Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > recyklace odpadu

recyklace odpadu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Langrova
Šetření:24. 02. 2014 - 08. 03. 2014
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je určen pro studenty střední škol a učilišť. Je zaměřen na zjištění, jakým způsobem je v současné době zařazena výuka ekologie, enviromentalní výchovy a pod. do výuky  na jednotlivých školách. Tento průzkum bude součástí mé bakalářské práce a zabere Vám 3minuty.  Děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8876,52 %76,52 %  
muž2723,48 %23,48 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-265850,43 %50,43 %  
16-203833,04 %33,04 %  
nad 261513,04 %13,04 %  
0-1543,48 %3,48 %  

Graf

3. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě9582,61 %82,61 %  
na venkově2017,39 %17,39 %  

Graf

4. Na jakém typu školy studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné7464,35 %64,35 %  
střední odborná škola2622,61 %22,61 %  
gymnásium1210,43 %10,43 %  
odborné učiliště21,74 %1,74 %  
základní škola10,87 %0,87 %  

Graf

5. Měli jste ve vyuce/budete mit ve vyuce předmět, ve kterém byste se dozvěděli něco o recyklaci odpadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6758,26 %58,26 %  
Ekologie54,35 %4,35 %  
biologie32,61 %2,61 %  
životní prostředí21,74 %1,74 %  
Občanská nauka21,74 %1,74 %  
rodinná výchova21,74 %1,74 %  
občanská výchova21,74 %1,74 %  
Základy přírodních věd21,74 %1,74 %  
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Geografia10,87 %0,87 %  
Obcanska vychova10,87 %0,87 %  
obcanska vychova, prirodopis, biologie10,87 %0,87 %  
základní společenské vědy, občanská výchova10,87 %0,87 %  
zatím jsme se jen o tom bavili v Angličtině, měli jsme také na to psát esej10,87 %0,87 %  
Společensko-vědní základ10,87 %0,87 %  
humanni geografie? 10,87 %0,87 %  
Základy přírodních věd.10,87 %0,87 %  
rodinná výchova, občanská výchova 10,87 %0,87 %  
Péče o životní prostředí10,87 %0,87 %  
Ekonomie, chemie10,87 %0,87 %  
---10,87 %0,87 %  
člověk a svět, člověk a společnost, zeměpis, přírodopis,prvouka, přírodověda, projekty ve škole10,87 %0,87 %  
ZSV10,87 %0,87 %  
základy společenských věd, cizí jazyky, zeměpis10,87 %0,87 %  
Angličtina10,87 %0,87 %  
Ekonomie životního prostředí10,87 %0,87 %  
zboziznalstvi10,87 %0,87 %  
biologie, fyzika, chemie10,87 %0,87 %  
Občanská výuka10,87 %0,87 %  
společenské vědy10,87 %0,87 %  
zeměpis10,87 %0,87 %  
přirodopis10,87 %0,87 %  
životní prostřední10,87 %0,87 %  
Zbožíznalství10,87 %0,87 %  
chemie10,87 %0,87 %  
ekologie v hotelnictví10,87 %0,87 %  
nepamatuji si přesný název10,87 %0,87 %  
Životní prostředí a doprava (na VŠ)10,87 %0,87 %  
Environmentální edukace10,87 %0,87 %  

Graf

6. Z jakým materiálů jste se učili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet5547,83 %47,83 %  
materiály od učitele5346,09 %46,09 %  
učebnice4942,61 %42,61 %  
letáky neziskových organizací (Veronica, EKO-KOM,…)1916,52 %16,52 %  
nemeli jsme předmět, omg10,87 %0,87 %  
neměli jsme předmět10,87 %0,87 %  
010,87 %0,87 %  
prezentace od pedagoga10,87 %0,87 %  
neučili10,87 %0,87 %  
přednášky10,87 %0,87 %  
neučila10,87 %0,87 %  
z žádných10,87 %0,87 %  
neučili jsme se10,87 %0,87 %  
kombinace všech navržených možností10,87 %0,87 %  
neměli jsme tento předmět10,87 %0,87 %  
nemám takový předmět10,87 %0,87 %  
neučili jsme se o tom10,87 %0,87 %  
neměli jsme ve výuce10,87 %0,87 %  
neměli jsme žádný předmět10,87 %0,87 %  

