Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o Národním technickém muzeu v Praze

Povědomí o Národním technickém muzeu v Praze

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Nágl
Šetření:17. 03. 2014 - 21. 03. 2014
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik málo minut vyplnění následujícího dotazníku, který se týká Národního muzea v Praze. Získané odpovědi budou zpracovány pro další použití.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte pražská muzea, která znáte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Národní muzeum11094,83 %94,83 %  
Národní technické muzeum9985,34 %85,34 %  
Vojenské technikcé muzeum5345,69 %45,69 %  
Muzeum hlavního města Prahy4942,24 %42,24 %  
Náprstkovo muzeum4639,66 %39,66 %  
Židovské muzeum v Praze4337,07 %37,07 %  
Národní zemědělské muzeum Praha2521,55 %21,55 %  
jiné2017,24 %17,24 %  
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze1916,38 %16,38 %  
v Praze žádné21,72 %1,72 %  

Graf

2. Už jste někdy navštívil/a Národní technické muzeum v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 8, nejsem si jistý/áotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8472,41 %72,41 %  
ne2420,69 %20,69 %  
nejsem si jistý/á86,9 %6,9 %  

Graf

3. S kým jste Národní technické muzeum v Praze navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči2529,76 %21,55 %  
s přáteli2327,38 %19,83 %  
se školou1720,24 %14,66 %  
jiné1315,48 %11,21 %  
sám/a67,14 %5,17 %  

Graf

4. Vaše poslední návštěva Národního technického muzea v Praze proběhla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2011 do současnosti3339,29 %28,45 %  
2001-20102934,52 %25 %  
do roku 20002226,19 %18,97 %  

Graf

5. Jaký byl hlavní důvod vaší návštěvy Národního technického muzea v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strávení volného času3035,71 %25,86 %  
povinná školní exkurze1720,24 %14,66 %  
vzali mě tam rodiče1113,1 %9,48 %  
zájem o určitou expozici1011,9 %8,62 %  
výlet do Prahy55,95 %4,31 %  
návštěva dočasné expozice44,76 %3,45 %  
Návštěva s dětským kroužkem jako vedoucí11,19 %0,86 %  
vzal jsem tam děti11,19 %0,86 %  
doprovod návštěvy z Moravy - rodina s dětmi a venku pršelo11,19 %0,86 %  
konala se tam určitá akce11,19 %0,86 %  
Muzejní noc11,19 %0,86 %  
zájem o určitý exponát11,19 %0,86 %  
zajem o muzeum jako celek11,19 %0,86 %  

Graf

6. Jak jste se do Národního technického muzea v Praze dopravil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD5767,86 %49,14 %  
autem1821,43 %15,52 %  
pěšky55,95 %4,31 %  
jinak44,76 %3,45 %  

Graf

7. Jste spokojen/a s dopravní dostupností Národního technického mueza v Praze?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6375,9 %54,31 %  
nevím1619,28 %13,79 %  
ne44,82 %3,45 %  

Graf

8. Víte o rekonstrukci Národního technického muzea, která skončila v roce 2011?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7060,34 %60,34 %  
ne4639,66 %39,66 %  

Graf

9. Cena za stupenku (190Kč) pro dospělou osobu je podle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká6152,59 %52,59 %  
přiměřená4841,38 %41,38 %  
nevím65,17 %5,17 %  
nízká10,86 %0,86 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let7564,66 %64,66 %  
26-45 let3227,59 %27,59 %  
do 18 let43,45 %3,45 %  
46-60 let43,45 %3,45 %  
60 a více let10,86 %0,86 %  

Graf

11. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7161,21 %61,21 %  
muž4538,79 %38,79 %  

Graf

12. Váš status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6455,17 %55,17 %  
pracující4135,34 %35,34 %  
jiný54,31 %4,31 %  
nezaměstnaný43,45 %3,45 %  
důchodce21,72 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. S kým jste Národní technické muzeum v Praze navštívil/a?

  • odpověď s rodiči:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzali mě tam rodiče na otázku 5. Jaký byl hlavní důvod vaší návštěvy Národního technického muzea v Praze?

7. Jste spokojen/a s dopravní dostupností Národního technického mueza v Praze?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 3. S kým jste Národní technické muzeum v Praze navštívil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte pražská muzea, která znáte

2. Už jste někdy navštívil/a Národní technické muzeum v Praze?

3. S kým jste Národní technické muzeum v Praze navštívil/a?

4. Vaše poslední návštěva Národního technického muzea v Praze proběhla:

5. Jaký byl hlavní důvod vaší návštěvy Národního technického muzea v Praze?

6. Jak jste se do Národního technického muzea v Praze dopravil/a?

7. Jste spokojen/a s dopravní dostupností Národního technického mueza v Praze?

8. Víte o rekonstrukci Národního technického muzea, která skončila v roce 2011?

9. Cena za stupenku (190Kč) pro dospělou osobu je podle vašeho názoru:

10. Kolik je Vám let?

11. Vaše pohlaví

12. Váš status

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte pražská muzea, která znáte

2. Už jste někdy navštívil/a Národní technické muzeum v Praze?

3. S kým jste Národní technické muzeum v Praze navštívil/a?

4. Vaše poslední návštěva Národního technického muzea v Praze proběhla:

5. Jaký byl hlavní důvod vaší návštěvy Národního technického muzea v Praze?

6. Jak jste se do Národního technického muzea v Praze dopravil/a?

7. Jste spokojen/a s dopravní dostupností Národního technického mueza v Praze?

8. Víte o rekonstrukci Národního technického muzea, která skončila v roce 2011?

9. Cena za stupenku (190Kč) pro dospělou osobu je podle vašeho názoru:

10. Kolik je Vám let?

11. Vaše pohlaví

12. Váš status

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nágl, T.Povědomí o Národním technickém muzeu v Praze (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://38665.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.