Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Negativní jevy na pracovišti

Negativní jevy na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vogelová
Šetření:11. 02. 2014 - 18. 02. 2014
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tento dotazník je určen všem, kteří pracují v zaměstnaneckém poměru. Cílem průzkumu je zjištění míry výskytu negativních společenských jevů na pracovištích a možných příčin jejich vzniku. Výsledky použiji ve své diplomové práci.

Mockrát děkuji za Váš čas!

Lucie Vogelová

Odpovědi respondentů

1. Jaká je délka Vašeho zaměstnaneckého poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 let a více4630,26 %30,26 %  
3 - 10 let4227,63 %27,63 %  
od 1 do 3 let4026,32 %26,32 %  
do 1 roku2415,79 %15,79 %  

Graf

2. Jaká je velikost firmy, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 300 zaměstnanců5536,18 %36,18 %  
do 50 zaměstnanců4529,61 %29,61 %  
50 - 100 zaměstnanců2717,76 %17,76 %  
101 - 300 zaměstnanců2516,45 %16,45 %  

Graf

3. Jste spokojen/a se vztahy na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8052,63 %52,63 %  
ano3422,37 %22,37 %  
spíše ne2516,45 %16,45 %  
ne138,55 %8,55 %  

Graf

4. Jaká je úroveň komunikace na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá7046,05 %46,05 %  
dobrá4126,97 %26,97 %  
spíše špatná3523,03 %23,03 %  
špatná63,95 %3,95 %  

Graf

5. Probíhá řešení konfliktů na Vašem pracovišti hned po jejich vzniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4932,24 %32,24 %  
ano, panuje zde snaha o snížení konfliktů na minimum3724,34 %24,34 %  
spíše ne2617,11 %17,11 %  
ne, řešením konfliktů se nikdo moc nezabývá2113,82 %13,82 %  
ne, s řešením se čeká1912,5 %12,5 %  

Graf

6. Jsou Vaši nadřízení ochotni řešit Váš problém, když je o to požádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano7851,32 %51,32 %  
ano, vždy3925,66 %25,66 %  
vetšinou ne3221,05 %21,05 %  
ne, nikdy31,97 %1,97 %  

Graf

7. Byl/a jste někdy na Vašem pracovišti nějakým způsobem diskriminován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12783,55 %83,55 %  
věk21,32 %1,32 %  
jen jsem se kamarádkám zmínila,že bych chtěla odcestovat a žít jinde z ČR a poté jsem se dozvěděla, že to slyšela paní vedoucí a chystá plán,jak mě nechat vyhodit..mimo to jsem se jí nelíbila delší dobu,možná kvůli tetováním10,66 %0,66 %  
pohlaví10,66 %0,66 %  
z důvodu toho, že můj otec je Pan ředitel. A někteří "kolegové"si myslí, že se mi nadržuje.10,66 %0,66 %  
z důvodu mého věku10,66 %0,66 %  
na povýšení byli upřednostněni méně zkušení kolegové10,66 %0,66 %  
psát to nebudu10,66 %0,66 %  
Z důvodu, že jsem se veřejně postavila na stranu šikanovaného zaměstnance - posléze jsem se stala objektem šikany taky, ale v menší míře, druhotně.10,66 %0,66 %  
nebyly předávány důležité informace 10,66 %0,66 %  
osobní10,66 %0,66 %  
nejmladší z kolektivu, méně zkušeností10,66 %0,66 %  
přechod z jiného místa10,66 %0,66 %  
vyloučení z kolektivu 10,66 %0,66 %  
VYSOKÝ VĚK10,66 %0,66 %  
bossing10,66 %0,66 %  
neochota lézt někomu do zadku10,66 %0,66 %  
ženské pohlaví, mateřská10,66 %0,66 %  
nedržím "hubu a krok" - promiňte ten výraz10,66 %0,66 %  
měla jsem větší znalosti a zkušenosti, než protivníci10,66 %0,66 %  
žena10,66 %0,66 %  
vztahy10,66 %0,66 %  
vyšší věk10,66 %0,66 %  
pohlaví, věk, rodina10,66 %0,66 %  
šéf je manžel10,66 %0,66 %  

Graf

8. Býváte někdy vystaven/a urážkám a posměškům ze strany kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11173,03 %73,03 %  
občas3321,71 %21,71 %  
často63,95 %3,95 %  
pravidelně21,32 %1,32 %  

Graf

9. Máte pocit, že je Vám přidělována práce pod Vaši úroveň nebo naopak nad Vaše síly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8052,63 %52,63 %  
občas5838,16 %38,16 %  
často95,92 %5,92 %  
pravidelně53,29 %3,29 %  

