Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Extremismus v ČR

Extremismus v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Bedřich
Šetření:17. 02. 2014 - 20. 02. 2014
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Prosím označte Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4569,23 %69,23 %  
Muž2030,77 %30,77 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 50 let4163,08 %63,08 %  
18 – 25 let2132,31 %32,31 %  
51 více let34,62 %4,62 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3960 %60 %  
vysokoškolské1523,08 %23,08 %  
vyšší odborné812,31 %12,31 %  
vyučen/a23,08 %3,08 %  
základní11,54 %1,54 %  

Graf

4. Žijete :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě5584,62 %84,62 %  
na vesnici1015,38 %15,38 %  

Graf

5. Zaměstnání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní správa1827,69 %27,69 %  
student / ka1827,69 %27,69 %  
soukromý sektor1827,69 %27,69 %  
nezaměstnaný/á69,23 %9,23 %  
mateřská/rodičovská dovolená46,15 %6,15 %  
důchodce/důchodkyně11,54 %1,54 %  

Graf

6. Co rozumíte pod pojmem extremismus:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupiny lidí, kteří svým jednáním překračují etické, morální i zákonné zvyklosti společnosti.11,54 %1,54 %  
jednání jedince nebo skupiny, které se neslučuje s pravidly společnostmi a přesahuje platné normy daného státu11,54 %1,54 %  
vybočuje mimo obecně uznávané společenské normy v chování11,54 %1,54 %  
Např. tvrdé demonstrace, útoky na úřady... Jako na Ukrajině11,54 %1,54 %  
radikální přístup k řešení problémů11,54 %1,54 %  
názorová vyhraněnost, kterou dává jedinec veřejně jasně najevo11,54 %1,54 %  
jednání, které se odlišuje od většinového jednání. rasové, politické11,54 %1,54 %  
směr chování či ideologie, které obvykle porušují normy a jsou spojeny s agresí11,54 %1,54 %  
vyhraněné jednostranné jednání11,54 %1,54 %  
Vyhraněné myšlení a chování na některém z konců spektra společenského soužití11,54 %1,54 %  
ostatní odpovědi Extremní řešení společenské situace vč. užití násilí a dalších metod, které se dotýkají práv jiných osob.
krajní názorové hnutí které je ochotno použít veškeré dostupné prostředky k prosazení svých cílů a názorů
Vyhrocene nazory a vhovani negativnim smerem, az spolecensky ohrozujici. Netolerance.
něco, co vybočuje z normy
Násilí místo dialogu v oblasti přístupu k politice a veřejnému životu.
jednání, které porušuje nebo neuznává společenské standardy, projevuje se agresivitou nebo hrozbou násilím. Často jde o rasovou náboženskou nebo třídní nenávist.
Nějaké ideologie či hnutí, jejichž názory jsou vyhnány do maxima, až se stávají dogmatem - toto dogma je pak prosazováno často velmi nevybíravými prostředky!
extrémně vyhrocené názory (činy), nepřipouštějící kompromisní řešení nebo toleranci vůči určité skupině osob nebo jednotlivcům
Opak mainstreamu.
vyhrocený politicko-ekonomický postoj
jednání skupiny lidí či jednotlivce proti zásadám společnosti, ale hlavně jako agresivní způsob vynucování svého postoje
jiné ideologické postoje než má většina lidí
idee, myšlenky skupiny, která neuznává etická pravidla hlavního proudu společnosti
do extrému ulítlý názor a přesvědčení
Bezmyšlenkovité uplatňování nějaké ideologie (komunismus, enviromentalismus, ...)
ultrapravicová hnutí a strany ( neofašisté+neonacisté )
prosazování vlastních vizí/ideologií atd. za každou cenu a hlavně za použití násilí, likvidace/diskreditace názorových oponentů
prosazování jedné skupiny před celou společností
názor nebo životní postoj za hranicí běžné normy
situace vyžadující zásah policie
Vyhrocene chovani
radikální jednání, postoje, či chování útočící vůči problému ve společnosti
jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů.
extrémní projevy chování
nějaký ideologický postoj nebo jednání v opozici s většinovým postojem společnosti ve spojení s násilím
rasismus, rasová nesnášenlivost, diskriminace menšin, prosazování názorů a zájmů násilím, bojůvky
nechce se mi psát
vše, co se vymyká od normálu a slušného chování
stret spolicii
Názorová vyhrocenost, ideologie mimo hlavní proud, nenávist vůči odlišnostem (sociálním, náboženským, sexuálním, etnickým...)
sklony k extrémnímu jednání - mimo normal
Názory a chování, ktaré se výrazně odlišují od základních ( všeobecně uznávaných) hodnot naší společnosti ...
radikální názory
vybočování z "normálnosti"
názor určité skupiny lidí, který je hnán do extrémů, prosazuje radikální řešení problému
vyhraněnost na jakoukoliv stranu
nenávist k jiné rase
vyrazne chovani proti spolecnosti
nevím co to je
nic
neco nemoralniho
Vše co nějak potlačuje nebo pomáhá potlačovat základním lidská práva a svobody
jednostranná vyhrocenost v negativním smyslu
Extrémní násilné chování
násilí a nenávsit vůči osobám, které se nějakým způsobem odlišují od masy
přehnané vyjadřování názorů, postojů
bezmyšlenkovité prosazování nějakého názoru
blábol
prosazování radikálních řešení
něco mimo "běžné" hranice
extrémní pozice k nějaké víře
Myslím, že je to něco, co se vymyká běžnému normálu. Nebo něco zveličeného, co jde do extrému
Snahy o řešení společenských problémů radikální změnou poměrů zpravidla na úkor části obyvatelstva.
extrémní reakce na jevy ve společnosti
vše mimo normu
5584,62 %84,62 % 

