Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvoj manažerských dovedností ve firmě

Rozvoj manažerských dovedností ve firmě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Novotný
Šetření:12. 03. 2014 - 15. 03. 2014
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):40 / 40
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

zkuste se na chvíli vcítit do manažerské pozice. Představte si, jak byste hodnotili situaci ve své firmě z manažerského pohledu. Vyplnění dotazníku zabere několik málo minut.

Děkuji za pomoc. Michal

Odpovědi respondentů

1. Umím formulovat definici pro soft skills ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1150 %50 %  
Ano1150 %50 %  

Graf

2. Vím co znamená a umím vysvětlit pojem "small talk"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1254,55 %54,55 %  
Ano1045,45 %45,45 %  

Graf

3. Vím co znamená a umím vysvětlit pojem "outsourcing"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1881,82 %81,82 %  
Ne418,18 %18,18 %  

Graf

4. Jste schopen číst odborné texty v angličtině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1254,55 %54,55 %  
Ne1045,45 %45,45 %  

Graf

5. Znáte definici pojmu manažerské kompetence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1463,64 %63,64 %  
Ne836,36 %36,36 %  

Graf

6. Úroveň mých manažerských znalostí vnímám jako dostatečnou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne940,91 %40,91 %  
spíše ano836,36 %36,36 %  
Ne418,18 %18,18 %  
ano14,55 %4,55 %  

Graf

V této části vyberte variantu, která odpovídá stupni využivání dané manažerské dovednosti. 1 = vůbec nepouživám, 10 = používám velmi často pro dosažení maximální efektivity

7. Delegování (1 = minimum, 10 = maximum)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5522,73 %22,73 %  
7418,18 %18,18 %  
2313,64 %13,64 %  
3313,64 %13,64 %  
429,09 %9,09 %  
829,09 %9,09 %  
1029,09 %9,09 %  
614,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.3
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.75
Směrodatná odchylka:2.18
Medián:5
Modus:5

Graf

V této části vyberte variantu, která odpovídá stupni využivání dané manažerské dovednosti. 1 = vůbec nepouživám, 10 = používám velmi často pro dosažení maximální efektivity

8. Spolupráci s ostatními (1 = minimum, 10 = maximum)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10627,27 %27,27 %  
9418,18 %18,18 %  
7313,64 %13,64 %  
229,09 %9,09 %  
529,09 %9,09 %  
829,09 %9,09 %  
629,09 %9,09 %  
414,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.55
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.31
Směrodatná odchylka:2.31
Medián:8
Modus:10

Graf

V této části vyberte variantu, která odpovídá stupni využivání dané manažerské dovednosti. 1 = vůbec nepouživám, 10 = používám velmi často pro dosažení maximální efektivity

9. Práce v projektovém týmu, vedení týmu (1 = minimum, 10 = maximum)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7522,73 %22,73 %  
5313,64 %13,64 %  
9313,64 %13,64 %  
2313,64 %13,64 %  
10313,64 %13,64 %  
329,09 %9,09 %  
629,09 %9,09 %  
414,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.15
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:6.34
Směrodatná odchylka:2.52
Medián:6.5
Modus:7

Graf

V této části vyberte variantu, která odpovídá stupni využivání dané manažerské dovednosti. 1 = vůbec nepouživám, 10 = používám velmi často pro dosažení maximální efektivity

10. Řízení týmu na dálku (1 = minimum, 10 = maximum)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1522,73 %22,73 %  
3418,18 %18,18 %  
7418,18 %18,18 %  
629,09 %9,09 %  
229,09 %9,09 %  
1029,09 %9,09 %  
414,55 %4,55 %  
514,55 %4,55 %  
814,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.35
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:7.5
Směrodatná odchylka:2.74
Medián:3.5
Modus:1

Graf

V této části vyberte variantu, která odpovídá stupni využivání dané manažerské dovednosti. 1 = vůbec nepouživám, 10 = používám velmi často pro dosažení maximální efektivity

11. Předávání informací (1 = minimum, 10 = maximum)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7522,73 %22,73 %  
9522,73 %22,73 %  
6418,18 %18,18 %  
10313,64 %13,64 %  
829,09 %9,09 %  
429,09 %9,09 %  
214,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.4
Minimum:4
Maximum:10
Variační rozpětí:6
Rozptyl:3.09
Směrodatná odchylka:1.76
Medián:7
Modus:7

Graf

12. Považujete četnost školení a dalších vzdělávacích akcí za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne940,91 %40,91 %  
spíše ne836,36 %36,36 %  
spíše ano418,18 %18,18 %  
ano14,55 %4,55 %  

Graf

13. Myslíte, že průběžné školení a vzdělávání vedou ke zdokonalení Vašich znalostí a pracovního výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1359,09 %59,09 %  
spíše ano731,82 %31,82 %  
ne14,55 %4,55 %  
spíše ne14,55 %4,55 %  

Graf

14. Zlepšila (by) se Vaše pozice ve firmě po absolvování vzdělávacího kurzu? (povýšení, vyšší mzda apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne940,91 %40,91 %  
spíše ano731,82 %31,82 %  
spíše ne418,18 %18,18 %  
ano29,09 %9,09 %  

Graf

15. Pracujete raději samostatně ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1150 %50 %  
ano627,27 %27,27 %  
spíše ne522,73 %22,73 %  

Graf

16. Jak hodnotíte Vaší pracovní pozici a zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen1150 %50 %  
nespokojen522,73 %22,73 %  
spokojen313,64 %13,64 %  
spíše nespokojen313,64 %13,64 %  