Graf

10. Býváte někdy fyzicky napadán/a někým z kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14494,74 %94,74 %  
občas74,61 %4,61 %  
často10,66 %0,66 %  

Graf

11. Když je někdo na pracovišti urážen, ponižován nebo fyzicky napadán, jak se chováte Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u nás k takovému chování nedochází8052,63 %52,63 %  
zakročím5334,87 %34,87 %  
nevšímám si toho159,87 %9,87 %  
připojuji se42,63 %2,63 %  

Graf

12. Chováte se někdy na pracovišti agresivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy11676,32 %76,32 %  
někdy ano3221,05 %21,05 %  
často31,97 %1,97 %  
pravidelně10,66 %0,66 %  

Graf

13. Odnášíte si z firmy věci, které jsou majetkem zaměstnavatele?

( Od toaletního papíru, kávy, kancelářských potřeb až po nářadí a vybavení firmy.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10971,71 %71,71 %  
už se to stalo3422,37 %22,37 %  
často63,95 %3,95 %  
pravidelně31,97 %1,97 %  

Graf

14. Berete si někdy něco, co patří Vašim spolupracovníkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13790,13 %90,13 %  
už se to stalo117,24 %7,24 %  
pravidelně31,97 %1,97 %  
často10,66 %0,66 %  

Graf

15. Využíváte firemní auto, notebook, telefon k soukromým účelům, i když si to zaměstnavatel nepřeje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11877,63 %77,63 %  
už se to stalo2516,45 %16,45 %  
pravidelně53,29 %3,29 %  
často42,63 %2,63 %  

Graf

16. Vyřizujete si v práci své osobní záležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
už se to stalo8656,58 %56,58 %  
ne3221,05 %21,05 %  
často2113,82 %13,82 %  
pravidelně138,55 %8,55 %  

Graf

17. Chováte se někdy úmyslně tak, aby jste poškodil/a pověst nebo majetek zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14192,76 %92,76 %  
už se to stalo85,26 %5,26 %  
často21,32 %1,32 %  
pravidelně10,66 %0,66 %  

Graf

18. Chováte se někdy úmyslně tak, aby jste poškodil/a pověst nebo majetek někoho ze spolupracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13991,45 %91,45 %  
už se to stalo106,58 %6,58 %  
občas31,97 %1,97 %  

Graf

19. Chodíte někdy pozdě do práce, aniž by to mělo vážný důvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10569,08 %69,08 %  
už se to stalo3321,71 %21,71 %  
občas106,58 %6,58 %  
pravidelně42,63 %2,63 %  

Graf

20. Máte v práci časté absence, aniž by příčinou byla opravdu nemoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13890,79 %90,79 %  
už se to stalo85,26 %5,26 %  
často42,63 %2,63 %  
pravidelně21,32 %1,32 %  

Graf

21. Býváte někdy v práci pod vlivem alkoholu nebo drog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12984,87 %84,87 %  
už se to stalo1912,5 %12,5 %  
občas31,97 %1,97 %  
pravidelně10,66 %0,66 %  

Graf

22. Jaký vztah máte k firmě, ve které pracujete?

Stačí popsat několika slovy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

:-(

"Koho chleba jíš, toho píseň zpívej."

Bez práce nejsou koláče.

běžný pracovní

Celkově dobrý

cool

Čistě pracovní vztah

Čiste pracovni.

Dobry

Dobrý

dobrý

dobrý

Dobry

dobrý

dobrý

dobry

dobrý

dobrý

dobry

dobrý,

dobrý, jsem spokojena..

dobrý, loajální

Dobrý, neboť za tu dobu co zde pracuji jsem neměla vážný konflikt a má pani vedoucí se snaží řešit problémy které nastanou hned - vzájemně sí vycházíme vstříc.

dobrý, někdy i legrace

dobrý, nikterak nechválím, ale jsem spokojená s tím co je

docela dobrý

firma nepodporuje a nemotivuje sve zamestnance, nadbytek pracovnich hodin neni rekompensovan, spise negativni nalada

Firmu jako takovou mám moc rád. Současné vedení nikoliv.

Chce to změnu! Buď z mé strany, nebo ze strany zaměstnavatele.

Jak kdy

jako zaměstnanec

jde to

je to jen práce, nic víc

je to moje práce

Je to něco jako moje rodina.

Je to práce

je to pro mne jen práce

je to zaměstnavatel, který mě platí

Již tam nepracuji,samotná práce mě bavila,k firmě kladný vztah nemám.

