Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři

Senioři

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislava Petříková
Šetření:21. 08. 2014 - 20. 09. 2014
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Ladislava Petříková a studuji obor Sociálně pedagogická asistence na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podmínkou dokončení studia je obhajoba bakalářské práce na téma „Senioři“. Tento dotazník obsahující 21 otázek bude sloužit jako podklad pro její vypracování. Tento dotazník je určen jen pro osoby starší 60 let. Pozorně si přečtěte otázky a vyberte tu variantu odpovědi, která je pro Vás nejvíce vyhovující. Pokud nebude uvedeno jinak, zaškrtněte, prosím, pouze jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím Váš věk v celých letech:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2156,85 %6,85 %  
6345,48 %5,48 %  
6145,48 %5,48 %  
2745,48 %5,48 %  
5834,11 %4,11 %  
3234,11 %4,11 %  
6534,11 %4,11 %  
3022,74 %2,74 %  
6422,74 %2,74 %  
7222,74 %2,74 %  
ostatní odpovědi 36
37
83
57
85
23
26
67
66
čtyřicetdevět
56
60
46
25
sedmdesát čtyři
62
68
52
34
81
šedesátsedm
41
55
70
18
třicetsedm
78
padesátpět
74
17
48
0
dvacet tři
19
24
42
22
44
28
4156,16 %56,16 % 

Graf

2. Uveďte pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5068,49 %68,49 %  
Muž2331,51 %31,51 %  

Graf

3. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem v důchodu a pracuji3345,21 %45,21 %  
Jsem ve starobním důchodu nebo ve starobním invalidním důchodu a nepracuji2331,51 %31,51 %  
Nejsem v důchodu a nepracuji1216,44 %16,44 %  
Jsem ve starobním důchodu nebo ve starobním invalidním důchodu a pracuji56,85 %6,85 %  

Graf

4. Uveďte Váš rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženatý/vdaná2838,36 %38,36 %  
Svobodný/á2027,4 %27,4 %  
Druh/družka1115,07 %15,07 %  
Vdovec/vdova912,33 %12,33 %  
Rozvedený/á45,48 %5,48 %  
Žiji v registrovaném partnerství11,37 %1,37 %  

Graf

5. Jsem soběstačný/á:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplně6082,19 %82,19 %  
Částečně (potřebuji pomoc s úklidem, hygienou, nákupem, atd..)1115,07 %15,07 %  
Jsem plně závislá na pomoci druhých22,74 %2,74 %  

Graf

6. Žiji, bydlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S partnerem/s partnerkou v bytě, rodinném domě3547,95 %47,95 %  
Sám/a s příbuznými v bytě nebo rodinném domě2331,51 %31,51 %  
Sám/a v bytě nebo rodinném domě1216,44 %16,44 %  
Sám/a v domově pro seniory nebo domově s pečovatelskou službou34,11 %4,11 %  

Graf

7. Pečujete o svůj zevnějšek?(můžete označit více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pečuji o sebe sám/a doma5778,08 %78,08 %  
Ano (napište jak a jak často):1013,7 %13,7 %  
Ne34,11 %4,11 %  
částečně dcera, částečně já sama11,37 %1,37 %  
Pečují o sebe sama, ale chodím ke kadeřnici.11,37 %1,37 %  
2x čistím chrup11,37 %1,37 %  

Graf

8. Je podle Vás manželství v dnešní době stále důležité?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2635,62 %35,62 %  
Rozhodně ano2534,25 %34,25 %  
Spíše ne1317,81 %17,81 %  
Rozhodně ne68,22 %8,22 %  
Nevím34,11 %4,11 %  

Graf

9. Myslíte si, že pro děti je důležité, aby byly vychovávány oběma partnery (ženou a mužem)?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano5068,49 %68,49 %  
Spíše ne1115,07 %15,07 %  
Rozhodně ne56,85 %6,85 %  
Nevím45,48 %5,48 %  
spíše ano34,11 %4,11 %  
nová doba přináší nové názory, ve svém věku už se do toho nemíchám11,37 %1,37 %  
Dítě by mělo mít milující rodiče bez ohledu na pohlaví rodičů11,37 %1,37 %  
Nejde ani tak o oba rodiče, ale o kvalitu vztahu. Ta může být kvalitnější i jen od jednoho11,37 %1,37 %  