Graf

7. Vnímáte extremismus jako problém společnosti související se špatnou sociální situací jejich členů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2944,62 %44,62 %  
Ano1726,15 %26,15 %  
spíše ne1116,92 %16,92 %  
ne812,31 %12,31 %  

Graf

8. Který sociální aspekt považujete jako rozhodující pro vznik extremistických jevů? - očíslujte odpovědi v pořadí dle důležitosti čísly 1 – 5 (1 je nejdůležitější, 5 - nejméně důležitý)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
nezaměstnanost2.7542.001
nevhodné rodinné poměry2.61.255
nízké vzdělání jedince2.3231.511
místo bydliště (kraj, špatná městská část)2.9081.407
vliv kamarádů a party1.8311.094

Graf

9. Byl(a) jste někdy konfrontován(a) osobně s nějakou formou extremismu, pokud ano, popište stručně o co se jednalo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, zažil jsem budování socialismu před rokem 1989 a zažívám ho nyní znova.

asi klasika - hajlující vymaštěnci v devadesátých letech

asi ne,, pouze ukázky extremismu v televizi

Asi ne...

Asi nebyl.

Dnes a denně, propagace různých forem socialismu v médiích.

dosud naštěstí ne

Je to dotazník nebo slohová práce?

kontakt s Jehovisty

mnoho různých agresivních výpadů v mnoha situacích

náboženský extrémismus, uzdravování vkládáním rukou na nemocného

Naštěstí ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne naštěstí

ne nebyla

ne nebyla

ne, nebyla

Ne.

Ne.

nebyl

Nebyl

Nebyla.

nemám zkušenost

Nikoliv

protiromské demonstrace

Přímo konfrontována ne, ale občas se účastním setkání extrémistů proti určité menšině.

spíše ne...nejfrekventovanější je všeobecná averze vůči nepřizpůsobivým občanům; dále také proti romům z důvodu zneužívání socialního systému atd.

Účastnila jsem se blokování pochodu DS a jejich sympatizantů, kteří si pro svůj průvod zvolili romskou lokalitu. Přišla jsem podpořit intiativu "Brno blokuje"

v Brně 3 zbabělí cigáni napadli v tramvaji mladíka, který si jich vůbec nevšímal, jen proto co měl na sobě ( bunda bomber + kanady ) a jen proto, že byl ostříhaný téměř dohola

Vzhledem k tomu, že jsem ze Šlunovského výběžku, tak ano. Byly tu pochody různých aktivistů, ale v zásadě se nic nezměnilo.