Jsem hrdá a jsem ráda, že zde mohu pracovat. Na tom se podílí nejen firma jako taková ale podstatnou měrou osobnost mé přímé nadřízené.

jsem hrdá na svou práci

Jsem hrdá na to, kde pracuji. Zatím bych neměnila.

jsem loajálná k zaměstnavateli

Jsem poměrně spokojený zaměstnanec.

jsem rada, ze tam jsem

JSEM SPOKOJENA

jsem spokojená

jsem ve výpovědní lhůtě z mé strany - demotivace ředitelkou - nestará se vůbec o firmu a hledá na nás jen chyby, neumí pochválit, zato pro příležitosti k ponížení nechodí daleko

jsme spokojena a vnímám ji kladně

K firmé mám kladný vztah, je zdrojem mého živobytí.

K firmě příznivý, k vedení velmi nepříznivý

Když bych nebyla spokojená, tak bych prostě šla jinam. O schopné lidi se firmy v oboru stále přetahují.

kladný

Kladný

kladný

Kladný

Kladný

Kladny

kladný

kladný

Kladný

Kladny, je to tam zazitek

kladný,baví mě v této firmě pracovat.

Kladný. Když něco potřebuje zaměstnavatel nad rámec povinností, udělá se to a nelicituje o tom, co za to, na druhou stranu když pracovník potřebuje něco málo vyřídit v pracovní době, může. S drobnostmi se zachází velkoryseji, tu se použije pracovní materiál pro vlastní potřebu, tu soukromý pro pracovní potřebu, je-li to vyvážené. Fungovat musíme dobře ve vlastním zájmu.

krásný

leze mi na nervy

loajalita, přátelskost, laskavost..

loajální

loajální

loajální

loajální

Loajální, ale pořád je to "jen" práce.

loajální, jsem součástí středního managmentu

Loajální. Celkově jsem spokojena.

Loajální.

loayální

lojalita

loyální

mám ji ráda

Mam pocit ze karatsky

milý

mírně pozitivní

na nože

negativní

nemám k ní vztah

Nepříliš odbrý.

Neutrální

Neutrální

Neutralni

neutrální

neutrální, je to práce (ne koníček)

Neutrální. Splním si své povinnosti a o víc se nestarám.

nevím

nežiju pro ní jenom prostě pracuju.

nic moc

Nic moc

Nijak osobní, chodím tam do práce a snažím se ji vykonávat co nejlépe.

nijaký

normální

Normální, je to vzájemná, oboustranně dobrovolná spolupráce.

Normální...

Obdivuji ji.

ok

pozitivni

pozitivní

pozitivní

pozitivní,

POZITIVNI.

Práce je mým koníčkem, pracovní prostředí je přátelské, chodím do práce ráda.

práce mne baví

pracovat musím a za dobrou práci mám přiměřenou odměnu

pragmatický - jsem ráda že platí včas

převážně kladný

ryze pracovní

Spíše dobrý

Spíše kladný.

Spíše negativní, ale práce mne živí, takže postupuji podle hesla: "Čí chleba jíš, toho píseň zpívej."

spíše neutrální až negativní.. chybí komunikace, motivace..

spíše pozitivní

spokojená

Středně dobrý

Téměř žádný, slouží pouze jako zdroj financí.

ucházející, výborný pracovní kolektiv ale prace je... je to statni sprava, a nikdo vlastne netouzi po tom, aby se to delalo spravne tak jak ma nebo aby neco fungovalo, pocit frustrace ze konani a snaha o zlepseni je zbytecna a nikdo o ni neusiluje

V zásadě loajální, práce je smysluplná

vážím si toho, že mám práci, která je slušne zaplacena

Ve směs pozitivní

velice dobrý.

Velice kladny, loajalni

Velice loajální.

velice si vážím svého zaměstnavatele a stejně tak si váží on.

velmi dobrý

velmi dobrý

velmi dobrý

velmi dobrý

velmi dobrý

velmi kladny, jsem zde jiz 11 let

vesměs pozitivní s příměsí zklamání z fungování firmy

víceméně kladný

výborný

Vzhledem k postoji nadřízených (manažerů společnosti), zastávám stejný postoj. Nedávám ho najevo. Tedy záměrně nepoškozuji firmu, ale nepřispívám k rozvoji.

Vztah z mé strany k firmě ve které pracuji je dobrý, mám velice rád firmu ve které pracuji.

x

zaměstanenec

Zaměstnavatel mě platí, podle toho se tedy chovám.

zaměstnavatel, žádné silné vazby k němu nemám, práce mě baví, nekonfilitní zaměstnanci, není zde rivalita

zatím nic moc

Zatím v pohodě.