Graf

7. Třídíte doma odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vždyotázka č. 9, občasotázka č. 9, častootázka č. 9, nikdyotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy6354,78 %54,78 %  
občas2723,48 %23,48 %  
často1412,17 %12,17 %  
nikdy119,57 %9,57 %  

Graf

8. Proč netřídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že tříděný odpad tedy ve skutečnosti není recyklován433,33 %3,48 %  
Málo místa na tříděný odpad v domácnosti325 %2,61 %  
Pohodlnost, lenost216,67 %1,74 %  
Nemám čas18,33 %0,87 %  
Nepřítomnost kontejnerů na tříděný odpad v místě bydliště18,33 %0,87 %  
Nedostatek informací proč, jak a co třídit18,33 %0,87 %  

Graf

9. Jaké typy odpadů třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plast9389,42 %80,87 %  
papír9086,54 %78,26 %  
sklo9086,54 %78,26 %  
baterie5149,04 %44,35 %  
oblečení, hadry5048,08 %43,48 %  
nebezpečný odpad (léky, baterie,...)4442,31 %38,26 %  
obaly od juice, mlík3533,65 %30,43 %  
kovy2625 %22,61 %  
biologický odpad2221,15 %19,13 %  
jiné54,81 %4,35 %  

Graf

10. V blízkosti vašeho bydliště máte kontejnery na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plast9692,31 %83,48 %  
papír9591,35 %82,61 %  
sklo9389,42 %80,87 %  
oblečení, hadry4341,35 %37,39 %  
obaly od juice, mlék3331,73 %28,7 %  
nebezpečné odpady (baterie, léky,...)2120,19 %18,26 %  
biologický odpad1514,42 %13,04 %  
kovy1211,54 %10,43 %  
jiné54,81 %4,35 %  

Graf

11. Kde všude třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma9288,46 %80 %  
ve škole3533,65 %30,43 %  
všude i na dovolené3028,85 %26,09 %  

Graf

12. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam, proč a jak třídit) za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečné9280 %80 %  
nedostatečné2219,13 %19,13 %  
o recyklaci vím vše21,74 %1,74 %  

Graf

13. Přimělo by Vás něco z níže uvedeného začít (více) recyklovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jistota, že tříděný odpad bude skutečně recyklován6657,39 %57,39 %  
Finanční zvýhodnění "třidičů" (zálohované pet-lahve, nižší poplatky za svoz komunálního odpadu...)5648,7 %48,7 %  
Dostatek (více) kontejnerů na tříděný odpad v místě bydliště4539,13 %39,13 %  
Přítomnost specifických kontejnerů (na bioodpad, nápojové kartony...)3833,04 %33,04 %  
Méně zaplněné kontejnery (dostatečná frekvence svozu)2824,35 %24,35 %  
Dostatek (více) informací proč a jak třídit odpad2420,87 %20,87 %  
Nic - již třídím vše1412,17 %12,17 %  

Graf

14. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím odpad, ale to je asi tak vše8271,3 %71,3 %  
snažím se zapojovat aktivně (např. recykluji, nakupuji ekologické výrobky, spolupracuji s organizacemi, apod.)2320 %20 %  
životní prostředí ani jeho ochrana mě nezajímají86,96 %6,96 %  
plus nikdy si neberiem plastové tašky z obchodu - asi tak 3 roky. Keď nejaké náhodou mám používam ich ako vrece na smeti. Tak zase menej kupujem aj tie. 10,87 %0,87 %  
ochrana přírody mě zajímá, nikoli však z pozice recyklace10,87 %0,87 %  
ne že bych se o to nějak zajímala, jen jsem asi dost líná, kdyby ale byly v mém okolí pouze kontejnery na třídění odpadu, tak bych to brala jako nutnost a odpad bych začala třídit10,87 %0,87 %  
ano je ale ne třídenim odpadu10,87 %0,87 %  
nevím10,87 %0,87 %  