Graf

10. Uznáváte homosexualitu (milostnou náklonnost ke stejnému pohlaví) stejně rovnocenně jako vztah mezi mužem a ženou?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano2331,51 %31,51 %  
Spíše ano2027,4 %27,4 %  
Rozhodně ne1723,29 %23,29 %  
Spíše ne79,59 %9,59 %  
Nevím68,22 %8,22 %  

Graf

11. Měly by podle Vás homosexuální páry mít možnost vychovávat děti?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2027,4 %27,4 %  
Rozhodně ano1723,29 %23,29 %  
Rozhodně ne1723,29 %23,29 %  
Spíše ne1216,44 %16,44 %  
Nevím79,59 %9,59 %  

Graf

12. Sexuálně Vás vždy přitahovalo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen druhé pohlaví6284,93 %84,93 %  
Obě pohlaví810,96 %10,96 %  
Stejné pohlaví34,11 %4,11 %  

Graf

13. Co je pro Vás v intimním styku nejdůležitější?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pocit společné blízkosti, sounáležitosti a náklonnosti4358,9 %58,9 %  
Mazlení, pohlazení a jiné náklonnosti1317,81 %17,81 %  
Hlavně duševní soulad1013,7 %13,7 %  
Alespoň občasný koitální sexuální styk79,59 %9,59 %  

Graf

14. Za posledních rok jste měl/měla pohlavní styk?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4663,01 %63,01 %  
Ne, ale neodmítl/a bych ho1419,18 %19,18 %  
Ne a ani po něm netoužím1317,81 %17,81 %  

Graf

15. Se svým současným intimním životem jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem spokojen/a3953,42 %53,42 %  
Velmi spokojen/á2230,14 %30,14 %  
Nejsem spokojen/a1216,44 %16,44 %  

Graf

16. Moje potřeba sexu je potlačena z důvodů (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moje potřeba není omezována3953,42 %53,42 %  
Ztráta partnera1621,92 %21,92 %  
Nezájem partnera/partnerky o sexuální aktivitu1317,81 %17,81 %  
Z důvodu chronického nebo jiného onemocnění napište jaké:56,85 %6,85 %  
Jiné (uveďte):34,11 %4,11 %  
věk - stáří11,37 %1,37 %  
hormonální vlivy způsobené mateřstvím11,37 %1,37 %  
já nemám zájem o styk s nynějším manželem11,37 %1,37 %  
Z důvodu pobytu v instituci11,37 %1,37 %  
někteří "dědkové" chtějí sex i přehnaně-od takových raději pryč11,37 %1,37 %  
není pro mne důležitý11,37 %1,37 %  
nebaví mě to11,37 %1,37 %  
ztráty syna11,37 %1,37 %  
Kojím11,37 %1,37 %  

Graf

17. Víte o existenci prostředků, které podporují a usnadňují sexuální aktivitu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano vím, ale nepoužívám3547,95 %47,95 %  
Ano vím, ale nepotřebuji je3142,47 %42,47 %  
Ano vím, tyto prostředky používám běžně56,85 %6,85 %  
Ne, nevím o jejich existenci22,74 %2,74 %  

Graf

18. Máte v současnosti možnost hovořit s někým o svém intimním životě?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2635,62 %35,62 %  
Rozhodně ano2128,77 %28,77 %  
Spíše ne2128,77 %28,77 %  
Rozhodně ne56,85 %6,85 %  

Graf

19. Pomohl Vám nebo pomohl by Vám zdravotní personál (doktor, sestřička) s odstraněním potíží, které by potlačovaly Vaše intimní potřeby?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2432,88 %32,88 %  
Rozhodně ne2331,51 %31,51 %  
Spíš ne1419,18 %19,18 %  
Spíše ano912,33 %12,33 %  
Rozhodně ano34,11 %4,11 %  

