Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravovací zvyklosti

Stravovací zvyklosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šimková
Šetření:04. 03. 2014 - 31. 03. 2014
Počet respondentů:634
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

tento dotazník se týká stravovacích návyků a data z něj budu používat ke své bakalářské práci. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Stravujete se pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano35555,99 %55,99 %  
Občas20332,02 %32,02 %  
Ne7511,83 %11,83 %  
Ano10,16 %0,16 %  

Graf

2. Snídáte pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano39962,93 %62,93 %  
Ne12018,93 %18,93 %  
Občas11518,14 %18,14 %  

Graf

3. Máte alespoň jedno teplé jídlo denně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano49778,39 %78,39 %  
Občas11718,45 %18,45 %  
Ne203,15 %3,15 %  

Graf

4. Stravujete se ve fast-foodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas34754,73 %54,73 %  
Ne25039,43 %39,43 %  
Ano375,84 %5,84 %  

Graf

5. Užíváte doplňky stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne37458,99 %58,99 %  
Občas14522,87 %22,87 %  
Ano11518,14 %18,14 %  

Graf

6. Znáte potravinovou pyramidu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano46473,19 %73,19 %  
Ne17026,81 %26,81 %  

Graf

7. Řídíte se jí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne34654,57 %54,57 %  
Občas23837,54 %37,54 %  
Ano518,04 %8,04 %  

Graf

8. Sledujete složení potravin při nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano28845,43 %45,43 %  
Občas24037,85 %37,85 %  
Ne10616,72 %16,72 %  

Graf

9. Sledujete množství tuku u mléčných výrobků, sýrů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23336,75 %36,75 %  
Ne22936,12 %36,12 %  
Občas17227,13 %27,13 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita28544,95 %44,95 %  
24037,85 %37,85 %  
Základní6710,57 %10,57 %  
VOŠ243,79 %3,79 %  
Vyučen182,84 %2,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Stravujete se pravidelně?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Řídíte se jí?

7. Řídíte se jí?

  • odpověď Ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Znáte potravinovou pyramidu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Stravujete se pravidelně?

2. Snídáte pravidelně?

3. Máte alespoň jedno teplé jídlo denně?

4. Stravujete se ve fast-foodech?

5. Užíváte doplňky stravy?

6. Znáte potravinovou pyramidu?

7. Řídíte se jí?

8. Sledujete složení potravin při nákupu?

9. Sledujete množství tuku u mléčných výrobků, sýrů?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Stravujete se pravidelně?

2. Snídáte pravidelně?

3. Máte alespoň jedno teplé jídlo denně?

4. Stravujete se ve fast-foodech?

5. Užíváte doplňky stravy?

6. Znáte potravinovou pyramidu?

7. Řídíte se jí?

8. Sledujete složení potravin při nákupu?

9. Sledujete množství tuku u mléčných výrobků, sýrů?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimková, L.Stravovací zvyklosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://38057.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.