10. Kterou formu extremismu považujete obecně za nejnebezpečnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náboženský extremismus3655,38 %55,38 %  
pravicový extremismu1523,08 %23,08 %  
levicový extremismus710,77 %10,77 %  
divácké násilí (např. na fotbale)57,69 %7,69 %  
jinou (napište jakou)23,08 %3,08 %  

Graf

11. Napište, co si představíte pod pojmy levicový a pravicový extremismus

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Antisociální chování v případě pravicového, tedy hnědého (fašo, nazi, ..) agrese vůči přistěhovalcům, jiným rasám a národům Levicový je spíše asociální, různé demonstrace, napadání jiných extrémistů

Extremismu je dle mne jen jeden - a tedy je jedno zda je levicový, nebo pravicový!

já bych to popsala něco jako politické přesvědčení, ale ve společenském postavení

Je to dotazník nebo slohová práce?

je to jedno, všichni se chtějí s někým prát.

Je to úplně jedno, levicový extrémismus chce třídní boj, pravicový nadvládu "lepších" lidí. V důsledku jde o mor demokracie. Přesto je u nás levicový extremismus tolerován - viz existence KSČM jako parlamentní strany.

je to v podstatě to samé

Jedná se extrémní chování na základě politického přesvědčení

Každá forma extremismu je špatná. Pravicový extremismu - čistá rasa, nacisti, rasisti, hlavní role hrají peníze, levicový extremismu - nerovnost ve třídě - škůdci podnikatelé

komunismus a nacionalismus

komunismus x fašismus

Levice: sociální nivelizace, omezení osobní iniciativy, centralizace, paternalismus. Pravice: potlačování až odstraňování kulturních a rasových odlišnosti, striktní morálka, nacionalismus.

levicový - anarchismus pravicový - nacismus, fašismus

levicový - diktatura, pravicový - anarchie

levicový - komunismus pravicový - fašismus

levicový - komunismus ap., pravicový - fašismus, rasismus

levicový - krajni komunismus, nacismus pravicový - anarchie?

Levicový = Pod ideou pro všechny stejně a dobře se úzká skupina lidí chopí moci, silou potlačí základní práva a svobody a silou prosazuje své úzké zájmy. Pravicový = Pod ideou že se všichni budou mít dobře a ještě lépe se úzká skupina lidí chopí moci, silou potlačí základní práva a svobody a silou prosazuje své úzké zájmy.

Levicový extremismus = zbavení svobody jednání, snaha nadělat z lidí tupé plnitele příkazů vlády (komunismus, nacismus, enviromentalismus a jiné formy socialismu). Chudoba a úpadek. Pravicový extremismus = anarchokapitalismus, plná svoboda a zodpovědnost jedince, nedoknutelnost soukromého vlastnictví, dobrovolná spolupráce, zánik státu. Důraz na užitek každého jednotlivce nese s sebou pozitivní rozvoj celé společnosti.

levicový extremismus je v zahr. např. ETA ( chce odrtžení Baskitska od Španělska ), u nás o něm nevím pravicový extremismus je v ČR hodně rozšířený - neonacisté a neofašisté ( DSSS )

levicový extremismus např. dělnická strana pravicový - elitářské kluby

Levicový je drsnější, pravicový mírnější

Levicový je socialismus (včetně extrémních forem jako jsou komunismus, fašismus, nacionalismus a podobně). Pravicový je libertariánství, svoboda jednotlivce, neomezené právo na ochranu vlastního života, zdraví a majetku (na tom ovšem není nic extrémního, naopak má to být přirozený stav).

marxismus a neonacismus

nacismus a komunismus

názory přiklánějící se na tu či onu stranu, dovedené do extrému

netuším

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím, stejně jako většina médií, které považují vlastence za pravicové extremisty, radikály a neonacisty.

nevym

nic

nic

nic se mi nevybaví

odnože politického extremismu; do levicového spadá komunismus nebo anarchismus a k pravicovým se řadí příklon k nacistickým ideologiím - neonacisté

PE - hájí národnostní principy, rasu, národ. LE marx-leninské revoluční ideologie, odmítání zákonů

politické povědomí

Politický - levicový = komunismus, socialismus; pravicový - rasová nesnášenlivost. U obou je to nekompromisní ideologie.