Graf

15. Z recyklovaných PET lahví se vyrábí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oblečení610 %5,22 %  
obleceni35 %2,61 %  
nevím35 %2,61 %  
PET lahve35 %2,61 %  
niečo pre vojakov, myslím. A žeby nové pet lahve?11,67 %0,87 %  
provaz11,67 %0,87 %  
plast11,67 %0,87 %  
např. umělý textil11,67 %0,87 %  
nové pet láhve, jiný plast11,67 %0,87 %  
Plast, stavební materiály11,67 %0,87 %  
ostatní odpovědi dětské pleny
oblečení, propisky
např bundy nebo záchranné kruhy
petlahve
znova pet láhve, oblečení
nový plast např plastové latě na plot
silonové vlákno, jiné PET lahve
další pet lahve?
?
skoro vše
oblečení?
textil
výplně do peřin, bund apod.
Fleece, obaly na kabely,mobily,ploty,
hřiště
textil,
třeba i bundy :)
Oblečení, dětská hřiště
umělá vlákna sloužící jako náplň bund
polyesterové výrobky či oblečení (které je ale nepříjemné na nošení)
Někde jsem četla, že i látka na oblečení
nové pet lahve
...
další pet lahve, oblečení..
boty, mikiny
další pet lahve
Trička a jiné tkaniny.
fleecové mikiny, PET lahve
další pet láhve, igelitové tašky
fleecové mikiny
opet lahve
všechno možné
propisky
potahy na sedačky do aut
stany, baťohy, funkční prádlo, peněženky, atd.
oblečení a další PET lahve
mikiny
textilni vlakna
netuším
3965 %33,91 % 

Graf

16. Z recyklovaného papíru se vyrábí např.:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toaletní papír58,33 %4,35 %  
papir58,33 %4,35 %  
toaleťák23,33 %1,74 %  
noviny23,33 %1,74 %  
Papier, zošity, ...11,67 %0,87 %  
Desky11,67 %0,87 %  
toaletni papir, kartony na vajicka11,67 %0,87 %  
novinový papír11,67 %0,87 %  
nový papír11,67 %0,87 %  
Nábytek, papír11,67 %0,87 %  
ostatní odpovědi kartony a krabice
sešity, učebnice, toaletní papír
toaletní papír nebo noviny
sesit
knihy,
nový papír, kartony
Sesity
jiný papír, sešity, toaletní papír
další recyklovaný papír?
toaletní papír, papírové kapesníky
znova papír
tisk, noviny, toaletní papír
Toaletni papi
toaletní papír, obaly, noviny
noviny,toaletní papír
sešity, knihy
kartony, sešity, wcpapír
sešity
sešity, obaly na vajíčka, další recyklované papírové věci
Noviny, kartony na vajíčka
papírové jednorázové hygienické pomůcky
zase jiný papír, nižší kvality (WC, novinový, na obal na vajíčka atd.)
Letáky, toaletní papír
jiné papírové výrobky
kartony
obal na vajíčka, noviny, toaletní papír (a ruličky pro něj)
Toaletní papír a papírové kapesníčky.
toaletní potřeby
další papír - toaletní, časopisy atd
papír, stojany na vajíčka
nový papír (s přidáním nové buničiny, ale pořád je to šetření lesů)
hajzlák
krabice
papírové kapesníčky
plata na vajíčka
sešity, časopisy, toaletní papíry, krabice a různé papírové obaly
papír (sešity, bloky), toaletní papír
kartonaz
Roličky na toaletní papír
sešity, reklamní letáky využívá Lidl
4066,67 %34,78 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Kde žijete?

4. Na jakém typu školy studujete?

5. Měli jste ve vyuce/budete mit ve vyuce předmět, ve kterém byste se dozvěděli něco o recyklaci odpadů?

6. Z jakým materiálů jste se učili?

7. Třídíte doma odpad?

9. Jaké typy odpadů třídíte?

10. V blízkosti vašeho bydliště máte kontejnery na:

11. Kde všude třídíte odpad?

12. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam, proč a jak třídit) za:

13. Přimělo by Vás něco z níže uvedeného začít (více) recyklovat?

14. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Kde žijete?

4. Na jakém typu školy studujete?

5. Měli jste ve vyuce/budete mit ve vyuce předmět, ve kterém byste se dozvěděli něco o recyklaci odpadů?

6. Z jakým materiálů jste se učili?

7. Třídíte doma odpad?

9. Jaké typy odpadů třídíte?

10. V blízkosti vašeho bydliště máte kontejnery na:

11. Kde všude třídíte odpad?

12. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam, proč a jak třídit) za:

13. Přimělo by Vás něco z níže uvedeného začít (více) recyklovat?

14. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Langrova, T.recyklace odpadu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://37260.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.