Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní rodinná péče z pohledu pěstounských rodin

Náhradní rodinná péče z pohledu pěstounských rodin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Ježová
Šetření:27. 03. 2014 - 12. 04. 2014
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych tímto dotazníkem zjistila postoj pěstounů a dospělých dětí, které vyrostli v  náhradní rodinné péči, k této tématice. Jednak vzhledem k možnostem podpory a informovanosti a dále pak k zachycení vnímání  této problematika ve smyslu úspěšnosti a porozumění.

Prosím nevyplňujte tento dotazní, pokud jJste nebyl/a sám/a pěstounem, nebo dítětem v náhradní rodině. Nebo pokud alespoň jedno Vaše svěřené děti, ještě nemělo 20 let. V takovém případě prosím o vylpnění dotazníku s názvem: "Náhradní rodinná péče z pohledu veřejnosti

 

Odpovědi respondentů

1. V náhradní rodině jste byl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěstoun/ka dnes již dospělých dětí v náhradní rodinné péči1157,89 %57,89 %  
Dnes již dospělé, které vyrostlo v náhradní rodině736,84 %36,84 %  
Dnes již dospělé biologické dítě, které vyrůstalo v rodině s dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče15,26 %5,26 %  

Graf

2. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45 – 60 let947,37 %47,37 %  
25 – 45 let421,05 %21,05 %  
60 let a více315,79 %15,79 %  
18 – 25 let315,79 %15,79 %  

Graf

3. Jaký byl váš kontakt s jinými pěstouny nebo osvojiteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znali jsme se a stýkali se s několika náhradními rodinami v okolí1578,95 %78,95 %  
V dostupném okolí náhradní rodiny nebyly, setkávali jsme se příležitostně (na akcích)315,79 %15,79 %  
Jiné náhradní rodiny jsme neznali15,26 %5,26 %  

Graf

4. Měli jste možnost dozvídat se o náhradní rodinné péči z odborných nebo jiných knih

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano odborné526,32 %26,32 %  
Ano příběhy pěstounských rodin421,05 %21,05 %  
Ne, ani nevím, jestli nějaké byly a jsou421,05 %21,05 %  
V té době ne, ale dnes si sem tam něco přečtu210,53 %10,53 %  
V té době ne a dnes už mě to moc nezajímá210,53 %10,53 %  
Ano, něco bylo, ale šlo to mimo nás210,53 %10,53 %  

Graf

5. Setkali jste se s nějakou organizací, zabývající se náhradní rodinnou péčí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

Ano, Dětské vesničky SOS, OSPOD, Rozum a cit, Janus

brno, fod

fond

já to nesledoval

Jako pěstounka jsem pracovala v SOS dětské vesničce

ne

Rozum a cit

rozum a cit, sdružení pěstounských rodin

Sdružení pěst.rodin v Brně, Rozum a Cit

Sdružení pěstounských rodin Brno

Sdružení pěstounských rodin, Fond ohrožených dětí

Sdružení pěstounských rodin, Fond ohrožených dětí

Sdružení pěstounských rodin, Trialog Brno, Triáda Brno, Sdružení SOS DV, Středisko náhradní rodinné péče Praha

SOS dětská vesnička

SOS dětská vesnička

SOS dětská vesnička

tenkrát mě to nezajímalo, dnes SPR, Rozum a cit, teď se jich objevuje spousta vzhledem k zákonu

žádnou

6. V případě zpráv v novinách a televizi, jsme zaznamenali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivní informace a potěšilo nás to736,84 %36,84 %  
Spíše negativní informace a pocítili jsme to v přístupu veřejnosti526,32 %26,32 %  
Spíše negativní informace a ovlivňovalo to některé členy rodiny210,53 %10,53 %  
Jak kdy, ale nijak se nás to nedotýkalo210,53 %10,53 %  
tak, i tak, černé děcka - odlišné, nepochopení, poz. - brali si lidi těti15,26 %5,26 %  
nebrali mě že jsem rom15,26 %5,26 %  
oboje, dopad to mělo vždy15,26 %5,26 %  

Graf

7. Jak vnímáte náhradní rodinnou péči ve vaší rodině (můžete vybrat více možností)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně to mělo cenu, myslím, že to u nás dopadlo dobře1789,47 %89,47 %  
Mělo to cenu jen u malých dětí, u starších to už nešlo15,26 %5,26 %  
Nebylo to ono, vlastní je prostě vlastní15,26 %5,26 %  