Ze začátku celkem vpořádku.

žádný

žádný

živí mě

23. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11374,34 %74,34 %  
muž3925,66 %25,66 %  

Graf

24. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 35 let5536,18 %36,18 %  
36 - 45 let4428,95 %28,95 %  
do 25 let2818,42 %18,42 %  
nad 45 let2516,45 %16,45 %  

Graf

25. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7348,03 %48,03 %  
středoškolské5334,87 %34,87 %  
vyučen/a s maturitou106,58 %6,58 %  
vyšší odborné95,92 %5,92 %  
vyučen/a63,95 %3,95 %  
základní10,66 %0,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je délka Vašeho zaměstnaneckého poměru?

2. Jaká je velikost firmy, ve které pracujete?

3. Jste spokojen/a se vztahy na Vašem pracovišti?

4. Jaká je úroveň komunikace na Vašem pracovišti?

5. Probíhá řešení konfliktů na Vašem pracovišti hned po jejich vzniku?

6. Jsou Vaši nadřízení ochotni řešit Váš problém, když je o to požádáte?

7. Byl/a jste někdy na Vašem pracovišti nějakým způsobem diskriminován/a?

8. Býváte někdy vystaven/a urážkám a posměškům ze strany kolegů?

9. Máte pocit, že je Vám přidělována práce pod Vaši úroveň nebo naopak nad Vaše síly?

10. Býváte někdy fyzicky napadán/a někým z kolegů?

11. Když je někdo na pracovišti urážen, ponižován nebo fyzicky napadán, jak se chováte Vy?

12. Chováte se někdy na pracovišti agresivně?

13. Odnášíte si z firmy věci, které jsou majetkem zaměstnavatele?

14. Berete si někdy něco, co patří Vašim spolupracovníkům?

15. Využíváte firemní auto, notebook, telefon k soukromým účelům, i když si to zaměstnavatel nepřeje?

16. Vyřizujete si v práci své osobní záležitosti?

17. Chováte se někdy úmyslně tak, aby jste poškodil/a pověst nebo majetek zaměstnavatele?

18. Chováte se někdy úmyslně tak, aby jste poškodil/a pověst nebo majetek někoho ze spolupracovníků?

19. Chodíte někdy pozdě do práce, aniž by to mělo vážný důvod?

20. Máte v práci časté absence, aniž by příčinou byla opravdu nemoc?

21. Býváte někdy v práci pod vlivem alkoholu nebo drog?

22. Jaký vztah máte k firmě, ve které pracujete?

23. Jakého jste pohlaví?

24. Jaký je Váš věk?

25. Jaké je Vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je délka Vašeho zaměstnaneckého poměru?

2. Jaká je velikost firmy, ve které pracujete?

3. Jste spokojen/a se vztahy na Vašem pracovišti?

4. Jaká je úroveň komunikace na Vašem pracovišti?

5. Probíhá řešení konfliktů na Vašem pracovišti hned po jejich vzniku?

6. Jsou Vaši nadřízení ochotni řešit Váš problém, když je o to požádáte?

7. Byl/a jste někdy na Vašem pracovišti nějakým způsobem diskriminován/a?

8. Býváte někdy vystaven/a urážkám a posměškům ze strany kolegů?

9. Máte pocit, že je Vám přidělována práce pod Vaši úroveň nebo naopak nad Vaše síly?

10. Býváte někdy fyzicky napadán/a někým z kolegů?

11. Když je někdo na pracovišti urážen, ponižován nebo fyzicky napadán, jak se chováte Vy?

12. Chováte se někdy na pracovišti agresivně?

13. Odnášíte si z firmy věci, které jsou majetkem zaměstnavatele?

14. Berete si někdy něco, co patří Vašim spolupracovníkům?

15. Využíváte firemní auto, notebook, telefon k soukromým účelům, i když si to zaměstnavatel nepřeje?

16. Vyřizujete si v práci své osobní záležitosti?

17. Chováte se někdy úmyslně tak, aby jste poškodil/a pověst nebo majetek zaměstnavatele?

18. Chováte se někdy úmyslně tak, aby jste poškodil/a pověst nebo majetek někoho ze spolupracovníků?

19. Chodíte někdy pozdě do práce, aniž by to mělo vážný důvod?

20. Máte v práci časté absence, aniž by příčinou byla opravdu nemoc?

21. Býváte někdy v práci pod vlivem alkoholu nebo drog?

22. Jaký vztah máte k firmě, ve které pracujete?

23. Jakého jste pohlaví?

24. Jaký je Váš věk?

25. Jaké je Vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vogelová, L.Negativní jevy na pracovišti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://37140.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.