Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost obyvatel Žatce (odpady)

Spokojenost obyvatel Žatce (odpady)

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jindřich Sobota
Šetření:03. 11. 2009 - 23. 11. 2009
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):7 / 8.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte u krátkého dotazníku určeného pro obyvatele města Žatce a přilehlých městských částí. V dotazníku odpovíte na otázky týkající se vaší spokojenosti
ohledně nakládání s odpady v městě Žatec.

PROSÍM NEVYPLŇUJTE NEJSTE-LI OBYVATELI MĚSTA ŽATEC NEBO JEHO
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ.
 

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Některé otázky budou formou tvrzení které budete podporovat nebo vyvracovat dle možností. Jiné otázky na ANO - NE

Odpovědi respondentů

1. V Žatci je dostatek kontejnerů a popelnic na třídění odpadu. (Nepočítají se černé kontejnery)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %50 %  
spíše nesouhlasím240 %50 %  
spíše souhlasím120 %25 %  

Graf

2. Pravidelnost svozu odpadu je dostatečná.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím360 %75 %  
spíše nesouhlasím120 %25 %  
souhlasím120 %25 %  

Graf

3. Zejména v letních měsících mě obtěžuje zápach kontejnerů, popelnic, odpadkových košů.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím240 %50 %  
souhlasím120 %25 %  
nevím120 %25 %  
spíše nesouhlasím120 %25 %  

Graf

4. Třídíte odpad?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %100 %  
ne120 %25 %  

Graf

5. Víte kde a co jsou místa zpětného odběru?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %100 %  
ne120 %25 %  

Graf

6. Parky a ulice jsou dostatečně uklizeny.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím480 %100 %  
nesouhlasím120 %25 %  

Graf

7. Jak hodnotíte nakládání s odpady v Žatci ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný360 %75 %  
dobrý120 %25 %  
chvalitebný120 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sobota, J.Spokojenost obyvatel Žatce (odpady) (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://3879.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.