Graf

8. Kritériem úspěšnosti pro nás je, podařilo se nám, aby svěřené dítě (můžete vybrat i více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemá problémy se zákonem1473,68 %73,68 %  
Ukončilo přípravu na povolání (učiliště nebo střední škola)1263,16 %63,16 %  
Postará se o sebe, vyřídí si potřebné běžné záležitosti1263,16 %63,16 %  
Má zaměstnání, pracuje1052,63 %52,63 %  
Vychodilo minimálně základní školu a nekrade736,84 %36,84 %  
Jako úspěch stačí už to, že nemuselo vyrůstat v dětském domově, i když to teď nemá jednoduché631,58 %31,58 %  
Střední školu nemá, nemá práci, ale snaží se v tom něco změnit315,79 %15,79 %  

Graf

9. Co vám dělalo při výchově největší problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Citová deprivace v raném dětství842,11 %42,11 %  
Nepřijetí okolím421,05 %21,05 %  
Nízké sebevědomí, podceňování se kvůli svým biologickým rodičům315,79 %15,79 %  
Špatný start do života315,79 %15,79 %  
Geny15,26 %5,26 %  

Graf

10. Svěřené dítě/děti byly: (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romského etnika1684,21 %84,21 %  
Většinového etnika1157,89 %57,89 %  

Graf

11. Svěřené dítě/děti byly: (můžete vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zanedbané a týrané1368,42 %68,42 %  
Zdravé1368,42 %68,42 %  
Mentálně opožděné1052,63 %52,63 %  
Ditě alkoholiků a narkomanů a rodičů ve výkonu trestu947,37 %47,37 %  
Dítě postižených a hendikepovaných rodičů421,05 %21,05 %  
Tělesně postižené421,05 %21,05 %  
Jiné postižení (uveďte – autista, schizofrenie, Downův syndrom, …)15,26 %5,26 %  

Graf

12. Svěřené dítě/děti měly problémy v oblastech (můžete vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opoždění ve vývoji1578,95 %78,95 %  
Problémy se sebehodnocením a identitou1578,95 %78,95 %  
Citová deprivace1473,68 %73,68 %  
Poruchy učení1368,42 %68,42 %  
ADHD, porucha pozornosti1263,16 %63,16 %  
Problémy s dodržováním pravidel a s uznáváním autorit1157,89 %57,89 %  
Sociální opoždění947,37 %47,37 %  
Problémy s navazováním vztahů842,11 %42,11 %  
Běžné, jako u jiných dětí421,05 %21,05 %  
zdravotní komplikace - křivice, podvýživa15,26 %5,26 %  
krádeže, bájné lhaní15,26 %5,26 %  

Graf

13. Pociťovalo svěřené dítě nepřijetí okolím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okolí se na něj vždy dívalo přísněji947,37 %47,37 %  
Ne, bylo oblíbené631,58 %31,58 %  
Za jakoukoliv jeho chybou hned viděli jeho nezvladatelnost421,05 %21,05 %  

Graf

14. V naší náhradní rodině vyrůstalo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-6 svěřených dětí1368,42 %68,42 %  
Více dětí315,79 %15,79 %  
2-3 svěřené děti210,53 %10,53 %  
1 svěřené dítě15,26 %5,26 %  

Graf

15. Jak jste vnímali náhradní rodinnou péči v případě svěření romského dítěte? (můžete označit jednu až tři možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchovně se to dalo zvládnout1368,42 %68,42 %  
Ať děláte, co chcete, okolí je nepřijme1052,63 %52,63 %  
Etnikum nemá nic společného s chováním526,32 %26,32 %  
Neměli jsme romské dítě15,26 %5,26 %  
Nemělo to cenu, stejně se ozvaly geny15,26 %5,26 %  
Měla by se jim přiblížit jejich kultura15,26 %5,26 %  
Nebyl v tom rozdíl15,26 %5,26 %  

Graf

16. Jak vnímáte možnost přechodné pěstounské péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to dobře pro děti, když se ví, že rodič se v krátké době vrátí (výkon trestu, dlouhodobá nemoc)1368,42 %68,42 %  
Je dobře, že děti nebudou muset ležet v kojeneckých ústavech526,32 %26,32 %  
Je to na nic, děti budou chodit z rodiny do rodiny15,26 %5,26 %  

Graf

17. Co si myslíte o příbuzenské pěstounské péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je dobře, že může dítě zůstat ve své rodině, když nebude výchovně vše úplně na 100%1578,95 %78,95 %  
Myslím, že to budou některé rodiny zneužívat, kvůli dávkám210,53 %10,53 %  
Rozhodně to neschvaluji15,26 %5,26 %  
Ano má to tak být a je dobré že mají i pěstounské dávky15,26 %5,26 %  

