Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká Republika a Evropská Unie

Česká Republika a Evropská Unie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Štěpánková
Šetření:24. 03. 2014 - 01. 04. 2014
Počet respondentů:227
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku ohledně členství České Republiky v Evropské Unii. Výsledky budou zpracovány v mé bakalářské práci.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojen/a s členstvím České Republiky v Evropské Unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen10847,58 %47,58 %  
Spíše nespokojen5624,67 %24,67 %  
Rozhodně nespokojen3816,74 %16,74 %  
Rozhodně spokojen208,81 %8,81 %  
Nevím52,2 %2,2 %  

Graf

2. Je členství České Republiky v Evropské Unii dobrá nebo špatná věc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani dobrá ani špatná věc8637,89 %37,89 %  
Dobrá věc7934,8 %34,8 %  
Špatná věc5323,35 %23,35 %  
Nevím93,96 %3,96 %  

Graf

3. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte se členstvím České Republiky v Evropské Unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím8537,44 %37,44 %  
Rozhodně souhlasím5222,91 %22,91 %  
Spíše nesouhlasím4419,38 %19,38 %  
Rozhodně nesouhlasím3615,86 %15,86 %  
Nevím104,41 %4,41 %  

Graf

4. Cítíte se být nejen občanem České Republiky, ale i občanem Evropské Unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9441,41 %41,41 %  
Někdy7633,48 %33,48 %  
Často4720,7 %20,7 %  
Nevím104,41 %4,41 %  

Graf

5. Cítíte se být hrdý na to, že jste občanem Evropské Unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec ne hrdý7432,6 %32,6 %  
Ne příliš hrdý6227,31 %27,31 %  
Docela hrdý6026,43 %26,43 %  
Nevím198,37 %8,37 %  
Velmi hrdý125,29 %5,29 %  

Graf

6. Věříte, že rozhodnutí Evropské Unie jsou v zájmu České Republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moc tomu nevěřím9742,73 %42,73 %  
Vůbec tomu nevěřím6126,87 %26,87 %  
Docela věřím5122,47 %22,47 %  
Nevím104,41 %4,41 %  
Rozhodně věřím83,52 %3,52 %  

Graf

7. Věříte, že rozhodnutí Evropské Unie jsou v zájmu lidí, jako jste vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec tomu nevěřím7834,36 %34,36 %  
Moc tomu nevěřím7432,6 %32,6 %  
Docela věřím5323,35 %23,35 %  
Rozhodně věřím114,85 %4,85 %  
Nevím114,85 %4,85 %  

Graf

8. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15266,96 %66,96 %  
muž7533,04 %33,04 %  

Graf

9. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let8537,44 %37,44 %  
41-60 let7533,04 %33,04 %  
26-40 let6227,31 %27,31 %  
61 let a více52,2 %2,2 %  

Graf

10. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské10345,37 %45,37 %  
Středoškolské s maturitou10044,05 %44,05 %  
Středoškolské bez maturity114,85 %4,85 %  
Základní93,96 %3,96 %  
Vyšší odborné41,76 %1,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Je členství České Republiky v Evropské Unii dobrá nebo špatná věc?

 • odpověď Dobrá věc:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně spokojen na otázku 1. Jste spokojen/a s členstvím České Republiky v Evropské Unii?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 3. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte se členstvím České Republiky v Evropské Unii?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně věřím na otázku 7. Věříte, že rozhodnutí Evropské Unie jsou v zájmu lidí, jako jste vy?

3. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte se členstvím České Republiky v Evropské Unii?

 • odpověď Rozhodně souhlasím:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně věřím na otázku 7. Věříte, že rozhodnutí Evropské Unie jsou v zájmu lidí, jako jste vy?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně spokojen na otázku 1. Jste spokojen/a s členstvím České Republiky v Evropské Unii?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste spokojen/a s členstvím České Republiky v Evropské Unii?

2. Je členství České Republiky v Evropské Unii dobrá nebo špatná věc?

3. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte se členstvím České Republiky v Evropské Unii?

4. Cítíte se být nejen občanem České Republiky, ale i občanem Evropské Unie?

5. Cítíte se být hrdý na to, že jste občanem Evropské Unie?

6. Věříte, že rozhodnutí Evropské Unie jsou v zájmu České Republiky?

7. Věříte, že rozhodnutí Evropské Unie jsou v zájmu lidí, jako jste vy?

8. Pohlaví:

9. Věk:

10. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste spokojen/a s členstvím České Republiky v Evropské Unii?

2. Je členství České Republiky v Evropské Unii dobrá nebo špatná věc?

3. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte se členstvím České Republiky v Evropské Unii?

4. Cítíte se být nejen občanem České Republiky, ale i občanem Evropské Unie?

5. Cítíte se být hrdý na to, že jste občanem Evropské Unie?

6. Věříte, že rozhodnutí Evropské Unie jsou v zájmu České Republiky?

7. Věříte, že rozhodnutí Evropské Unie jsou v zájmu lidí, jako jste vy?

8. Pohlaví:

9. Věk:

10. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěpánková, T.Česká Republika a Evropská Unie (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://38969.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.