa. Ten, kdo jde krást musí počítat s tím, že přitom může být usmrcen. Nemůžeme po majiteli chtít, aby byl pes zavřen, aby tak rušitel zákona nepřišel k újmě.10,97 %0,9 %  
Usmrtit ne, zbraň by neměla být střelná a neměla by ohrožovat život útočníka, cílem by mělo být ho pouze poranit10,97 %0,9 %  
Ano, ale pouze v případě, že se útočník vloupá přímo do zamčeného a uzavřeného bytu či domu. Když někdo vypáčí zavřené dveře, tak tam nejde zřejmě s dobrým úmyslem.10,97 %0,9 %  
pokud on na mě zaútočí se zbraní, tak jo pokud chráním už vlastní život10,97 %0,9 %  
Chránit majetek ano, ale ne cíleně ho usmrtit. Permanentně zmrzačit, klíďo - Useknout nohu, ruku, atd...10,97 %0,9 %  
Ano, ale pachatel v ČR má větší právní ochranu než oběť10,97 %0,9 %  
úmyslně ne, pouze v případě nutné obrany10,97 %0,9 %  
záleží na okolnostech, ozbrojení zloděje10,97 %0,9 %  

Graf

8. Příklad: Majitel již několikrát vykradené chaty si tuto zabezpečí automatickým obranným zařízením. Chata je oplocená, uzamknutá, pečlivě označena výstražnými obrázkovými i textovými tabulkami, které varují před obranným zařízením. Do chaty přesto vnikne dítě a je zařízením usmrceno. Měl by být majitel chaty trestně odpovědný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6054,05 %54,05 %  
Ano3329,73 %29,73 %  
Smrt, smrt, smrt!10,9 %0,9 %  
Život je nejcennější majetek na světě.10,9 %0,9 %  
jak tam mohlo vniknout?10,9 %0,9 %  
no tak to fakt těžko říct...10,9 %0,9 %  
to je těžký neměl ,nikdo nema co dělat na cizím pozemku , ale dítěte by mě bylo určitě lito pokad by to byla klukovina 10,9 %0,9 %  
to záleží...10,9 %0,9 %  
podle mě ne, když to má zabezpečené. S malým dítětem chodí rodiče a mají si ho hlídat a větší umí číst10,9 %0,9 %  
jak může dítě vstoupit do oplocené uzamknuté chaty? a proč by to dělalo? Pokud tam jde krást tak je to pachatel stejně jako dospělý a mělo by vědět co se mu může stát a nelézt tam.10,9 %0,9 %  
nedokážu posoudit10,9 %0,9 %  
nevím je to sporné10,9 %0,9 %  
Majitel chaty ne, trestně odpovědný by měl být zákonný zástupce dítěte, případně ten, kdo měl zrovna na starosti10,9 %0,9 %  
Ne. Toto je vina rodičů.10,9 %0,9 %  
záleží na charakteru instalovaného zařízení10,9 %0,9 %  
Za dítě je odpovědný rodič (zákonný zástupce), takže je tato otázka opět sporná. Asi by se mělo vyhodnocovat individuálně. Pokud je známo, že je dítě recidivista (problémové, nepřízpůsobivé dítě), tak nejspíš neměl :-)10,9 %0,9 %  
odpovědný je především rodič dítěte. Poté dítě (definuj dítě), které podle kontextu otázky vědelo co dělá když se dostalo přes pasivní zabezpečení. Záleží na konkrétním případu, nicméně povolení takových zařízení by mohlo vést k jejich zneužívaní.10,9 %0,9 %  
záleží na individuálním posouzení10,9 %0,9 %  
Toto je nesmysl. Dítě nemůže překonat dobré obranné zařízení.10,9 %0,9 %  
co je to dítě, co rodiče, proč mu nevysvětlili, že na cizí se nesahá10,9 %0,9 %  

Graf

9. Měla by být, podle Vás, problematika automatických obranných zařízení výslovně upravena v zákoně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9588,79 %85,59 %  
Ne1211,21 %10,81 %  

Graf

10. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6760,36 %60,36 %  
Muž4439,64 %39,64 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-303430,63 %30,63 %  
18-243329,73 %29,73 %  
41-502018,02 %18,02 %  
51 a více1210,81 %10,81 %  
31-401210,81 %10,81 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5751,35 %51,35 %  
Střední s maturitou3935,14 %35,14 %  
Střední bez maturity / vyučen119,91 %9,91 %  
Základní43,6 %3,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že je možné použít automatické obranné zařízení na ochranu svého majetku v mezích zákona (tzn. bez vzniku trestní odpovědnosti)?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, znám 1-2 na otázku 2. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má majetek zabezpečen automatickým obranným zařízením?

5. Použili byste, Vy osobně, automatické obranné zařízení k ochraně svého majetku?

  • odpověď Ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Souhlasíte s používáním automatických obranných zařízení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je možné použít automatické obranné zařízení na ochranu svého majetku v mezích zákona (tzn. bez vzniku trestní odpovědnosti)?

2. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má majetek zabezpečen automatickým obranným zařízením?

3. Souhlasíte s používáním automatických obranných zařízení?

5. Použili byste, Vy osobně, automatické obranné zařízení k ochraně svého majetku?

6. Myslíte si, že ten, kdo použije automatické obranné zařízení v mezích nutné obrany má přesto důvod obávat se trestní odpovědnosti?

7. Je, podle Vás, dovoleno usmrtit útočníka při ochraně majetku?

8. Příklad: Majitel již několikrát vykradené chaty si tuto zabezpečí automatickým obranným zařízením. Chata je oplocená, uzamknutá, pečlivě označena výstražnými obrázkovými i textovými tabulkami, které varují před obranným zařízením. Do chaty přesto vnikne dítě a je zařízením usmrceno. Měl by být majitel chaty trestně odpovědný?

9. Měla by být, podle Vás, problematika automatických obranných zařízení výslovně upravena v zákoně?

10. Jste muž či žena?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je možné použít automatické obranné zařízení na ochranu svého majetku v mezích zákona (tzn. bez vzniku trestní odpovědnosti)?

2. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má majetek zabezpečen automatickým obranným zařízením?

3. Souhlasíte s používáním automatických obranných zařízení?

5. Použili byste, Vy osobně, automatické obranné zařízení k ochraně svého majetku?

6. Myslíte si, že ten, kdo použije automatické obranné zařízení v mezích nutné obrany má přesto důvod obávat se trestní odpovědnosti?

7. Je, podle Vás, dovoleno usmrtit útočníka při ochraně majetku?

8. Příklad: Majitel již několikrát vykradené chaty si tuto zabezpečí automatickým obranným zařízením. Chata je oplocená, uzamknutá, pečlivě označena výstražnými obrázkovými i textovými tabulkami, které varují před obranným zařízením. Do chaty přesto vnikne dítě a je zařízením usmrceno. Měl by být majitel chaty trestně odpovědný?

9. Měla by být, podle Vás, problematika automatických obranných zařízení výslovně upravena v zákoně?

10. Jste muž či žena?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Plachá, M.Pohled laické veřejnosti na automatická obranná zařízení (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36974.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.