Graf

18. Jaká byla Vaše motivace vzít si dítě do náhradní rodinné péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomoc dítěti1684,21 %84,21 %  
Bezdětnost736,84 %36,84 %  
Finanční ohodnocení bylo minimální, ale ani dnes nemyslím, že si budou lidé brát děti kvůli penězům210,53 %10,53 %  
Mohlo by se stát, že dnes budou u většiny pěstounů peníze na prvním místě15,26 %5,26 %  

Graf

19. Co si myslíte o finančním ohodnocení pěstounské péče dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
My bychom to tenkrát uvítali, zvládli jsme to, ale bylo to náročné842,11 %42,11 %  
Když je víc dětí a ještě s problémy, je to potřeba736,84 %36,84 %  
Je nedostatečné421,05 %21,05 %  

Graf

20. Pokud byste měla dnes tu možnost, vzal/a byste si dítě do náhradní rodinné péče

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1157,89 %57,89 %  
Ne526,32 %26,32 %  
Jen kdybych neměl /a vlastní děti15,26 %5,26 %  
Jen pokud by bylo z rodiny15,26 %5,26 %  
Ano, ale ne jiného etnika15,26 %5,26 %  

Graf

21. Co by bylo potřeba změnit, nebo vylepšit, čemu by se měla věnovat pozornost ohledně náhradní rodinné péče

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

drobnohled okolí, vzdělávání učitelů v problematice

je potřeba myslet co dál - startovací byty

Myslím si, že by neměla biologická rodina zasahovat do nově vzniklé umělé rodiny, protože to dětem působí trauma, jednak to působí trauma pěstounce, potom, když se snaží dát rodinu po odchodu biologické rodiny znovu do pořádku. Je to něco jako střídavá péče u rodičů, kteří se rozvedli a to je hrozné.

Myslím si, že je potřeba věnovat se více i pěstounům, jsem ráda, že takto podpůrně začínají pracovat doprovázející organizace (nárok na volno, poradenství, kontakt s jinými pěstouny ...).

pomoct odcházejícím dětem začít vlastní život, tolerance okolí, dát jim šanci

Pomoct rodinám tam, kde hrozí odebrání dětí, aby byl minimální počet dětí pro náhr.rod.péči. Citlivý, odborný a velmi zodpovědný výběr pěstounů.

přijetí dětí veřejností

Přijetí romských dětí, nikdo nám nevěří, rasismus, přitom v čr žije spousta slušných romáků, já se nakonec vystěhoval, a tady jsem si se všemi rovný, mám dobrou práci, vychodil jsem tady další školu, jsem oblíbený. v čr, mi nikdo nedal šanci už na základní

škola, problémové děti ve škole - pochopení

Udělat vše pro to, aby nebyla potřeba, maximálně 4 děti v rodině

Určitě je dobře, že je dnes doprovázení pěstounů.

Určitě nám chyběla odborná praktická pomoc pro týrané, zneužívané, hendikepované dítě .... protože běžní odborníci nemají zkušenosti s náhr.péčí a neumí reálně pomoci dítěti i nám jako rodičům poskytnout odbornou péči, to se ale myslím novým zákonem hodně zlepšilo. Dále pozitivní pohled veřejnosti, pokud máte dítě s postižením a jiného etnika tak to nechápou a odsuzují, pomlouvají, měří dvojím metrem /škola, příbuzní, okolí/. Nyní se často mluví v souvislosti s pěstounstvím o zneužití dávek a finanční motivaci, což není dobré, vždyť my jsme si dítě vzali abychom mu pomohli v životě a vytáhli ho maximálně kam až to půjde, takto to nikdo z veřejnosti neocení a bude se opět dívat na pěstouny jako na chamtivé lidi či podivíny. To že to někdo dělá srdcem se těžko vysvětluje.

větší osvěta

vztah veřejnosti k přijetí dětí

Zejména některé skupiy obyvatel, chtějí takto řešit nepříznivou finanční situaci a tím velice poškozují pěstouny s dlouhodobou péčí /trapeutické rodiny/. Obecně zaznamenáváme, že se na pěstouny pohlíží čím dál víc, jako na ty kteří na dětech vydělávají. Také ze strany OSPOD není často pochopení pro velké rodiny a mnoho problémů nastává, když nutí rodiny do styku s bio. rodinou, ačkoli není z jejich starny o styk zájem, nebo jen minimální. To velice nové žadatele odrazuje .

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ježová, H.Náhradní rodinná péče z pohledu pěstounských rodin (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39094.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.