Graf

17. Přispíváte k zlepšení práce a plnění úkolů vlastními návrhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1045,45 %45,45 %  
spíše ano627,27 %27,27 %  
spíše ne522,73 %22,73 %  
ne14,55 %4,55 %  

Graf

18. Poskytované benefity považuji v porovnání s firmami ve stejném regionu za srovnatelné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1359,09 %59,09 %  
ne940,91 %40,91 %  

Graf

1 = pozdě 10 = v dostatečném předstihu

19. Informace o dění ve společnosti, problémech získávám rychle v potřebném čase ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3522,73 %22,73 %  
8522,73 %22,73 %  
4313,64 %13,64 %  
5313,64 %13,64 %  
929,09 %9,09 %  
629,09 %9,09 %  
214,55 %4,55 %  
714,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.5
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:4.47
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:5
Modus:3

Graf

20. Získávání zpětné vazby na kvalitu mé práce je pro mě důležité ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22100 %100 %  

Graf

21. V dalším rozvoji mi brání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neochota firmy1359,09 %59,09 %  
Nedostatek času940,91 %40,91 %  
Jiné418,18 %18,18 %  
Nevidím přínos418,18 %18,18 %  
Vlastní neochota313,64 %13,64 %  

Graf

22. Vedení se zajímá o potřeby mých podřízených. Mám možnost předat návrhy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1254,55 %54,55 %  
Ano1045,45 %45,45 %  

Graf

23. Mám problém motivovat podřízené v rámci svých současných kompetencí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1359,09 %59,09 %  
Ne940,91 %40,91 %  

Graf

24. Důvodem pro problémovou motivaci je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční politika firmy1359,09 %59,09 %  
Nedostatek manažerských zkušeností418,18 %18,18 %  
Jiný důvod313,64 %13,64 %  
Přístup lidí29,09 %9,09 %  

Graf

1 = nespokojen, 10 = maximálně spokojen

25. Cítíte se v práci spokojen ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6522,73 %22,73 %  
5418,18 %18,18 %  
4313,64 %13,64 %  
129,09 %9,09 %  
329,09 %9,09 %  
229,09 %9,09 %  
1014,55 %4,55 %  
814,55 %4,55 %  
714,55 %4,55 %  
914,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.85
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.13
Směrodatná odchylka:2.03
Medián:5
Modus:6

Graf

26. S plněním svěřených úkolů nemám problém.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano836,36 %36,36 %  
spíše ano731,82 %31,82 %  
spiše ne418,18 %18,18 %  
ne313,64 %13,64 %  

Graf

27. Úroveň manažerských znalostí manažerského týmu jako celku vnímám jako dostatečnou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1150 %50 %  
spíše ano627,27 %27,27 %  
ne313,64 %13,64 %  
ano29,09 %9,09 %  

Graf

28. Postrádám další rozvoj pro lepší uplatnění v manažerské praxi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano940,91 %40,91 %  
ano836,36 %36,36 %  
spíše ne313,64 %13,64 %  
ne29,09 %9,09 %  

Graf

29. Znám zpětnou vazbu na kvalitu své práce od nadřízeného

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1254,55 %54,55 %  
ne1045,45 %45,45 %  

Graf

30. Poslední zpětnou vazbu jsem obdržel ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 měsíce1045,45 %45,45 %  
Více než 12 měsíců522,73 %22,73 %  
4-6 měsíců418,18 %18,18 %  
10-12 měsíců313,64 %13,64 %  

Graf

31. Vyhovuje Vám práce ve Vašem pracovním kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano836,36 %36,36 %  
ano731,82 %31,82 %  
spíše ne418,18 %18,18 %  
ne313,64 %13,64 %  

Graf

32. Jaký rozsah vzdělávacího kurzu je podle Vás nejpřijatelnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícedenní836,36 %36,36 %  
víkendový731,82 %31,82 %  
jednodenní627,27 %27,27 %  
roční14,55 %4,55 %  

Graf

33. V čem byste se chtěl dále rozvíjet ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové1881,82 %81,82 %  
soft skills - manažerské dovednosti1359,09 %59,09 %  
soft skills - komunikační dovednosti1254,55 %54,55 %  
soft skills - marketingové dovednosti836,36 %36,36 %  
soft skills - obchodní dovednosti731,82 %31,82 %  
Žádné14,55 %4,55 %  

Graf

34. Pro celý manažerský tým by bylo nejlepší absolvovat tyto školení :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spolupráci s ostatními1672,73 %72,73 %  
Předávání informací1254,55 %54,55 %  
Převzetí odpovědnosti1150 %50 %  
Práce v projektovém týmu1045,45 %45,45 %  
Řízení týmu na dálku313,64 %13,64 %  
Delegování29,09 %9,09 %  

Graf

35. Nejlepší metoda rozvoje man. dovedností je pro mě ?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sebeučení1254,55 %54,55 %  
sebepoznání1045,45 %45,45 %  
koučování836,36 %36,36 %  
případová stuie627,27 %27,27 %  
supervize418,18 %18,18 %  

Graf

36. Další vzdělávání mi … ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomůže lépe vykonávat man.práci22100 %100 %  

Graf

37. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1672,73 %72,73 %  
Muž627,27 %27,27 %  

Graf

38. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 35 let1150 %50 %  
36 - 45 let1045,45 %45,45 %  
45 a více let14,55 %4,55 %  

Graf

39. Praxe na manažerské pozici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 let1672,73 %72,73 %  
11 let a více29,09 %9,09 %  
7-10 let29,09 %9,09 %  
4-6 let29,09 %9,09 %  

Graf

40. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1359,09 %59,09 %  
Střední731,82 %31,82 %  
Vyšší29,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotný, M.Rozvoj manažerských dovedností ve firmě (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://38444.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.