pravice - Fašismus, Nacismus levice- komunismus

pravicoví - nacionalisté levicoví - anarchisté

Pravicoví extremismus pro mě znamená neonacismus, šovinismus, etnocentrismus Levicoví extemismus je touha po rovnosti a harmonii, anarchismus, heslo- rovnost, volnost, bratrství, ale také násilí, socialismus, stalinismus

pravicový - neonacisté levicový - anarchisté

pravicový - politický - nacionalismus, levicový - odmítají zákony, opak pravicovýho, komunismus, anarchisté,

pravicový - proti jiným rasám levicový - anarchisti, nechtějí mít nad sebou autoritu, všichni si jsou rovni, myslím

pravicový = vychází z rasismu a xenofobie levicový = usiluje o společnost založenou na rovnosti, odmítá jakoukoli formu vlády

pravicový extremismus - Dělnická strana levicový extremismus - komunisti

Pravicový extremismus spočívá v rasismu a netolerovaní lidí odlišujících se od většinové společnosti. Levicoví extremismus předpokládá, že je člověk dobrý a kazí ho vliv společnosti.

pravicový extremismus- oddanost k neonacistickým stranám

pravicový představuje extrémní názory z pravé strany politického spektra, levicový totéž zleva, čímž se vlastně sobě blíží a mají podobné až stejné znaky

pravicový ve smyslu nacionalismu/ fašismu a všech výsad ve prospěch tzv.vyvolené rasy levicový jako anarchismus - tzv. bezvládí, život bez norem diktovaných mocenským systémem, sqaotting ... oba dva jsou ve vzájemné opozici

pravicový: nacizmus levicový: komunismus

Přesně nevím

rozdíl v ideologii

smýšlení s rasovým a politickým podtextem

striktně levicové a striktně pravicové názory, vše černé nebo bílé

Svoboda vs. Otroctvi

Toto dělení příliš neuznávám a vadí mi, když jsou pravicovým extremismem nálepkování stoupenci levicových ideologií.

viz odpověď co je to extremismus - je jedno zda se jedná o pravicový nebo levicový, obojí není úplně v pořádku

Zaměřím se na ČR: levicový extremismus - svaz mladých komunistů - komsomolci. Každý, kdo tvrdí, že Stalin, soudruzi Kimové v Koreji a spol jsou cool, by zasloužil zvýšit dávku antipsychotik. Hrozná verbež. Pravicový extremismus - legrační pánové z Národního odporu a podobně ultrahustě nazvaných uskupení (a ano, vím, že nacionální socialismus nemůže být pravicí), kteří požadují různé bílé věci, blekotají cosi o tom, jak nám cizáci kradou práci (a někteří si pohodlně bahní na podpoře), požadují tvrdé tresty za cikánské krádeže a sami mezi sebou kradou jako straky. Bojují za čistotu Česka a sami neumí vyplodit větu bez gramatické chyby. Bojují proti homosexuálům a sami mají čtyrprocentní máslo na hlavě. Prostě ne-u-vě-ři-tel-ně komická skupina:D

12. Považujete extrémistické skupiny za nebezpečné a obáváte se jich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se všemi extremistickými skupinami nesouhlasím a považuji je za nebezpečné3960 %60 %  
neobávám se, považuji je za přirozený výsledek naší společnosti1523,08 %23,08 %  
s jistými extremistickými skupinami a jejich názory souhlasím a považuji je za správné1116,92 %16,92 %  

Graf

13. Domníváte se, že stát dostatečně potírá veškeré nežádoucí a nebezpečné projevy extremismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, stát se snaží potírat extremismu, nicméně výsledky jsou nedostačující1827,69 %27,69 %  
ne, stát se raději zaměřuje na jiné problémy1726,15 %26,15 %  
ne, stát podceňuje nebezpečnost extremismu1421,54 %21,54 %  
oproti minulým letům se přístup státu velmi zlepšil1015,38 %15,38 %  
ano, stát se snaží a daří se mu potírat extremismu69,23 %9,23 %  

Graf

14. Pokud byste mohli vybrat problémy dnešní společnosti, u kterých byste mohli rozhodnout, s jak velkou prioritou se bude který z problémů řešit. Čemu byste přidělili přednost? - očíslujte odpovědi v pořadí dle důležitosti čísly 1 – 7 (1 je nejdůležitější, 7 - nejméně důležitý)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
boj s korupcí ve státní sféře (úplatky, zmanipulované veřejné zakázky apod.)1.8312.141
zlepšení výběru daní ze strany státu3.3543.459
boj s extremismem, rasismem a antisemitismem3.4153.874
nezaměstnanost2.3693.248
posílení růstu ekonomiky našeho státu2.6773.849
kriminalita romské populace2.9383.658
diskriminace menšin4.1543.115