Graf

20. Domníváte se, že prostředí, v kterém žijete, Vás ovlivňuje ve Vašem intimním životě?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neovlivňuje mě nijak3852,05 %52,05 %  
Ovlivňuje mě kladně1419,18 %19,18 %  
Ovlivňuje mě záporně1115,07 %15,07 %  
Nevím1013,7 %13,7 %  

Graf

21. Máte rád/a společnost?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano2939,73 %39,73 %  
Spíše ano2635,62 %35,62 %  
Spíše ne1317,81 %17,81 %  
Rozhodně ne34,11 %4,11 %  
Nevím22,74 %2,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Za posledních rok jste měl/měla pohlavní styk?:

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ovlivňuje mě kladně na otázku 20. Domníváte se, že prostředí, v kterém žijete, Vás ovlivňuje ve Vašem intimním životě?:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Uveďte pohlaví

3. V současné době:

4. Uveďte Váš rodinný stav

5. Jsem soběstačný/á:

6. Žiji, bydlím:

7. Pečujete o svůj zevnějšek?(můžete označit více odpovědí):

8. Je podle Vás manželství v dnešní době stále důležité?:

9. Myslíte si, že pro děti je důležité, aby byly vychovávány oběma partnery (ženou a mužem)?:

10. Uznáváte homosexualitu (milostnou náklonnost ke stejnému pohlaví) stejně rovnocenně jako vztah mezi mužem a ženou?:

11. Měly by podle Vás homosexuální páry mít možnost vychovávat děti?:

12. Sexuálně Vás vždy přitahovalo:

13. Co je pro Vás v intimním styku nejdůležitější?:

14. Za posledních rok jste měl/měla pohlavní styk?:

15. Se svým současným intimním životem jsem:

16. Moje potřeba sexu je potlačena z důvodů (můžete zvolit více odpovědí)

17. Víte o existenci prostředků, které podporují a usnadňují sexuální aktivitu:

18. Máte v současnosti možnost hovořit s někým o svém intimním životě?:

19. Pomohl Vám nebo pomohl by Vám zdravotní personál (doktor, sestřička) s odstraněním potíží, které by potlačovaly Vaše intimní potřeby?:

20. Domníváte se, že prostředí, v kterém žijete, Vás ovlivňuje ve Vašem intimním životě?:

21. Máte rád/a společnost?:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Uveďte pohlaví

3. V současné době:

4. Uveďte Váš rodinný stav

5. Jsem soběstačný/á:

6. Žiji, bydlím:

7. Pečujete o svůj zevnějšek?(můžete označit více odpovědí):

8. Je podle Vás manželství v dnešní době stále důležité?:

9. Myslíte si, že pro děti je důležité, aby byly vychovávány oběma partnery (ženou a mužem)?:

10. Uznáváte homosexualitu (milostnou náklonnost ke stejnému pohlaví) stejně rovnocenně jako vztah mezi mužem a ženou?:

11. Měly by podle Vás homosexuální páry mít možnost vychovávat děti?:

12. Sexuálně Vás vždy přitahovalo:

13. Co je pro Vás v intimním styku nejdůležitější?:

14. Za posledních rok jste měl/měla pohlavní styk?:

15. Se svým současným intimním životem jsem:

16. Moje potřeba sexu je potlačena z důvodů (můžete zvolit více odpovědí)

17. Víte o existenci prostředků, které podporují a usnadňují sexuální aktivitu:

18. Máte v současnosti možnost hovořit s někým o svém intimním životě?:

19. Pomohl Vám nebo pomohl by Vám zdravotní personál (doktor, sestřička) s odstraněním potíží, které by potlačovaly Vaše intimní potřeby?:

20. Domníváte se, že prostředí, v kterém žijete, Vás ovlivňuje ve Vašem intimním životě?:

21. Máte rád/a společnost?:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petříková, L.Senioři (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://37817.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.