Graf

15. Pokuste se odhadnout kolik trestných činů spojených s extremismem (hanobení národa a rasy; podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti; založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka) bylo zjištěno za rok 2013 v celé ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1000 případů2335,38 %35,38 %  
nad 1000 případů1726,15 %26,15 %  
do 500 případů1421,54 %21,54 %  
do 100 případů1116,92 %16,92 %  

Graf

16. Pokud by bylo možno v referendu hlasovat pro zvýšení trestní sazby u vybraných trestných činů, u kterého druhu kriminality byste volili zvýšení trestní sazby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u kriminality spojené s extremismem4264,62 %64,62 %  
u kriminality spojené s romskou menšinou2335,38 %35,38 %  

Graf

17. Domníváte se, že angažování se extremistů v problémových, tzv. „vyloučených lokalitách“ (lokality s vysokou mírou kriminality, zejména Romů a sociálně slabých občanů) pomáhá k vyřešení problémů v těchto lokalitách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, situaci extremisté pouze zbytečně vyhrocují a celkově zhoršují,3046,15 %46,15 %  
ne, angažování se extremistů nic na situaci v těchto lokalitách zásadně nemění1624,62 %24,62 %  
částečně ano, pokud by se extremisté neangažovali, situace by se rozhodně zhoršovala1218,46 %18,46 %  
ano, díky akcím extremistům je v lokalitách bezpečněji710,77 %10,77 %  

Graf

18. Myslíte si, že extremisté svým aktivním vystupováním proti sociálně slabým skupinám, Romům, cizincům apod. stupňují negativní postoje veřejnosti proti těmto skupinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, snaží se tyto skupiny zdiskreditovat a tím před veřejností obhájit svoji pravdu3553,85 %53,85 %  
ne, pouze upozorňují na problémy, které u nás tyto skupiny způsobují3046,15 %46,15 %  

Graf

19. Domníváte se, že extremismus jako takový ovlivňuje naši ekonomiku, např. co se týká atraktivity naší země pro turisty, zahraniční investory a finanční pobídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne, aktivity extremistů nemají vliv na naší ekonomiku2741,54 %41,54 %  
částečně, extremistické aktivity mohou ekonomiku negativně ovlivňovat do jisté míry1726,15 %26,15 %  
nevím posoudit1624,62 %24,62 %  
rozhodně ano, extremisté svým jednáním naši ekonomiku poškozují57,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Kterou formu extremismu považujete obecně za nejnebezpečnější?

  • odpověď náboženský extremismus:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, stát se raději zaměřuje na jiné problémy na otázku 13. Domníváte se, že stát dostatečně potírá veškeré nežádoucí a nebezpečné projevy extremismu?

12. Považujete extrémistické skupiny za nebezpečné a obáváte se jich?

  • odpověď se všemi extremistickými skupinami nesouhlasím a považuji je za nebezpečné:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízké vzdělání jedince=2 na otázku 8. Který sociální aspekt považujete jako rozhodující pro vznik extremistických jevů? - očíslujte odpovědi v pořadí dle důležitosti čísly 1 – 5 (1 je nejdůležitější, 5 - nejméně důležitý)

16. Pokud by bylo možno v referendu hlasovat pro zvýšení trestní sazby u vybraných trestných činů, u kterého druhu kriminality byste volili zvýšení trestní sazby:

  • odpověď u kriminality spojené s extremismem:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kriminalita romské populace=4 na otázku 14. Pokud byste mohli vybrat problémy dnešní společnosti, u kterých byste mohli rozhodnout, s jak velkou prioritou se bude který z problémů řešit. Čemu byste přidělili přednost? - očíslujte odpovědi v pořadí dle důležitosti čísly 1 – 7 (1 je nejdůležitější, 7 - nejméně důležitý)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Prosím označte Vaše pohlaví:

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání :

4. Žijete :

5. Zaměstnání :

7. Vnímáte extremismus jako problém společnosti související se špatnou sociální situací jejich členů?

8. Který sociální aspekt považujete jako rozhodující pro vznik extremistických jevů? - očíslujte odpovědi v pořadí dle důležitosti čísly 1 – 5 (1 je nejdůležitější, 5 - nejméně důležitý)

9. Byl(a) jste někdy konfrontován(a) osobně s nějakou formou extremismu, pokud ano, popište stručně o co se jednalo:

10. Kterou formu extremismu považujete obecně za nejnebezpečnější?

12. Považujete extrémistické skupiny za nebezpečné a obáváte se jich?

13. Domníváte se, že stát dostatečně potírá veškeré nežádoucí a nebezpečné projevy extremismu?

14. Pokud byste mohli vybrat problémy dnešní společnosti, u kterých byste mohli rozhodnout, s jak velkou prioritou se bude který z problémů řešit. Čemu byste přidělili přednost? - očíslujte odpovědi v pořadí dle důležitosti čísly 1 – 7 (1 je nejdůležitější, 7 - nejméně důležitý)

15. Pokuste se odhadnout kolik trestných činů spojených s extremismem (hanobení národa a rasy; podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti; založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka) bylo zjištěno za rok 2013 v celé ČR:

16. Pokud by bylo možno v referendu hlasovat pro zvýšení trestní sazby u vybraných trestných činů, u kterého druhu kriminality byste volili zvýšení trestní sazby:

17. Domníváte se, že angažování se extremistů v problémových, tzv. „vyloučených lokalitách“ (lokality s vysokou mírou kriminality, zejména Romů a sociálně slabých občanů) pomáhá k vyřešení problémů v těchto lokalitách?

18. Myslíte si, že extremisté svým aktivním vystupováním proti sociálně slabým skupinám, Romům, cizincům apod. stupňují negativní postoje veřejnosti proti těmto skupinám?

19. Domníváte se, že extremismus jako takový ovlivňuje naši ekonomiku, např. co se týká atraktivity naší země pro turisty, zahraniční investory a finanční pobídky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Prosím označte Vaše pohlaví:

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání :

4. Žijete :

5. Zaměstnání :

7. Vnímáte extremismus jako problém společnosti související se špatnou sociální situací jejich členů?

8. Který sociální aspekt považujete jako rozhodující pro vznik extremistických jevů? - očíslujte odpovědi v pořadí dle důležitosti čísly 1 – 5 (1 je nejdůležitější, 5 - nejméně důležitý)

9. Byl(a) jste někdy konfrontován(a) osobně s nějakou formou extremismu, pokud ano, popište stručně o co se jednalo:

10. Kterou formu extremismu považujete obecně za nejnebezpečnější?

12. Považujete extrémistické skupiny za nebezpečné a obáváte se jich?

13. Domníváte se, že stát dostatečně potírá veškeré nežádoucí a nebezpečné projevy extremismu?

14. Pokud byste mohli vybrat problémy dnešní společnosti, u kterých byste mohli rozhodnout, s jak velkou prioritou se bude který z problémů řešit. Čemu byste přidělili přednost? - očíslujte odpovědi v pořadí dle důležitosti čísly 1 – 7 (1 je nejdůležitější, 7 - nejméně důležitý)

15. Pokuste se odhadnout kolik trestných činů spojených s extremismem (hanobení národa a rasy; podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti; založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka) bylo zjištěno za rok 2013 v celé ČR:

16. Pokud by bylo možno v referendu hlasovat pro zvýšení trestní sazby u vybraných trestných činů, u kterého druhu kriminality byste volili zvýšení trestní sazby:

17. Domníváte se, že angažování se extremistů v problémových, tzv. „vyloučených lokalitách“ (lokality s vysokou mírou kriminality, zejména Romů a sociálně slabých občanů) pomáhá k vyřešení problémů v těchto lokalitách?

18. Myslíte si, že extremisté svým aktivním vystupováním proti sociálně slabým skupinám, Romům, cizincům apod. stupňují negativní postoje veřejnosti proti těmto skupinám?

19. Domníváte se, že extremismus jako takový ovlivňuje naši ekonomiku, např. co se týká atraktivity naší země pro turisty, zahraniční investory a finanční pobídky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bedřich, T.Extremismus v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://37383.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.